Friday, December 5, 2014

KHUSYUK DAN TAWADUK KESEMPURNAAN IBADAH

 (Disiarkan pada 6. 12. 2014)
Dalam melaksanakan ibadah kerana Allah seseorang itu memerlukan dua fakulti dalam dirinya sebagai hamba Allah. Orang yang mendirikan solat disiplin kekhusyukkan amatlah diperlukan. Khusyuk bermaksud  dengan punuh tumpuan kepada ibadah yang dilaksanakan. Mendirikan solat, tumpuan atau concentration dalam minda kita ialah Allah Subhanahu wa Tala.
Tawaduk adalah satu daripada sifat yang terpuji iaitu merendahkan diri, tidak sombong, tidak membesarkan diri, tidak angkuh. Pemimpin yang baik dan berwibawa wajar mempunyai akhlak yang bersifat  tawaduk. Abu bakar, sahabat Rasul Nabi Muhammad shallallhu alahi wasallam adalah pemimpin yang mempunyai sifat rendah diri atau tawaduk terhadap rakyat di bawah pimpinannya.
Setelah dia dipilih menjadi pemimpin (Khalifah) beliau berpidatuk di hadapan orang-orangnya dan menyampaikan amanat yang berunsur tawaduk. “Saya telah dipilih oleh kamu menjadi pemimpin tuan-tuan. Jika saya lari dari kepimpinan yang adil tegur saya dan jika saya laksanakan tuga saya dengan adil dan saksama sokong saya”.
Begitulah sifat pemimpin yang tawaduk. Dia tidak meloncat  tinggi dan merasa sombong malah perasaan rendah diri semakin memuncak kerana ia memikirkan bahawa menjadi pemimpin adalah satu tanggungjawab yang berat. Kalau mengikut hatinya, ia tidak mahu menjadi pemimpin tetapi oleh kerana kecintaannya kepada rakyat yang inginkan kepimpinannya maka dia menerima tugas dengan penuh keikhlasan.
Pemimpin yang amat berwibawa dan cintakan kepada rakyatnya berkata: “Kalau rakyat saya  kaya biarlah saya orang yang terakhir merasa kenyang; tetapi jika rakyat saya jatuh miskin biarlah saya orang yang pertama merasa kelaparan”. Inilah sifat tawaduk atau rendah diri. Dia meletakkan dirinya sebagai orang yang terakhir merasa kenikmatan dalam menempuhi kekayaan dan mendahului rakyatnya dikalah kesusahan melanda kehidupan mereka.
Orang yang melaksanakan ibadah solat adalah orang yang tawadhu kerana Allah Subhanahu wa Tala. Dalam diri seseorang itu bahagian kepalalah yang amat kita sayangi dan hormati kerana disitulah letaknya organ otak sebagai pusat pemprosessan maklumat. Dalam erti kata lain organ otak adalah CPU atau central Processing Unit dalam kehidupan manusia.
Jika bergurau dengan kawan ia memukul tangan kita, masih kita senyum; dipukul belakang kita masih kita bersabar. Tetapi dipukul kepala kita jangan coba-coba! Kerana bahagian kepalalah yang kita jaga dan kita sayangi benar kedudukannya dalam badan kita. Tetapi semasa mendirikan sembahyang kepada Allah Subhanahu wa Tala kita sujud dengan meletakkan kepala kita sama rata dengan telapak kaki, Allahuakbar, tiada yang lebih besar, lebih tinggi kekuasaannya dan lebih disayangi dan dihormati selain kekuasaan Allah Subhanahu wa Tala. 
Dalam diri seseorang yang mendirikan solat paling penting ialah kekhusyukkannya kepada Allah. Pada kebiasaannya semasa mendirikan solat minda kita sukar memberi tumpuan  kepada yang disembah kerana sibuk melihat dengan mata hati kita pengalaman yang telah dilalui sebelum mendirikan solat. Orang yang boleh mengawal mindanya dan hanya khusyuk kepada Zat Yang Maha Berkuasa adalah orang yang mempunyai iman yang mantap.
Kekhusyukan dalam melaksanakan ibadah sewajarnya telah berjaya menutup pancaindera yang lain seperti pendengaran, perasaan pada sentuhan, penglihatan, menghidu dan sebagainya. Pendengaran, penglihatan dan menghidu merupakan fakulti iman yang kalau dapat dikawal semasa mendirikan solat, hubungan kita dengan Allah Subhanau wa Tala dapat dimanfaatkan.
Penglihatan dan pendengaran merupakan dua fakulti iman yang amat sukar dikawal semasa mendirikan solat. Deria-deria tersebut mudah menggugat tumpuan kita dalam sembahyang kerana kedua-duanya mempunyai hubungan yang rapat kepada pemikiran kita. Penglihatan mempunyai dua salurannya seperti melihat kepada pengalaman dengan menggunakan mata hati kita atau pemikiran dan kedua melihat kepada yang disaksikan semasa solat dengan menggunakan mata kepala sendiri.
Kadang-kadang kita mendengar orang berkata: “I see but I don’t look”, membawa maksud dia nampak tetapi tidak melihat. Orang yang dalam kekhusyukan, matanya nampak sesuatu tetapi sebenarnya dia tidak melihat. Maklumat yang dipandang oleh mata tidak dapat disalurkan kepada otak untuk diproses maklumatnya kepada mata maka itu tidak sampai kepada kefahaman mengenai apa yang dipandang oleh mata.
Begitu juga dengan sentuhan pada perasaan. Jika orang itu dalam kekhusyukkan memikirkan tentang sesuatu maka apa yang dirsentuh oleh kulit badannya, perasaan itu tidak sampai maklumatnya kepada otak untuk diproses. Maka dia tidak merasai apa yang menyentuh badannya.
Sayidina Ali a.s. pada suatu ketika mengalami penyakit bisul dalam badannya di bahagian belakang. Ia tidak memecakan bisulnya sebab beliau kurang mampu menahan kesakitan. Maka itu ia meminta rakannya untuk memecanya semasa beliau mendirikan solat. Beliau memilih masa yang dia sedang khyusuk solat kerana pancaindera pada sentuhan tertutup kerana otaknya menumpukan kepada Allah Suhanahu wa Tala yang disembah sahaja. Maka itu orang yang mendirikan solat wajar khusyuk memikirkan Allah agar solatnya bermanfaat.
Allah berfirman dalam Al-Qur’an ayat 23:1-2 yang bermaksud: “Benar-benar telah beruntung orang-orang yang beriman (iaitu orang-orang yang khusyuk dalam solat mereka).”
               Khyusuk  dimaksudkan “merendah diri dan merendah hati”. Dia mempunyai dua pengertian, iaitu pertama pada segi perbuatan hati yang tidak nampak. Kedua pada segi perbuatan anggota lahir yang nampak.
Adapun sehabis-habis khusyuk di dalam sembahyang ialah orang yang merendah diri kepada yang disembah dan hatinya sedikitpun tidak terlintas untuk mengingati yang lain kecuali Allah semata-mata, yakni ingatannya hanya tertumpu kepada Allah. Inilah perbuatan hati.
Adapun merendah diri atau khusyuk dengan perbuatan anggota lahir pula, iaitu semasa sembahyang dia tidak  menoleh-noleh, tunak sahaja (tidak bergerak) tidak memejamkan mata, hanya memandang ke tempat sujudnya, hinggalah tidak menyedari siapa yang ada di kanan dan di kirinya. Maka khusyuk yang sebaik-baiknya, ialah yang meliputi kedua-duanya sekali, iaitu segi perbuatan hati dan perbuatan anggota lahir.
Dalam hubungan ini Aisyah telah meriwayatkan katanya: Saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahi alaihi wasallam berkenaan menoleh-noleh di dalam sembahyang, Baginda menjawab: “Itu curi pandang dari perbuatan syaitan semasa seorang hamba itu sedang sembahyang”.
Daripada Abu Dzar pula meriwayatkan, bahawa Nabi Shallallhi alaihi  wasallam telah bersabda:
“Allah masih lagi berhadap-hadapan dengan seorang hamba yang sedang dalam sembahyang selagi hamba itu tidak menoleh. Maka apabila menoleh, Tuhan akan berpaling daripadanya”.
Firman Allah dalam al-Qur’an surah Taha ayat 20:14 yang bermaksud:
“Sesungguhnya  Aku ini ialah Allah, yang tidak ada Tuhan melainkan Aku, oleh sebab itu  sembahlah Aku dan dirikanlah sembahyang untuk mengingati Aku.”
Di sini Allah menjelaskan apa yang penting sekali di dalam wahyu yang disampaikan kepada Nabi Musa iaitu, mula-mula yang wajib atas orang mukallaf ialah mengakui serta mengetahui bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun.
Begitu pula dirikanlah sembahyang mengikut peraturan yang Aku perintahkan kepadamu dengan sempurna syarat rukunnya, dan gunanya sembahyang itu ialah untuk mengingat Aku dan memohon kepada-Ku apa yang engkau hajati dengan ikhlas – tidak bercampur perbuatan syirik atau ditujukan kepada yang lain.
Dikhaskan sebutan sembahyang dari lain-lain ibadat di sini, kerana sembahyang itu mempunyai kelebihan daripada yang lain. Sebab di dalam sembahyang, orang dapat mengingati Tuhan yang disembah, dan melupakan segala ingatan yang ada di dalam hati. Seterusnya sembahyang itu jika diamalkan akan dapat mencegahkan seorang daripada perbuatan keji dan yang salah.
Khusyu’ dalam solat merupakan kesempurnaan amal ibadah seorang mukmin. Ketahui lah sesunggunya ada riwayat, bahawa yang petama kali dilihat dari amal seorang hamba besok hari kiamat adalah solat. Apabila solatnya ditemukan  sempurna, maka diterimalah solat itu  dan seluruh amalnya yang lain. Tetapi apabila solatnya ditemukan kurang sempurna dikembalikanlah solat itu kepadanya dan seluruh amalnya yang lain. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda:
“Perumpamaan solat maktubah adalah seperti timbangan. Sesiapa yang memenuhi solatnya, akan dipenuhi timbangan itu.”
Baginda mengisyaratkan tentang kekhusyukkan, “Allah tidak akan melihat seorang hamba besok hari kiamat yang tidak meluruskan, menegakkan tulang punggung di antara ruku dan sujudnya,” Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda:
“Sesiapa yang solat pada waktunya, menyempurnakan wuduk dan rukunya, sujud dan kekhusyukkannya, maka  solat itu diangkat ke langit dalam keadaan terang cemerlang.”
Solat itu berkata, “Mudah-mudahan Allah memeliharamu sebagaimana engkau telah memeliharaku”. Dan sesiapa yang solat tidak pada waktunya, tidak menyempurnakan wuduknya dan tidak menyempurnakan rukuk, sujud, dan kekhusyukkannya, maka solat itu diangkat dalam keadaan gelap dan hitam kelam. Solat itu berkata, “Mudah-mudahan Allah mensia-siakanmu sebagaimana kamu telah mensia-siakanku.
Solat adalah tempat bekhudu’an (ketenangan semua anggota tubuh) dan sumbur tawaduk dan khusyu’. Semua ini adalah ciri solat diterima. Kerana untuk sah  dan diterimanya solat itu ada syaratnya. Syarat sahnya adalah melaksanakan kewajipan solat itu, sedang syarat diterimanya solat adalah khusyu’.
Ahli makrifat mengatakan, “Solat itu ada empat syarat hal, melaksanakannya dengan ilmu, berdiri dengan rasa malu, menunaikannya dengan disertai sikap mengaggungkan dan keluar darinya dengan disertai rasa takut.” Sebahagian Masyayikh berkata, “Sesiapa yang tidak membulatkan hatinya dengan sungguh-sungguh maka rosaklah solatnya.” Dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda:
“ Di dalam syurga terdapat sebuah sungai yang disebut Alfiyah, di dalamnya terdapat bidadari-bidadari yang diciptakan Allah dari za’faron.”
Mereka mempermainkan mutiara dan yaqut serta membaca tasbih kepada Allah dengan tujuh puluh ribu bahasa. Suara  mereka lebih merdu dari suara Nabi Daud as. Mereka berkata, “Kami diperuntukkan bagi orang yang mengerjakan solatnya dengan khusyu’ dan kehadiran hati.” Allah lalu berfirman,
Dikatakan sesungguhnya ramai orang yang melakukan solat tetapi orang yang khusyu’ di dalam solatnya adalah sedikit. Ramai orang yang beribadah haji tetapi yang berbuat baik hanya sedikit. Dan ramai orang yang alim, tetapi sedikit yang beramal. Allah Subhanahu wa Tala berfirman:
“Benar-benar beruntung orang-orang yang beriman. Orang-orang yang khusyu’ di dalam solatnya.” (Al-Mukminu: 23:1-2)
Allah Subhanahu wa Tala berfirman:

               “Sesungguhnya Allah hanya menerima solat dari orang-orang yang bertakwa”. (Al-Maidah 5:27).

No comments:

Post a Comment