Saturday, October 4, 2014

AKAL MERUPAKAN RASUL DALAM DIRI SEORANG MUKMIN

 (Disirkan pada 4 10 .2014)
Manusia mukmin dipilih Allah Subhanahu wa Tala sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini untuk melaksanakan amanat Allah sebagai pemakmur alam kehidupan. Amanat tersebut dapat dilaksanakan oleh manusia atas dasar kehadiran akal dalam dirinya yang membolehkannya membudayakan kemahiran berfikir sebagai nadi pembangunan ummah.
               Manusia wajar menggunakan akal fikiran untuk mendekatkan diri kepada kefahaman sesuatu permasalahan. Akal itu menemui jalan keluar manakala fikiran adalah kefahaman kepada masalah berkenaan. Akal adalah satu alat untuk mencari jalan atau  ikhtiar melakukan sesuatu agar kerenah-karenah yang menghalang  kita untuk meneruskan agenda pembangunan sesuatu dapat diatasi.
Makhluk  Allah lainnya termasuklah gunung, bumi, mata hari dan sebagainya tidak ada kemampuan untuk memegang amanat tersebut walaupun dari segi bentuk badannya jauh lebih besar berbanding manusia. Manusia yang bertubuh kecil tetapi kemampuannya melaksanakan amanah Allah jauh lebih gagah dan mendekati kesempurnaan ibadah.
Jika akal itu bertemankan iman kepada Allah perjuangannya memubuahkan pemba- ngunan tamadun. Rasul itu diwujudkan Allah untuk berkhidmat kepada kebaikan umat manusia, maka itu akal yang ditamsilkan sebagai rasul dalam diri manusia sentiasa mendokong cita-cita pembangunan yang berkiblatkan kepada keredhaan Allah Subhanahu wa Tala.
               Kedudukan al-Qur’an amat menarik sekali apabila ia ditempatkan dari sudut akal, dan disebut juga dalam perbahasan bahawa al-Qur’an  ialah kitab akal. Keseluruhannya merupakan seruan yang padu ke arah pembebasan akal  daripada lingkarannya yang sempit.
               Al-Quran dengan berbagai pendekatannya membawa maksud penyeruan kepada manusia agak menggunakan akal serta menjadikannya sebagai neraca penilain bagi setiap perkara yang hendak dilakukan. Al-Quran memberikan kebebasan kepada kita untuk beriktikad dengan apa yang dinilai baik oleh akal dan juga membenarkan kita mengikuti mana-mana jalan asalkan ia lojik dan sesuai mengikut pertimbangan fikiran kita masing-masing.
Akal, apabila bertemankan dengan iman maka tindakannya menepati keredhaan Allah Suhhanahu wa Tala, tetapi jika akal bertemankan kepada nafsu maka kiblat ibadahnya dilandasan yang sifatnya kehaiwanan dan sukar baginya melaksanakan tindakan yang jujur dan ikhlas. Inilah yang difahami dengan perjuangan kepentingan diri.
Dalam hal ini terdapat mereka yang beriman dengan ikhlas dan berkhidmat mengikut pendekatan tersendiri demi kepentingan agama di samping  menjadikan al-Qur’an sebagai pembantu iman mereka.
Orang yang menggunakan akal fikiran yang Allah bekalkan kepadanya sentiasa melihat cahaya permasalahan itu dengan  satu kefahaman bahawa setiap sesuatu kewujudan fenomena alam semestinya ada pasangannya. Dalam erti kata lain setiap masalah itu sememangnya ada solusi penyelesaiannya.
Mengapakah kehadiran masalah itu menjadikan manusia gunda gulana? Sebenarnya kita tidak perlu gusar dan takut kepada masalah kerana kehadirannya wajar difahami sebagai ujian Allah Subhanahu wa Tala. Orang yang mendapat ujian wajar mengucap syukur kerana kita diuji atas dasar bahawa Allah cinta kita. Ujian merupakan garam dalam hidup dan solusi penyelesaiannya ialah tawakal kepada Allah subhanahu wa Tala. Masalah dalam hidup sebenar akan mendewasakan pemikiran kita.
Di samping itu juga manusia dapat meningkatkan ketamadunan berfikir apabila ia menggunakan akal fikiran untuk menemukan penyelesaiannya kelak melahirkan satu perasaan kepuasan hati serta kehebatan diri berserta dengan kelezatan hidup sebenar. Hidup ini sebenar diumpamakan “Tutup lobang, korek lobang.” Masalah datang kita usahakan untuk menyelesaikannya, seperti “masalah itu umpama korek lobang dan setelah berjaya menyelesai masalah berkenaan kita telah menutupnya.”
Nabi Adam a.s. berserta isterinya Siti Hawa sebagai manusia pertama yang telah
mewujudkan masalah dalam hidup ini. Setelah keduanya disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa Tala daripada menikmati hidup yang senang di syurga, kerana mengkufuri larangan Allah, mereka memulakan hidup mengharungi kesusahan dan kepayahan di bumi di mana mereka tidak pernah mengalami hidup sebelumnya.
Bukan sahaja mengalami hidup susah tetapi mereka terpaksa hidup bersendirian tanpa teman selama 200 tahun sebelum mereka dipertemukan semula di padang Arafah tempat para jemaah Haji mengerjakan wukuf untuk melaksanakan rukun Islam yang ke lima, sebelum beredar ke Minah untuk tujuan melontar sebagai satu simbol permusuhan antara manusia dengan iblis.
Kita tidak dapat bayangkan betapa sukarnya hidup dengan segalanya mesti dipelajari demi meneruskan hidup di bumi yang wajar memerlukan akal untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi demi “survival”sebagai hamba Allah.
Manusia terpaksa hidup bertemankan masalah atau ujian Allah dengan catatan bahawa fitrah Allah Subhanahu wa Tala yang dibekalkan kepada manusia seperti akal fikiran itu digunapakai untuk keselamatan dunia dan akhirat hinggalah ke hari ini.
Agama datang sebagai pembawa hidayah kepada akal dalam beberapa  masalah seperti
berikut:
(a)     Pada perkara-perkara di luar tabi’i iaitu persoalan-pesoalan aqidah yang khusus  mengenai Allah, Rasul, Hari Akhirat dan tentang ketuhanan yang ghaib (secara umum)
(b)     Pada persoalan-persoalan akhlak iaitu berkaitan dengan kebaikan dan kelebihan (Fadilat) yang perlu kepada seseorang untuk menjadi seorang Muslim yang salih.
(c)     Pada persoalan-persoalan perundangan yang mampu memberi kedamaian kepada masyarakat.
Sesungguhnya agama datang membawa hidayah kepada akal dalam persoalan-persoalan tersebut kerana penolakan agama akan membawa kepada kegagalan dalam memberi sebarang penyelesaian yang boleh diterima oleh semua. Maksudnya, jika dibiarkan kepada manusia dan akal untuk  menyelesaikan persoalan tersebut, pasti mereka akan bertelagah kerana masing-masing menyokong pandangan yang bersimpang siur, bercanggah dan berkrisis yang tiada penghujungnya. Oleh itu, perpaduan dan persefahaman serta ketenangan dan kedamaian tidak akan tercapai.
Agama merupakan petunjuk akal dan akal berkewajipan untuk tunduk dan sujud kepada wahyu Allah. Balik kepada persoalan tentang al-Qur’an dan akal, persoalan yang timbul, “Tidakkah al-Qur’an itu sentiasa menuntut kita supaya berfikir dan merenungi,” sebagaimana firman Allah yang bermaksud (terjemahan):
....maka insaflah dan ambillah pelajaran (daripada peristiwa itu) wahai orang yang berakal fikiran serta celik mata hatinya. (Surah al-Hasyr: 59:2).
Ambillah apa-apa yang mengakibatkan kecelakaan kepada mereka itu sebagai pengajaran kepada kamu wahai orang-orang yang mempunyai akal fikiran, iaitu  janganlah kamu membuat tipudaya dan jangan bergantung selain Allah nescaya dia  akan terhina.
Firman Allah lagi:   
Terjemahan: Sesungguhnya (keterangan-keterangan dan peristiwa-peristiwa) yang tersebut itu, tidak syak lagi mengandungi pengajaran bagi sesiapa yang mempunyai hati (yang sedar pada masa membacanya), atau yang  menggunakan pendengarannya dengan bersungguh-sungguh (kepada pengajaran itu) dengan menumpukan hati dan fikiran kepadanya. (Surah Qaf 50:37)
Dalam beberapa ayat lain Allah telah mencela orang Musrikin yang menurut jejak langkah bapa-bapa mereka. Firman Allah:
Terjemahan: .....Patututkah (mereka menurutnya)sekali pun datuk neneknya itu tidak faham
sesuatu (apa pun tentang perkara-perkara agama) dan tidak pula mendapat petunjuk hidayah (daripada Allah). (Surah al-Baqarah 2:170)
Disamping itu kita dapati banyak ayat al-Qur’an yang diakhiri dengan (Afalla Ta’kilun) iaitu
apakah kamu tidak berakal?(Afalla Ta’tafakilun) iaitu apakah kamu tidak berfikir? (Afala tabsiruun) iaitu apakah kamu tidak  melihat? Ini jelas menunjukkan bahawa al-Qur’an mengarahkan  manusia kepada menggunakan akal fikiran.
Wahyu itu diturunkan sebagai risalah terakhir dari langit untuk dunia seluruhnya demi membuktikan bahawa risalah yang dibawa semuanya haq dan semuanya benar, tiada suatu pun yang merugikan dan tidak wujud sama sekali persoalan yang berkemungkinan benar atau dusta.
Kedudukan akal di kalangan orang ramai adalah tidak sama bahkan kecerdikan mereka pun berbeza-beza. Al-Syeikh Abu Sulaiman al-Mantigi berkata, “Sesungguhnya kedudukan seluruh manusia adalah berbeza-beza pada akal dan kekuatan, dan masing-masing juga mempunyai kemampuan akal yang tidak sama antara  satu  sama lain.”
               Akal mungkin sesuatu yang dianggap ‘halus’ pada perhitungan akal seseorang tidak pula dikira ‘halus’ pada perhitungan  orang lain. Dengan itu akal tidak seharusnya  terlibat dalam hal agama kerana dengan penglibatan  akal, pasti  manusia akan bercanggah pendapat  dan tidak akan wujud sebarang keselarian pendapat di kalangan mereka. Natijahnya mereka akan mengikut hawa nafsu dan fikiran masing-masing.
               Firman Allah dalam al-Qur’an surah al-Jathiyah 45:23 yang bermaksud (terjemahan):
“Dengan yang demikian, bagaimana fikiranmu (wahai Muhammad) terhadap orang yang menjadikan hawa nafsunya tuhan yang dipatuhinya, dan ia pula disesatkan oleh Allah kerana diketahui-Nya (bahawa ia tetap kufur ingkar), dan dimeteraikan pula atas pendengarannya dan hatinya, serta diadakan lapisan penutup atas penglihatannya? Maka siapakah lagi yang dapat memberi hidayat petunjuk kepadanya susudah Allah (menjadikan dia berkeadaan demikian)? Oleh itu  mengapa kamu (wahai orang-orang yang ingkar) tidak mahu beringat dan insaf?
               Di samping itu umat manusia akan berpecah belah daripada apa yang disukai dan apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa Tala berfirman yang bermaksud (terjemahan):
               “Dan berpegang teguhlah  kamu sekalian kepada tali Allah (agama Islam), dan janganlah kamu bercerai berai...” (Surah ali-Imran 3:103)
Apakah pendapat akal terhadap agama dan penderian agama terhadap akal? Agama diturunkan untuk memandu akal dalam semua perkara yang sekiranya dibiarkan  akal berfikir mengenainya, pasti ia akan tersesat jalan dan gagal serta lemah untuk sampai kepada hakikatnya. Perkara-perkara tersebut ialah:
1 Perkara Aqidah.
2 Prinsip-prinsip akhlak keseluruhannya.
3 Perundangan dan kaedah-kaedah hukum serta penghuraiannya yang perlu dilaksana kan sepanjang  zaman dalam pelbagai keadaan.
Adapun tentang tabiat (nature) dan alam semesta, termasuk langit, bumi, bukit-bukau, lautan, binatang, bulan, matahari, benda-benda, tenaga, dasar laut dan kaki langit (ufuk)... semuanya ini diserahkan kepada manusia untuk mengkajinya melalui firma, makmal, alat-alat dan kelapangan yang ada pada mereka.
Malah manusia diseru supaya menjelajahi seluas mungkin alam ini sehingga terserlah pemahaman yang baik terhadap sistem kejadian alam ciptaan Allah Yang Maha Bijaksana ini dan peraturan-peraturan semula jadi yang Allah tetapkan. Sekali gus boleh dilihat  ciptaan Allah yang unik, teliti dan rapi iaitu agama tidak pernah melarang penerokaan seumpama ini.

Akan tetapi apa yang wajib menjadi matlamat dalam penerokaan ini ialah ‘kebaikan’ (al-khair). Dengan ini nyatalah Islam sebagai agama akal berdasarkan pengertian-pengertian yang tersebut diatas.

No comments:

Post a Comment