Saturday, April 30, 2016

AGENDA PEMBANGUNAN MULIAKAN TAMADUN

 (Disiarlampada 30. 4. 2016)
Pembangunan merupakan satu proses pembaharuan kepada satu-satu keadaan hidup daripada asalnya bertukar kepada dimensi yang baru, akibat daripada pemikiran manusia untuk memperbaiki keadaan agar dapat dimanfaatkan dalam menangani dan memurnikan kehidupan itu supaya ia tidak statik atau monotoni. Pembangunan sentiasa bertemankan masa  kerana masa itulah menjadikan keadaan sesuatu itu cepat berubah menjadi lapuk.
Mengikut kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, pembangunan adalah perihal membangun, mencapai kemajuan, perkembangan-perkembangan dan sebagainya. Ia merupakan usaha atau kegiatan membangunkan, memajukan dan  mengembangkan. Semua istilah tersebut adalah mengenai kehidupan manusia di alam dunia sebagai khalifah Allah s.w.t.
Sifat-sifat pembangunan itu perlu manusia laksanakan atas dasar yang dimainkan oleh faktor masa yang sentiasa bergerak. Tanpa ibadat manusia yang beriringan dengan pergerakan masa pembangunan yang sudah sedia wujud akan cepat menjadi lapuk atau monotoni.
Agenda pembangunan demi memurnikan tamadun kehidupan manusia akan sentiasa memperlihatkan keadaan hidup yang mulia dan menyeronokan disisi Allah s.w.t.. Allah akan melihat  ibadat hamba-Nya dengan penuh keredaan-Nya. Semakin banyak pembangunan yang diwujudkan manusia di muka bumi ini, Allah akan sentiasa kurniakan kemuliaan dan kesela matan hidup betamadun.
Oleh yang demikian masa memaksa manusia bertindak sesuatu dengan menggunakan akal dan kemahiran berfikir supaya keadaan sesuatu fenomena kehidupan itu mengikut arus perkembangan semasa. Ini perlu dilaksanakan kerana manusia sentiasa mempunyai naluri untuk memusatkan keinginannya kepada sesuatu yang baru.
Manusia mempunyai keanihan dalam sinario kecantikan alam kehidupan. Walupun sesuatu benda itu sememangnya telah menjadi lapuk akibat peredaran masa tetapi jika digilap dan ditokok tambah bahagian-bahagian tertentu supaya kelihatan lebih menyerlah, maka manusia pasti menyukainya. Kreativiti manusia sentiasa menghiasi naluri individu demi melahirkan sesuatu yang tidak membosankan pada mata memandang.
Semua apa yang ada dalam kehidupan ini memerlukan disiplin untuk memahaminya supaya ia memberi kemanfaatan kepada kehidupan. Hidup tanpa pembangunan adalah serupa dengan kehidupan seekor haiwan yang hanya mampu memahami hidupnya apabila ia merasa lapar. Soal keperluan hidup masa hadapan haiwan tidak pernah berfikir kerana Allah s.w.t. telah membentuknya sedemikian keadaan hidupnya.
Soal pembangunan kehidupan haiwan tidak perlu memikirkan kerana haiwan tidak diberi Allah s.w.t. kemahiran berfikir seperti manusia. Walaubagaimana pun haiwan boleh membantu manusia dalam proses pembangunan lewat dagingnya serta susu seperti sapi dan kambing sebagai zat tambahan makanan yang sungguh bermanfaat.
Penternakan lembu atau kambing secara komersial di luar negara seperti Australia, Naw Zealand, Argentina di Amerika Latin, adalah antara negara-negara yang kaya kerana ternakan lembu dan kambing telah dijadikan sebagai aset dalam pembangunan negara masing-masing.
Manusia harus sedar dan bersyukur bahawa segalanya yang ada di alam ini Allah s.w.t. telah sediakan untuk keperluan manusia dalam menangani proses pembangunan. Tetapi jika manusia tidak membuka mata hatinya untuk memanfaatkan segala hidangan Allah s.w.t. di alam dunia ini, maka jangan mimpi pembangunan akan wujud dalam hidup kita.
Allah s.w.t. telah berfiman dalamAl-Qur’an surah Ar-Rad ayat 13:11 yang bermaksud:
“Sesungguhnya Allah s.w.t. tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka  mengubah keadaan mereka sendiri.”
Manusia harus menggunakan akal serta kemahiran mereka berfikir dan mensyukuri
hidangana Allah s.w.t. dengan memanfaatkannya demi mengubah keadaan hidup kepada yang lebih bertamadun. Manusia dibekalkan Allah s.w.t. panduan hidup dengan kedatangan Islam sebagai agama benar yang menunjukkan manusia cara hidup yang diredai Allah s.w.t.
               Allah berfirman surah Al-Maidah ayat 5:3 yang bermaksud:
               “......Pada hari ini telahKu sempurnakan kepadamu ni’matKu dan telah ku redai Islam itu jadi agama bagimu.”
               Dengan turunnya ayat ini, nyatlah kepada kita bahawa agama Islam telah sempurna, berisikan perkara-perkara yang fardu dan sunat. Ada batas-batas hukuman, diterangkan perkara-perkara yang halal dan haram. Syariatnya berkekalan hingga hari kiamat. Dengan sempurnanya Islam, menjadilah suatu nikmat dari Allah, di antaranya orang-orang mukmin dapat mengerjakan haji dengan aman, tidak ada orang-orang kafir atau musyrik yang mengganggu mereka, dan tidak ada pula yang turut  mengerjakan haji semenjak itu.
               Agama Islam telah diredai oleh Allah s.w.t.; sehingga siapa yang menghendaki agama lain dari Islam, tidaklah Allah terima agamanya, dan rugilah ia di akhirat. Maka itu menjadi kewajipan kepada makhluk manusia supaya ia hidup dalam keadaan beragama Islam dan janganlah mati selain kita dalam agama Islam.                     
               Manusia harus berusaha atau beribadat untuk memperbaiki hidupnya kepada yang lebih menyerlah. Usaha atau ibadat yang kita laksanakan merupakan tawakal kepada Allah s.w.t.. Allahlah yang menilai ibadat kita maka keredaannya akan menghasilkan perubahan kepada pembangunan.
               Disiplin pembangunan yang harus kita jelaskan ialah berpandu kepada falsafah pembangunan yang menetapkan suatu misi bahawa pencapaian atau kejayaan pada hari ini haruslah lebih elok berbanding pencapain kelmarin; dan rancang pencapai pada hari esok lebih baik berbanding hari ini dan seterusnya, muatkan dalam agenda pembangunan seterusnya untuk meningkatkan pencapai hingga ke akhir hayat.
               Insya-Allah, kalau inilah persepsi setiap rakyat di negara kita Malaysia ini, maka terjawablah pertanyaan: “Apakan yang engkau berikan kepada negara?” dan bukan bertanya: “Apakah negara berikan kepada  engkau?”
               “Tuntutilah ilmu dari buaian higga ke liang lahad.” Satu konotasi  yang ditinggalakan baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w. kepada umatnya untuk menuntur ilmu kerana usaha ini tidak ada pensionnya. Allah s.w.t. wujudkah manusia dengan satu tujuan; ialah supaya beribadat kepada Allah s.w.t. Ibadat yang dimaksudkan ialah menuntut ilmu kerana mereka yang mempunyai ilmu yang banyak adalah orang-orang yang paling takut kepada Allah.
               Firman Allah s.w.t. surah Fatir ayat 35:28 yang bermaksud:
               “Demikian juga antara manusia, binatang-binatang dan ternak itu, bermacam-macam pula warnanya. Hanyalah yang takut kepada Tuhan ialah orang-orang yang berilmu di antara hamba-hamba-Nya. Sesungguhnya Tuhan itu Maha Kuasa dan Pengampun.”
               Pembangunan minda masyarakat manusia adalah yang lebih diutamakan berbanding dengan pembangunan fisikal. Pembangunan fisikal hanya berlegar di atas muka bumi ini sahaja tetapi pembangunan minda manusianya merangkumi pemeliharaan dunia dan akhirat sekali gus. Bukan hanya itu dahaja tetapi setiap individu yang telah membangun mindanya  akan sentiasa dekat dengan Allah s.w.t.. Ia tahu mensyukuri segala nikmat dan rahmat Allah s.w.t. yang dapat diraihkan dalam hidup bertamadun.
               Minda yang cergas sentiasa memikirkan Allah s.w.t. serta segala nikmatnya yang dikecapai  manusia dalam membangun kehidupan. Maka itu pembangunan yang di kehendaki manusia ialah berupa fitrah Allah s.w.t. yang mentamadunkan kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.
               Menerokai ilmu di alam kehidupan akan memimpin minda kita lebih bersemangat dan cergas dalam membina tamadun kehidupan. Perancangan hidup di dunia dan di akhirat dijadikan agenda utama dalam membina kehidupan yang bertamadun.
               Perancangan untuk hidup di dunia baik dalam jangka pendek mahupun jangka panjang atau sama ada soal-soal material atau pun soal-soal spritual, ahli falsafah Islam Ibnu Sina dalam bukunya: “Al-Siasah” menyebutkan bahawa  manusia berfikir untuk hari esok dan hari hari selanjutnya, apa yang perlu dimuatkan  dalam agenda pembangunan.
               Ahli mufassirin (ahli tafsir) mentafsirkan hari esok sebagai akhirat. Kedua-dua perancangan ini hendaklah dilakukan oleh setiap muslim iaitu perancangan hidup di dunia dan perancangan hidup di akhirat. Perancangan hidup di dunia disediakan agenda yang akan melahirkan pahala yang merupakan nikmat dan rahmat Allah s.w.t. yang menemani kita di akhirat nanti.
               Setiap mukmin tidak akan melepaskan berlalunya sesuatu masa itu kecuali sentiasa dalam beribadat kepada Allah s.w.t. kerana masa adalah penting kepada manusia bagi menumpukan sepenuh masa bagi menyudahkan sesuatu kerja di samping berusaha dan tekun dalam bidang-bidang tertentu atau pun untuk kesenangan di akhirat dengan menentukan masa dalam zikir dan sentiasa mengingati Allah s.w.t. di mana mereka berada.
               Tuhan telah bersumpah dengan masa surah Al-Ashr ayat 1 – 3; ini tidak lain hanya bagi menyedarkan manusia betapa penting masa dalam hidup ini, berjaya atau gagalnya seseorang itu adalah bergantung kepada setakat mana mereka telah laksanakan dari masa-masa itu.
Bagi orang yang menghargai masa, dia dapat menghayati hidup ini dengan penuh erti dan bahagia, seribu perkara boleh dilakukan. Setiap saat dipenuhi dengan kerja-kerja amal, hatinya tidak pernah lupa terhadap anugerahan yang maha besar itu. Lantas dari itu dia sentiasa meluahkan  rasa syukur kepada Allah s.w.t. di atas anugerah tersebut.
Tetapi bagi orang yang tidak pandai menghargai masa hidupnya bukan sahaja sengsara dan susah bahkan juga dikutuk oleh Allah s.w.t.. Pepatah Arab menegaskan yang bererti: Masa itu seperti  pedang yang tajam, jika kamu tidak menggunakannya ia akan memotong kamu. Walaupun manusia tidak menggunakan masa yang dijadikan Allah s.w.t. ini dengan baik, ianya tetap akan berputar dan terus beredar mengikut paksinya yang telah dijadikan untuknya.
Agenda pembangunan semestinya perpandu kepada peredaran masa. Masa yang amat sesuai bagi menyediakan agenda pembangunan ialah masa muda mu di samping kesihatan jasmani serta kesihatan ekonomi yang turut sama membantu dalam menyempurnakan pembangunan tamadun yang diredai Allah s.w.t..
Ukhuwah serta kasih sayang yang ada dalam hati setiap mukmin akan menjadikan pembangunan itu  dapat dikecapi bersama kerana suasana demikian akan melahirkan kemuafa katan yang sentiasa membawa berkat kepada setiap usaha yang dilaksanakan. Hubungan sesama manusia akan melahirkan hubungan dengan Allah s.w.t. seperti yang diutamakan oleh Islam: “Hablum minal Allah dan hablum minannas.”
Peredaran masa itu mempunyai satu faktor yang setiap manusia harus mencontohinya, iaitu masa bergerak secara istikamah. Masa berlalu mempunyai disiplin pergerakannya yang tidak berubah-ubah kelajuannya. Ia bergerak adalah dalam kelajuan yang istikamah. Tidak berubah menjadi laju atau menjadi perlahan. Pada mula ia bergerak kelajuannya sentiasa sama sehingga bila-bila sahaja. Walau bagaimana pun jika manusia dalam disiplin melaksanakan agenda pembangunan tidak mengikuti disiplin istikamah maka itu ia merasakan masa berlalu begitu pantas.
Setiap ibadat yang dilaksanakan secara istikamah pasti menempuhi kejayaan kerana budaya istikamah itu mempunyai berkat yang amat tinggi dari Allah s.w.t.. Oleh yang demikian dalam suasana menyusun strategi perlaksanaan pembangunan adalah wajar mengikuti disiplin seperti mana yang disarankan oleh Baginda  Rasul Nabi Muhammad s.a.w. tersebut.
Ada seorang syeikh yang mempunyai murid yang ramai sehingga beratus-ratus orang dan beliau amat disegani oleh orang ramai kerana amal ibadatnya yang tinggi. Beliau mempu
nyai akhlak yang zuhud dan sentiasa ingin membantu orang yang memerlukan bantuan.
                    Kemudian ada seorang lelaki yang tabiatnya suka mengambil benda yang bukan kepun yaannya. Jejaka itu ditangkap dan diadili dan didapati bersalah lalu dihukum potong tangan kirinya. Selepas sebulan dari menjalani hukuman tersebut kemudian dia mengulangi tabiat mencuri lagi. Dia  ditangkap kemudian diadili dan mendapati bersalah dan dihukum potong tangan kanannya menyebabkan jejaka itu hidup tanpa  tangan.
                    Lewat beberapa bulan lamanya, hidup tanpa tangan untuk mencari nafkah, kemudian lelaki itu didapati mencuri lagi. Dia ditangkap dan diadili dan mendapati bersalah. Oleh kerana kedua-dua tangannya telah dipotong maka  dihukum pula lehirnya sebagai gantian; yang bermaksud ia menerima hukuman mati!
                    Semasa menerima hukuman bunuh, jejaka itu ditempatkan di atas pentas di khalayak ramai. Sebelum hukuman dilaksanakan, Syeikh yang terkenal dengan aqhlak yang mulia itu naik ke pentas dan melihat jejaka yang menjalani hukuman mati, lalu melimparkan senyuman kepadanya. Syeikh mendekatinya kemudian mencium pipinya.

Orang ramai yang menyaksikannya rasa terpegun melihat keadaan tersebut mengapa  seorang Syeikh yang mulia berbuat demikian. Kemudian Syeikh itu berkata kepada orang ramai bahawa ia mencium bukan orangnya tetapi ia mencium kepada budaya istiqamahnya! Amalan istiqamah dalam menangani pembangunan sentiasa mendapat keredaan dari Allah s.w.t.. Maka amalkanlah budaya istiqamah demi mendapat keredaan Allah s.w.t. 

No comments:

Post a Comment