Saturday, December 20, 2014

BUDAYA BERFIKIR MANTAPKAN IMAN KEPADA ALLAH S.W.T.

 (Disiarkan pada 20. 12 2014).
Berfikir adalah menggunakan  akal untuk membuat sesuatu keputusan atau mentafsir sesuatu fenomena alam kehidupan. Nikmat berfikir pemangkin insan mengolah alam dan menyingkap rahsia-rahsia di dalamnya yang masih dibelakang tabir rahsia ciptaan Allah Subhanahu wa Tala yang Maha Esa lagi Maha Mengetahui.                                                                                                            
          Kemahiran berfikir mempunyai keterikatan dengan keunggulan akal manusia memandunya menyelami lautan ilmu yang masih belum diterokai oleh jangkauan para ilmuan dan cerdikiawan.  Akal yang memberikan kekuatan berfikir dan menyelidik, telah menjadi kita manusia makhluk yang berperadaban dan berkebudayaan, selalu maju dalam segala hal.
Bakat dan ilmu merupakan fitrah Allah Subhanahu wa Tala yang memurnikan budaya berfikir. Kehadirannya dalam diri manusia akan membina serta memurnikan ketamadunan hidup umat untuk mendekati serta mengenali nikmat-nikmat Allah yang masih terpendam di alam ini. Penerokaan rahsia-rahsia alam tidak semudah yang difikirkan tanpa ilmu yang memantapkan kepekaan berfikir.
Untuk menjaga kesihatan jiwa, biasakan berfikir setiap hari walau fikiran yang kecil sekalipun. Bila otak dibiarkan menganggur, boleh pula ditimpa sakit, menjadi bengung. Tiap-tiap otak mesti dilatih. Kalau otak malas berfikir kita menjadi dungu. Banyaknya orang adalah kerana malas berfikir. Itulah mati di dalam hidup. Haruslah diajar kekuatan berfikir sejak kecil kerana orang yang kuat berfikirlah yang dapat menghasilkan hikmat. Jika besar kelak dia akan menjadi  bintang pergaulan yang gemerlapan, menjadi garam, yang tanpa dia, sambal masyarakat tidak ada rasa.
Fikir berdekatan dengan pengalaman. Seseorang pemikir yang berpengalaman, boleh mengambil natijah (kesimpulan) suatu perkara dengan segera, sedang orang lain memandang perkara itu besar dan sulit. Sebab dari fikirannya dan pengalamannya, dia sudah biasa menjalankan manthiknya. Kalau perkara ini asanya begitu, tentu akibatnya begini. Perjalanan sunnatullah ini tidaklah akan salah.
Setelah dia menjadi ahli fikir dan berpengalaman, tambah berseri jika  dia berilmu. Laksana seorang yang mempunyai sebuah keris pusaka yang tajam, sentiasa diasah, dan digosoknya. Kalau keris itu disimpan sahaja, tidak diasah, digosok, akan berkerat, walaupun dahulukala dia bertuah, sebab tuah semasa tajamnya.
Demikian ilmu dengan fikiran, seorang ahli ilmu tidaklah enggan menambah ilmu, sebab ilmu adalah laksana lautan, bila diselami bertambah barang-barang ajaib yang belum pernah dilihat dan didengar. Orang umpamakan rahsia dan keajaiban alam ini dengan lautan besar. Ombaknya memecah, membawakan mutiara yang tesimpan di dasar lautan masih banyak, sampai dunia kiamat, pembedaharaan laut itu tidak akan  habis-habisnya.
Berkata Hasan Basri: “Pimpin dan kendalikan jiwa dengan baik, kerana amat liarnya, dan beri ingatlah, kerana dia lekas lupa.”
Ikhtiar intelektual atau ijtihad membabitkan gabungan proses, berfikir, berzikir, bertafakur, dan bertaakul yang berlandaskan prinsip Islam. Proses ijtihad merupakan teras  bagi budaya ilmu dan proses ini memerlukan pembacaan yang luas, disiplin yang tinggi dalam semua tindakan, kebolehan yang tinggi dalam penyelesaian masalah dan kebijaksanaan dalam keputusan. Rengkasnya, budaya ilmu memerlukan ketahanan akal untuk sentiasa berada dalam cabaran intelektual, di samping ketahanan jiwa untuk sentiasa berada dalam kebenaran.
Dalam zama sains dan teknologi ini budaya membaca dan budaya berfikir mendapat tentangan atau persaingan yang hebat daripada budaya hiburan dan budaya berpesta. Pada umumnya, potensi pintar cerdas sukar untuk berkembang ke tahap yang maksimum dan suasana hidup yang tidak  memberi tempat yang istemewa kepada perbincangan yang mendalam dan meluas tentang konsep ilmu, proses membina ilmu, konsep akal, dan proses menggunakan akal (berfikir dan berzikir) yang diinspirasikan dan dilandaskan kepada ajaran tauhid.
Akal merupakan satu entiti yang abstrak. Bagaimana pun sebagai langkah ke hadapan, akal boleh diiberatkan sebagai sebindang tanah yang boleh diusahakan dengan bijaksana atau dibiarkan begitu sahaja. Namun sama ada tanah itu diusahakan atau dibiarkan, ia akan mengeluarkan hasil yang tertentu. Jika benih yang berfaedah tidak disemaikan, maka rumput dan lalang akan tumbuh di atas tanah tersebut. Akibatnya, tanah itu akan mengeluarkan hasil yang tidak produktif. Untuk mendapat hasil yang produktif, kita perlu mematuhi adab bersawah.  
1.       Menyediakan dan membajak tanah dengan baik.
2.       Menanam benih yang baik.
3.       Menyiram air dan menabur baja.
4.       Membuang rumput dan tumbuhan lain yang tidak berfaedah.
5.       Mengawal serangga dan ancaman luar.
6.       Memetik hasil secara sistematik.
7.       Menggunakan atau menjual hasil dengan bijaksana.
Dalam kerja bersawah atau berladang, tidak ada jalan pintas untuk mendapatkan hasil
yang  baik. Aktiviti pada setiap peringkat perlu dibuat dengan sempurna. Begitu juga dengan proses perkembangan akal fikiran. (Covey (1992 dan Givens (1993).  
Dari makhluk yang dilahirkan dalam keadaan telanjang, menjadi makhluk yang berpakaian, menciptakan berbagai-bagai alat modern yang ta’ terhingga  macam, ragam dan kegunaannya. Ia menterjemahkan fenomena alam kepada pembangunan kehidupan sebagai fitrah Allah yang menyeruh manusia untuk membaca alam yang tercipta itu.
               Bukan hanya mendapatkan alat-alat modern, tetapi dengan akal dan fikiran itu kita  manusia dapat memperbedakan antara yang baik, dengan yang buruk, yang membawa kebai kan dan kerosakan dalam pembangunan kehidupan. Maka itu manusia hidup menjadi  makhluk bersosial, tolong menolong antara satu dengan yang lain, mengerjakan bermacam-macam kebaikan, yang bermanfaat kepada makhluk lainnya. Hanya kerana kebaikan-kebaikan inilah kita manusia menjadi makhluk paling tinggi dan dapat memakmurkan alam kehidupan.
               Manusia mempunyai identiti yang unik kerana kehadiran fitrah berfikir yang dibekal oleh Allah Subhanhu wa Tala. Fitrah berfikir mempunyai keunggulannya dalam diri manusia. Malah para ulama mengatakan bahawa berfikir itu adalah satu ibadat dan jika budaya berfikir itu sentiasa bertemankan manusia, kelak akan membolehkan insan itu mengenali dirinya dan seterusnya akan membolehkannya mengenali Tuhan.
               Kemahiran berfikir adalah fitrah Allah Subhanahu wa Tala yang memberi kekuatan kepada manusia dari godaan elemen-elemen yang bersifat kekufuran yang akan melemahkan semangat manusia untuk berjuang mencapai wawasan kehidupan yang telah dimuatkan dalam takwim pembangunan.
               Kesyukuran terhadap kehadiran fakulti tersebut menjadi pemangkin diri anda membina semangat untuk berubah yang bakal menjanjikan kecemerlangan manusa dalam membina kehidupan. Antara faktor yang terpenting dalam membudayakan kemahiran berfikir demi mendekatkan kita kepada  Zat yang Maha Pencipta, ialah merenungkan umur manusia di dalam kehidupan sekarang ini.
               Umur manusia adalah satu rahsia besar yang belum sanggup pula kita manusia menyingkap seluruh rahsianya. Sehingga dengan mengenangkan umur manusia itu semakin percayalah kita terhadap Allah, dan akan semakin kokohlah keimanan kita terhadap Tukan.
               Hidup dimulai dengan kelahiran dan diakhiri dengan kematian. Jangka waktu antara kelahiran dan kematian itulah yang dikatakan umur. Ada jangka yang pendik, yang hanya beberapa detik atau beberapa hari saja. Dan ada pula jangka itu yang panjangnya bertahun-tahun sampai berpuluh tahun, bahkan ada yang lebih 100 tahun. Semua makhluk yang hidup
pasti menjadi calun kematian sebagai mengakhiri agendanya di dunia.
               Tidak seorang juga manusia, bagaimana juga ahli dan pintarnya dapat menetapkan panjang atau pendik umurnya manusia lain. Sekalipun seorang ahli yang dapat membuat pesawat atau, namun dia ta’ sanggup menentukan panjang pendeknya umur seseorang
manusia.
               Firman Allah Surah Al-An’aam ayat 2 yang bermaksud:
               “Dialah yang menjadikan kamu daripada tanah, sesudah itu ditentukan-Nya ajalmu dan ajal yang ditetapkan-Nya pada sisi-Nya, kemudian kamu masih juga ragu-ragu.”
               Setelah Allah menerangkan makhluk yang diciptakan-Nya, iaitu langit, bumi dan cahaya, maka diterangkan-Nya pula ayat ini bagaimana manusia itu dijadikan Nabi Adam as.
Diutus-Nya Malaikat Jibril ke bumi supaya mengambil tanah segenggam. Bumi telah berkata
kepada Jibril: “Aku berlindung kepada Allah (aku ta’ mahu) engkau mengambil tanahku.” Jibril pun kembali dan sedikit pun tidak mengambilnya seraya mengadu kepada Allah: “Ya Tuhan, bumi telah berlindung kepada-Mu. Dia tidak mahu aku mengambil tanahnya.”
               Maka diutus-Nya pula Malaikat Mikail supaya pergi ke bumi mengambil tanahnya, tetapi bumi juga tidak membolehkan diambil tanahnya. Ahirnya diutuslah Malakulmaut, bumi juga tidak mahu. Malakumaut berkata kepada bumi: “Aku juga berlindung kepada Allah, aku pun tidak  mahu menyalahi perintah Tuhanku.” Lalu diambilnya segenggam tanah, dicampur-.  kannya tanah-tanah yang berwarna merah, hitam dan putih.
               Oleh sebab itu bermacam-macamlah warna kulit anak-anak Adam. Kemudian diulitnya pula dengan bermacam-macam air. Ada air tawar, ada yang masin dan ada pula yang pahit. Oleh sebab itu bermacam-macam pulalah kelakuan dan pekerti mereka. Kemudian Allah telah berkata kepada Malakumaut: “Jibril dan Mikail berasa belas dan kasihan terhadap bumi, tetapi engkau tidak kasihan kepadanya, maka tidak syak lagi Aku letakkan kuasa mencabut roh dari makhluk yang terjadi daripada tanah ini kepadamu.”
               Keturunan Nabi Adam itu pun asalnya dijadikan daripada tanah juga. Mengikut kata ulama ilmu Tasyrih, manusia itu terjadi daripada “sel mani” lelaki yang bertemu dengan “sel telur” perempuan dalam rahim (kandungannya). Kedua-dua sel ini terjadi daripada darah terjadi dari makanan, dan makanan pula berasal dari benda-benda yang ditumbuhkan oleh tanah atau dari binatang-binatang yang juga hidupnya dari makanan yang ditumbuhkan oleh tanah. Jadi benarlah bahawasanya manusia itu  dijadikan  dari tanah, kemudian akan dikembalikan pula menjadi tanah ketika matinya, bila telah sampai ajalnya. Itulah sebabnya Allah menyebutkan:
“Sesudah itu  ditentukan-Nya ajalmu dan ajal yang ditetapkan-Nya pada sisi-Nya.”
Ajal atau tempoh untuk hidup dan matinya bagi seseorang itu  telah ditetapkan oleh Allah dalam “Lohmahfuz”. Tiada yang mengetahuinya selain Allah,
Kata sesetengah ulama, manusia mempunyai dua ajal:
1.       Ajal dari masa  dilahirkan ke dunia hingga dimatikan.
2.       Ajal dari masa dimatikan hingga dibangkitkan dari kubur pada hari ba’ath, iaitu dalam alam barzakh. Ada pula mengatakan dua ajal itu ialah ajal dalam dunia dan ajal di akhirat.
Namun setelah keterangan-keterangan itu dijelaskan, masih juga ada di antara kamu yang ragu-ragu tentang adanya hari ba’ath atau hari kebangkitan manusia dari kuburnya.
               Manusia sebagai makhluk berakal selalu berfikir menyelidik dan menetapkan kesimpulan-kesimpulan dari apa saja yang difikirkan dan diselidiki itu. Dan berdasarkan atas  kesimpulan  dari pemikirnnya itulah dia bertindak, berbuat dan berlaku dan baiklah segala laku dan perbuatan yang dihasilkan manusia itu. Tetapi bila jalan pemikirannya salah, maka akan salah dan jahatlah segala laku dan perbuatan yang muncul (keluar) dari manusia itu.
               Orang yang jalan pemikirannya benar, sehingga tindak perbuatannya benar dan baik, orang ini dikatakan mendpat hidayat (petunjuk) dari Allah. Sedang orang yang jalan pemiki-
rannya salah, sehingga tindak dan pemikirannya salah dan jahat, bererti tidak mendapat
petujuk dari Allah, tetapi mendapat petunjuk atau pengaruh dari syaitan atau iblis.
               Dengan keterangan yang ringkas ini, dapatlah kita mengetahui betapa tinggi nilai petunjuk atau hidayat dari Allah itu. Nikmat pemberian Allah yang paling penting, yang paling  tinggi , harta kekayaan atau pangkat yang tinggi nilainya yang diberikan Allah kepada kita manusia, bukanlah nikmat atau pemberian yang berupa makanan atau minuman, harta kekayaan atau pangkat yang tinggi, tetapi adalah nikmat atau pemberian yang berupakan hidayat dan petunjuk.
     Sebab itu, hidayat atau petunjuk dari Allah inilah yang harus selalu kita cari dalam hidup di dunia ini, disamping kita mencari harta kekayaan atau pangkat. Apa erti kekayaan atau pangkat kalau hidup kita tersesat, hidup kita bergelmang dengan kesesatan dan kejahatan. 

No comments:

Post a Comment