Saturday, August 1, 2015

KEPEKAAN BERFIKIR MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN (BAHAGIA KEDU)

KEPEKAAN BERFIKIR MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN
(Disiarkan pada 01. 8. 2015)
Setelah menganut  Islam dalam usia separuh dari umurnya, colummist Bicara Minda, Datuk Haji Muhamad Farid Linggi  mula berfikir dan mengkaji mengenai kemanusiaan dan keroha- nian di mana menurutnya; “berfikir adalah satu alat untuk mengenali diri sendiri”, seperti mana yang telah dilakukan oleh para ulama’ zaman  Acheh, En. Hamzah Fansuri, Abdul Rauf Al-Singkel dan lain-lain.
               Berfikir akan menjemput hidayah atau ilham dari Zat yang Maha Berkuasa untuk mengenali lebih mendalam mengenai ibadah yang hendak diterokai. Pembangunan merupa kan satu agenda yang amat luas dari segi falsafahnya. Ciri-ciri pembangunan yang wajar diberi keutamaan ialah yang berkiblatkan kepada pembangunan kerohanian. Kewajaran  berbuat demikian adalah penting kerana mendahulukan agenda kerohanian dengan sendirinya pembangunan jasmani akan turut sama terbela.
               Manusia dipilih Allah sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini atas dasar ia mempunyai kemahiran berfikir serta akal yang menjadi rasul dalam dirinya untuk memandunya membe- tulkan persepsi pemikiran mengenai perlaksanaan pembangunan rohani mahupun pembangu- nan jasmani.
               Kelemahan manusia dalam perlaksanaan agenda pembangunan disebabkan kegagalan nya untuk menterjemahkan konsep pembangunan rohani yang mendekatkannya kepada Allah yang Maha Berkuasa terhadap segala kewujudan makhluk yang hidup mahupun yang tidak hidup atau tidak aktif di alam dunia ini.
               Allah bekalkan manusia dengan berbagai fitrah termasuklah bahan ilmu yang terkan- dung dalam akidah Islam demi membantunya untuk penyelenggaraan pembangunan dunia dan akhirat. Allah juga bekalkan manusia dengan akal fikiran serta perasaan kasih sayang antara sesama demi keutuhan bermasyarakat. Menghidupkan semangat ukhuwah kemanusiaan merupakan antara yang terpenting dalam pembangunan kehidupan kerana hidup sendirian tanpa bantuan orang lain amat sukar kalau tidak mustahil dapat dilaksanakan.
               Segala keperluan hidup memerlukan kehadiran orang lain; tidak ada orang yang boleh hidup sendirian tanpa meminta pertolongan orang. Ilmu yang ada pada setiap individu tidak dapat memenuhi keperluan hidup sendiri; samada ilmu atau tenaga dalam mengusahakan pembangunan, semestinya memerlukan kepakaran orang.
               Mengambil misalan memperolehi sehelai kain baju yang diguna untuk menutup aurat,  ia tidak dapat diperolehi tanpa melalui matarantai usaha orang berbagai kepakaran. Untuk mendapatkan sehelai kain ia melalui berbagai peringkat ibadat. Dimual dengan peringkat pertama ia harus ada orang yang mengusahakan penanaman kepas. Apabila kepas itu mula dituai pihak lain akan memintalnya menjadi benang. Setelah benang itu sudah selesai dipintal ia memerlukan pihak lain lagi untuk menenunnya menjadi kain.
               Adanya kain belum dapat digunakan sebagai penutup aurat sebelum ada kepakaran orang lain yang membuat kain baju. Apabila kain baju itu sudah siap ia memerlukan orang lain lagi untuk menghantarnya ke pasar untuk dijual. Pelanggan-pelanggan akan datang ke pasar untuk melanggan kain baju yang diperlukan. Barulah  seorang mendapat sehelai kain baju untuk menutup auratnya. Maka itu matarantai dalam proses membuat sehelai baju adalah orang yang membantu untuk menyediakan keperluan hidup orang lain.
Maka itu harus kita bersyukur kepada Allah kerana mendapat khidmat orang lain yang memudahkan hidup ini berjalan dengan baik dan saksama. Oleh itu wajarkan menghidupkan semangat ukhuwah dan kasih sayang antara sesama makhluk manusia dalam kelangsungan hidup di alam dunia?
Allah berfirman dalam al-Qur’an  surah  al-Hujeret ayat 49:13 yang bermaksud;
“Hai manusia sesungguhnya Kami menjadikan kamu dari laki-laki dan perempuan (ibu dan bapa), dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa (bermacam-macam umat), dan
bersuku-suku supaya kamu berkenal-kenalan. Sesungguhnya orang yang termulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih bertakwa, sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui.”
               Bersahabat adalah satu bentuk ibadat kerana Allah SWT. Memelihara ukhuwah kemanusiaan adalah antara elemen yang mengundang kebaikan bermasyarakat yang kelak akan melahirkan kasih sayang yang menempuh keredhan Allah SWT.
               Persahabatan merupakan satu perlakuan yang sentiasa mengundang kemurnian hidup. Segala aktiviti kehidupan memerlukan kehadiran orang lain untuk memurnikan agenda kehidupan sepertimana yang diperlukan oleh setiap individu. Oleh yang demikian adalah sangat tidak munasabah sama sekai jika persahabatan itu dipinggirkan dalam menangani kehidupan di alam dunia.
               Dalam memilih sahabat ia tidak  memikirkan bangsa, keturunan, keyakinan mahupun kedudukan. Manusia adalah makhluk bersosial yang sentiasa inginkan kebahagiaan dalam hidup. Untuk menuju ke arah itu keperluan bermasyarakat menjadi kewajipan setiap individu sebagai satu usaha untuk memelihara  tamadun kehidupan. Masyarakat manusia sentiasa inginkan  kebahagian dalam hidup ini dan bertungkus lumus ke arah itu.
               Ada yang menjadi penyanyi sebagai menghiburkan orang lain dan dirinya sendiri dan tidak kurang pula yang menceburi dalam bidang industri perfiliman yang memerlukan pelakun-pelakun yang berbakat dan berekalibar untuk menunjukkan keaslian peranan yang diambil dalam perfiliman berkenaan.
               Apakah tujuan semua usaha manusia tersebut? Mengapakah manusia inginkan dirinya ditonton oleh masyarakat umum? Adakah berlakun itu aktiviti kehidupan yang mendapat keredhaan Allah SWT? Jawapan kepada semua persoalan itu ialah  hanya satu iaitu strategi melahirkan persahabatan antara sesama manusia.
               Walaubagaimanapun keghairahan untuk menonton satu-satu adengan yang amat memikat hati jangan pula lupa dengan tanggungjawabnya sebagai hamba Allah SWT. dan meninggalkan ibadatnya.
               Bersahabat dengan orang yang berilmu dialu-alukan oleh Islam. Setiap manusia yang berilmu sentiasa mendekatkan dirinya kepada Allah, perlakuan seperti ini amat dianjurkan oleh setiap manusia demi memelihara dirinya sebagai hamba Allah SWT.. Melalui persahaba- tan yang berilmu dapat memperkayakan ilmu pengatahuannya kerana tidak ada sempadan dalam menuntut ilmu.  
Seperti juga orang yang sentiasa memelihara solatnya akan terpancarlah tabiat yang sentiasa mendekatkan kepada Allah SWT dan perlakuan seperti ini amat dianjurkan oleh setiap insan demi memelihara hidup sebagai hamba Allah SWT.
Mereka yang hidup berprinsipkan budaya kerja seperti: “Hari ini adalah lebih baik pencapaiannya mengolah kehidupan daripada hari kelmarin dan berikhtiar untuk meningkat kan pencapaian pada hari esok berbanding dengan pencapaian hari ini.” Inilah strategi pembangunan yang menuju kepada kecemerlangan yang setiap individu wajar mengejarnya.
Allah berfirman bahawa semua ilmu dalam alam kehidupan ini sukar dikuasai oleh seorang. Allah menyanggah pandangan Nabi Musa apabila ditanya oleh para sahabat siapakah yang paling pintar di dunia? Nabi Musa berkata dalam hatinya dengan bangganya bahawa ia mempercayai dirinya orang yang paling bijaksana dan mempunyai segala ilmu dalam kehidupan ini kerana beliau telah menjatuhkan empayar Firaun yang ganas itu.
Allah Perintahkan Nabi Musa untuk menuntut ilmu dari Nabi Khidhir. Setelah berbuat demikian didapatinya bahawa ilmu Nabi Khidhir jauh lebih luas berbanding ilmunya Nabi Musa. Nabi Khidhir boleh melihat pembangunan yang akan datang seperti halnya kejadian seorang budak yang masih kecil yang sedang bermain di tepi pantai, yang dibunuh oleh Nabi Khidhir  kerana dapat dilihatnya masa depan budak itu amat ganas dan akan membunuh orang tuanya sendiri nanti.
Nabi Khidhir menasihati Nabi Musa supaya “jadikan zuhud dan takwa itu pakaianmu, jadikan ilmu dan zikir sebagai perkataanmu, kerana yang demikian membuatmu Rabbmu ridha. Berbuatlah kebaikan kerana engkau juga harus melakukan yang lainnya. Engkau telah mendapatkan nasihatnya jika engkau menghafalkannya”.
Kepekaan berfikir memantapkan pembangunan, kerana  kemahiran berfikir adalah fitrah Allah SWT yang menyelamatkan manusia demi mencapai visi kehidupan yang telah dimuatkan dalam agenda pembangunan diri. Kesyukuran terhadap kehadiran fakulti ini menjadi pemangkin untuk membina semangat berubah yang bakal menjanjikan kecemerla- ngan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak.
Rasulullah saw bersabda bahawa berfikir seminit adalah lebih afdal daripada solat sunat tujuh puluh kali. Ini bermakna bahawa manusia wajib berfikir kerana ia adalah satu-satunya kelebihan daripada makhluk ciptaan Allah SWT yang lain. Jika manusia  tidak membudayakan fitrah berfikir, maka ia akan mengkufuri nikmat Allah SWT, kelak akan mengundang kedosaan.
Seorang pengambara telah melalui sebuah bangunan yang sedang dalam pembinaan nya lalu berjumpa kepada tiga  orang pekerja binaan bangunan tersebut. Pekerja pertama ditanyanya apa dia buat? Jawapan pekerja itu,  “saya sedang memeca batu.”  Kemudian berali kepada pekerja kedua bertanya soalan yang serupa. Jawapannya  ialah, “Ia mencari nafkah hidup.” Kepada pekerja yang ketiga pengambara itu bertanya soalan yang sama, kemudian  pekerja itu menjawab, “Saya sedang membina masjid.”
Jawapan ketiga-tiga pekerja itu agak berbeza. Jika diteliti dari segi kemahiran berfikir, pekerja pertama tidak menggunkan kemahiran berfikir. Dia hanya tahu mengenai kerjanya sebagai pekerja binaan. Kepada pekerja yang kedua ia menggunakan kemahiran berfikir yang hanya tertumpu kepada perutnya sahaja. Manakala pekerja yang ketiga adalah manusia yang mempunyai kemahiran berfikir; wawasan hidupnya yang mengaju kepada pembangunan manusia.
Walaupun tugasnya hanya sebagai pekerja dalam binaan bangunan ia memikirkan bahawa ia adalah sebagaian daripada kakitangan yang membina masjid demi kemanfaatan manusia melaksanakan ibadat kepada Allah SWT. Ia faham bahawa tugasnya ialah sebagai ahli dalam pembinaan rumah Allah yang amat penting dalam pembangunan akidah Islam. Ia juga memahami bahawa membina masjid merupakan amal jarih kerana ia turut sama mendapat keuntungan dana pahala dari Allah walaupun ia telah balik ke rahmatullah nanti!
Manusia harus sedar bahawa dengan berfikir akan membawa ia ke lapangan kecanggihan melaksanakan aktiviti kehidupan. Jika berfikir itu tidak disajikan dalam menangani kehidupan segala amalan yang berunsurkan pembangunan mudah diporak perandakan oleh iblis laknatuallah. Maka akibatnya  akan berkiblat kepada tindakan yang membelakangi kemanfaatan kemanusiaan dan hanya mementingkan diri sendiri. Oleh yang demikian budaya berfikir harus menjadi pemangkin dalam usaha manusia untuk menemui jawapan kepada segala teka-teki kehidupan.
Melihat keadaan alam semulajadi akan memberi inspirasi untuk  memahami kewuju- dan sesuatu fenomena alam yang penuh dengan mistri sebagai ciptaan Allah SWT yang masih belum dijangkau oleh kemampuan manusia berfikir. Alam kehidupan yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan berserta dengan makhluk Allah yang berbagai spisis. Air laut yang airnya masin dengan ribuan jenis ikan hidup di dalamnya menjadi iktibar kepada manusia dalam menangani hidup.
Mengapakan ikan yang hidup di dalam air laut yang masin dagingnya tidak turut sama merasa masin? Keadaan demikian menjadi tamsil kepada pembangunan manusia yang suka berfikir. Allah itu Maha Kuasa dan Maha Bijaksana. Allah tidak mewujudkan sesuatu fenomena alam tanpa tujuan. Manusia adalah disarankan supaya membaca seperti mana firman Allah pertama diturunkan yang diterima baginda Rasul Nabi Muhammad saw iaitu
“Iqra”.  Allah SWT telah menyediakan manusia dua jenis dokumen untuk dibacanya.
Dokumen pertama ialah ilmu Allah yang tercipta oleh-Nya iaitu alam ini dengan segala isinya. Memahami kemanfaatannya kepada pembangunan manusia lewat fitrah kemahiran berfikir yang Allah bekalkan  kepada manusia sebagai Khalifah-Nya. Udara dengan gas okygen, hydrogen serta gas-gas lainya berserta dengan tumuh-tumbuhan dan haiwan berbagaii jenis hidup di alam dunia, untuk diterokai oleh manusia agar menjadi manfaat kepada pembangunan kehidupan.
Dokumen yang ke dua ialah ilmu Allah yang terucap iaitu wahyu-Nya (al-Quranul
Karim). Baginda Rasul Nabi Muhammad saw telah dipilih Allah untuk menerima wahyu-Nya untuk diterjemahkan kepada pembangunan kehidupan. Nabi Muhammad sebagai ummi atau buta huruf dipilih Allah menerima wahyu tersebut untuk mengelakkan sangkaan manusia bahawa Al-Quran adalah ciptaan baginda sendiri!
Islam merupakan ilmu yang memimpin manusia cara hidup yang diredhai Allah SWT. Walaupun Baginda Rasul Nabi Muhammad saw seorang yang buta huruf tetapi ia berjaya mendidik dirinya dengan menterjemahkan al-Quran  dalam dirinya; dan mentarbiahkan al-Qur’an kepada seluruh umat manusia di alam dunia.

Oleh itu orang mengatakan bahawa Nabi Muhammad adalah “Walking  al-Quran”. Memahami al-Qur’an lewat hadith Rasulullah saw. sehingga beliau meninggalkan pesan kepada umatnya dengan berkata: “Aku tinggalkan dua perkara  kepada kamu, iaitu Al-Qur’an dan Hadith Rasulullah saw. Jika kamu berpegang teguh kepada keduanya maka keselamatan bagi kamu dunia dan akhirat.”

No comments:

Post a Comment