Sunday, May 8, 2016

KONSEP BERUBAH WUJUD PEMBANGUNAN

 (Disiarkan pada 7. 5. 2016)
Setiap manusia memerlukan perubahan dalam hidupnya sama ada dari segi pemba ngunan jasmani atau fisikal  mahu pun rohani atau spiritual. Ini perlu disebabkan manusia mempunyai wawasan pembangunan sama ada di dunia  mahupun di akhirat. Untuk mewujud kan pembangunan kedua-dua alam kehidupan kita memerlukan ilmu pengetahusan sebagai kekuatan melaksanakan perubahan terutama sekali mengenai perubahan tentang pembangu nan ukhrawi atau akhirat.
Membangunkan ilmu ukhrawi dengan sendirinya ilmu dunia akan terbela. Maka ditamsilkan bahawa menanam padi dengan sendirinya rumput  ikut tumbuh sama tetapi menanam rumput padi tidak akan turut tumbuh. Padi ditamsilkan sebagai pembangunan akhirat dan rumput diumpamakan kehidupan dunia.
Konsep berubah dalam sinario kehidupan dunia membawa satu persepsi bahawa pembangunannya wajar dilandaskan kepada keredaan Allah s.w.t. yang Maha Bijaksana dan Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada makhluk manusia sebagai khalifah-Nya di alam dunia. Harus kita faham bahawa segala ibadat yang kita laksanakan berupa tawakal semata kepada Allah s.w.t. maka keredaannya menjadi keutamaan.
Antara ilmu yang amat penting dalam sinario pembangunan manusia ialah ilmu agama kerana ilmu tanpa agama menjadi buta. Aspek yang menimpa umat Islam di abad moden ini adalah ilmu tanpa agama. Ilmu pengetahuan yang tinggi jika tidak disertai dengan  keyakinan beragama akan gagal memberikan kebahagian kepada orang yang memilikinya.
Dalam kehidupan sehari-hari dapat kita saksikan bahawa ramai di antara para ilmuan tidak mampu memanfaatkan pengetahuan tersebut untuk membuat dirinya menjadi bahagia. Ahli-ahli pengetahuan yang tidak percaya kepada Tuhan atau yang telah meninggalkan ajaran agamanya, akan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya itu untuk memenuhi keperluan-keperluannya saja, kadangkala berlawanan dengan dasar-dasar moral dan hukum agama. Bahkan mungkin membahayakan masyarakat.
Kesedaran akan hakikat dari kegunaan ilmu yang sebenarnya, kadangkala tidak dimiliki oleh mereka yang berpengetahuan. Sehingga mereka menyalahgunakan ilmu tersebut. Kalau kita lihat pula ahli-ahli pendidikan yang tidak memiliki keilmuan yang kukuh, daripada hasil pendidikan yang diberikannya, seakan-akan tidak  memberi bekas terhadap anak didik. Kadang kala moral temaja menjadi semakin buruk.
Amerika Syarikat adalah salah sebuah negara yang termaju di dunia. Malangnya, ia juga mempunyai kadar jenayah yang tertinggi, kecurian dan rompakan. Laporan F.B.I. pada tahun 1990 menyatakan 102,555 kes rogol telah dilaporkan. Ia seterusnya menyatakan hanya 16% kes rogol dilaporkan. Maka untuk mengetahui bilangan sebenar kes rogol yang berlaku dalam tahun1990, bilangan yang dilaporkan hendaklah didarabkan dengan 6.25. Kita dapati sejumlah 640, 968 kes rogol berlaku pada tahun1990. Jika jumlah ini dibahagi dengan 365 hari dalam setahun, kita dapati  purata 1,756 kejadian rogol berlaku setiap hari.
Kenakalan anak-anak remaja merupakan masalah yang cukup merunsingkan orang tua dan masyarakat. Kejatuhan moral  dalam masyarakat baik dari kalangan generasi muda yang terjebak dengan budaya lepak, dadah dan ganja mahupun di kalangan orang tua sendiri yang suka melakukan kemaksiatan dan penyelewingan dalam rumah tangga, seperti memfitnah, mengadu domba dan sebagainya. Semua itu benar-benar merupakan tradisi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat moden sekarang ini.
Pendidikan yang gagal umpamanya kerana pendidikan hanya ditujukan untuk memupuk dan mengembangkan pengetahuan yang hanya bersifat mengisi otak sahaja. Ianya tanpa disertai dengan pendidikan agama, yang berguna untuk mengisi jiwa dan menjadi pembimbing moral dari kehidupan anak. Sehingga dapat menyumbang amal dan meneruskan
perjuangan kita kelak.
Biasanya kesalahan  dari kenakalan remaja itu kita tujukan kepada remaja saja. Padahal di sebalik itu orang dewasa sebagai pendidik harus kembali memeriksa diri sendiri tentang sejauh mana pendidikan moral dan agama yang kita berikan tersebut benar-benar dapat diamalkan oleh para remaja kita.
Bila kita perhatikan dengan teliti akan keadaan dan kejatuhan moral pada masyarakat yang telah maju, kita dapat menyaksikan antara lain berjangkitnya kelompok-kelompok remaja yang menuntut kebebasan tanpa batas dalam segala aspek kehidupan. Mereka ingin
hidup bebas dalam segala hal pergaulan antara wanita dan lelaki. Masalah semacam ini cukup menggelisahkan masyarakat termasuk mereka sendiri.
               Mereka hidup dalam meraba-raba dan kebingungan tanpa memiliki pedoman, disebab kan jiwa mereka kosong dari bimbingan agama. Jiwa mereka gersang, mati dan tidak dapat memberikan sumbangan dalam menciptakan kebahagian hidupnya, serta tak dapat memberi kan sumbangan tenaga dan pemikiran kepada agama, bangsa dan negara. Kerana keadaan mereka yang telah jauh dari yang diharapkan oleh agama bangsa dan negara.
                Pendidikan yang tidak dimasukkan di dalamnya jiwa agama akan lahirlah anak-anak yang gelisa dan kebingungan. Otaknya penuh dengan berbagai teori pengetahuan namun hatinya tak mampu mengendalikan dorongan-dorongan yang dapat mengakibatkan kesan negatif.
               Melihat contoh dari sisi pergaulan bebas akibat dari pedidikan yang tidak memperhati kan aspek agama. Di negara Denmark umpamanya, seorang lelaki baru menikah setelah mereka mengadakan hubungan seks dengan wanita lain lebih dari 80 kali. Begitu juga pengakuan seorang ayah, bahawa dia tidak akan merasa marah dan gelisa jika anak perempuannya yang telah berusia 16 tahun membawa lelaki pulang ketika malam hari kemudian tidur bersamanya hingga pagi.
               Begitulah akibat dari hilangnya jiwa agama dan aturan moral dari dalam diri seseorang. Menghalalkan segala cara asal maksud dan corak kehidupan yang dibuatnya sendiri dapat terpenuhi. Tidak memikirkan akibat atau risiko yang akan diterimanya di kemudian hari. Sehingga kita dengar sekarang ini masih ada penyakit yang belum dapat ditemu ubatnya seperti penyakit AIDS. Ini juga  suatu bukti peringatan Allah kepada umat manusia.
               Keilmuan dari segi teknologi juga sentiasa disalah gunakan oleh manusia jika jiwanya kosong dari ilmu agama. Pengetahuan tentang teknologi semakin hari semakin bertambah maju, akibatnya berbagai jenis teknologi canggih diciptakan. Umpamanya senjata yang pada masa dulu masih bersifat sederhana, nama saat ini telah ada senjata yang sangat moden, yang dapat memusnakan umat manusia dan semua makhluk hidup dalam waktu yang singkat.
               Penggunan senjata-senjata yang mengerikan itu  betul-betul tergantung kepada jiwa yang memegangnya. Jika ia berada di tangan orang yang jiwa agamanya telah hilang tentu dengan mudah dapat membahayakan dan mengorbankan orang-orang yang tidak bersalah.
               Jika difikirkan dengan hati yang khusyuk dan tawadhu, senjata teknologi yang bagi mana canggihnya sekali pun tidak membahayakan umat manusia. Yang membahayakan manusia ialah the man behind the gun, yang tidak mempunyai kemurnian agama dalam hatinya.  
               Firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 30:41 yang bermaksud:
               “Telah nampak kerosakan di darat dan di laut disebabkan kerana perbuatan tangan manusia supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.”
               Mereka berlaku zalim dan terlalu tamak, gemar memperkosakan maruah dan kehorma tan manusia, tidak mahu lagi memelihara kemurnian perangai yang baik dan kemuliaan budi pekerti. Malahan banyak yang telah melimparkan agama jauh-jauh ke belakang dengan melu
pakan adanya hari akhirat iaitu hari pembalasan.
               Mereka hanya mengikutkan kemahuan hawa nafsu tidak mengikuti pendapat akal yang waras, dan membuat kerosakan di muka bumi sehingga tidak ada lagi pengawal yang memper tahankan kehormatan agama dari musuh-musuh yang menodainya. Lantaran  itulah maka Allah menimpakan kepada mereka balasan untuk menjadi hukuman di atas kejahatan, dosa dan maksiat yang telah mereka lakukan.
Allah memberikan peringatan kepada umat manusia dalam Quran surah Al-Qashas ayat 28:77 bermaksd:
               “Janganlah kamu berbuat kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak
menyukai orang-orang yang berbuat kerosakan.”
               Janganlah engkau teringin hendak melakukan tindakan atau usaha yang akan menda tangkan kesusahan lepada orang, atau merosakkan kehidupan masyarakat, sehingga menda tangkan bencana dan huru-hara di muka bumi.
               Prof. Hussein Nasr dalam bukunya yang berjudul: “Islamic Science”, mengemukakan “Tugas para ilmuan muslim adalah menjaga kesucian alam, sehingga ia tidak begitu mudah untuk menggunakan atau mengembangkan teknologi yang bermakna sempit.” Dalam erti bahawa ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditemukan oleh manusia itu mampu diarahkan kepada kebaikan umat manusia, sehingga kesejahteraan makluk hidup dan keseimbangannya dapat terpelihara dengan baik.
               Setengan orang menyangkan bahawa kemajuan yang telah dicapai umat manusia sekarang ini, yang begitu canggih, mengagumkan, itulah tujuan daripada hidup ini. Itulah matlamat yang akan dicapai oleh setiap orang. Tidak ada lagi perhentian atau persinggahan di balik itu. Kalau telah tercapai kemajuan dan kelengkapan hidup sempurnanya kemajuan kita. Kerana kata mereka: “Bukankah kemajuan saat ini cukup cepat dan dapat memenuhi segala keperluan hidup?”
               Hidup zaman moden, serba maju, serba cepat, serba teknologi, tetapi juga serba gelisah, serba tidak ada pegangan dan serba diliputi oleh rasa takut. Kesenangan hidup moden hanya nampak pada kulit, namun jauh di dasar hati manusianya penuh dengan keresahan. Kebanyakannya bersembunyi di balik kemewahan dunia yang serba tidak kekal ini.
               Kalau zaman jahiliah dulu, ketika kebodohan di bidang akhlak dan jiwa Tauhid, atau ketika manusia ramai yang senang berbuat kemaksiatan dan kezaliman akan nampak dengan jelas dan terang di depan mata.
Namun jahiliah di zaman moden sekarang ini bahkan lebih dashyat lagi dibandingkan dengan dulu. Umpamanya ketika di zaman Firaun, jika dari kaum Bani Israel, ada yang  melahirkan anak lelaki mereka bunuh hidup-hidup. Kemudian di zaman sebelum kelahiran Nabi Muhammad s.a.w. jika anak perempuan yang lahir juga akan dibunuh.
               Tapi sekarang ini, malah lebih zalim lagi dari zaman dahulu. Sebelum bayi lahir, belum tahu apakah lelaki ataupun  perempuan, malah ketika masih dalam kandungan lagi bayi tersebut ada yang sudah dibunuh, digugurkan lantaran takut malu atas perbuatan penzinaan yang dilakukan.   
               Kebudayan saat ini, mengajar kepada manusia bagaimana hendak hidup. Tetpi dia tidak mampu menerangkan kenapa manusia itu hidup, dan apakah hikmah dari kehadiran manusia hidup di dunia ini.. Mereka hanya mencari kesenangan hidup menurut cara mereka sendiri. Mungkin dengan mencuri, berjudi, membuat kezaliman dan lain-lain lagi. Kalau dulu orang mencuri dengan cara sembunyi-sembunyi, tetapi sekarang kebanyakannya mencuri dengan terang-terang di depan mata. Mereka mencuri dengan cara riba, rasuah, menerima sogokan dan lain-lain. Mereka berjudi di depan khalayak ramai. Dengan tidak segan-segan menunjukkan kepada orang lain, dengan harapan agar orang lain dapat mengikut serta melakukan perjudian tersebut.
               Sekarang ini juga dapat kita melihat kezaliman dilakukan dengan terang-terang. Kadangkala pembunuh sendiri tak tahu mengapa dia membunuh. Lantaran perkara yang kecil
sanggup menghilangkan nyawa orang lain dengan cara penganiayaan dan sebagainya. Kezaliman pada zaman moden ini jauh lebih canggih pada zaman jahiliah dulu. Kalau dulu orang membunuh anak perempuan setelah mereka berumur enam tahun, namun sekarang peperangan tidak mengenal apakah anak kecil atau bayi semuanya dibunuh secara kejam.
                    Jahiliah di abad moden sekarang ini jauh lebih kejam dibandingkan jahiliah ketika sebelum Nabi Muhammad s.a.w.. Cuma saja kezaliman ketika ini direka bentuk dengan cara yang canggih, sehingga seakan-akan tidak nampak, akibat tertutup oleh tipu daya manusia itu sendiri. Kejadian-kejadian itu  sebagai suatu gambaran bahawa jiwa yang hidup di kurun ini, kebanyakannya jiwa yang kosong dari nilai-nilai keagamaan. Mereka jauh dari konsep ajaran yang telah diberikan oleh Allah s.w.t.
                    Kehidupan umat Islam banyak mengambil cara Barat yang lebih mementingkan kehidupan material, tanpa diisi dengan agama. Keghidupan yang serba bebas dari segi hubungan sosial dan pergaulan. Tanpa memperhitungkan nilai halal dan haram lagi.
                    Di dalam Islam segala aspek kehidupan telah diatur dengan lengkap kerana sesung guhnya Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek dari kehidupan umat manusia. Tinggal sejauh mana umat Islam itu sendiri mahu menjadikan Islam sebagai cara hidup mereka.

                    Jika masa silam dan dari kehidupan yang kita lalui diwarnai dengan berbagai corak dosa dan noda, ada baiknya kita berhijrah dari alam yang penuh kesalahan dan dosa-dosa kepada alam kehidupan yang baru, yang lebih baik. Kehidupan yang dituntut sesuai dengan ajaran Islam, yang mendapat keberakatan dan keredhaan Allah s.w.t. sekaligus dapat meghirup kedamaian jiwa. Inilah sebenarnya konsep berubah demi mewujud pembangunan.

No comments:

Post a Comment