Saturday, May 28, 2016

FENOMENA ALAM SENTIASA BERUBAH MENGIKUT PERSEPSI ISLAM

 (Disiarkan pada28. 5. 2016)
               Ketahuilah bahawa semua makhluk di alam kehidupan adalah alam kecuali Allah s.w.t.. Allah bukan alam dan Allahlah yang menciptakan segala bentuk alam sama ada yang bersifat nyata atau sebaliknya. Orang mukmin beriman kepada alam yang ghaib, tetapi orang musrikin tidak meyakininya.
                Perubahan alam sebagai sunat Allah. Perubahan itu  untuk kemanfaatan kepada makhluk lain yang hidup sama ada di luar atau di dalam alam yang telah berubah. Allah telah mewujudkan keadaan alam sedemikian rupa kerana Allah inginkan makhluk lain untuk mengambil iktibar darinya demi membuat perubahan pada kehidupannya.
               Membuat perubahan sebenar adalah merupakan pembangunan kepada kehidupan kerana untuk membangun semestinya Allah memberi kita satu petunjuk bagaimana hendak  berubah atau menyelesaikan  masalah fenomena yang dihadapi.
Sebagai contoh, kehidupan zaman Nabi Adam a.s., anak-anaknya yang bernama Khabil telah membunuh abangnya Habil gara-gara tidak merestui perintah Allah supaya perkahwinan anak-anak Adam semestinya dilakukan dengan cara bersilang, iaitu mengawini anak yang bukan kembarnya sendiri. Semua anak Nabi Adam dilahirkan kembar, lelaki dan perempuan.
Perkahwinan sedemikian cara dalam masyarakat manusia pertama dibenarkan Allah swt. kerana belum ada manusia lain lagi yang boleh disunting. Cara demikian juga adalah untuk mempercepatkan pembiakan manusia. Di zaman moden ini tidak dibenarkan cara perkahwinan seperti itu kerana manusianya sudah mempunyai berbagai-bagai keturunan sehingga berbangsa-bangsa dan bersuku-suku.
Khabil tidak merestui perintah Allah kerana adik kembarnya sendiri, Ikhlimah, raut wajahnya cantik berbanding dengan Labudah, adik kembar kepada Habil yang kurang penampilannya. Khabil merasa cemburu kepada Habil maka dia membunuh abangnya. Demikianlah berlakunya riwayat pembunuhan manusia pertama. Ini bermakna setiap berlakunya pembunuhan manusia selepas itu hingga akhir hayat manusia atau kiamat Khabil akan mendapat ganjaran kedosaannya!
               Setelah Khabil membunuh abangnya, maka ia tidak tahu macam mana mengurus mayat abangnya. Lalu Allah beri pentunjuk kepada kejadian makhluk lain. Dua ekor gagak berpatuk (berkelahi) dan tidak ada yang mengalah, akhirnya seekor daripadanya mati. Kemudian gagak yang hidup itu mengorek tanah dengan paruhnya. Setelah lobangnya cukup besar kemudian ditarik kawan yang telah mati itu ke dalam lobang yang disediakan. Setelah itu gagak menimbunnya dengan tanah.
               Kejadian tersebut disaksikan oleh Khabil, maka dapatlah ia bagaimana menyelesaikan mayat abangnya  yang telah mati dibunuhnya. Demikianlah satu petunjuk yang diberi Allah kepada Khabil untuk menangani perubahan pada dirinya itu. Perubahan itu sebenar menjadi ilmu kepada Khabil dengan membaca alam kehidupan yang ada di hadapan matanya.
                Keadaan alam yang sentiasa berubah mengikut pergerakan masa ialah usia manusia. Setiap detik masa usia manusia berubah menjadi tua, atau dalam erti kata lain perjalanan manusia menuju ke liang lahad semakin dekat. Inilah fenomena alam kehidupan yang membuat makhluk manusia sentiasa alpa.
               Kealpaan manusia dalam menangani perubahan usianya akan merugikan pembangu nan dalam kehidupan kehidupannya. Kepentingan dalam menangani hidup ialah mengilmu kan diri dengan ilmu dunia dan juga ilmu ukrowi atau ilmu akhirat (agama). Apabila manusia dilengkapi dengan kedua-dua ilmu tersebut, maka perubahan pada kehidupan akan sentiasa menuju kepada kecemerlangan dunia dan akhirat. Segala agenda pembangunan dapat dilak sanakan sebagai khalifah Allah s.w.t..
               Jiwa manusia selalu mengalami perubahan demi perubahan. Baik perubahan yang positif mahupun perubahan ke arah negatif. Maka itu  jiwa manusia perlu diberikan pendidikan agar sesuai dengan matlamat yang ingin diperolehi. Jika seseorang menginginkan agar jiwanya ataupun jiwa-jiwa orang lain melakukan pekerjaan yang bermanfaat, maka ia harus mendidik  jiwa seseorang itu sesuai dengan matlamatnya itu. Sebaliknya jika mengingin kan ke arah yang negatif maka mereka berusaha mendidik jiwa ke arah yang diingini itu pula.
               Pada dasarnya kesalahan-kesalahan serta penyakit yang menimpa diri seseorang itu dapat dibahagi kepada dua bahagian. Pertama maksiat atau kesalahan yang bersumber dari fisikal. Kedua, maksiat atau kesalahan yang bersumber dari batin atau jiwa.
               Untuk mendidik diri agar terhindar daripada perbuatan dosa yang disebabkan oleh anggota badan kita, ialah dengan menjauhi segala kejahatan yang ditimbulkan oleh anggota tersebut. Tujuh anggota yang paling berpengaruh di dalam mengerjakan aktiviti dosa di antara nya, mata, telinga, lidah, perut, kemaluan(faraj), tangan dan kaki. Sehingga ada ulama yang mengatakan Allah menciptakan tujuh neraka itu sebagai tempat penyeksaan terhadap anggota-anggota yang melakukan perbuatan dosa.
               Oleh sebab itu maka mata  hendaknya digunakan melihat kepada yang baik dan indah, jangan melihat yang haram. Telinga untuk mendengar bacaan ayat Al-Qur’an dan Hadith Rasulullah saw. dan tidak menggunakan untuk mendengar sesuatu yang mengandungi nilai maksiat dan haram seperti mendengar orang mengumpat, memfitnah dan sebagainya. Lidah hendaklah digunakan untuk mengucapkan zikir, istigfar, membaca Al-Qur’an, berdakwa dan sebagainya.
               Begitu juga perut, harus diisi dengan makanan yang halal bukan dari barangan yang haram, sebab makanan yang haram itu dapat menutup pintu hati. Kemaluan atau  faraj itu hendaklah dikendalikan jauh dari perbuatan zina dan sebagainya. Tangan, hindarkan dari perbuatan yang dilarang oleh agama seperti mencuri, memukul orang lain, membunuh,
memegang sesuatu yang haram dan sebagainya. Kaki, juga harus digunakan untuk pergi mengerjakan ibadah, ke masjid dan sebagainya, sebaliknya tidak digunakan untuk pergi ke tempat-tempat maksiat.  
                Pastikan bahawa setiap anggota kita sentiasa terjaga daripada perbuatan maksiat. Didiklah ia agar selalu berbuat baik kepada manusia dan kepada Allah swt. Jangan gunakan anggota itu untuk berbuat kemungkaran. Kerana pada dasarnya anggota itu  Tuhan ciptakan sebagai nikmat dan amanah kepada manusia.
               Imam Al-Ghazali berpendapat bahawa menggunakan nikmat dan amanah Allah swt. itu  untuk berbuat dosa dan maksiat adalah kederhakaan terhadap Allah. Bahkan menjadi kewajipan manusia memelihara dan mengambil manfaat untuk kebajikan yang sebesar-besarnya daripada nikmat dan amanah yang diberikan Allah swt. itu.
               Mendidik  jiwa itu dapat kita lakukan dengan menjauhkan diri dari dosa yang disebab kan oleh jiwa manusia. Oleh sebab itu setiap individu harus membersihkan jiwanya dari sifat-sifat yang tercelah dan menghiasinya dengan sifat-sifat terpuji.
               Akhlak menurut Imam Al-Ghazali adalah mengubah bentuk jiwa dan mengembalikan nya daripada sifat-sifat yang buruk dan tercela kepada sifat-sifat yang terpuji menurut agama Islam, sebagaimana yang telah menjadi perangai ulama-ulama syuhada, Sadiqin dan Nabi-
nabi.
               Dalam kitab al Mizan, Al-Ghazali mengemukakan bahawa akhlak yang baik itu dapat mengadakan pertimbangan antara tiga kekuatan yang terdapat dalam diri manusia, iaitu kekuatan berfikir, kekuatan hawa nafsu dan kekuatan amarah.
               Keperibadian yang baik itu selalu bertentangan dengan sesuatu yang disukai oleh manusia. Sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 2:216 yang bermaksud:
               “Boleh jadi kamu membenci sesuatu, pada hal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah Maha Mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.”
Ketujuh-tujuh anggota badan tersebut yang Allah bekalkan kepada manusia amat penting dalam kehidupan kerana tanpanya kehidupan manusia sukar dikendalikan kalau tidak pun tidak dapat menikmati hidup sebenar. Antara anggota badan yang amat penting dalam kehidupan ialah nikmat mempunyai mata.
                Benda-benda bermacam-macam bentuk, warna dan sebagainya dapat difahami melalui anggota mata. Segala  aktiviti kehidupan sama ada menimba ilmu pengetahuan, bermasyarakat, berkasih sayang dapat dilakukan dengan mudah disebabkan adanya anggota mata. Apabila manusia tidak bersyukur mempunyai mata, tidak melaksanakan ibadat yang sewajarnya, Allah akan mengambil balik nikmat mempunyai mata.
               Satu peristiwa berlaku kepada seorang Mualaf yang telah mengalami nikmat mata ditarik balik oleh Allah swt. Individu berkenaan adalah bekas pegawai kerajaan yang berkhidmat dengan Jabatan Perhutanan di salah sebuah negeri di Malaysia. Sejak memeluk agama Islam tidak pernah menjejaki kaki di masjid.
               Pegawai berkenaan, tubuh badannya tinggi lampai dan gempal berumur lebih kurang dalam lingkungan tiga puluhan. Matanya jelas seperti mata orang biasa tetapi tidak dapat melihat. Ia melihat dunia dalam keadaan putih semata. Ia
menceritakan riwayatnya dengan memulakan mengenai amalan dalam hidupnya.
               Ia berkeluarga dengan tiga orang anak berumur 3, 5, dan 7 tahun. Ia tidak melaksana kan ibadah, jauh sekali melaksanakan solat lima waktu. Amalannya berbuat maksiat.  Dia mempunyai rakan-rakan seperjuangan yang bukan seakidah dengannya. Dia menjadi “Ring Leader” dalam kumpulan itu.
               Suatu hari ia termimpi bertemu dengan orang tua yang menasihatinya supaya meng hentikan amalannya. Kalau tidak dia akan mengambil anaknya. Pegawai bekenaan mempun yai pembawaan diri yang kasar, tidak menghirau sedikitpun nasihat orang tua itu. Selepas tiga bulan berlalu tiba-tiba seorang daripada anaknya meninggal dunia tanpa apa-apa penyakit. Pegawai tersebut tidak ada keyakinan bahawa kematian anaknya itu ada kaitan dengan nasihat orang tua dalam mimpinya.
               Setelah selesai pengkubumian anaknya, tidak ada kesan kepada amalannya maka ia meneruskan tanpa batas. Setelah beberapa hari berlalu kemudian dia termimpi lagi orang tua yang sama. Orang tua itu menasihati lagi dengan nada yang keras: “Kalau kamu tidak menghentikan amalan kamu, saya akan ambil anak kamu lagi.”
               Setelah bangun dari tidurnya, ia terpegun sejenak memikirkan mimpinya berulang lagi dengan nasihat yang serupa. Ia berfikir selama seminggu untuk  mentafsirkan mimpinya itu. Walaubagaimana pun rakan-rakan dalam kumpulannya sentiasa menjemputnya menghadiri amalan seperti biasa. Mereka rasa kesunyian tanpa kepimpinannya.         
Lewat beberapa hari kemudian kedua-dua anaknya yang hidup meninggal dunia bersama tanpa sebab. Kali ini ia sedar bahawa yang berkuasa untuk menghidupkan kembali anak-anaknya ialah Allah s.w.t.. Maka ia berkunjung ke masjid pada kali pertamanya sejak mengucap dua kalimah syahadah, hendak melakukan iktikaf, memohon ampun kepada Allah. Di tengah-tengah masjid bertentangan dengan kubahnya ia berdoa menadakan tangannya ke atas, menangis dan merintih dengan hati yang khyusuk dan tawadhu meminta ampun kepada Allah dan meminta kembalikan kedua-dua anaknya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi amalan yang bersifat  kemaksiatan itu.
               Kemudian ia kembali ke rumah dengan hati yang yakin Allah terima doanya. Sampai nya di rumah kelihatan anaknya telah sedarkan diri dan meminta air untuk diminum. Amat  gembira dalam hatinya melihat anak hidup semula. Dari peristiwa tersebut pegawai itu bertaubat tidak berbuat kemaksiatan lagi. Ia sentiasa mengisi masa hidupnya ke masjid beribadah.
               Oleh kerana akhlak yang berpangkal kepada hati yang bertentangan dengan akidah Islam jiwanya tidak bertahan lama. Setelah tiga bulan berlalu ia merasakan hidup dengan agama Islam kurang menyeronokkan. Rakan-rakannya juga sentiasa memujuk dan merayunya iuntuk kembali bersama mereka kerana hidup tanpa kehadiranya kurang seronok. Akhirnya ia kembali semula bersama mereka bermaharajarela tanpa segan silu kepada masyarakat di mana sahaja mereka berada.
               Pada suatu malam ia termimpi lagi orang tua yang sama pada kali ketiganya. Kali ini ia menasihatinya dengan nada yang amat keras. “Kamu keras kepala! Kali ini kalau kamu tidak hentikan amalan kamu yang tercela itu, saya akan ambil kamu.”
               Memikirkan hidupnya amat susah dikendalikan maka ia reda dirinya diambil Allah. Maka ia meneruskan amalannya yang tercela itu. Ia kembali menjadi “ring leader”kepada kumpulan yang sedia ada. Rakan-rakan pun kembali seronok dengannya.
Pada satu ketika apabila ia terbangun dari tidurnya ia merasakan matanya gatal tidak tertahan. Lalu ia mengosok dengan jarinya. Semakin mengosok rasa gatalnya semakin parah. Ia terus mengosoknya sehingga pada satu ketika apabila ia membuka matanya ia melihat dunia hanya berwarna putih sahaja. Ia telah menjadi buta.  Jiwanya tidak diambil balik oleh Allah tetapi matanya pula menjadi sasaran.
Anggota mata yang diamanahkan Allah kepadanya tidak digunakan dengan sebaiknya. Oleh sebab mata tidak digunakan dengan betul dan hanya digunakan untuk melihat benda-benda yang haram serta perbuatan yang berunsur kemaksiatan maka Allah ambil balik nikmat mempunyai mata. Maka orang itu menghabiskan usianya dalam keadaan buta.

Ia menggunakan mata untuk berubah hidup ke arah yang negatif dan bukan  ke arah positif maka itu hidupnya tidak mempunyai kebahagian. Allah s.w.t. tidak mengubah hidupnya ke arah kebahagian maka Allah mengubahnya seperti yang dikehendakinya.

No comments:

Post a Comment