Thursday, June 9, 2016

ISLAM AGAMA PERSAUDARAAN SEJAGAT

 (Disiarkan pada 4. 6. 2016)
               Konsep Islam adalah perdamaian dan bukan persengkitaan. Islam merupakan “Addin” atau cara hidup manusia. Asal usul manusia ialah dari Nabi Adam a.s. dan Siti Hawa sebagai pasangan manusia pertama diwujudkan oleh Allah s.w.t.. Kewujudan manusia pertama bersama-sama dengan agama Islam kerana sebelum Nabi Adam diijab kabulkah dengan Siti Hawa, Allah Perintahkan Adam menunaikan mas kahwinnya terlebih dahulu.
Oleh kerana Nabi Adam tidak punya apa-apa untuk dijadikan sebagai mahar kepada Siti Hawa maka Allah perintahkan Adam  supaya membaca selawat Nabi: “Allahumma Salih Allah Syaidina Muhamad Walaalihi Syaidina Muhammad,” sebagai mas kahwin atau maharnya. Orangnya belum wujud di dunia atau belum lahir, tetapi namanya sudah dijadikan mas kahwin.
Nabi Adam a.s asalnya dari tanah. Allah berfirman dalam al-Quran surah Al-Mukmin yang bermaksud:
“Dia menciptakan manusia daripada tanah liat yang kering bagikan tembikar.”
Allah jadikan bapa manusia (Adam) daripada tanah liat yang kering mempunyai suara bagikan genta apabila ia diketuk, yang solah-olah barang tembikar kedengarannya berdengung kalau diketuk perlahan-lahan.
Nabi Isa a.s. juga disisi Allah sama seperti kejadian Adam yang dijadikan daripada tanah. Firman Allah s.w.t. dalam al-Quran surah Ali Imran ayat 3:59 yang bermaksud:
“Sesungguhnya dimisalkan kejadian Isa disisi Allah sama  seperti kejadian Adam yang dijadikan daripada tanah kemudian Allah katakan kepadanya: “Jadilah  engkau!” Maka jadilah ia.
Sebabnya ayat ini diturunkan kerana telah berlaku perdebatan antara rombongan kaum Nasrani dengan Nabi s.a.w.. Rombongan tersebut berkata kepada Nabi s.a.w.: “Apa sebab tuan mengatakan Nabi Isa itu  hamba Allah!”
Nabi menjawab: “Benar! Dialah hamba Allah dan utusanNya. Allah pertaruh kalimat-Nya kepada anak dara yang tidak kahwin yakni Maryam.”
Mendengar ini mereka pun marah lalu berkata: “Adakah pernah tuan melihat seorang yang dilahirkan dengan tidak berayah? Kalau tuan orang yang benar tunjukkanlah satu misalan kepada kami.”
Maka Allah turunkan ayat ini, bahawa sesungguhnya misalan Isa yang dijadikan oleh Allah dengan cara yang mereka anggap pelik–kerana terjadi dalam tidak berayah itu – tidaklah kurang peliknya dengan misalan Adam yang dijadikan dengan tidak berayah dan tidak beribu. Adam itu  Allah jadikan daripada  tanah. Kalaulah mereka sudah mengakui tentang kejadian Adam itu pelik, maka tidaklah sepatutnya mereka menghendaki terjadinya sesuatu. Ia akan mengatakan: Jadilah engkau!” Maka jadilah ia.
Dalam Islam nadi pembangunannya ialah persaudaraan atau ukhuwah. Manusia hidup bersosial dalam sebuah masyarakat yang sayang menyayangi antara satu sama lain. Ia mempunyai hubungan yang erat, saling bantu membantu dalam semua hal pembangunan kehidupan jasmani manusia mahupun rohani dalam satu bumbung yang mentauhidkan Allah s.w.t..
Allah s.w.t. turunkan dokumen wahyu sebagai satu mukzizat kepada kehidupan manusia yang diterima oleh Baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w. dalam perantaraan Malaikat Jibril. Baginda s.a.w. telah mengingatkan semua umatnya bahawa Allah akan mengazabkan mereka yang tidak pengikuti perintah-Nya dan ajaran Rasul s.a.w. dengan sebenar-benar azab di akhirat kelak.
Baginda menegaskan kepada kita bahawa selagi kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi s.a.w., kita dijamin tidak akan sesat buat selama-lamanya. Baginda bersabda yang bermaksud:
“Aku tinggalkan untuk kamu dua perkara, tidaklah kamu akan sesat buat selama-lamanya, selama kamu berpegang kepada keduanya, iaitu Kitab Allah (al-Quran) dan sunnah Rasul. (Hadith Shahih)
Islam mewajibkan manusia untuk bersatu dan melahirkan benih-benih kasih sayang antara sesama demi menegakkan kerukunan bermasyarakat. Sebarang elemen yang mengerohkan suasana kekitaan harus merujuk kepada panduan al-Qur’an dan Sunnah  Rasul sebagai satu jalan penyelesaiannya.
Mewujudkan solidaritas sosial yang dibalut dengan suasana perasaan kasih sayang antara sesama insan akan melahirkan perpaduan. Suasana perpaduanlah akan menyelamatkan manusia dari diperkosakan oleh musuh-musuh Islam dari hidup berakidah. Sebagai contoh, setelah baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w. berhijrah ke Medina Al-Mukaramah, baginda menyatukan ukhuwah dan kasih sayang antara masyarakat Ansor di Medina dengan masyarakat yang berhijrah besama Rasul dari Mekkah yang dipanggil sebagai Muhajirin. 
Manusia diwujudkan Allah s.w.t. yang mempunyai sifat pengasih dan penyayang, maka itu setiap individu ditegakkan dengan ciri-ciri tersebut. Hidup berkasih sayang antara sesama dalam hidup dituntut oleh Islam. Maka itu persaudaran seakidah adalah lebih erat dan kukuh berbanding dengan persudaraan dalam kekeluargaan atau sebapa dan seibu.
Perjanjian azali antara manusia dengan Allah telah pun termaktub semasa dalam rahim ibu untuk patuh dengan peribadatannya kepada  yang Maha Berkuasa, tetapi apabila dilahir ke dunia kelak manusia sering melanggar perjanjian tersebut. Maka itu manusia sentiasa dilamun oleh kelemahan demi kelemahan kerana manusia diwujudkan Allah dengan sifat yang lemah.
Demi mengembalikan manusia ke sifat yang kuat dan sentiasa memelihara perjanjian tersebut Allah s.w.t. bekalkan dokumen wahyu-Nya dan mempertanggugjawabkan kepada Rasul-Nya untuk mentarbiahkan kepada manusia. Dengan akal yang sihat dalam diri manusia serta kemahiran berfikir untuk memahami arah tujuh pembangunan kehidupan yang positif maka Allah s.w.t. sentiasa memimpin hamba-Nya kepada kebaikan.    
Firman Allah s.w.t. dalam al-Qur’an surah Ali-Imran ayat 3:19 yang bermaksud:
“Sesungguhnya agama (yang diredai) di sisi Allah ialah Islam. Dan tiada bertelingkah Ahli Kitab itu, melainkan setelah datang ilmu pengetahuan kepada mereka, disebabkan berdengki-dengkian sesama mereka. Barang siapa mengingkari aya-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah itu tersangat cepat mengira.”
Semua syariat dan agama yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul berjiwa Islam. Dan erti Islam itu ialah menyerahkan diri kepada Allah, tunduk kepada-Nya serta menurut akan syariat yang diturunkan-Nya – Walaupun berlain-lainan pada setengah-setengah kewajipan dan corak amalannya, dengan demikianlah diwasiatkan kepada para Nabi. Orang Islam (Muslim) yang sejati ialah, orang yang bersih dari kotoran syirik, tulus dalam amalannya dengan berimankan kepada apa pun syariat yang diturunkan oleh  Allah dan pada apa zaman pun dia berada.
Sifat Allah yang pertama ialah Ar-rahman, yang Maha Pemurah. Sifat Allah in diwariskan-Nya kepada semua makhluk ciptaanNya di alam ini tanpa membezakan antara yang baik atau yang buruk, yang beriman dan yang kafir, yang dicintai dan dibenci. Maka itu  tingkahlaku makhluknya terutama sekali manusia seharusnya mempunyai sifat pemurah.
Sifat Allah yang kedua besarnya ialah al-Rahim yang bermaksud yang Maha Penyayang. Sumber kasih sayang yang tidak terbatas, yang memberikan pahala abadi kepada orang-orang yang menggunakan rahmat dan kurniaNya bagi kebaikan. Allah berfirman dalam al-Qur’an surah Al-Ahzab ayat 43 yang bermaksud:
“Dialah (Allah) yang memberi rahmat kepada kamu dan juga malaikat-Nya kerana Dia hendak mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya penerangan. Dan adalah Dianya penyayang kepada orang-orang yang beriman.”
Orang-oreang yang beriman itu diarahkan supaya berzikir dan bertasbih, kerana Allah yang mereka ingati  di dalam zikir sebanyak-banyaknya dan mensucikan-Nya pagi dan petang itu, adalah Tuhan yang menurunkan rahmat ke atas mereka, di samping para malaikat-Nya pula keampunan bagi mereka.
               Dengan sebab rahmat Allah  dan doa malaikat, maka orang-orang mukmin itu akan di keluarkan dari suasana kegelapan berupa kufur, kesesatan dan kejahilan – kepada cahaya penerangan berupa iman, keselamatan ilmu pengetahuan.
               Allah itu penyayang kepada orang-orang yang beriman sama di dunia mahupun di akhirat. Di dunia mereka diberi petunjuk, untuk melalui jalan yang hak lagi benar, Di dunia mereka diberi petunjuk, untuk melalui jalan yang hak lagi benar, sebab sebelumnya mereka adalah dalam kejahilan dan kesesatan. Kemudian di akhirat pula mereka didatangi rasa aman dan tenteram dalam masa orang ramai merasakan takut  yang amat sangat dan kegemparan kiamat yang besar. Dewasa itulah  para malaikat menggembirakan mereka dalam syurga untuk menjadi tempat mereka dan terselamat dari azab neraka.
               Manusia adalah makhluk bersosial dan berbudaya, menyukai kebersamaan dan persaudaraan. Kasih sayang Allah s.w.t. yang dipusakai-Nya kepada manusia, menjadikan mereka sebagai saudara yang saling mencintai, tolong menolong, saling berhubungan dan berbalas kasihan. Manusia mempunyai keperluan hidup yang serupa di mana sahaja belahan bumi Allah ini mereka berada.
               Semua umat manusia adalah pemegang saham (rahmat) Allah dalam hidupnya. Setiap individu di alam kehidupan di seluruh pelusuk dunia atau alam sejagat adalah pemegang saham tersebut. Udara, cahaya matahari, air, bumi dengan berbagai jenis logamnya, dan berbagai-bagai rahmat Allah yang ada di alam dunia ini diwarisi oleh segenap lapisan masya rakat manusia sama ada masyarakat mukmin atau sebaliknya.
Inilah fenomena alam kehidupan yang manusia itu menjadikannya sebagai persaudaraan sejagat. Oleh sebab setiap manusia di muka bumi ini memerlukan rahmat Allah tersebut maka adalah wajar menghidupkan persaudaraan sejagat. Islam menegaskan setiap individu mukmin terutama sekali, bertanggungjawab memelihara persaudaraan tersebut.
Fenomena alam sedemikian rupa yang Allah bekalkan kepada makhluk manusia mahupun segala kehidupan makhluk lainya mendidik kita manusia yang berakal fikiran bahawa Allah mewujudkan persaudaraan sejagat. Manusia yang kufur terhadap persaudaraan tersebut dikategorikan sebagai haiwan bertopengkan manusia.
Semasa bernafas manusia memerlukan udara (oksigen) yang dibekalkan Allah untuk meneruskan kehidupan. Tidak ada manusia dan juga tidak ada makhluk yang hidup tidak memerlukan oksigen untuk hidup. Allah itu Maha Adil kepada semua ciptaan-Nya. Segala nikmat tersebut adalah pemberian-Nya tanpa syarat. Maka itu patutkah manusia bersengkita antara sesama umat kerana gagal mengenali fitrah persaudaraan sebagai keturunan Bani Adam?
Nikmat dan rahmat Allah s.w.t. begitu besar faedah kepada manusia maka adalah wajar persaudaraan sejagat itu diikat dengan nikmat Allah yang kita kecapi. Selain nikmat Allah yang kita lihat ada lagi nikmat Allah yang kita tidak dapat lihat tetapi kita dapat merasa. Perasaan enak atau nyaman ketika kita makan dan minum terutama sekali semasa kita lapar dan kehausan. Nikmat Tuhan yang berupa cinta dan kasih sayang terhadap  isteri dan anak-anak merupakan nikamt yan jauh lebih tinggi.
Firman Allah surah Al-Ruum ayat 30:21 yang bermaksud:
“Sebahagian dari tanda (rahmat) Allah, bahawa Allah telah menjadikan bagimu isteri agar kamu dapat bersenang-senang dengan mereka dan Allah timbulkan antara  kamu dan isteri kamu itu rasa cinta dan kasih sayang. Dan hal ini terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang dapat berfikir”
Manusia yang hidup ini diadakan pasangan untuknya  yang terdiri dari bangsa manusia itu sendiri; gunanya supaya manusia itu terus dapat hidup dalam suasana yang tenang dan
mesra dengan pasangannya itu dan tidak akan merasa kesunyian. Pasangan suami isteri yang telah dijodohkan itu agar terus dapat hidup bersama lalu dikurniakan perasaan cinta dan kasih sayang antara satu sama lain sebagai rahmat sehingga rumahtangga mereka berkekalan dan dalam hidup yang teratur.
               Rahmat Allah yang merupakan siang dan malam bukanlah rahmat yang kecil, tetapi rahmat yang paling besar dan penting. Adanya rahmat siang dan malam itu maka kehidupan manusia akan teratur dan selamat.
               Rahmat Allah tersebut, manusia wajar memikirkan bahawa untuk menikmati bersama ia membawa kepada perasaan persaudaraan sejagat. Jika budaya tersebut itu dipinggirkan dan tidak dijadikan nadi pembangunan fisikal dan kerohanian sejagat maka tungguh sajalah Allah akan mendatangkan bencana-Nya yang akan meranapkan kebahagian manusia hidup di dunia.
                    Sistem kejadian manusia demikian adalah serupa kepada semua keluarga Bani Adam di seluruh alam sejagat. Maka itu seluruh alam di dunia di mana sahaja manusia berada tidak ada perbezaannya dari segi keturunan semuanya adalah masyarakat Bani Adam. Hanya yang menentukan perbezaan antara manusia ialah pembangunan sosial dan pembangunan rohani. Ini membawa kepada kemuliaan manusia disisi Allah s.w.t. lewat keredaan-Nya.
                    Islam merupakan agama Allah s.w.t. dan Allah amanahkan kepads masyarakat mukmin agar ia dijadikan ad-Diin atau cara hidup. Islamlah menyatukan umat manusia seluruh alam sejagata. Manusia yang tidak meyakini Islam sebagai agama Allah maka apa sahaja

keyakinannya selain Islam Allah tidak menerimanya dan orang yang demikian rugilah di sisi Allah s.w.t.

No comments:

Post a Comment