Friday, June 24, 2016

KONSEP TAWADUK MULIAKAN IBADAH KEPADA ALLAH S.W.T.

 (Disiarkan pada 25. Jun 2016)
Tawaduk, mengikut kamus dewan bahasa dan pustaka, membawa makna merendah kan diri, tidak angkuh dan sombong. Tidak haloba kepada kekayaan dan kebesaran hidup di dunia ini. Dengan khusyuk dan tawaduk bermakna  dengan sungguh-sungguh (sebulat) hati. Patuh, setia, taat (dalam mengerjakan sesuatu). Syahadan, ialah yang sangat tawaduknya akan Allah Subhanahu wataatala.
Firman Allah s.w.t. dalam surah Yusuf ayat 12:76 yang bermaksud:
“Kami tinggikan darjat-darjat orang yang Kami kehendaki. Dan di atas tiap-tiap orang yang berilmu (pandai) ada lagi yang lebih pandai.”
Kata Ibnu Abbas (r.a.): Di atas orang alim ada lagi yang lebih alim, demikianlah seterus hingga terhenti ilmu itu kepada Allah Taala, maka Allah Taala di atas segala yang alim. Ayat ini mengingatkan kepada orang-orang yang berilmu, supaya jangan membangga-banggakan dirinya dengan menunjuk pandai, sebab masih ada lagi orang lain yang lebih pandai, tetapi hendaklah semakin merendah diri kepada Tuhan yang mengurniakan ilmu kepadanya.
Sebagai contoh, semasa Nabi Musa berceramah (berdakwa) kepada umatnya, dia didatangi oleh satu persoalan dari umatnya yang ingin tahu siapakah orang yang lebih pintar di dunia? Nabi Musa berfikir dalam hatinya bahawa tidakkah umatnya mengetahui kepintaran nabinya (Musa a.s.) sehingga dapat menumbangkan kerajaan Firaun yang zalim itu? Nabi Musa merasa bangga terhadap kepintarannya, ia tidak merasa tawaduk maka Allah menyangga akhlak demikian.
Oleh kerana Nabi Musa merasakan ketinggian ilmunya antara orang yang alim maka Allah perintahkan Nabi Musa hendak berguru dengan Nabi Khidir. Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir dan memperlawakan dirinya untuk menuntut ilmu darinya. Nabi Khidir mengizinkannya dengan syarat bersabar apabila melihat perlakuannya terhadap sesuatu yang di luar pengetahuan Nabi Musa tentang satu-satu hikmahnya.
Nabi Khidir telah melakukan tiga perkara yang ganjil yang Nabi Musa tidak mengetahui hikmahnya. Nabi Musa tidak Sabar menyaksikannya lalu menegur Nabi Khidir. Nabi Musa kufur terhadap perjanjian yang dipersetujuinya terlebih dahulu, kepada ketiga-tiga perlakuan Nabi Khidjir itu. Lalu Nabi Musa terpaksa berpisa dengan Nabi Khidir kerana telah gagal memenuhi syarat yang diberi oleh Nabi Khidir.
Nabi Khidir, pada Allah, Ia dilengkapi dengan ilmu yang mendatang atau ilmu yang belum berlaku akan terjadi pada satu masa nanti. Nabi Khidir mengetahui hikmah sesuatu kejadian yang akan berlaku di masa hadapan.   
Nabi Musa a.s. gagal mempersembahkan akhlaknya yang bersifat tawaduk dan memihak kepada sifatnya yang bangga terhadap ilmunya yang dikurniakan oleh Allah s.w.t. kepadanya sehingga beliau dapat menjatuhkan kerajaan Firaun. Manusia seharusnya bersifat tawaduk apabila dihinggapi oleh ilmu yang bermanfaat kepada pembangunan kehidupan. Jangan merasa bangga terhadap ilmu yang kita perolehi. Ilmu itu sepatutnya membuat kita lebih rendah diri atau tawaduk kerana sifat inilah yang diredai Allah s.w.t. kepada hamba-hamba-Nya.
Umat Islam adalah digalakkan oleh Allah untuk menunaikan ibadah sedekah di bulan Ramadan. Sedekah tidak aka mengurangi apapun pada harta benda. Allah tidak akan menambah apapun kepada seorang hamba sebab memaafkan kecuali keagungan. Seseorang yang tawaduk atau merendahkan diri kerana Allah tidak akan mendapatkan kecuali keagungan dan Allah Azza wa Jalla akan megangkatnnya.
Di dalam sebuah riwayat untuk Ath-Thabrani dikatakan, “Tidaklah sebuah sedekah akan mengurangi harta, tidaklah seorang hamba mengulurkan tangan untuk sedekah kecuali dijatuhkan pada tangan Allah.” Yakni Allah menerimanya dan reda dengannya sebelum jatuh
ke tangan orang yang meminta.
Firman Allah surah Al-Baqarah ayat 2:276 yang bermaksud:
“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.”
Adapun orang yang mengamalkan sedekah, walaupun dirinya sendiri kekurangan, Allah akan mengembangkan sedekahnya yakni memberkati harta sehingga tidak menderita kekurangan di dunia ini dan berlipatganda pula pahalanya di akhiratnya.
Sifat sombong dan bongkak selalu membawa akibat kerugian dan kebinasaan. Lihat iblis yang turun dari singga-sananya, dilucutkan kedukannya sebagai seorang malaikat dan diusir oleh Allah dari syurga dengan disertai kutukan dan laknat yang akan melekat kepada dirinya hingga hari kiamat, kerana kesombongannya dan kebanggaan nya dengan asal usulnya daripada api sehingga ia menganggap dan memandang rendah kepada Nabi Adam dan menolak untuk sujud menghormatinya walaupun diperintahkan oleh Allah s.w.t..
Nabi Hud menghadapi kaumnya ‘Aad’ yang telah dimabukkan oleh kesejahteraan hidup dan kenikmatan duniawi sehingga tidak mengenal Tuhannya yang mengurniai semuanya itu. Kaumnya sudah berada dalam kehidupan yang sesat, sudah jauh menyimpang dari ajaran-ajaran agama yang dibawa oleh Nabi-Nabi-Nya.
Nabi Hud menghadapai masalah kaumnya, dengan sifat yang tawaduk, penuh kesabaran, ketabahan dan kelapangan dada. Ia tidak sekali-kali membalas ejek-ejekan dan kata-kata yang  kasar mereka dengan  serupa, tetapi  menolaknya dengan kata-kata yang halus yang menunjukkan bahawa beliau dapat menguasai emosinya dan tidak sama sekali kehilangan akal atau kesabaran.
Nabi Hud tidak marah dan gentar ketika kaumnya (kaum Aad) mengejek dengan menuduhnya telah menjadi gila dan senget. Ia dengan lemah lembut menolak tuduhan dan ejekan itu dengan hanya mengatakan: “Aku tidak gila dan bahawa tuhan-tuhanmu yang kamu sembah tidak dapat menggangu fikiranku sedikitpun, tetapi aku ini adalah  rasul (pesuruh) Allah kepadamu dan betul-betul aku adalah seorang penasihat yang jujur bagimu, menghendaki kebaikanmu dan kesejahteraan hidupmu dan agar kamu terhindar dan selamat dari azab dan seksaan Allah di dunia mahupun di akhirat.”
Pembalasan Tuhan terhadap kaum Aad yang kafir dan tetap membangkang itu diturunkan dalam dua tahap. Tahap pertama berupa kekeringan yang melanda ladang-ladang dan kebun-kebun mereka, sehingga menimbulkan kecemasan dan kegelisahan. Tentangan mereka terhadap janji Allah yang diwahyukan kepada Nabi Hud, segera mendapat jawapan dengan datangnya pembalasan tahap kedua yang dimulai dengan terlihatnya gumpalan awan di langit yang mega hitam dan tebal. Kaum Aad meyambutnya dengan sorak-sorai gembira, kerana mereka mengira bahawa hujan akan segera turun membasahi
ladang-ladang dan kebun mereka.
Maga hitam itu bukanlah mega dan awan rahmat bagi mereka tetapi mega yang akan membawa kehancuan sebagai pembalasan Allah yang telah dijanjikan Nabi Hud itu. Bencana angin taufan itu berlangsung selama lapan hari tujuh malam, sehingga sempat menyapu bersih kaum Aad yang bongkak itu dan menamatkan riwata nya dalam keadaan yang menyedihkan itu.
Orang yang berhati tawaduk mempunyai sifat yang merendahkan diri terutama sekali apabila ia melaksanakan ibadah solat kepada Allah s.w.t.. Dalam mengerjakan ibadat sembahyang seseorang itu menun jukkan kerendah hatinya dengan sujud. Sujud merupakan suatu amalan yang membantu melapangkan jiwa supaya bersih dan ini adalah salah satu jalan ke syurga.
Riwayat Imam Muslim dalam sahihnya daripada Abi Firas bin Ka’ab al-Aslami (khadam Rasulullah) dan daripada Ahli Saffah, semoga diredai Allah s.w.t., katanya, “Aku telah bermalam dengan Rasulullah s.a.w. Aku datang kepada Baginda dan baginda pun bersabda. ‘Mintalah daripada aku.’ Aku pun berkata. ‘Aku minta daripada engkau untuk
mengiringmu di dalam syurga nanti.’ Rasulullah menjawab ‘Ada permintaan lain...?’ Aku pun
berkata lagi, ‘Itu sahaja.’ Rasulullah pun  terus bersabda. ‘Kamu mestilah banyak bersujud.’”
Sujud merupakan sesuatu amalan yang membantu melapangkan jiwa supaya bersih dan ini adalah satu jalan ke syurga. Bagi maksud ini terdapat juga riwayat al-Imam Muslim Daripada Abi Abdul Rahman bahawa Thauban (maula Rasulullah) berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah bersabda yang bermaksud:
               “Hendaklah kamu berbanyak sujud, kamu tidak bersujud kepada Allah kecuali Allah mengangkat darjat kamu dengan sujud tersebut dan Allah membuang kesalahan kamu dengannya.”
               Sujud yang dimaksudkan oleh Rasulullah s.a.w. dalam Hadith-hadith Baginda bukan lah semata-mata perbuatan yang kita sedia maklum tetapi sujud sebenarnya ialah perbuatan tersebut diiringi dengan satu pengertian yang mendalam dalam jiwa yang tertanam dalamnya kebesaran Allah dan keagungan-Nya, rahmat dan kasih sayang-Nya yang membawanya tunduk secara mutlak kepada Allah Yang Gagah Perkasa. Keagungan Allah dan tunduk patuh secara mutlak kepada rahmat Allah, tersimpul dalam risalah Islam iaitu seruhan-suruhan dan larangan-Nya.              
               Jestru itulah risalah Islam, perkara-perkara wajib sama ada berupa suruhan mahupun larangan adalah rahmat untuk sekalian alam. Firman Allah kepada rasul-Nya surah al-Anbiya ayat 21:107 yang bermaksud:
               “Dan tidaklah Kami mengutuskan engkau (wahai Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam.....”
               Apabila sujud itu merupakan ibarat daripada ketundukan dan kepatuhan, maka ia merupakan ibadat iaitu yang bermakna tunduk dan patuh kepada Allah s.w.t. Itulah jalan ke syurga dan lebih daripada syurga iaitu ‘hampir’ kepada Allah. Firman Allah surah al-‘Alaq ayat 96:19 yang bermaksud:
               “Ingatlah! Janganlah engkau (wahai Muhammad menurut kehendaknya, dan (sebaliknya) sujudlah dan dampingkanlah dirimu kepada Allah (dengan taat dan beramal salih)).
               Rasulullah s.a.w. juga pernah bersabda:
               “Sehampir-hampir hamba kepada Tuhan-Nya ialah ketika ia sedang sujud.”
Tingginya darjat sujud dapat dilihat apabila sembahyang itu sendiri disebut sebagai ‘sujud’. Solat al duha juga dikenali sebagai sujud-ad-duh.
               Dengan itu Allah menyifatkan orang yang membuktikan ketundu kannya kepada Allah dan patuh kepada perintah-Nya dengan berfirman surah al-sajdah ayat 32:15 yang bermaksud: “Sesungguhnya yang benar-benar beriman kepada ayat-ayat keterangan Kami hanyalah orang-orang yang apabila diberi peringatan dan pengajaran dengan ayat-ayat itu, mereka segera merebahkan diri sambil sujud (menandakan taat patuh), dan mengerakkan lidah dengan bertasbih serta memuji Tuhan mereka dan mereka pula tidak bersikap sombong takbur.”     
               Apabila orang-orang yang beriman itu diberi ajaran dan nasihat, mereka segera merendahkan diri, meniarap kepada Allah dengan sujud kerana takutkan seksa Allah, dan menghinakan diri kerana menyembah Allah, mengikararkan diri mereka sebagai hamba. Dan sujudnya mereka itu adalah yang bersifat tawaduk, bererti sebagai hamba yang benar-benar mengabdikan kepada Allah dengan mensucikan-Nya dari disekutukan oleh orang-orang yang kufur. 
               Orang-orang yang beriman itu melakukan sedemikian dengan tidak  ada sedikit pun merasa sombong untuk bermegah-megah dan membesarkan diri di dalam  mentaati Allah. Lain halnya orang-orang fasik dan jahat lagi berdosa apabila mendengar ayat-ayat dan keterangan-keterangan Allah mereka berpaling ke belakang, menyombongkan diri, seolah-olahnya mereka tidak  mendengar sama sekali keterangan-keteangan Allah tersebut.     
               Pintu rahmat Allah sentiasa terbuka untuk para pejuang-Nya. Allah sangat mudah dihampiri apabila sahaja manusia sujud kepada-Nya. Allah akan mengangkat darjat, sentiasa hampir dan menaungi hidup mereka yang sujud kepada-Nya. Adapun prinsip utama yang perlu diberi perhatian oleh setiap Muslim ialah ‘iman itu bukanlah pengetahuan semata-mata (ma’rifat) kerana iblis tidak  kurang pengetahuannya tentang Allah.
Nabi Nuh dan Ibrahim yang akan diutuskan oleh Allah, dan juga tentang Muhammad Rasulullah, bahkan iblis memang mengetahui bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Muhammad adalah rasul-Nya. Isa, Musa dan para nabi semuanya utusan  Allah. Iblis juga tidak kurang pengetahuannya mengenai hakikat-hakikat ini, bahkan ilmunya itu mungkin lebih mantap dan kemas daripada ilmu di kalangan orang yang berilmu.         
Namun begitu ia disingkir daripada rahmat Allah kerana iman itu bukanlah ma’rifat atau pengetahuan semata-mata. Iman ialah khusyuk dan menyahut yakni sujud, tidak akan datang iman tanpa sujud. Al-Qur’an mempersaksikan demikian melalui firman Allah surah  al-nisa’ ayat 4:65 yang bermaksud;
“Maka demi Tuhanmu (wahai Muhammad)! Mareka tidak disifatkan beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam mana-mana perselesihan yang timbul di antara mereka, kemudian mereka pula tidak merasa di hati mereka sesuatu keberatan daripada apa yang telah engkau hukumkan, dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya.”                
Said bin Jabir r.a.. berkata bahawa tidak ada sesuatu yang menenangkan hati di dalam dunia ini melainkan dengan

besujud. Adapun Ali bin Abdulah bin Abbas telah  digelar sebagai Ahli Sujud kerana sujudnya yang begitu banyak. Dia banyak melakukan sujud untuk menentang iblis.                          

No comments:

Post a Comment