Monday, July 4, 2016

ALLAH ITU MAHA PENGASIH DAN MAHA PENYAYANG

 (Disiarkan pada 2 July 2016)
Pengasih dan penyayang merupakan antara sifat-sifat Allah sebagai Zat yang ghaib dari segala yang ghaib. Ianya ghaib dari fikiran manusia. Ghaib dari pandangan dan pengli hatan manusia, ghaib dari pendengaran manusia, ghaib dari pancaindera manusia. Dzat Allah tidak dapat difikirkan oleh manusia bagaimana keadaanNya. Manusia tidak mempunyai daya sedikitpun untuk membayangkan tentang Dzat Allah.
Manusia buntu dan fikirannya kosong dari gambaran Dzat Allah. Maka wajarlah manusia mengeluh dan mengaku tidak tahu bagaimana Dzat Allah. Walaupun begitu manusia diwajibkan mengenal Allah. Dan Allah memperkenalkan diriNya kepada manusia menerusi rasul-rasulNya.
Pernah di zaman Nabi Musa a.s. apabila beliau ingin betul melihat Dzat Allah. Allah berfirman kepada Nabi Musa bahawa manusia tidak kuat melihat Dzat Allah. Oleh sebab Nabi Musa ingin betul diberi peluang untuk melihat Dzat Allah maka Allah perkenankan Nabi Musa keluar dari goa dimana Nabi Musa bermunajat kepada Allah.
Apabila Nabi Musa  berdiri di hadapan pintu goa itu lalu kelihatan gunung terseram pak berdiri tegak di hadapannya. Dengan sekelip mata gunung itu menjadi cair lalu Nabi Musa terjatuh pingsan. Setelah sedarkan diri dia segera meminta maaf dan ampun kepada Allah atas perbuatan yang lemah itu.
Bagi umat di zaman ini, termasuklah kita semua, Allah mengutus Rasul akhir zaman iaitu Nabi Muhammad Shallalla ‘alaihi wasallam dan menerangkan dengan sejelas-jelasnya sifat Allah sebagaimana yang tersebut di dalam Al-Qur’an dan hadith Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam.
Di zaman terakhir ini terdapat berbagai ajaran dan fahaman mengenai Dzat Allah. Di kalangan orang-orang Islam sendiri terdapat fahaman-fahaman yang salah lagi sesat (minta dilindungi Allah jua  darinya.)
Fahaman yang salah lagi sesat tersebut tidak sahaja dianuti oleh orang awam atau orang yang kurang ‘ilmu pengetahuan, bahkan dianuti juga oleh orang-orang yang berpenge tahuan tinggi tetapi kurang ‘ilmu agama.
Tidak kurang juga  terdapat fahaman yang salah dan sesat dari kalangan pengikut thariqat-thariqat yang tertentu. Lebih lagi di kalangan peng’amal ‘ilmu kebatinan. Ramai sekali tersalah faham tentang Dzat Allah
Untuk mengelak dari terjebak kepada fahaman yang salah dan sesat, maka setiap orang perlu kepada pengetahuan asas mengenal Dzat Allah. Saudara pembaca yang dikasihi, cubalah buka mind saudara sekejap. Ranung dan fikirlah sedalam-dalamnya akan satu ketika di mana seluruh alam belum wujud lagi. Di mana manusia belum wujud lagi, bahkan masa dan zaman belum wujud lagi. Ingatlah ketika itu hanya Allah sahaja yang wujud. Dzat Allah yang Maha Esa dan Maha Tunggal sahaja yang wujud ketika itu.
Di mankah Allah ketika itu. Di bumi, di langit, di syurga atau di mana. Langit, bumi, syurga, neraka belum wujud, belum ada tetapi Allah telah ada. Ia wujud sejak azali lagi. Di manakah tempatNya? Allah sahaja mengetahui. Tetapi Allah tetap wujud di tempat yang selayaknya denganNya. Selepas Allah menciptakan ‘alam seluruhnya termasuk segala makhluk  yang di langit dan di bumi, Allah tetap di tempat asal, tidak berubah, tidak berpindah walau sedikitpun. Allah tetap juga di tempat asalNya.
Renung dan fikirkanlah juga di kala seluruh ‘alam belum lagi diciptakan oleh Allah sebagaimana di atas. Dzat Allah wujud sendiriNya. Bagaimanakah hendak dikatakan yang Dzat Allah sesuatu walhal ketika itu tidak ada sesuatu apa pun.  Fikirkanlah! Setelah Allah menciptakan seluruh ‘alam termasuklan manusia dan sebagainya, Dzat Allah tidak sedikitpun berubah. Tidak berubah dari segi besar, kecil, tidak berubah dari segi sifat-sifatNya, tidak  berubah, tidak berubah segala-galanya. Begitulah Allah dan dzat sifatNya dari dahulu hingga
selamanya, tidak disentuh perubahan, Dzat dan sifat Allah kekal abadi tanpa sebarang perubahan sejak azali lagi hingga bila-bila pun.
               Fahamlah saudara pembaca sekalian, bahawa Dzat Allah Maha suci. Jangan sekali-kali dikaitkan Dzat Allah dengan sesuatu jua pun. Tiada sekutu bagi Allah, baik dari sifat dan DzatNya. Begitulah Dzat Allah. Ianya ghaib dan dari segala yang ghaib. Oleh itu tiada siapa pun berupaya untuk membuat  tanggapan tentang Dzat Allah.
               Maha suci Allah dari segala sesuatu. Allah mencipta seluruh ‘alam semesta dengan kekuasaanNya, bukan dengan DzatNya. Dzat Allah menjadikan sesuatu, bukan sesuatu terjadi dari Dzat Allah. Maka amat salah fahaman yang menganggap setiap sesuatu berdiri dengan Dzat Allah. Allah mencipta sesuatu dengan kekuasaanNya bukan  dengan DzatNya.*    
               Menerusi nama dan gelaran Allah, kita boleh mengenali akan sesuatu. Semoga dengan memperhatikan maksud nama-nama Allah kita dapat mengenali sebahagian daripada sifat-sifat Allah dan seterusnya dapat mengenali Allah itu sendiri. Allah mempunyai 99 nama. Antara nama-nama atau sifat-sufat Allah yang kita akan bicangkan ialah Ar-Rahman dan Ar-Rahim.
               Ar-Rahman yang bermaksud Yang Maha Pemurah. Dialah yang mewariskan kasih sayang dan kebaikan bagi seluruh makhuk. Di segala zaman, tanpa membezakan antara yang  baik dengan yang buruk, yang beriman dan yang kafir, yang dicintai dan yang dibenci. DicurahkanNya kurnia tak terbatas kepada seluruh makhlukNya. Buktinya terdapat dalam Al-Qur’an surah Al-A’raf ayat 9:156 yang bermaksud:
               “......,.Dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu, sebab itu  Aku akan tuliskan rahmat itu untuk mereka yang takwa dan yang mengeluarkan zakat, dan mereka yang mempercayi tanda-tanda keterangan Kami.”  
               Rahmat Allah kurniakan secara umum meliputi seluruh makhluk di merata alam. Seandainya rahmat Allah yang secara umum itu tidak ada tidak Allah  kurniakan kepada setiap makhluk, nescahaya musnahlah sudah setiap orang yang kafir dan yang derhaka sebaik-baik mereka itu melakukan dosa.
               Hal ini adalah seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Fatir ayat 15:45 yang bermaksud:
               “Dan kalau sekiranya Allah menyeksa manusia mengikut (kesalahan) yang mereka lakukan, nescaya tiada tinggal lagi di permukaan bumi binatang melata pun yang hidup.”
               Ayat 45 ini Allah menerangkan, Dia tidak akan menyegerakan turunnya seksa lantaran kesejahatan yang telah  mereka lakukan, bahkan ditangguhkan-Nya lebih dahulu semoga mereka lakukan, mahu bertaubat kepada Allah dan kembali kepada kebenaran. Kalaulah Allah tetap juga menghukum manusia dengan sebab kesalahan dan dosa-dosa yang mereka lakukan dengan hukuman secara kontan, nescaya tiada dibiarkan-Nya hidup di muka bumi ini dan tidak ada yang tinggal,
sama ada manusia mahupun binatang-binatang yang melata di muka bumi, bahkan semuanya dibinasakan-Nya.
               Tetapi  diundurkan-Nya, yakni ditangguhkan-Nya seksaan itu daripada ditimpakan ke atas mereka, sehingga sampai ke tempoh yang ditentukan, iaitu dengan kedatangan hari kiamat barulah mereka diseksa.
               Allah itu Maha Penyayang atau  Ar-Rahim. Dialah sumber kasih sayang yang ta’ terbatas, yang memberikan pahala abadi kepada orang-orang yang menggunakan rahmat dan kurnia-Nya bagi kebaikan. Hal ini disebut dalam Al-Qur’an surah Al-Ahzab ayat 33:43 yang bermaksud:
               “.......dan Dia Maha penyayang (hanya) kepada  orang-orang yang beriman.”
Orang-orang yang beriman diarahkan supaya berzikir dan bertasbih, kerana Allah yang mereka ingati di dalam zikir sebanyak-banyaknya dan mensucikan-Nya pagi dan petang itu, adalah Tuhan yang menurunkan rahmat ke atas mereka, di samping para malaikat-Nya pula
memohonkan keampunan bagi mereka.
               Adapun lafaz “yusollih” jika dari Allah ertinya “memberi rahmat”, dan jika dari malaikat ertinya “memohonkan keampunnan”. Dengan sebab rahmat Allah dan doa malaikat, maka orang-orang Mukmin itu akan dikeluarkan dari suasana kegelapan berupa  kufur, kesesatan dan kejahilan – kepada cahaya penerangan berupa iman, keselamatan ilmu pengetahuan.
               Dan adalah Allah  itu penyayang kepada orang-orang yang beriman sama ada di dunia mahupun akhirat. Di dunia mereka diberi pertunjuk, untuk melalui jalan yang hak lagi benar, sebab sebelumnya mereka adalah dalam kejahilan dan kesesatan. Kemudian di akhirat pula mereka didatangi rasa aman dan tenteram dalam masa orang ramai merasakan takut yang amat sangat dan kegemparan kiamat yang besar. Dewasa itulah para malaikat menggem birakan mereka dengan surga untuk menjadi tempat mereka dan terselamat dari azab neraka.  
               Para malaikat itu pula – sebagai mewakili Allah Tuhan mereka – apabila bersua dengan mereka di dalam syurga, sentiasa memberi ucap selama sejahtera. Hal yang serupa ini, ada juga dinyatakan oleh Allah pada ayat 23 dan 24 surah al-Mujadilah yang berbunyi:
               Sedang malaikat-malaikat pula masuk menemui mereka dari segenap pintu (mengucapkan) selamat sejahtera atas kamu disebabkan kesabaran kamu.
               Dan Tuhan menyediakan bagi kamu pahala yang mulia. Yakni ada sahaja yang berkenaan di hati dan diingini oleh selera semuanya ada disediakan Allah di akhirat tanpa diminta, baik  dari jenis makanan, minuman, pakaian mahupun tempat tinggal, iaitu suatu kurnia yang tak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga dan terlintas di hati manusia.
               Bismillah Hirrahman Nirrahim yang membawa maksud: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maksud dari ayat pertama ini adalah: saya memulai membaca al-Fatihah ini dengan menyebut nama Allah. Setiap pekerjaan yang baik, hendaknya dimulai dengan menyebut asma Allah, mulai dari  pekerjaan ringan seperti makan, minum, bepergian, belajar, dan sebagainya. Allah adalah nama Zat yang Maha Suci, yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya, yang tidak membuntuhkan makhluk-Nya, tapi  makhluk yang membuntuhkan-Nya.
               Ar-Rahman (Maha Pemurah): salah satu nama Allah yang memberi pengertian bahawa Allah melimpahkan karunia-Nya kepada makhluk-Nya, sedang ar-Rahiim (Maha Penyayang) memberi pengertian bahawa Allah sentiasa bersifat rahmah yang menyebabkan Dia selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada makhluk-Nya.
               Arrahmaanirraahim ertinya Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Untuk ayat ke tiga dalam surah Al-Fatihah ini maksudnya hampir sama dengan ayat  pertama, Ar-Rahmaan (Maha Pemurah) salah satu nama Allah yang membuat pengertian bahawa Allah melimpahkan karunia-Nya kepada makhluk-Nya, sedang ar-Rahim (Maha Penyayang) memberi pengertian bahawa Allah senantiasa bersifat rahmah yang menyebabkan Dia selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada makhluk-Nya.
               Kita tidak dapat melihat suatu agama yang menggambarkan kedudukan ketuhanan dan sifat-sifat ketuhanan sepertimana yang digambarkan oleh Islam. Pembaca Al-Qur’an semasa membaca ayat-ayatnya akan merasa khusyuk kepada zat ke Tuhanan ini.
               Kepercayaan kepada adanya perantaraan yang menjadi orang antara manusia dengan Tuhan adalah merupakan faktor-faktor syirik. Dengan sebab itu kita dapati Islam menjadikan ikatan antara manusia dengan Tuhan sebagai ikatan yang tidak memerlukan manusia meminta  pertolongan kepada yang lain.
               Sifat Ar-Rahman (Maha Pegasih) sifat yang begitu unggul sekali sehingga menjadi surah dalam Al-Quran. Surah ar-Rahman ertinya “Maha Pengasih” iaitu surah ke 55 daripada jenis Makkiyah, mengandungi 78 ayat, diturunkan semuanya di Mekkah, sesudah turunnya surah “ar-Ra’d.
Surah ini juga dinamakan A’rusul Quran (“Gadis pengantin al-Quran”) kerana ada
diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib karramallahu wajhahu katanya: Bersabda Rasulullah
s.a.w. yang bermaksud Segala sesuatu ada mempunyai pengantin dan gadis pengantin al-Quran itu  ialah surah ar-Rahman.
                    Ini, dipandang daripada segi susunan ayatnya berbanding dengan lain-lain surah memanglah cantik laksana pengantin perempuan. Ayat 1 hingga ayat 4 sebagai contoh, begitu tersusun indah.
“1 Tuhan yang Maha Pengasih. 2 Yang telah mengajarkan al-Quran.  3 Dia menciptakan manusia. 4 Mengajarkannya pandai berbicara.”
                    Ayat 1 dan 2 ayat ini merupakan jawapan kepada penduduk Makkah, yang menunduh dengan mengatakan “Hanyasanya yang mengajar Muhammad itu manusia juga.” Dakwaan mereka itu  ditolak dengan jawapan Allah itulah  Tuhan yang bersifat ar-Rahman (Maha pengasih dengan memberikan berbagai macam nikmat yang besar-besar kepada hamba-hamba-Nya.) Dialah yang mengajarkan kitab suci al-Quran kepada Muhammad (s.a.w.) dan siapa yang dikehendaki-Nya  - dengan memudahkan – untuk memaham dan menghafaznya kemudian mengajarkannya pula kepada umatnya.
                    Ayat 3 dan 4. Allah menciptakan bangsa manusia dengan mengajarkannya bagaimana hendak mentadbir (menggambarkan) kata-kata hati dan bayangan perasaannya sehingga pandai  berbicara. Seandainya tidak demikian, maka Muhammad (s.a.w.) tidak akan mengajar kan al-Quran kepada umatnya. Oleh kerana manusia hidupnya bertamadun yang tidak dapat tidak mesti bermasyarakat dan bergaul sesama manusia, maka tidak dapat tidak pula mempunyai pertuturan bahasa dan persuratannya, yang dapat difahami oleh masing-masing bangsa.
                    Mereka mengadakan hubungan dengan pertuturan kepada yang dekat dan sezaman dan dengan persuratan kepada yang jauh dan berlainan zaman. Inilah nikmat kerohanian yang paling besar yang tidak dapat ditandingi oleh lain-lain nikmat dalam kehidupan.

*Sumber:Ibnu Abdullah Al-Naqsyababdi: MENCAPAI MA’RIFAT(SATU PENDEKATAN). Al-Hidayah Kuala Lumpur 2005..

No comments:

Post a Comment