Tuesday, September 30, 2014

MISI PEMBANGUNAN DALAM MEMBINA TAMADUN

 ( Disiarkan pada 27. 09. 2014)
Hidup dan kehidupan merupakan agenda setiap insan sebagai pemain dalam kelang- sungan  hidup di alam dunia. Membina pembangunan merupakan misi yang didukung oleh setiap ahli masyarakat yang bergelar mukmin. Setiap yang hidup itu mempunyai perjuangan nya mengikut perkembangan disiplin kehidupan. 
Manusia adalah makhluk bermasyarakat dan bersosial. Disiplin pembangunannya berlandaskan ukhuwah kemanusiaan demi melahirkan kasih sayang sebagai ikatan kesepa- duan ummah. Kekuatan umat dalam membangunkan kehidupan ialah kehadiran ilmu, samada ilmu ukrowi  mahupun ilmu duniawi.
Penekanan kepada ilmu akhirat atau ilmu ukrowi mempunyai impak kepada pembangunan dan kesejahteraan hidup di dunia. Ilmu tauhid merupakan pemangkin atau catalyst dalam mewujudkan tamadun kehidupan di alam ini. Ini bermakna jika kebajikan akhirat diutamakan maka dengan sendirinya kebajikan dunia turut sama terbela.
Kelayakan peribadi yang pertama ialah penguasaan ilmu dan kefahaman Islam yang sebenar sebagai bekalan kepada mental. Mereka yang meletakkan diri sebagai pemegang amanah bagi menegakkan kebenaran dan keadilan, patutlah mengetahui dan memahami peraturan itu secara menyeluruh, sekurang-kurangnya membolehkan mereka membezakan antara ‘aqidah Islamiyah dan ciri-ciri jahiliah, antara cara hidup Islam dan cara hidup jahiliah. Dengan itu barulah seseorang berupaya untuk mengetahui bagaimana Islam mampu membuat perubahan dalam masyarakat secara global.
Iman yang teguh sebagai bekalan spiritual.  Selain memiliki ilmu dan kefahaman tenaga penggerak juga mestilah mempunyai keimanan yang teguh tehadap ‘aqidah yang menjadi asas segala kegiatan mereka.Tidak ada jalan lain untuk mengelakkan daripada gejala ini melainkan dengan iman yang teguh terhadap Allah subhanahu wa Tala yang Maha berkuasa atas segala makhlukNya. Yakin dengan al-Quran sebagai kitab hidayah, yakin dengan petunjuk Rasul shallallahu alaihi wasallam untuk menuju jalan selamat.
Merealisasikan tamadun Islam harus merujukan sumbernnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam merupakan peribadi unggul, pencetus kepada tamadun Islam. Sebelum baginda mengisytiharkan Sahifah Madaniyyah dan negara Islam Madinah, terlebih dahulu baginda membentuk peribadi-peribadi muslim selama 13 tahun di Mekkah yang dikenali kemudiannya dengan Muhajirin.
Demikian juga dengan orang-orang Yathrib, dikenali sebagai Ansar Madinah. Perpaduan erat antara Muhajirin dan Ansar itulah membentuk masyarakat dan negara Islam, sekaligus menjadi model di sepanjang zaman.
Muslim yang salih dan berjaya, bererti mampu mengarahkan halatuju fikirannya, emosi-nya, rohaninya, selari dengan kehendak fitrah murni yang telah ditetapkan Allah semenjak azali. Keharmonian tiga elemen inilah akan mencernakan perlakuan seseorang secara seimbang dan sepadu mengikut acuan Ilahi. Inilah yang ditegaskan oleh Allah dalam al-Quran yang bermaksud:
“Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, fitrah Allah yang memfitah manusia ke atasnya, tidak ada tukar ganti ciptaan Allah, iaitu agama yang benar, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (Al-Quran, surah al-Rum:30)
Perlakuan makhluk jahat  bersemadi dalam diri manusia yang dinamakan  (syaitan hawa) adalah faktor utama berlakunya pemesongan tiga elemen di atas. Fitrah manusia memang telah ditetapkan berada dalam keadaan selari dengan kehendak Penciptanya. Seorang yang berjaya membetulkan kembali kedudukan yang asal atau berjaya mengekalkan keadaan sebagaimana asalnya, bererti dialah orang  yang berjaya mengurus diri dengan sempurna dan dia yang digelar  insan sempurna atau insan kamil.
Insan kamil bukan hanya memiliki kehebatan intelektualnya atau Intelectual Quality sehingga  mampu menguasai ilmu pengetahuan yang luas, berkemampuan mengurus cara berfikir secara kreatif dan inovatif, pantas dan tepat  dalam membuat penentuan, tetapi mestilah ditunjangi oleh kekuatan spiritualnya atau Spiritual quality dengan keimanan yang mantap terhadap Pencipta, seterusnya berjaya mengawal emosinya atau emotional Quality dengan memiliki sifat-sifat mahmudah seperti benar, amanah, adil, ikhlas, sabar, redha, syukur dan bertanggungjawab.
Kejayaan mengurus ke tiga-tiga elemen di atas, sudah tentu akan melahirkan perlakuan terpuji dan tutur kata yang selamat  daripada meyakini orang lain. Perlakuan yang seperti ini sudah tentu mampu menghambat jauh segala unsur yang mungkin menimbulkan suasana yang tidak harmoni ketika berlakunya interaksi antara seseorang dengan yang lain dalam masyarakat.
Baginda Rasul Nabi Muhammad shallahu ‘alaihi wasallam menyarankan bahawa kebahagian hidup di dunia semestilah dengan ilmu dan kebahagian hidup di akhirat semestinya dengan ilmu dan jika ingin kebahagian dalam kedua-duanya dunia dan akhirat juga semestinya dengan ilmu.
Nabi Muhammad shallahu alaihi wasallam adalah Rasul terakhir Allah wujudkan
untuk memimpin manusia di muka bumi ini maka itu baginda penutup para nabi dn rasul, maka selepas beliau tidak ada lagi yang dijadikan rasul dan nabi di dunia.  
Satu usaha baginda dalam misi pembangunan Islam ialah menegakkan pemikiran para umatnya tentang ilmu tauhid yang diterimanya dari langit untuk membetulkan persepsi mereka tentang keyakinan dan kepercayaan yang di pusakai dari datuk  nenek dan moyang mereka. Perjuangan utama baginda ialah memasyarakatkan Islam berpandukan dokumen wahyu dari langit yang diterimanya melalui malaikat Jibril dalam usaha memanusiakan manusia.
               Antara usaha yang terbesar dalam memasyarakatkan Islam khususnya di kalangan masyarakat Quraisy ialah mengembalikan kudrat kewanitaan yang telah dipinggirkan oleh bangsanya(Quraisy) dengan alasan bahawa wanita adalah pembawa kesialan dalam pembangunan keluarga. Wanita tidak diberi peranan dalam pembangunan manusia kerana mereka yakini bahawa kaum wanita tidak setimpal dengan kaum lelaki.
               Kepimpinan Rasulullah dalam memasyarakatkan Islam ialah memberi keutamaan kepada ukhuwah kemanusiaan yang menjadi tulang belakang dalam membina tamadun kehidupan. Rasulullah Shalallahu alahi wasallam memimpin umatnya begitu sempurna sekali sehingga beliau tidak kenal antara musuh dengan kawan.
Beliau menganggap semuanya sama sahaja hanya perbezaannya ialah kepada masyarakat yang menentang beliau menganggap mereka tidak faham mengenai perjuangan mereka itu adalah salah. Maka perjuangan beliau ialah membetulkan ufuk pemikiran mereka kepada keredhaan Allah Subhanahu wa Tala.
Rasulullah mengatakan kepada musuh-musuh Islam bahawa mereka tidak memahami usaha mereka itu adalah salah. Kalaulah mereka faham bahawa perjuangan mereka adalah salah maka pasti mereka tidak berbuat demikian. Maka dalam kenyataan inilah maka Rasulullah mengharapkan semoga diberi petunjuk oleh Allah agar dapat mengenal mana yang kufur dan mana yang betul. 
Mewujudkan pembangunan wajar dengan ilmu. Maka itu melaksanakan pembangunan wajar diberi kepada seorang pemimpin yang mempunyai ilmu sebagai nandi pembangunan dan menjadi katalis atau pemangkin kepada kepimpinan itu. Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam seorang pemimpin  yang serba boleh dalam semua arena pembangunan.
Baginda memimpin tentera di medan peperangan; Baginda juga memimpin masyarakat dalam bidang akidah; beliau juga menjadi guru memimpin masyarakat mengenai pembangunan aqlak yang luhur; dan Baginda juga pemimpin yang amat prihatin terhadap
pembangunan keluarganya.
Sebagai pemimpin wajar mempunyai pengalaman yang luas untuk dijadikan kekuatan
diri membina stratigi kepimpinan itu. Misi pembangunan dalam strategi kepimpinan Baginda ialah memanusiakan manusia yang telah jauh menyimpang  dari landasan kehidupan yang bertamadun.
               Dalam usaha menyebarkan ajaran al-Quran kepada masyarakat jahiliah di zaman dahulu, beliau terlebih dahulu menterjemahkan isi al-Quran dalam diri Baginda. Apabila siti Aisah, isteri Baginda, ditanya oleh para sahabat mengenai akhlak Baginda maka beliau berkata, akhlak Rasulullah ialah al-Quran. Ini bermaksud segala isi al-Quran itu telah Baginda terjemahkan dalam dirinya.
               Walaubagaimana pun sebagai seorang pemimpin yang berwibawa ilmu kepimpinan beliau tidak menjadikannya melonjat sombong dan mementingkan diri. Walaupun menjadi Rasul tetapi tidak pernah menginap wang di rumahnya. Apabila beliau tidur sampai berbekas di pipinya daun kurma kerana tidak mempunyai tikar untuk tidur.
               Pembangunan dalam konsep Islam berlandaskan kepada faktor masa kerana Allah. Kejayaan dalam satu-satu pembanguna manusia adalah berlandaskan kepada kesesuaian masa untuk melaksanakanya. Masa muda adalah usia yang bersesuaian untuk melaksanakan agenda pembangunan kerana faktor yang diperlukan seperti tenaga, daya pemikiran yang jitu dan keterampilan, semangat dan seumpama sentiasa bersamanya.
               Pembangunan yang kita kecapi dalam kehidupan ini ada dua kategori. Kategori pertama ialah seperti Pembangunan jasmani, intelek dan rohani. Manakala pembangunan kategori kedua ialah pebangunan kemanusiaan, Infrastruktor kehidupan termasuklah sains dan teknologi.
               Pembangunan jasmani memainkan peranan utama dalam sinario memurnikan  tamadun kehidupan manusia. Pembangunan ini bermula sejak dalam rahim ibu. Setiap insan harus melalui berbagai ciri kehidupan yang dimainkan oleh kedua orang tuanya dalam membentuk anak dalam rahim ibu.
               Pembangunan rohani landasannya ilmu tauhid. Anak wajar diperkenalkan kepada kalimah-kalimah suci sejak usia kanak-kanak. Mengazankan anak yang baru lahir adalah langkah  pertama mengilmukan bayi dengan kalimah-kalimah tauhid. Anak itu harus mempunyai ilmu tauhid tertanam dalam dadanya untuk mengenali Allah dan mensucikannya. Mengenali Allah bermaksud ia membina iman dalam dirinya terhadap alam ghaib dan mengenali kekuasaan Allah terhadap kewujudan sesuatu hidup ini.
               Kepimpinan ibubapa dalam membentuk sasiah anak sangat menentukan. Dalam erti kata lain mendidik anak melalui contoh yang dilakukan oleh kedua ibubapa. Dalam bahasa lain mengatakan “the child learns  by example.” Amalan solat  lima waktu sehari semalam dijadikan tunjang mendisiplinkan anak. Anak wajar dibawa ke masjid menunaikan ibadah solat lima waktu dan harus dididik dengan disiplin sembahyang. Anak itu di bawa ke masjid untuk sembahyang dan bukan dibiarkan dan menjadikan  masjid itu tempat berpesta bersama anak-anak yang lain seperti mana berlaku kepada sesetengah bapa.
               Pembangunan kemanusiaan memberatkan kepada didikan ukhuwah kemanusian. Hormat menghormati antara sesama manusia terutama kepada orang tua akan mewujudkan perasaan kasih sayang  khususnya kepada sesama mukmin. Menghormati harta benda kerajaan menjadi tanggungjawab bersama terutama sekali mengenai peralatan elektronik seperti telefon awam, cable berbagai jenis yang diguna untuk keperluan awam dan sebagai- nya.
               Ikatan persaudaraan dan hubungan kasih sayang  antara anggota, adalah asas kekuatan dan kejayaan masyarakat dan organisasi. Tindakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasalam mempersudarakan antara Muhajirin dan ansar sebaik sahaja sampai di Madinah adalah suatu langkah bijak dan menjadi sunnah yang sepaptutnya dicontohi oleh umat Islam di sepanjang zaman.
               Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda:
“Perumpamaan orang-orang yang beriman dari segi kasih sayang dan hubungan kemesraan antara mereka, sepertilah satu jasad apabila salah satu anggota mengandu sakit, nescahaya saling bersimpatilah antara mereka untuk menjaga malam dan demam.” (H.R. Muslim)

               Perumpamaan di atas, adalah sebagai suatu motivasi kepada umat Islam agar menjalinkan hubungan kasih sayang antara mereka; saling bersipati sekiranya ada yang terlibat dengan kemalangan dan penderitaan, saling membantu dan berkerjasama dalam menanggung kesusahan dan kepayahan. Sekiranya terdapat perselisihan antara mereka, diwajibkan ada orang tengah menyelesaikan perselisihan tersebut secara harmoni.

1 comment:

  1. mohon copy paste , utk assignment , trima kasih , apa pun post yang sangat baik . syukran

    ReplyDelete