Saturday, September 6, 2014

KEIKHLASAN NADI PEMBANGUNAN INSAN

 (Disiarkan pada 6. 9. 2014)
Ikhlas adalah satu perasaan hati yang bersih dan jujur. Berdermalah  dengan ikhlas semoga diberi  ganjaran pahala oleh Allah s.w.t.. Kejujuran dan keikhlasan dalam melaksana kan ibadah dituntut oleh Islam. Seorang yang berhati ikhlas sentiasa memikirkan ibadahnya kerana Allah. Iman memandu manusia untuk membudayakan keikhlasan demi kesempurnaan hidup bermasyarakat.
Ikhlas ertinya bersih, tidak ada campuran, ibarat emas murni, tidak ada campuran perak beberapa persen pun. Perkerjaan yang bersih terhadap sesuatu, bernama ikhlas. Misalnya seorang bekerja kerana semata-mata kerana mengharapkan puji majikan, maka ikhlas amalnya kepada majikannya, atau dia bekerja memburu harta dari pagi hingga ke petang dengan tidak jemu-jemu, kerana semata memikirkan upah, maka keikhlasnnya kepada perutnya.
Tempat ikhlas ialah hati. Bilamana seorang berniat  mengerjakan sesuatu pekerjaan, mulai melangkah sudah dapat ditentukan ke mana tujuan dan bagaimana dasar. Ada orang berminat hendak menolong fakir miskin. Pekerjaan memberi pertolongan adalah baik, tetapi belum tentu baik jika dasarnya tidak subur. Barulah akan baik dari zat sampai kepada sifatnya jika dasarnya kepada ikhlas. Iaitu menolong fakir dan miskin kerana Allah, bukan semata mengharapkan puji dan sanjung. Oleh sebab itu, perkataan ikhlas itu terpakai terhadap Allah semata-mata.
Ikhlas tidak dapat dipisahkan dari siddiq (benar) tulus. Lurus dan benar niat dan sengaja, kerana Allah belaka, tidak mendustai diri dengan perkataan ‘kerana Allah’, pada hal di dalam hati bersarang kerana puji, kerana mencari nama dan lain-lain. Orang yang mengaku mulutnya benar, tetapi hatinya berdusta, dia termasuk dalam golongan pendusta.
Ikhlas adalah seluruh perbuatanmu muncul kerana Allah semata, di dalam kalbumu  tidak ada hasrat  sedikit pun untuk berpaling  kepada makhluk, ketika, dan sesudah melakukan perbuatan tersebut. Menampakkan  bekas ketaatan dari cahaya wajahmu dan menampakkan bekas sujud di keningmu. Termasuk tanda-tanda keikhlasan mu adalah jika kamu tidak bergembira dengan  pujian manusia kepadamu, dan tidak bersedih  kerana celaan mereka terhadapmu. Dalam pandangan mu keduanya tersebut adalah sama.
Ikhlas adalah syarat penerimaan amalan. Ganjaran akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala berkadar dengan tingkat keikhlasan ini. Amalan yang ikhlas akan mengganda-gadakan ganjarannya mengikut kehendak Allah Subhanahu wa  Ta’ala. Untuk menghasilkan hakikat ini setiap amalan hendaklah dilakukan  dengan istiqamah iaitu berterusan walaupun sedikit, sama ada secara perseorangan ataupun  di tengah-tengah khalayak ramai.
Keikhlasan adalah batu asas di dalam penerimaan amalan. Oleh  itu  setiap amalan walau bagaimana cantik sekalipun, tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta’ala sekiranya tidak disertai dengan ikhlas.
Ikhlas akan menolak kesyirikan walaupun syirik itu  mempunyai darjat yang berbagai-bagai. Apabila amalan kosong dari sifat ikhlas, ia mungkin disebabkan riya’ dan riya’ adalah termasuk ke dalam syirik khofi (syirik yang tersembunyai). Meninggalkan sesuatu kerana manusia dipanggil riya’ dan melakukan sesuatu amalan untuk manusia dipanggil syirik. Oleh itu seseorang hendaklah memaksudkan amalannya semata-mata untuk memperolehi keredha- an Allah Suhanahu wa Ta’ala.
Hati yang ikhlas sentiasa melahirkan suasana kehidupan yang khusyu’ dan tawadhu kerana Allah. Ibadah tidak akan pernah betul tanpa disertai dengan kejujuran dan keikhlasan. Berjalan menuju Allah tidak  akan pernah betul melainkan dengan kejujuran dan keikhlasan.
Dalam menempuh jalan ke arah yang dicita-citakan, hendaklah seseorang itu berlaku
benar dan ikhlas. Allah pernah berfirman dalam hadith Qudsi ertinya: “Ikhlas itu merupakan sesuatu rahsia dan pada rahsia-rahsia-Ku yang Aku berikan kepada hamba-hamba-Ku  yang Ku kasihi.”
Allah Suhnanahu wa Ta’ala tidak menerima amalan kita, jika amalan itu  tidak dikerjakan dengan secara ikhlas semata-mata kerana Alah Subhanahu wa Ta’ala. Ibrahim  bin Adham menjelaskan bahawa ikhlas itu  ialah niat yang benar terhadap Allah Suhanahu wa Ta’ala.
Manusia binasa kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu juga binasa kecuali orang yang beramal. Orang-orang yang beramal binasa kecuali mereka yang  ikhlas. Orang-orang yang ikhlas ini sentiasa berada dalam bahaya yang besar. Allah tidak menerima amal ibadah dan perkataan kecuali berlandaskan ikhlas kerana Allah Ta’ala
Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman dalam surah al-Bayyinah ayat 5 yang bermaksud: “Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya mnyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadaNya, lagi tetap teguh di atas tauhid; dan supaya mereka mendirikan solat serta memberi zakat. Dan yang demikian itulah agama yang benar.”
Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman dalam al-Quran surah al-Taubah ayat 119 yang bermaksud: “Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.”
Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya Allah Ta’ala tidak melihat kepada tubuh dan rupa kamu, akan tetapi Dia melihat kepada hati kamu.” (Diriwayatkan oleh Muslim dalam Jami’ al-Ushul, no. 4731)
Syeikh Abdul Qadir Jailani adalah orang bersifat jujur dan ikhlas dalam setiap keadaan, perkataan dan perbuatan sepanjang  hidupnya. Demikianlah kedua-dua ibubapanya mendidiknya  dan sentiasa berpegang  dengannya hingga meninggal dunia. Belia berkata:
“Wahai anakku! Hendaklah kamu bersifat jujur dan menjaga kesucian diri. Tanpa keduanya, seorang manusia tidak akan dapat mendekatkan diri kepada Allah. Dengan sayap ikhlas, orang yang ‘arif (mengenal Allah) terbang meninggalkan kegelapan sangkar duniawi menuju keluasan cahaya kesucian, lalu mendarat  di taman sifat kejujuran.”
“Wahai anakku! Jalan menuju Allah tidak akan dapat dilalui melainkan dengan berbekalkan sifat jujur dan tidak akan sampai  kepada Allah melainkan setelah berpuasa dari dunia dan segala isinya. Jika jiwa sudah bersih  daripada kotoran  kemanusiaan  dan segala perintah  telah dilaksanakan, maka beruntunglah  orang yang menyedari kelalaian akalnya, membersihkan keadaannya dengan mendekatkan diri kepada Tuhannya, berada diri menuju Tuhan yang akan menghisab amal dengan cepat, berlumba menuju negeri akhirat, dan memuhasabah diri dari apa-apa yang harus dia tinggalkan. Dunia adalah jambatan penye- barangan  dan hari qiamat adalah huru-hara yang amat dahsyat.”1
Syeikh Abdul Qadir al-Jalani berkata: “Asas amal adalah tauhid dan ikhlas. Seseorang yang tidak bertauhid  dan ikhlas kepada Allah bererti tidak memiliki amal. Kukuhkanlah asas-asas amalmu dengan tauhid dan ikhlas, lalu binalah amalanmu  dengan kekuatan dan kekuasaan Allah, bukan  dengan kekuatan dan kekuasaanmu.”2
“Setiap  amalan yang tidak mengandungi keikhlasan ibarat kulit yang tidak ada isi atau sepotong kayu yang tegak namun rapuh atau gambar gambar tanpa makna, dan ini adalah perbuatan orang munafiq.2
               Niat yang ikhlas dipunyai oleh  semua nabi-nabi Allah Subahanahu wa Ta’ala sebagai mana firman-Nya dalam al-Quran surah Hud ayat 29 yang bermaksud: “Dan (Nuhpun bekata), hai kaumku, aku tiada meminta harta benda dari mu (sebagai upah) bagi seruanku. Upahku hanyalah dari Allah.”
               Begitu juga maksudnya, adalah untuk menjaga dirinya sendiri daripada terjeremus ke
dalam kemungkaran yang sama. Allah s.w.t. akan membantunya dan menghapuskan 
kemungkaran tersebut sekiranya  ia benar-benar ikhlas dan jujur di dalam usahanya.
               Ganjaran pahala dari Allah Suhanahu wa Ta’ala, setelah kita melaksanakan ibadah yang diredhai-Nya adalah sesuatu yang amat diperlukan dalam hidup ini sebagai bekalan diri menghadap Zat Yang Maha Berkuasa itu.  Pahala juga akan menjadi teman hidup kita di alam barzakh semasa menanti dunia hancur-hancuran atau kiamat datang.
               Apakah yang diperlukan dalam hidup ini? Menjawab persoalan ini kita perlu melihat nandi pembangunan seorang insan dalam sinario kehidupan di alam dunia. Pembangunan seorang insan harus dilihat  dalam dua dimensi iaitu alam duniawi dan alam ukrowi.
               Jika tumpuan keutamaan pembangunan kepada jasmani manusia sering diporak-porandakan oleh iblis laknatullah mengakibatkan kepincangan dalam disiplin pembangunan nya. Maka itu halatuju pembangunan berkiblat kepada melayani nafsu yang berunsurkan kepentingan diri semata.
               Pembangunan ukrowi landasannya ialah dalam hati dan akal sebagai rasul dalam diri setiap insan. Keikhlasan dalam hati wajar dijadikan strategi perjuangan demi memartabatkan pembangunan jasmani dan rohani yang dimurnikan dengan tujuh belas rakaat. Ibadah kerana Allah akan menjamin kesejahteraan hidup dunia dan akhirat. Disiplin pembangunan yang dibalut dengan akidah, Allah akan sentiasa memudahkan urusan dalam hidup.
               Manusia  diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan satu tujuan iaitu  ber- ibadat dan memuji keagungan Allah. (Adz-Dzariyat ayat 56). Perlaksanaan agenda dalam hidup  harus dilakukan sebagai tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala. Maka itu disiplin perlaksanaannya haruslah dalam keadaan berwudhu. Budaya berwudhu akan dapat menjaga keikhlasan dan kejujuran  dalam hati sentiasa mewarnai tidakan dalam melaksanakan agenda pembangunan manusia.
               Kikhlasan itu sebenarnya adalah nadi  pembangunan insan kerana usaha kita ke arah itu  adalah berupa tawakal kepada Allah Suhanahu wa Ta’ala. Firman Allah dalam al-Quran surah Al-Fatihah yang bermaksud:
               “Kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala kami beribadat dan kepada Allah Suhanahu wa Ta’ala jualah tempat kami memohon pertolongan.” Jika nakbudunya sempurna maka pertolongan akan sentiasa di perkanankan Allah.
               Dalam melaksanakan tujuhbelas rakaat, jasmani dan rohani wajar dalam keadaan bersih agar kekhusyukan dalam beribadat sentiasa terpelihara dan terjaga. Jika budaya membersihkan diri, jasmani dan rohani setiap kali, melaksanakan amanah yang di pertangung jawabkan, maka pasti keikhlasan dan kejujuran hati akan mewarnai tindakan anda dalam semua bentuk pembangunan.
Allah berfirman dalam al-Quran  Surah  Ali Imran ayat 160 yang bermaksud: “Jika Allah Subhanahu wa Ta’ala menolong kamu., maka tidak ada orang yang dapat mengalakan kamu, dan jika Allah Subhanahu wa Ta’ala membiarkan kamu  (tidak memberi pertolongan), maka siapakah  gerangan yang dapat menolong kamu (selain) dari Allah Subhanahu wa Ta’ala sesudah itu? Oleh kerana itu hendaklah kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala sahaja orang-orang mukmin bertawakal.”  
Mengekalkan kebersihan seperti sentiasa berwudhu, manusia  boleh menjaminkan keikhlasan dan kejujurannya dalam melaksanakan agenda pembangunan, kelak membuahkan keuntungan hidup dunia dan pasti menempah jaminan kebahagian kehidupan akhirat.
Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala bermaksud hanya semata-mata pecaya kepada-Nya. Ia tidak boleh dipesekutukan  dengan yang lain, pada zat, sifat dan pada kekuasaan-Nya. Hadapkan kepada-Nya segala sifat-sifat kesempurnaan  yang penuh. Hindarkan daripada prasangkaan  sifat-sifat kekurangan.
Ikhlas kepada agama kerana Allah menjadi  nadi perjuangan  menegakkan keadilan dan kesucian hidup di alam yang fana ini. Keikhlasan kepada agama Allah memandu manusia
mencintai Allah Subhanahu wa Ta’ala dan memelihara tauhid-Nya serta menjauhi segala
Larangan-Nya. Adalah menjadi perjuangan hidup, berjihad kerana Allah demi menegakkan kemurnia beragama.
               Setiap mukmin yang ikhlas cintakan agama yakni cinta kepada Allah dan Rasul-Nya menunjukkan keteguhannya kepada agama Islam. Setiap mukmin melaksanakan jihad kerana Allah untuk menentang perbuatan yang zalim kepada kesucian  agama Islam. 
1Qala’id al-Jawahir, hlm. 61
2Fath al-Rabbani, majlis: 6

3Ibid, majlis: 24

No comments:

Post a Comment