Friday, November 21, 2014

AGAMA ISLAM MEMBUAHKAN KEBAHAGIAAN DUNIA DAN AKHIRAT

 (Disiarkan pada 22. 11. 2014)
Dalam hidup kita memerlukan kebahagiaan. Hidup beragama wajib untuk menempuhi kebahagiaan. Maka itu agama merupakan nadi kesempunaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Dunia merupakan semaian benih-benih kebahagiaan untuk menempuhi kehidupan akhirat nanti. Walaubagaimana pun dunia merupakan tempat lahirnya berbagai karenah-karenah serta ranjau-ranjau kehidupan yang kalau tidak ditangani dengan iman dan takwa kepada Allah Subhahanu wa Tala, akan mengakibatkan kecacatan pada kehidupan di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat kelak.
Kewujudan makhluk manusia di dunia diamanahkan Allah Subhanahu  wa Tala sebagai pemakmur alam kehidupan dengan catatan bahawa ilmu(akidah), akal dan iman menjadi sajian dalam memurnikan kekhalifahannya yang bersifat adil, sempurna dan saksama. Dalam menjalankan amanah yang diperintakan Allah Subhanahu wa Tala, ganjaran pahala merupakan imbalannya yang menjadi bekalan hidup bahagia nanti di akhirat kelak, InsyAllah!
Syurga dunia dan syurga akhirat mempunyai ciri-ciri yang bertentangan antara satu sama lain. Manusia (Adam) pada mulanya telah diwujudkan Allah Subhanahu wa Tala di syurga bersama pasangannya Siti Hawa untuk menempuhi kebahagian hidup yang mutlak, tetapi mereka telah mengkufuri kebahagian hidup itu maka Allah tempatkan mereka  di dunia  untuk meneruskan hidup sebagai hamba Allah Subhanahu wa Tala.
Mengkufuri kebahagian hidup mutlak di syurga memaksa Tuhan menempatkan manusia di dunia buat sementara waktu di mana kebahagian itu semestinya diusahakan yang bersifat tawakal untuk mendapatkannya. Kebahagian hidup yang bersifat sementara di dunia akan mencacatkan kebahagian akhirat jika tidak ditangani dengan kesempurnaan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Tala. Keadaan demikian berlaku disebabkan kelicikan makhluk iblis dan syaitan memporak porandakan manusia menangani kebahagian hidup di dunia tersebut.
Fitrah yang ada pada manusia juga seperti nafsu syahwat serta keinginan naluri dalamannya menjemput perlakuan yang mengkufuri keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Tala kelak mengundang kedosaan.  
Makhluk iblis  telah diusirkan oleh Allah dari syurga-Nya disebabkan sikap iblis yang sombong tidak mematuhi perintah Allah untuk sujud (tanda hormat) kepada manusia kerana manusia adalah lebih mulia dan pintar daripada makhluk ciptaan Allah yang lain. Keberadaan iblis di dunia telah berjanji  kepada Allah, akan membinasakan manusia kerana gara-gara manusialah maka iblis dikeluarkan dari hidup bahagia yang kekal di syurga Allah Suhanahu wa Tala.
Permintaan iblis itu direstui Allah Subhanahu wa Tala dengan catatan bahawa manusia yang dekat dengan Allah, iblis tidak mampun mengodanya. Manusia yang lemah imannya kerana jauh dari Allah Suhanahu wa Tala sahaja yang iblis dapat mengganggu kebahagian hidupnya di dunia. Maka itu Allah turunkan agama Islam sebagai perisai manusia menentang kemaraan iblis memporak porandakan pembangunan kehidupan manusia.
Akidah Islam sebagai permurni kehidupan di dunia serta membentangkan dan membetulkan cara hudup yang diredhai Allah Subahanahu wa Tala. Maka itu manusia yang memelihara ilmu tauhid sahaja yang akan mendapat kehidupan yang sempurna yang kekal di akhirat (syurga) nanti setelah selesai agenda di dunia.
Persepsi manusia mengenai falsafah kehidupan di dunia tidak menentu disebabkan masalah menangani diri sebagai pemakmur alam kehidupan. Setiap insan Allah bekalkan nikmat kehidupan berupa fitrah yang cukup untuk mencapai kebahagian dan kemurnian hidup dilandasan yang diredhai Allah Subhanahu wa Tala.
Fitrah-fitrah tersebut adalah berpasangan dan terpulanglah kepada manusia untuk memilih mana pasangan yang diguna untuk menangani kehidupan. Tersilapnya memilih fitrah hidup yang kiblatnya keduniaan semata maka kerugian hidup akan ditempuhi yang akan membawa kesangsaraan hidup diakhirat nanti setelah selesai agenda di dunia berakhir.
               Fitrah akal diwujudkan dalam dua dimensi iaitu akal kemalaikatan dan akal kehai- wanan. Akal kemalaikatan misinya syurga manakala akal kehaiwanan yang bersifat iblis tentunya  distinasinya neraka jahanam.
               Kedatangan agama Islam membantu manusia menegakkan serta menguatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Tala untuk membetulkan persepsi ibadah manusia yang diredhai Allah Subhanhu wa Tala. Dalam erti kata lain hidup dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Tala merupakan nadi pembangunan ummah dan menjadi perisai dari  dicorobohi oleh elemen-elemen yang membawa kepada kekufuran.
               Puncak kebaikan adalah redha Allah terhadap hamba-Nya. Itulah pahala dari redha seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa Tala. Firman Allah dalam al-Quran surah At- Taubah ayat 72 yang bermaksud: “Dan tempat-tempat tinggal yang bagus di syurga ‘Adn dan keredhaan Allah adalah yang lebih besar.”
               Mengikut kata mufassirin syurga ‘Adn merupakan tempat tinggal yang penuh kenikmatan, serupa dengan syurga Firdaus, iaitu sebuah syurga yang paling tengah atau yang paling atas kedudukannya di antara syurga –syurga yang lain.
               Solat merupakan ibadah yang paling utama. Para ulamak mengkatigorikan solat sebagai tiang agama. Sabda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam, “Tidaklah seorang hamba diberi pemberian yang lebih baik daripada dia diberi izin dua rakaat.” Muhammad bin Sirin berkata, “Seandainya aku disuruh memilih antara solat dua rakaat dan syurga tentu aku akan memilih solat dua rakaat itu, kerana sesungguhnya dalam solat dua rakaat terdapat redha Allah Subhanahu wa Tala, sedang di dalam syurga terdapat redhaKu.
               Dikatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Tala ketika mencipta tujuh langit, Dia memenuhinya dengan malaikat-malaikat dan memerintahnya untuk mengerjakan ibadah solat. Mereka tidak pernah berhenti sesaat pun. Penghuni Illiyyin dan penghuni Arasy selalu berdiri mengelilingi sekitar arasy, dengan membaca tasbih memuji kebesaran Tuhan mereka dan memohonkan ampun untuk orang-orang di bumi.
               Agama membuahkan kebahagian dunia dan akhirat dengan  catatan bahawa manusia memelihara amanat yang dipertangunjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Tala. Allah berfirman dalam Surah Al-Ahzab ayat 72 yang bermaksud:
“Sesungguhnya Kami (Allah) telah memberikan amanat (tanggungjawab) itu kepada langit dan bumi dan gunung-gunung, tetapi mereka enggan untuk memikulnya dan takut kepadanya, dan manusia pula mahu memikulnya. Sesungguhnya dia adalah aniaya lagi tersangat jahilnya.”
Ayat ini meriwayat bahawa manusia itu telah dijadikan oleh Allah ada mempunyai persediaan untuk menerima bebanan iaitu tanggungjawab yang berupa amanat. Namun demikian, amanat yang diterimanya itu oleh setengah manusia telah diabaikannya, sehingga ia berlaku aniaya terhadap dirinya, dan bertindak secara jahil terhadap perintah Tuhannya.
 Amanat Allah yang dipertanggungjawabkan kepada manusia ialah bebanan dari segi keagamaan seperti sembahyang, puas, zakat, haji, bercakap benar, menjelaskan hutang, menyukat dan menimbang dengan cukup, bahkan anggota badan dan kehormatannya hendaklah digunakan sesuai dengan maksud ia dijadikan dan lain-lain perkara lagi.
               Maka dia dinamakan “amanat” kerana dia merupakan kewajipan-kewajipan yang ditetapkan oleh Allah kepada orang-orang mukallaf sebagai suatu amanat. Menurut Al-Qurthubi, “Amanat itu menyeluruh kepada semua kegiatan agama menurut yang sahih dari pendapat-pendapat ulama.”
               Mengapakah manusia yang ada mempunyai persediaan untuk menerima bebanan itu setengah telah mengabaikannya. Hal ini tidak lain kerana pada diri manusia itu terdapat naluri atau pembawaan suka marah yang mengakibatkan ia berlaku aniaya dan zalim. Begitu juga ingin menuruti kemahuan nafsu syahwatnya yang mengakibatkan ia jahil untuk mengambil dan memperhatikan terhadap kesudahan sesuatu perkara. Oleh itu Allah bebenkan kewajipan-kewajipan agama kepadanya, maka bebanan-bebanan itulah yang menjadi pengekang dari mengikuti berterus-terusan kehendak nalurinya yang tidak terbatas, agar tidak celaka.
               Pangkal dari ketaatan adalah mengetahui Allah, takut kepada Allah, mengharapkan pada Allah, dan muqarabah kepada Allah. Apabila  seorang hamba kosong dari perkara-perkara ini, maka dia tidak dapat menemukan hakikat dari iman. Kerana sesungguhnya ketaatan kepada Allah tidak  sah, kecuali setelah mengetahui Allah dan iman dengan wujud-Nya sebagai pencipta Yang Maha Megetahui, Maha Kuasa, tidak sebuah pengertian pun dapat menjangkau-Nya dan tidak sebuah dugaan pun dapat menggambarkan-Nya.
               “Tidak ada sesuatu yang menyamai-Nya dan Dia adalah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” Kita tidak mampu melihat-Nya dengan mata penglihatan tetapi hati ini melihat-Nya dengan hakikat iman, tidak  dapat diraba dengan panca indera dan tidak menyerupai manusia. Dapat dikenal dengan beberapa tanda dan dapat disebutkan dengan  beberapa alamat dan tidak melintasi batas dalam keputusan. Itulah Allah, tiada Tuhan kecuali Dia.
               Sebahagian orang arif pernah ditanya tentang ilmu batin. Dia berkata, “Dia merupakan sebuah rahsia dari rahsia Allah, Dia memasukkannya dalam hati kekasih-Nya dan tidak Dia perlihatkan kepadanya, baik malaikat atau manusia.
               Sekiranya  pengetahuan Ketuhanan sudah menancap maka, akan muncul pengakuan kehambaan, dan sekiranya keimanan sudah tertanam di dalam hati, maka suatu keharusan adanya ketaatan kepada Tuhan. Iman ada dua macam, zahir dan batin. Iman zahir adalah ucapan lisan, sedang batin adalah keyakinan dalam hati.
               Aqidah dari sudut istilah yang am adalah kepercayaan atau keimanan yang muktamad tanpa sedikit pun rasa syak dan ragu-ragu bagi orang yang berpegang kepada kepercayaan itu. Takrifan ini adalah umum merangkumi kepercayaan aqidah yang hak mahupun yang batil (palsu), apa yang penting adalah aqidah yang dipegang di dalam hati penganut aqidah tersebut.
               Aqidah Islamiyyah adalah istilah khusus yang merujuk kepada keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah Subhanahu wa Tala dengan melaksanakan segala kewajipan, mentauhidkan-Nya dan taat kepada-Nya, beriman kepada para malaikat –Nya, para rasul-Nya, kitab-kitab-Nya, hari akhirat, takdir baik dan buruk serta mengimani seluruh apa yang telah sahih tentang prinsip-prinsip agama atau usuluddin, perkara-perkara yang ghaib, beriman kepada apa yang menjadi ijma’ salafussaleh, serta seluruh  berita-berita qat’i (pasti), baik secara ‘ilmiyyah mahupun secara ‘amaliyah yang telah ditetapkan menurut  al-Qur’an dan al-Sunnah yang sahih serta ijma’ para ulama. (Mohd. Aizam bin Mas’od: Isu Aqidah dan Pemikiran Semasa di Malaysia. “Ahli sunnah  wal-Jamaah: Aqidah Wasatiyyah Definisi Aqidah”. hal 22).
               Hukum wasatiyyah dalam aqidah adalah wajib sebagaimana yang disyariatkan dalam beberapa firman Allah Subhanahu wa Tala yang menegah daripada sikap melampau umat-umat terdahulu dalam berakidah. Firman Allah Subhanahu wa Tala Surah  al-Nisaa ayat 171 yang bermaksud:
“Wahai ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) janganlah kamu mengatakan sesuatu terhadap Allah melainkan yang benar.” 
Begitu jua firman Allah Subhanahu wa Tala Surah al-Ma’idah ayat 77 yang bermaksud:
“Katakanlah: Wahai ahli Kitab! Janganlah kamu melampau dalam agama kamu secara yang tidak benar, dan janganlah kamu menurut hawa nafsu suatu kaum yang telah 
tersesat (jauh) dari jalan yang betul.”
               Islam adalah agama ilmu dan setiap penganutnya diwajibkan untuk mengilmukan diri sebagai satu cara mendekatkan Allah Subhanahu wa Tala. Walau bagaimana pun memper- olehi ilmu adalah satu perkara dan mengamalkan ilmu itu atau menterjemahkan dalam kehidupan adalah perkara utama. Ilmu dan amal wajar berikutan untuk menempuhi kebahagian hidup dunia dan akhirat. Baginda Rasul Nabi Muhammad shallallahu alahi wasallam telah memberi contoh kepada umatnya sehingga Siti Aisah mengatakan bahawa akhlaq Nabi ialah Al-Qur’an.

               Mempelajari isi al-Qur’an dan menterjemahkannya ke dalam kehidupan wajib pada setiap mukmin sebagai jaminan kebahagian hidup di dunia dan juga akhirat kelak. Al-Qur’an adalah dokumen wahyu Allah yang diturunkan kepada manusia untuk memahami hidup ini sebagai ibadat. Maka peliharalah akhirat demi keselamat dunia dan peliharalah agama demi memartabatkan dunia sebagai semaian pahala yang akan menimang kita di akhirat nanti. Insya-Allah 

No comments:

Post a Comment