Saturday, March 21, 2015

PERJUANGAN DAN PENGORBANAN AGENDA KEHIDUPAN

 (Disikan pada 23..3. 2015)
Hidup dan kehidupan merupakan perjuangan dan pengorbanan. Untuk membentuk kehidupan yang serasi dengan kehendak beragama demi kemanfaatan hidup di akhirat kelak wajar melalui berbagai macam perjuangan. Jika hendak hidup bahagia haruslah berjuang dan dalam menempuhi perjuangan hidup harus berani meniti pengorbanan. Tidak ada agenda perjuangan yang melahirkan pembangunan tanpa berkorban.
               Jika ingin hidup bahagia di dunia haruslah berjuang untuk menghadapi ranjau-ranjau dalam kehidupan; dan untuk menghadapi ranjau-ranjau tersebut wajar kita berkorban. Berkorban demi memperjuang hak asasi kehidupan sebagai hamba Allah. Maka itu  berkorbanlah demi kelangsungan hidup; kerana jika tidak mahu berkorban ta’ payah berjuang dan jika tidak mahu berjuang wajar berhenti hidup!
               Hidup di dunia  bagikan sebuah teka teki. Jika kita berjaya menemukan jawapannya maka kita telah berkorban demi melahirkan hidup bahagia. Kebahagian hidup di dunia wajar diserasikan dengan kehendak Islam sebagai addin atau cara hidup kerana falsafah hidup demikian, kemanfaatannya adalah kepada jasmani dan juga rohani atau kehidupan dunia dan juga kehidupan ukhrowi.
               Perjuangan dalam hidup tidak memberi makna jika tidak ada pengorbanan. Pengorbanan lah diperlukan demi memberi kemanfaatan kepada kebajikan rohani kita. Memelihara kebajikan rohani tanggungjawab setiap mukmin kerana itulah agenda utama dalam hidup di dunia. Kehidupan dunia yang fana itu wajar berlandaskan akidah Islam kerana ia membetulkan persepsi manusia tentang kehidupan yang diredhai Allah S.W.T..
               Sejak lahir ke dunia seorang insan pasti menempuhi perjuangan hidup kerana segala keperluan hidup hanya dapat bersama kita setelah usaha berjuang telah dilaksanakan. Agenda utama yang wajar dilalui oleh setiap insan dalam kelangsungan hidup di dunia ialah menimba ilmu pengetahuan, kerana hanya cara demikianlah dapat kita memahami hidup sebagai ibadah.
               Wahyu pertama manusia terima dari Allah ialah “baca”. Ini menandakan bahawa melalui pembacaan ilmu dapat diperolehi kelak akan mendidik kita untuk melaksanakan agenda-agenda utama manusia sebagai pemain dalam pembanguan dunia dan juga akhirat.
               Segala kemanfaatan hidup haruslah melalui pembacaan. Agama Islam telah dilengkapkan dengan berbagai asas kemahiran dalam kehidupan dan manusia wajar berjuang untuk mengilmukan diri. Menimba ilmu bukan semudah yang difikirkan. Kita memerlukan kesabaran untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat kepada kehidupan, maka itulah yang dikenali sebagai pengorbanan. Ilmu adalah kedatangan sesuatu makna yang membolehkan kita memahami teka-teka kehidupan.
               Berkorban untuk kemanfaatan hidup merupakan satu perjuangan yang mesti dilalui oleh  setiap insan. Allah telah melengkapkan manusia dengan berbagai fitrah pembangunan hidup, maka gunakanlah sebaik mungkin fitrah tersebut dengan iringan doa kepada Allah demi kelancaran dan kemudahan perlaksanaannya.
               Manusia dikategorikan sebagai ‘Thinking animal’ oleh para pemikir pembangunan seperti Ahli Sains disebabkan kehadiran fitrah kemahiran berfikir yang ada pada manusia.  Ibadah berfikir wajar diserasikan dengan fitrah akal yang berperanan sebagai Rasul dalam diri setiap insan. Akal manusia kadang kala menyimpang dari landasan yang diredhai Allah S.W.T. maka itu kita dibekalakan dengan agama (Islam) sebagai cara  hidup setiap manusia.
               Dengan menggunakan segala fitrah yang ada pada manusia sebenar adalah satu cara menunjukkan rasa kesyukuran kepada Allah kerana dimudahkan-Nya urusan manusia dalam hidup. Tanpa menggunakan fitrah hidup tersebut dengan betul sebenar kita mengkufuri nikmat Allah yang diuntukkan kepada hamba-Nya yang dipertanggungjawabkan sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini. Maka itu menggunakan fitrah secara betul dan sempurna merupakan satu bentuk perjuangan dan pengorbanan dalam hidup membangun.
               Dalam menelusuri kehidupan setiap insan wajar mempunyai iman tertanam dalam dirinya kerana tanpanya akan diporak-porandakan oleh makhluk halus seperti iblis dan syaitan yang telah berjanji hendak menggoda manusia dalam segala agenda kehidupan. Iman kepada Allah amat penting dalam hidup kerana tidak ada kemampuan manusia melaksanakan ibadah tanpa pertolongan dari Allah S.W.T..
               Islam menganggap harta sebagai asas pembangunan kehidupan sepertimana yang digambarkan oleh sebuah ayat al-Qur’an Surah Al-Nisa ayat 4:5 yang bermaksud:
               “Janganlah kamu menyerahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta mereka (yang berada di bawah jagaan kamu) yang Allah telah menjadikannya sebagai asas pembangunan kehidupan.”                                                                                                                                                                                                                                                                                Orang-orang yang diamanakan untuk menjaga harta anak yatim wajar mengatakan kepada mereka perkatan yang baik-baik. Yakni  dengan mengatakan misalnya: “Harta ini hartamu, aku hanya wali yang menjaganya sahaja. Jika engkau kelak besar dan dewasa, aku akan serahkan kepadamu,” dan lain perkataan berupa nasihat-nasihat yang berharga dan tunjuk ajar yang diguna, ataupun diberi pelajaran dan didikan supaya berlaku baik, suruhlah ia  belajar berhemat dan cermat, tegahlah daripada berlaku boros dan membazir kerana akibatnya akan mendatangkan kepapaan dan kemiskinan di belakang hari. Mudah-muahan dengan nasihat demikian, pekertinya yang buruk berubah menjadi baik.    
               Segala ibadah dalam pembangunan ummah merupakan perjuangan dan pengorbanan.  Dalam perjuangan memerlukan jatidiri yang ikhlas dan saksama demi melahirkan sesuatu yang bermanfaat kepada kehidupan. Jatidiri yang dimaksudkan ialah mempunyai ilmu, kerana orang yang berilmu sentiasa melihat hidup ini sebagai ibadah dan tanggungjawab kerana Allah.
               Sayangkan diri maka cintakan ilmu. Ilmu memanusiakan manusia dengan syarat ilmu itu terlebih dahulu ada usaha mengagamakan ilmu. Dalam arena peperangan manusia menggunakan senjata untuk memusnahkan manusia. Senjata seperti peluruh berpandu  sama ada jarak jauh atau jarak dekat, atom bom, senjata biologi, senapang adalah antara rekaan manusia yang berilmu. Dalam pertempuran di medan perang pemusnah manusia sebenar ialah “The man behind the gun” dan bukan senjata itu sebagai pembunuh manusia.
Maka itu manusia hidup harus dengan ilmu akidah serta iman tertanam dalam dadanya. Allah bekalkan manusia dengan fitrah kasih sayang antara sesama manusia dan juga makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain. Pada diri manusia itu juga dia dibekalkan akal dan kemahirn berfikir yang berperanan sebagai rasul dalam diri manusia. 
Profesion keguruan membina tamadun demi menyahut firman Allah S.W.T. dalam Surah
Al-Alaq ayat 96:1 yang berbunyi:
“Baca oleh mu (Muhammad) dengan nama Tuhanmu yang menjadikan (alam).”
Allah S.W.T. seolah-olah berkata ‘hai manusia jangan hidup menjadi bodoh!’ Institusi Pendidikan wujud kerana ada anak murid yang lemah dan memerlukan bantuan dari seorang guru. Maka itu sekolah wujud kerana ada anak murid yang lemah tidak punya ilmu.
Guru berberjuang dan berjihad membentuk anak didiknya menjadi manusia berilmu dengan biayaan kerajaan. Guru berkorban mengilmukan manusia tidak dengan tangan kosong maka itu fahamilah tugas sebagai guru merupakan punca pendapatan untuk menyerah keluarga sendiri. Maka itu kegagalan seorang guru melaksanakan tanggungjawabnya  sebagai pendidik
akan menerima ganjaran bulanannya yang bersifat ‘haram’ kelak akan dimakan oleh keluarga sendiri.
Ingat, permasalahan seorang murid dalam pembelajaannya yang di bawah didikan seorang guru, akan beralih kepada kuluarga guru itu sendiri jika tanggungjawab seorang guru diabaikan. Lebih para lagi jika guru yang mempunyai masalah hubungan dengan murid berkenaan, menghina murid dengan menggunakan kata-kata seperti “Anak Malaikat”serta dihukum Memeluk pohon bunga di luar bilik darjah di bawah terik panasnya mata hari buat seketika, sebagai deraan kepada murid yang meminta tolong untuk diberi kerja dalam pelajarannya.
Berjihad menerusi pengajaran dan pembelajaran anak murid yang dahagakan ilmu menjadi nadi perjuangan setiap pendidik. Berjihad  bermaksud berkorban, berkerja keras, dan bersungguh-sungguh hendak menghapuskan kejahilan dan kebodohn anak murid, pada jalan Allah dan landasan-landasan kebenaran yang diredhai-Nya.
Seorang pendidik harus faham, bahawa kepimpinan seorang pemimpin adalah hasil dari khidmat seorang guru. Tidak ada orang yang pintar tanpa melalui pendidikan seorang guru. Baginda Rasul Nabi Muhammad S.A.W. pun mendapat didikan dari langit (Allah) melalui malaikat Jibril. Maka itu menjadi seorang guru adalah insan yang mulia di sisi Allah S.W.T.. Peliharalah kemuliaan itu agar ia menjadi saksi kepada manusia yang inginkan kebahagian di syurga nanti. InsaAllah!
Perjuangan dalam hidup adalah pegorbanan. Manusia dijadikan Allah S.W.T dalam keadaan yang sempurna dari segi jasmani dan juga rohani. Dengan kesempurnaan ini membolehkan manusia menjadi makhluk yang mampu mencipta keseimbangan hidup antara jasmani dan rohani sehingga dapat berdiri tegak dalam masyarakat, berbeza dengan yang dialami oleh haiwan. Firman Allah surah al-Infitar ayat 82:7 – 8,
Allah S.W.T. telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadian kamu dan menjadikan (susunan tubuh) kamu seimbang sedangkan di atas bentuk rupa apa pun yang Allah S.W.T. kehendaki dia dapat menyusun kejadian kamu itu.”
Perjuangan hidup adalah pengorbanan. Tindak tanduk manusia yang didasari oleh  iman dan ketakwaan kepada Allah S.W.T. akan membina kesempurnaan pembangunan tamadun yang menjadi perjuangan dalam memurnikan alam kehidupan di sisi Allah S.W.T.. Hidup ini merupakan pengorbanan jika segala hiasan dan buaian dunia yang memencilkan manusia dari landasan hidup yang diredhai Allah S.W.T. tidak dijadikan agenda dalam memurnikan kehidupan.
Mementingkan hidup yang berunsur abadi adalah lebih bermanfaat daripada hidup berselimutkan kebahagian dunia yang bersifat semantara. Kerana faktor tersebut akan memencilkan manusia dari mendekati Allah S.W.T.. Sebagai analogi, antara makanan yang manis dengan yang pahit tentu sekali seimbas lalu naluri manusia menginginkan makanan yang manis. Tetapi tahukah anda  bahawa yang manis itu banyak muderatnya kepada kesihatan berbanding dengan yang pahit.
Begitulah perjuangan dalam memurnikan kehidupan. Amali yang berunsur ghaib itu manusia kurang tergiur melaksanakannya berbanding dengan kerja amal yang bersifat nyata dan mendatangkan manfaat secara spontan atau serta merta. Manusia harus faham bahawa apabila dunia yang bersifat ghaib bersarang dalam hati manusia maka keberadaannyalah membolehkan manusia berperanan dalam segala agenda kehidupan.
Perjuangan hidup manusia terletak pada kepekaannya membut pilihan di antara kedua-dua fenomena tersebut.. Dilihat dari fitrah atau semulajadi manusia tindakannya memihak
kepada pembangunan yang berunsur sementara dan mebelakangi tanggungjawab untuk memurnikan agenda pembangunan yang menjamin kesejahteran hidup di akhirat kelak. Membuat pilihan merupakan satu perjuangan serta pengorbanan hidup dan ia memerlukan kekuatan iman dan ketakwaan kepada Allah S.W.T..

               Agama Islam telah memberi suatu pegangan hidup kepada manusia supaya menjaga keseimbangan di antara keperluan hidup di dunia dengan kepentingan hidup ukhrowi. Matlamat hidupnya  diarah kepada persiapan hidup di akhirat di samping tidak mengabaikan dirinya demi untuk kemajuan dunia. Sikap inilah yang digambarkan oleh Allah S.W.T. sebagai  sifat orang-orang mukmin. Dia menghayati dunia ini dengan iman dan amal selaras dengan saranan Allah seperti firman-Nya Surah Az-Zumar ayat 39:10 – 14.

No comments:

Post a Comment