Saturday, March 14, 2015

TANGGUNGJAWAB SEBAGAI INSAN

 (Disiarkan pada 14. 3. 2015)
Insan difahami sebagai makhluk berakal. Semua insan dan haiwan di muka bumi ini adalah ciptaan Allah yang Maha berkuasa. Rasa keisanan adalah salah satu ciri yang termaktub dalam perlembagaan Pertubuhan Bangsa- Bangasa Bersatu. Ini bermakna bahawa pertubuhan sedunia itu mempunyai agenda untuk mengawal keinsanan makhluk manusia demi keutuhan bermasyarakat sebagai manusia yang diredhai Allah S.W.T.
Keinsanan seseorang itu dipelihara dan dijaga sebagai agenda pembangunan yang difahami suatu tanggungjawab demi menjaga amanah Allah untuk memakmurkan kehidupan makhluk manusia sebagai pengguna alam yang disediakan oleh Zat yang Maha Pencipta. Keinsanan atau kemanusiaan itu wajar dipelihara demi kemanfataan duniawi dan juga ukhrowi.
Ini wajar kerana kewujudan seorang insan adalah hasil daripada ciptaan Allah S.W.T. yang mempunyai dua unsur iaitu unsur duniawi yang difahami sebagai jasmani dan unsur ukhrowi yang besifat rohaniah. Jasmani yang bersifat duniawi adalah asalnya daripada tanah yang dibentuk sebagai lembaga kemudian disenyawakan atau disatukan dengan kehadiran roh Allah yang bersifat rohani maka wujudlah manusia yang berperasaan, berakal dan berkemahuan.
Di antara seluruh makhluk yang diciptakan Tuhan manusialah makhluk yang tersem- purna, terindah, terbaik dan terhormat, sekalipun manusia bukan makhluk yang terbesar, terberat atau tertinggi. Firman Allah dalam surah Al-Tiin ayat 95:4 yang bermaksdu:
“Sesungguhnya Kami telah jadikan manusia sebaik-baik kejadian.”
Allah bersumpah dengan benda-benda tersebut, untuk menguatkan kata-kata-Nya bahawa manusia itu benar-benar telah diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, tidak seperti haiwan dengan bersusah payah menunyuhkan muka ketika makan dengan mulutnya. Tetapi manusia diciptakan bertubuh tinggi dan lampai, perawakannya cantik. Kalau makan dengan menggunakan tangan. Ia juga dihiasi dengan ilmu pengetahuan, fahaman, akal fikiran dan daya membezakan serta dapat pula bercakap-cakap, selain mempunyai adab dan kesopanan.
Bumi dan matahari, bulan dan bintang, sekalipun besar, tinggi dan kokoh kuat, tetapi terdiri dari benda yang mati, tidak ada perasaan dan kecekapan. Begitu juga binatang dan kayuan, sekalipun jauh lebih besar dan kuat daripada manusia, tetapi ta’ dapat berbuat apa-apa kerana tidak  ada akal dan fikiran padanya.
Adapun manusia, adalah makhluk termoden, mempunyai susunan tubuh yang lebih sempurna, mempunyai akal dan fikiran sehingga dengan akal dan fikiran itu, manusia hidup mempunyai kebudayaan dan peradaban, semakin maju  dan maju, tidak tetap dan hidup sentiasa berubah.
Kucing dan anjing  20 abad yang silam ta’ berbeda dengan kehidupan kucing dan anjing dalam abad ke 20 sekarang ini. Dan pasti  lebih lain lagi manusia yang hidup 20 abad yang akan datang manusia selalu maju dan berubah,
Tidak ada suatu makhluk lain di dunia ini yang dapat melebihi manusia. Dengan kepandaian dan dan ilmu pengetahuan yang ada pada manusia, manusia dapat meguasai daratan dan lautan dengan  segala isinya, bahkan dapat pula menguasai udara atau sebahagian dari ruang angkasa.
Sebab itu memikirkan kejadian manusia atau kejadian diri kita sendiri, adalah satu pemikiran yang besar dan amat berbekas terhadap fikiran manusia. Sebab itulah dalam berbagai ayat Al-Qur’an kita manusia dituntut benar oleh Tuhan untuk memikirkan kejadian manusia atau diri kita sendiri.
Firman Allah Surah At-Thariq ayat 86:5 yang bermaksud:
“”Hendaklah manusia fikirkan, dari apa dia dijadikan.”
Orang yang berhati kerasa membatu, kalau mahulah dia sering memikikan kejadian
dirinya sendiri, tentu hatinya yang keras seperti batu, serta sombong dan jahat, akan berkurang kesombongan dan kejahatannya.
               Allah menyuruh manusia itu supaya memikirkan asal kejadiannya, dengan menggunakan akalnya untuk memikirkan, betapa kekuasaan Tuhan yang menciptakannya. Dari apakah dia dijadikan? Jawabannya, dari air mani yang terpancar, terbit dari tulang sulbi dan tulang dada orang  lelaki dan orang perempuan. Iaitu benih untuk menciptakan manusia apabila keluar dari kedua  belah pihak dan dikandung di dalam rahim wanita.
               Wujudnya anak, terbentuk dari air mani orang lelaki, keluarnya terpancar, mengandungi sperma yang hidup, bentuknya terlalu halus, tidak kelihatan kecuali dengan menggunakan alat pembesar (makroskop). Sperma tersebut merupakan haiwan yang berenang-renang untuk mencari matlamatnya. Sehingga  bertemu dengan sperma yang setara dengannya  daripada sperma atau sel telur perempuan. Apabila kedua-dua jenis sperma tersebut dapat bersatu, berlakulah  persenyawaan, lalu membentuk sel janin, yang kemudiannya  menjadi anak.
               Tanggungjawab seorang insan ialah menemui rahsia-rahsia sesuatu kewujudan yang ada di alam ini. Setelah itu berpindah kepada menemui rahsia-rahsia kewujudan sesuatu yang tidak nyata. Ini penting agar kita dapat memahami dan mengenali diri kita sebagai hamba Allah. Memahami rahsia kewujudan sesuatu yang bersifat nyata mengagumkan kepada kita tetapi yang amat mengagumkan serta amat luas sekali pengamatannya dalam cakerawala alam kehidupan ialah kewujudan sesuatu yang bersifat ghaib.
               Alangkah hebatnya ilmu pengetahuan profesor-profesor, spesialis ilmu pengatahuan itu. Siapa yang akan dapat memungkirinya. Cuma, kalau ditanyakan kepada para sarjana itu satu soalan sahaja, tidak seorang pun dapat menjawabnya. Pertanyaan itu hanya satu: “Apa erti hidup? Dari mana datang hidup? Bagaimana kesudahan hidup?”
               Setinggi-tinggi jawapan sarjana hanyalah jawab yang biasa didengar. “Segala tumbuh-tumbuhan, segala binatang  yang hidup itu tersusun daripada sel-sel yang sangat halus, dan setiap sel yang halus itu tersusun dari karbon, hydrogen, oksigen dan nitrogen. Kalau keempat-empanya telah tersusun menurut takaran yang tertentu, yang telah dapat dibuktikan dalam penyelidikan yang terakhir, maka jadilah sel.”
               Jika dilanjutkan pertanyaan, “Siapakah yang menentukan takaran yang tertentu itu? Apakah menurut masing-masing zat itu saja, atau atas kehendak dari Yang Lain? Nescahaya sarjana akan mengangkat bahunya. Mana yang insaf nescaya akan menjawab, “Tugas ilmu pengetahuan tidak sampai ke sana.
               Sel dari tumbuh-tumbuhan yang paling rendah, sampai kepada insan yang amat agung, tersusun daripada anasir yang tersebut itu. Sarjana hanya dapat menyelidik sehingga  terbukti bahawa dia ada, tetapi mereka tidak sanggup menciptakannya dan tidak  ada, apatah lagi  membernya hidup.
               Di antara unsur kebendaan dengan unsur kehidupan terdapatlah batas. Ilmu tak sanggup melintasi batas ini. Sebab itu dikatakan orang, “Perhentian penghabisan dari ilmu ialah permulaan falsafah dan perhentian penghabisan dari falsafah ialah permulaan agama.”
               Bertemulah apa yang difirman Tuhan di dalam al-Qur’an ayat 22:73-74 yang bermaksud:
               “Hai sekalian manusia!Ada dibuat satu perumpamaan, maka dengarlah akan ia. Sesungguhnya (berhala-berhala) yang kamu sembah selain Allah itu, mereka tidak akan dapat membuat seekor lalat meskipun mereka berhimpun untuk membuatnya. Dan sekiranya lalat itu mengambil sesuatu daripada mereka, nescaya mereka tidak dapat mempertahannya daripadanya. Yang meminta lemah dan yang dipinta (pun lemah). Dan mereka tidak mengharga
kan Allah dengan sebenar-benar penghargaan. Sesungguhnya Allah sememangnya kuat lagi Perkasa.”
               Dengan sombong manusia abad keduapuluh seakan-akan mempertahankan ilmu dan membabitkan sarjana. Seakan-akan segala soal dapat dipecah oleh sarjana, mantang-mantang sarjan telah mendapat berbagai ragam ilmu pengetahuan. Sedang nyamuk dan lalat yang kecil saja, tidaklah akan sanggup menciptakannya.
               Memang banyak soal yang hendak dipecahkan dengan ilmu dan penyelidikan di dalam alam terbuka ini. Tetapi lebih  banyak yang tidak sanggup ilmu pengetahuan menjangkaunya. Dinding untuk sampai ke dalam daerah itu ialah hidup itu sendiri. Buat mengetuk pintu hidup hanyalah agama. Firman Allah dalam Surah Fatir ayat 35 : 41 yang bermaksud:
               “Sesungguhnya Allahlah yang menahan langit dan bumi, sehingga tak jatuh, tidaklah ada yang sanggup menahannya selain Allah. Sesungguhnya Dia adalah Maha Murah dan Maha Pengampun!”
               Firman Allah lagi Surah Ibrahim ayat 14:32 – 34 yang bermaksud:
               “ Allahlah yang menjadikan semua langit dan bumi dan yang menurunkan air dari langit sehingga ditumbuhkannya dengan dia buah-buahan menjadi rezeki bagi kamu. Dan disediakan nya untuk kamu bahtera (kapal) supaya kamu belayar di lautan dengan perintah-Nya. Dan disediakan untuk kamu sungai-sungai. Dan disediakan untuk kamu  matahari dan bulan yang tetap berjalan. Dan disediakan pula siang dan malam. Dan diberikan kepada kamu apa juapun yang kami minta. Dan sekiranya kamu hitung nikmat Allah nescaya tak dapat kamu menghitung nya. Sesungguhnya manusia itu sememangnya amat aniaya lagi ingkar.”
               Ayat ini merupakan dalil dan bukti tentang wujudnya Allah sebagai Pencipta lagi Maha Berkuasa. Allah menciptakan langit dan bumi di mana kedua-duanya yang paling besar di antara makhluk, yang mengandungi faedah kepada manusia dan amat besar gunanya, sama ada faedah nya telah mereka ketahui atau pun yang belum mereka ketahui.
               Allah juga menjadikan matahari dan bulan untuk manusia yang diarahkan-Nya supaya bertugas mengikuti perintah-Nya dengan taat setia yang sedikit pun tidak pernah menyalahi-Nya. Iaitu untuk memberi perkidmatannya yang besar lagi banyak kepada makhluk manusia. Matahari menyinarkankan cahayanya yang terang  untuk menghilangkan kegelapan, menghidupkan tumbuh-tumbuhan dan binatang yang sama pentingnya dengan air dan udara.  
Mataharilah raja siang yang membahagi-bahagikan musim bunga, musim panas, musim gugur dan musm sejuk dalam setahun. – kesan dari peredaran bumi yang mengelilinginya. Sedang bulan, putri malam yang memberi keindahan suasana alam dengan rupanya yang menawan, dapat memaklumkan tentang permulaan dan berakhirnya haribulan. Kedua-dua dijadikan oleh Allah sebagai kemudahan dan nikmat kepada hamba-hamba-Nya.
Datangnya gelap dan terang berganti-ganti mengunjungi kita. Siang untuk bekerja dan malam untuk berehat dan tidur. Hal itu juga menjadi nikmat kepada manusia. Di samping nikmat-nikmat hidup itu, Allah engurniakan apa saja yang mereka hajati asal sahaja mereka meminta kepada-Nya, malahan apa yang tidak mereka  pinta pun dikurniakan juga.
Adapun nikmat dan kurnia Allah itu sesungguhnya teramat banyak jenis dan bilangannya. Kalau orang hendak mencuba untuk mengiranya, tidak ada seorang pun yang sanggup dan dapat mengiranya – apa lagi untuk berbakti sebagai mensyukuri tiap-tiap satu persatunya. Maka itu manusia sememangnya suka menganiaya dirinya sendiri kerana tidak  meletakkan terima kasihnya  pada tempat yang ia mesti berterima kasih, malah menderhakainya. Manusia juga suka ingkar kerana tidak mengakui nikmat yang sudah dikumpulkannya, malah merasa masih tidak cukup lagi.
Manusia sebagai insan yang berakal selalu berfikir, menyelidik dan menetapkan kesimpulan-kesimpulan dari apa saja yang difikirkan dan diselidiki itu. Dan berdasarkan kesimpulan dari pemikirannya itulah dia bertindak, berbuat dan berlaku  dan baiklah segala laku dan perbuatan yang dihasilkan itu. Tetapi bila jalan pemikirannya salah, maka akan salah dan jahatlah segala laku dan perbuatan yang muncul (keluar) dari perbuatannya.
Orang-orang yang jalan pemikirannya benar, sehingga tindak perbuatannya benar dan baik, orang ini dikatakan mendapat hidayah atau petunjuk dari Allah. Sedang orang yang jalan pemikirannya salah, sehingga perbuatannya salah dan jahat, bererti tidak mendapat petunjuk dari Allah, tetapi mendapat petunjuk atau pengaruh dari syaitan atau iblis.

Maka adalah wajar kita memohon doa kepada Allah agar tindakan kita itu dilindungi-Nya  seperti mana baginda Rasul Nabi Muhammad saw sering berdoa apabila baginda melaksanakan ibadah dengan berkata: “Ya Allah berikanlah kami kekuatan untuk melihat yang putih itu adalah putih dan yang hitam itu adalah hitam.” Hadis Sahih.

No comments:

Post a Comment