Saturday, November 1, 2014

AKAL DAN IMAN MURNIKAN IBADAH

 (Disiarkan pada 01. 11. 2014)
Akal dan iman adalah dua fakulti dalam diri seorang insan. Dimensi akal terbahagi kepada dua fakulti yang berbeza. Dari aspek fisikal merujuk organ otak, manakala dari aspek kerohanian akal merujuk kebolehan manusia mengenai kefahaman Islam sebagai cara hidup atau addin. Dalam erti kata lain fungsi akal berlegar dalam sinario keduniaan.
Iman pula merupakan quality hidup (jiwa) seseorang insan sebagai hamba Allah Subhanahu wa Tala. Iman kiblatnya hanya kepada Allah sebagai Zat yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana mengatur hidup manusia untuk menuju ke alam berikutnya iaitu alam akhirat. Fungsi iman hanya berlegar dalam fenomen kehidupan akhirat yang bakal ditempuhi oleh sekalian manusia setelah selesai agenda kehidupan dunia.
Maka itu kehidupan seorang manusia di alam dunia dengan kemurnian akal memempinnya  berkait rapat dengan kehadiran iman pada dirinya sebagai intiti mendekati Allah Subhanau wa Tala demi keselamatan hidup di akhirat yang penuh dengan kebahagian, kemewahan, keselesahan yang bersifat kekal di syurga Allah Subhanahu wa Tala.
Walaubagaimana pun kegagalan akal berkawan dengan iman atau kehidupan tanpa iman kepada Allah Subhanahu wa Tala, manusia akan menempuhi kehidupan akhirat yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Tala  dalam kesangsaraan hidup di neraka jahanam. Dalam erti kata lain jika akhirat diutamakan dalam hidup maka dengan sendirinya alam dunia akan terbela tetapi jika kehidupan dunia yang diutamakan semata-mata maka kehidupan akhirat tidak menempatkan manusai di syurga Allah.
Analogi hidup di dunia memberi gambaran bahawa jika kita tanam padi tanpa diundang rumput tumbuh sama, tetapi jika kita tanam rumput jangan mimpi padi ikut sama tumbuh! Padi ditamsilkan sebagai kehidupan akhirat (syurga) manakala rumput dimaksudkan disini ialah kehidupan dunia.
Kehidupan dunia sentiasa Allah menguji kita kerana melalui ujian manusia dapat mengenali dirinya sebagai hamba Allah. Allah menguji kita kerana Allah cinta kita maka itu wajar diimbali dengan kecintaan kita kepada Allah Suhanahu wa Tala dengan melaksanakan ibadat kerana Allah.
Allah berfirman dalam al-Quran surah Az-Zariyat ayat (51) 56 yang bermaksud (terjemahan): “Tidaklah Aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya  mereka menyembah Aku”......manusia diwujudkan Allah Subahanahu wa Tala dengan satu tujuan iaitu beribadah  kepada-Nya.
Orang yang beriman semestinya mempunyai akal kerana akallah yang memimpin manusia di landasan yang diredhai Allah Subhanahu wa Tala. Tetapi orang yang berakal tidak semestinya beriman kerana bangsa Quarisy masyarakatnya rata-rata berakal tetapi menyalah gunakan fitrah akal. Akal apabila disalahguna maka ia menjadi akal kehaiwanan yang sentiasa membelakangi kemurnian hidup beragama.
Kehadiran akal pada manusia menempatkannya sebagai makhluk Allah yang tertinggi dalam semua makhluk ciptaan Allah Subahanhu wa Tala. Maka itu Allah amanahkan tanggungjawab kepada manusia sebagai khalifahNya di alam dunia ini. Manusia sebagai pemakmur alam kehidupan dengan menggunakan fitrah akal disulami dengan iman serta ilmu untuk menyusun strategi perlaksanaan pembangunan sejagat.
Akal, iman dan ilmu menjadi prasyarat dalam membina dan memurnikan pemba- ngunan tamadun. Iman boleh membantu akal dalam landasan yang betul dan ilmu menjadi nadi kekuatan kepada akal di bawah kelolaan iman dalam membetulkan persepsi ibadah yang di redhai Allah Subhanahu wa Tala.
Akal dapat membina kemurnian ibadah dengan bantuan iman dalam diri seseorang
dengan catatan bahawa ilmu sentiasa sesuai dengan keadaan ibadah. Ilmu tauhid serta ilmu yang bersangkutan dengan pembangunan kerohanian wajar sentiasa diperolehi oleh setiap
insan  sebagai bekalan menempuhi kehidupan akhirat.
               Akal adalah budi fikiran yang sihat bagi menempatkan manusia sebagai makhluk yang mempunyai kewibawaan dalam menangani pembangunan hidup. Jika budi fikiran itu diguna pakai dengan sajian iman kepada Allah Subhanahu wa Tala, maka segala penyelesaian kepada permasalahan kehidupan dapat ditangani dengan sempurna dan saksama mengikut lunas-lunas ketamadunan manusia.
               Hidup susah merupakan ujian Allah Subhanahu wa Tala dan ia menjadi garam dalam hidup seorang insan. Keadaan hidup demikian dilahirkan oleh  datuk nenek  manusia Nabi Adam alaihi salam yang gagal memelihara kesenangan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Tala kepada makhluk manusia sejak mulanya wujud di syurga Allah. Oleh yang demikian hidup ini harus disajikan dengan kesusahan barulah  kita merasakan kelezatan bahawasanya hidup itu adalah nikmat.
               Kesyukuran manusia kepada kehadiran akal dalam dirinya untuk menangani teka-teki tamadun kehidupan harus digunapakai dengan sajian iman sebaik mungkin demi memperbaiki hidup dari yang susah kepada yang lebih dominan untuk kemurnian hidup.
               Akal atau budi fikiran yang sihat sentiasa melihat sesuatu masalah itu dengan cahaya kecemerlangan disebalik kejadiannya yang disedikan oleh Allah Subhanahu wa Tala sebagai jalan untuk menuju ketamadunan hidup manusia. Maka itu orang mengatakan bahawa masalah itu merupakan peluang yang tersirat.
               Fenomena yang tersirat di sebalik belakunya ujian Allah Subhanahu wa Tala dalam menangani pembangunan, lahirnya hikmah yang membolehkan manusia memahami hidup ini sebagai ibadah kerana Allah.
               Hidupnya seorang  rasul sentiasa dihiasai dengan masalah demi masalah. Semakin banyak ujuan Allah dalam usahanya mentarbiahkan cara hidup kepada umatnya, semakin teguh pendiriannya untuk menentang rintangan hidup. Dalam sejarah hidup manusia, tidak ada nabi dan rasul yang manjakan oleh Allah.
               Baginda Rasul  Nabi Muhammad Shallallahu wa sallam meniti sejarah kehidupan yang amat getir sekali. Baginda menempuhi hidup yang susah sejak dalam rahim ibu apabila ayahnya meninggal dunia semasa usianya enam bulan. Setelah lahir ke dunai ditimang derita demi derita sehingga belaiu terpaksa berkerja mengembalakan kambing kepunyaan  masyarakat Quraisy.
               Meningkat usia enam tahun dimana seorang anak memerlukan belaian kasih sayang dari seorang ibu, tiba-tiba ibunya meninggal pula. Maka Baginda terpaksa hidup di bawa asuhan seorang nenek yang sudah lanjut usianya. Walaupun beliau menempuhi hidup dalam kemiskinan tetapi iman serta akalnya sentiasa memimpin beliau di jalan yang benar  sehingga baginda diberi satu mukzizat iaitu wahyu dari Allah yang diterimanya dari langit dalam perantaraan Malaikat Jibril.
               Turunnya dokumen wahyu yang diterima Baginda dari Allah Subhanahu wa Tala selama 23 tahun maka lengkaplah falsafah pembangunan manusia dalam landasan yang diredhai Allah Suhnahau wa Tala.
               Baginda tidak pernah menuntut ilmu di bangku sekolah disebabakan kemiskinannya, jauh sekali mendapat didikan dari seorang ayah tetapi baginda dapat membina hidup dengan ilmu tauhid yang diterimanya dari langit. Akal fikiran Baginda serta kasih sayang terhadap umatnya amat mulia sekali sehingga Allah sendiri memuji  Baginda.
               Dalam perjuangan Baginda menentang masyarakat Quraisy yang memusuhai Islam, nyawa baginda  sudah di hujung pedang tetapi giliran musuh Islam itu terlalai dan peluang memihak kepada Baginda untuk membelas dendam, Baginda  masih boleh memaafkannya. Apabila ditanya oleh sahabatnya mengapa Rasul tidak membalasnya Baginda berkata: “Saya diutuskan ke dunia untuk perbaiki akhlak manusia dan bukan memusnahkan mereka.”
               Jika dia dianiaya oleh musuhnya baginda berdoa semoga orang itu  dapat melihat kebenaran dalam perbuatannya itu. Dalam beberapa perkara baginda berjaya dalam usahanya untuk membentuk manusia yang mempunyai akal fikiran yang sentiasa memikirkan cahaya kebenaran itu memihak dirinya.
               Manusia memperolehi ilmu pengetahuan melalui proses pendidikan yang dilaksanakan oleh seorang yang bertauliah yang dipanggil “guru”. Tetapi  Baginda Nabi mendapat Ilmu pengetahuan dari langit yang gurunya ialah Allah Subhanahu wa Tala sendiri.
               Maka itu akal yang sempurna ada pada baginda Nabi yang wajar manusia mencontohi nya. Maka dengan itu Islam menyarankan kepada umat manusia bahawa  jika menghendaki kebahagian di dunia dan juga di akhirat hendaklah mempunyai ilmu pengetahuan yang disajikan dengan akal fikiran serta iman kepada Allah  Subhanahu wa Tala.       
               Akal adalah kekuatan otak untuk menimbang atau memikirkan sesuatu. Akal sentiasa bertemankan daya fikir manusia. Oleh yang demikian akal fikiran merupakan kekuatan mental individu untuk memahami dan mentafsirkan sesuatu fenomena kehidupan.
               Manusia wajar menggunakan akal fikiran untuk mendekatkan diri kepada kefahaman sesuatu permasalahan. Akal itu menemui jalan keluar manakala fikiran adalah kefahaman kepada masalah tertentu.
               Al-Qur’an diturunkan untuk memandu akal manusia ke arah kesempurnaan jiwa, maka seseorang itu adalah manusia, dari sudut jiwanya, dia akan dapat mencapai tahap kemanusiaan yang sangat tinggi.   
“Dinn” akal yang dimaksudkan oleh al-Qur’an sebagai pembawa hidayah, memberi maksud sebagai penerang hati untuk melihat sesuatu yang berlandaskan kepada akal manusia dengan catatan bahawa Allah Subhanahu wa Tala redha kepada akhlak manusia yang memandunya untuk menerima petunjuk berkenaan.
Agama datang sebagai pembawa hidayah kepada akal dalam beberapa masalah seperti persoalan-persoalan akhlak yang berkaitan dengan kebaikan dan kelebihan (fadhilat) yang perlu kepada seorang untuk menjadi seorang muslim yang salih.
Al-Qur’an diturunkan dan akal mampu memahami ayat-ayat yang jelas dan terang (muhkam) dan akal tidak  bertelagah pada ayat-ayat yang ada kesamaran (mustasyabih). Firman Allah  dalam surah Ali Imran: 7 yang bermaksud:
“Sebahagian besar daripada Al-Qur’an itu ialah ayat-ayat; muhkamat (yang tetap tegas dan  nyata maknanya serta jelas maksudnya). Ayat-ayat mukhmat itu ialah ibu atau asas isi Al-Qur’an. Dan yang lain lagi adalah ayat-ayat: “Mutasyabihat”(yang samar-samar, tidak terang maksudnya. Oleh sebab itu timbullah faham yang berlalinan menurut kandungan hati masing-masing.”
Menurut Prof.Dr. Al-Qardhawi dalam bukunya “Wawasan Islam antara keaslian dan Keodenan” akal manusia adalah merupakan ‘forum dan media’ komunikasi bagi syariat Islam yang bertugas untuk mempelajari dan memahami isi kandungan ajaran al-Quranul karim dan sunnah Nabi Muhammad shallallu alaih wasalam.
Akal berkewajipan untuk melakukan ijtihad (pengkajian dan penyelidikan) dalam memahami dan menggali hukum hakam syarak terutama sekali dalam masalah yang tidak dijelaskan secara  terang dalam nas-nas  syariat.
Bahkan wahyun(syariat) telah memberikan kepada akal ‘medan ijtihad’ yang sangat luas untuk diterokai khasnya berkenaan dengan masalah kehidupan dan rahsia  alam semesta untuk menggali dan mencari manfaatnya bagi kebaikan hidup di dunia dan kejayaan di akhirat.

Maka itu muliakan hidup mu dengan kehadiran akal dan iman untuk memimpin diri di landasan yang diredhai Allah Subhanahu wa Tala. Kebahagian dunia dan kebahagian akhirat akan sentiasa mewarnai hidup anda sebagai manusia yang hidup bertamadun.

No comments:

Post a Comment