Saturday, August 29, 2015

TAMSIL DAN IKTIBAR ALAM KEPADA PEMBANGUNAN MANUSIA

 (Disiarkan pada 29. 8. 2015)
Wahyu (dokumen) pertama Baginda Rasul Nabi Muhammad saw terima dari Allah SWT dalam perantaraan Malaikat Jibril ialah kalimah “Iqra” yang ertinya “Baca”. Mengapakah Rasul diperintahkan Allah  supaya membaca sedang Baginda adalah ummi atau buta huruf? Perintah membaca adalah diuntukkan kepada sesiapa saja tanpa dikecuali asalkan ia dalam kategori manusia.
Menuntut ilmu melalui pembacaan boleh dilakukan melalui lebih daripada satu media atau cara. Manusia boleh membaca dengan menggunakan deria melihat dengan mata untuk mengenal huruf dalam tulisan dan boleh juga membaca dengan melalui media pendengaran yang diterbiahkan oleh pihak lain. Membaca cara ketiga ialah mengenali benda yang tercipta  oleh Allah SWT.
Membaca merupakan pintu pertama untuk memasuki alam kehidupan yang telah disediakan Allah SWT. Dengan perintah membaca itu kita kena mencari apa benda yang wajib dibaca. Manusia diwujudkan Allah di dunia-Nya di mana Allah telah sediakan dua jenis dokumen untuk kegunaan makhluk yang hidup di alam tersebut.
Dokumen yang dimaksudkan ialah ilmu yang terucap oleh Allah  iaitu  dokumen wahyu-Nya  yang telah diturunkan kepada manusia yang dipilih Allah untuk memimpin manusia hidup di dunia. Dokumen ke dua ialah alam ini dengan segala makhluknya. Allah menciptakan alam ini dengan segala isinya, dan menjadi tanggungjawab setiap insan untuk membacanya dan mencoba menterjemahkan kepada pembangunan kehidupan manusia. Allah  tidak wujudkan sesuatu makhluk tanpa ada tujuan. Maka tujuan itulah yang manusia perlu mencari jawapannya.
Para Nabi dan Rasul dahulunya dapat berkemunikasi dengan Allah secara langsung tanpa perantaraan makhluk apabila  Nabi itu hendakkan sesuatu yang dijadikan nya bahan mentarbiahkan manusia yang kufur terhadap kekuasaan Allah dan dijadikan sebagai bokti mengenai kekuasaan Allah SWT.
Nabi Ibrahim yang sudah berketetapan hati, hendak memerangi syrik dan persem- bahan berhala yang berlaku dalam masyarakat kaumnya, ingin lebih dahulu mempertebal iman dan keyakinannya, mententeramkan hatinya serta membersihkannya dari keragu-raguan yang mungkin sesekali menggangu fikirannya dengan memohon kepada Allah agar diperlihatkan kepadanya bagaimana Dia menghidupkan kembali makhluk-makhluk yang sudah mati.
Berserulah ia kepada Allah: “Ya Tuhanku! Tunjukkanlah kepadaku, bagaimana Engkau menghidupkan kembali makhluk-makhluk-Mu yang sudah mati”. Allah menja- wab seruannya dengan berfirman: “Tidakkah engkau beriman dan percaya kepada kekuasaan-Ku?”
Nabi Ibrahim menjawab: “Betul wahai Tuhanku, aku telah beriman dan percaya kepada-Mu dan kepada kekuasaan-Mu, sesuai dengan wahyu yang aku telah terima daripada-Mu namun aku ingin sekali melihat itu dengan mata kepalaku, agar aku mendapat ketenteraman dan ketenangan dalam hatiku  dan agar makin menjadi tebal dan kukuh keyakinanku kepada-Mu dan kepada kekuasaan-Mu.”
Allah memperkenankan permohonan Nabi Ibrahim, lalu diperintahkanlah ia menangkap empat ekor burung, iaitu burung helang, burung gagak, burung merak dan ayam jantan jaguh. Setelah ditangkapnya Nabi Ibrahim lalu memperhatikan dan meneliti bahagian tubuh-tubuh burung itu, lalu memotongnya menjadi berkeping-keping, mencampur-baurkan, kemudian tubuh empat ekor burung  yang sudah hancur luluh dan bercampur-baur itu dibahagi menjadi empat bahagian. Setiap bahagian diletakkan di atas puncak setiap bukit dari empat bukit yang letaknya berjauhan satu dari yang lain.
Setelah dikerjakan apa yang telah diisyaratkan oleh Allah itu, diperintahnyalah
Nabi Ibrahim memanggil burung-burung yang sudah terkoyak-koyak tubuhnya dan terpisah jauh tiap-tiap bahagian tubuh burung dari bahagian yang lain.
Dengan izin Allah dan kuasa-Nya datanglah berterbangan empat ekor burung itu dalam keadaan utuh bernyawa seperti sedia-kala, sebaik saja mendengar seruan dan panggilan Nabi Ibrahim kepadanya, lalu hinggaplah empat ekor burung yang hidup kembali itu di hadapannya.
Nabi Ibrahim dilihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Allah Yang Maha Kuasa dapat menghidupkan kembali makhluk-Nya yang sudah mati sebagaimana Dia menciptakan dari sesuatu yang tidak ada. Dan dengan demikian tercapailah apa yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim untuk mententeramkan hatinya dan menghilangkan kemungkinan ada keragu-raguan di dalam iman dan keyakinannya.
Kedua-dua dokumen tersebut (alam yang tecipta oleh Allah dan dokumen yang terucap oleh Allah iaitu wahyu-Nya), boleh dibaca oleh orang-orang yang berfikir. Jika seseorang itu buta huruf tetapi ia mesih boleh membaca ilmu Allah yang tercipta yang kadangkala difahami sebagai tamsil atau iktibar kepada pembangunan kehidupan.
Tamsil yang dapat kita alami dalam kehidupan ini ialah seperti fatarmorgana alam; haiwan berbagai jenis seperti semut, ikan dilaut dan sebagainya. Fatarmorgana alam  memberi satu idea yang samar-samar pada mata memandang atau satu pandangan  yang kurang jelas. Fatamorgana alam berlaku apabila pancaran teriknya panas cahaya mata hari ke bumi terutama sekali di permukaan jalan raya yang berturap.
Wap yang panas dipantul oleh permukaan bumi yang berturap memberi peman- dangan kepada mata seolah-olah ada kehadiran takungan air atau kulam di kawasan berkenaan. Fatamorgana alam ini ditamsilkan sebagai satu khayalan dalam hidup yang mengharapkan kehadiran sesuatu fenomena alam yang diyakini akan memberi satu harapan untuk menyelesaikan masalah dalam hidup. Tetapi semua harapan itu hanya sebagai bayangan alam semata sahaja.
Haiwan seperti semut sentiasa dijadikan tamsil dalam pembangunan kehidupan makhluk manusia. Sebagai contoh dalam mengola pembangunan terutama sekali kepada insan yang kurang berusaha, semut itu walaupun bentuk badannya amat halus tetapi amat rajin melaksanakan pekerjaannya dan sentiasa berkerjasama dengan semut-semut yang lain. Semut tidak pernah rehat; ia sentiasa bergerak melaksanakan kerja-kerja keperluan hidup.
Budaya semut juga  ditamsilkan sebagai melaksanakan ibadat sedikit  demi sedikit lama-lama menjadi bukit! Maksudnya ialah budaya kesabaran itu amat penting dalam perlaksanaan pembangunan. Kadang-kadang orang mengatakan; “Rome is not made in one day”. Maksudnya setiap pekerjaan itu haruslah dilaksanakan secara perlahan dan dalam  disiplin istiqamah. Amalan demikian akan membuahkan kejayaan dalam hidup.
Ikan juga adalah sejenis haiwan yang sering ditamsilkan dalam melahirkan disiplin pembangunan anak.  Ikan di laut hidup dalam air yang masin. Ikan membesar dalam air yang masin tetapi dagingnya tidak merasa masin. Fenomena ini sering ditamsilkan dalam mentarbiahkan anak yang salih.
Pembinaan akhlak anak-anak bermuara dari orang tuannya sendiri. Semasa ibu mengandung ibubapa haruslah menjaga disiplin kehidupan, jangan ia mengkufuri nikmat kehidupan yang Allah bekalkan kepadanya. Buaian dunia harus diketepikan dan mengutamakan pembangunan rohani.
Perjalanan hidup ini bermula di alam rahim. Pembentukan akhlak anak ialah semasa ia berada dalam kandungan seorang ibu. Semasa ibu mengandung seorang ayah
 mestilah menjaga geraklaku serta amalan-amalan dalam hidup jangan mengkufuri nikmat hidup yang dibekalkan Allah kepada manusia. Jaga makanan jangan mengambil makanan yang penghasilannya dari budaya haram, rasuah, menipu orang lain, mencuri dan merompak harta benda.
Menjaga kelakuan kedua suami isteri adalah penting dalam melahirkan insan yang saleh dan salehin. Anak yang bakal dilahir itu semestinya terbentuk akhlaknya yang mulia sebelum lahir ke dunia untuk meneruskan kehidupan sebagai hamba Allah. Pembentukan akhlak anak dalam rahim ibu merupakan tanggungjawab utama  kedua-dua ibubapa demi melahirkan anak yang cintakan kepada kebaikan dan kemurnian hidup sebagai pemain dalam pembangunan kehidupan di alam dunia.
Anak yang dilahirkan dari zat yang bersih dan halal akan menjadi anak yang sentiasa berakhlak mulia dan patuh kepada peraturan alam kehidupan yang digaris bawahkan oleh agama Islam. Kalau anak itu berkawan dengan anak-anak yang nakal yang tidak senang dengan peraturan awam ia tidak turut serta berakhlak demikian.
Jika anak itu berkawan dengan kumpulan anak-anak remaja yang telah terjebak dalam kanca kerosakan moral seperti penagih dan pengidar dadah, anak itu tidak tergiur untuk turut serta dalam aktiviti terkutuk itu. Walaupun ia mencoba mengambil dadah dan merasakannya dia tidak mendapati keseronokannya.
Mengapa demikian berlaku kepada anak itu? Jawapannya ialah bahan yang membentuk jiwa anak itu semasa dalam rahim ibu adalah bahan yang bersifat bersih dan halal. Allah tidak mengizinkan badan yang terbentuk daripada bahan yang bersih untuk menyentuh bahan yang kotor dan menjijikkan. Maka itu jagalah pembinaan akhlak anak semasa dalam rahim ibu dan bukan membentuk akhlaknya sesudah menjadi remaja! 
Menyekolahkan anak setelah mencapai usia wajar adalah melengkapkannya  dengan ilmu duniawi dan ukhrowi. Membentuk akhlaq anak yang dilahirkan dengan bahan yang bersih dan suci dari segala kekerohan hidup menjadi mudah. Tetapi jika anak yang dilahir yang terbentuk akhlaknya yang bersifat negatif akan sukar dibentuk menjadi insan yang saleh yang suka mengikuti peradaban masyarakat yang bertamadun.
Ambil contoh masyarakat remaja di zaman sains dan teknologi ini; mereka dibekal kan dengan ilmu duniawi dan ukhrowi dengan cukup. Pembangunan jasmani serta pembangunan rohani turut sama disemaikan ke dalam jiwa  setiap individu tetapi ada juga menjadi kambing  hitam dalam membina masyarakat hadari.
Pelajar-pelajar perempuan yang menunjukkan kecemerlangan dalam prestasi pelajarannya terpaksa dihentikan persekolahannya dan dipindah ke sekolah pemulihan akhlak kerana didapati hamil. Ini kepada mereka yang didapati oleh lembaga disiplin sekolah tetapi ada juga yang tercicir dari dikesan oleh pihak sekolah dan mereka inilah akan melakukan amalan yang amat keji dengan membunuh anaknya sebaik sahaja ia lahir di dunia.
Pernah berlaku pada satu keluarga di mana ayahnya cukup ketat dalam menjaga geraklaku anak-anaknya terutama sekali anak perempuan. Tetapi ayah itu sendiri tidak ketat menjaga dirinya sendiri dalam hubungan wanita-wanita yang bukan muhrimnya. Semasa isteri sedang mengandung si ayah sering berlaku hubungan yang rapat dengan wanita-wanita yang tidak ada kaitan keluarganya, sehingga dijadikan isteri simpanannya.
Setelah anak perempuan dalam kandungan isteri itu lahir ke dunia dan menjadi remaja lalu menuntut ilmu disekolah anak itu melakukan amalan seperti apa yang ayahnya telah lakukan semasa ia masih dalam rahim ibu. Maka itu, walaubagaimana pun ketatnya disiplin penjagaan kepada anak-anaknya yang sedang bersekolah terlibat juga satu daripada anak perempuan yang sedang menduduki Sijil Pelajaran Malaysia di dapati mengandung.
Tetapi pelajar tersebut, apabila dia merasakan dia sudah hamil maka ia sentiasa menunggang motosikal di jalan raya yang tidak berturap maka berjayalah ia menggugur kan bayi dalam rahimnya yang masih di peringkat pembentukan menjadi bayi. Kejadian tersebut disaksikan oleh ayahnya maka amat beranglah ayah itu terhadap anak bekas kesayangannya itu. Walaupun perkara itu tidak diketahui oleh orang ramai tetapi si ayah merasa malu sendiri kerana merasakan mukanya seolah-olah diconteng dengan arang!

Maka berlakulah penderaan jiwa kepada anak itu. Si ayah sentiasa menyakitinya dengan memukulnya. Ia menyakiti hati-nya dengan sentiasa melimparkan perkataan-perkataan yang tidak dapat diterima oleh anak gadisnya. Oleh sebab anak gadisnya itu tidak bertahan lagi mendengar dan menerima cacian dari seorang ayah maka dunia ini rasanya tidak lagi dianggapnya sesuai baginya untuk hidup. Gadis itu mengambil keputusan sendiri untuk mengakhiri riwayatnya di dunia dengan memakan pill tidur berlebihan. Ia tidur terus tidak bangun-bangun lagi diliang lahadnya!

No comments:

Post a Comment