Monday, July 25, 2016

KASIH SAYANG MELAHIRKAN TAMADUN

 (Disiarkan pada 23. 7. 2016)
               Antara sifat-sifat atau nama-nama Allah ialah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah mewujudkan manusia dalam keadaan yang amat sempurna berbanding makhluk lainya yang ada di alam kehidupan. Nama Allah yang Pengasih dan Penyayang itu Allah mewaris kan kepada makhluk-Nya terutama sekali manusia.
               Setiap makhluk yang membiak dibekalkan dengan naluri kasih sayang terhadap zuriat nya. Pepatah Melayu mengatakan: ‘Segarang-garang harimau tidak memakan anaknya’, membawa maksud naluri kasih sayang yang ada pada seekor harimau betina melembutkan  keganasannya terhadap anaknya. Dalam kias bahasanya membawa maksud bahawa sejahat-jahat akhlak manusia semestinya ada naluri dalam dirinya untuk bertolak ansur demi menyayangi orang lain.
               Kewujudan manusia sememagnya dalam dua unsur iaitu unsur jasmani yang asanya dari tanah dan unsur roh dari ciptaan Allah s.w.t.. Sifat Allah yang Maha Pengasih dan penyayang  itu diwariskan kepada manusia sebagai khalifah-Nya. Kalaulah manusia membela kangi sifat kasih sayang kepada zuraitnya maka telah kufur kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu, dan ini membawa kedosaan.
               Setiap manusia wajar mengenali cara hidup yang sebenar yang diredai Allah s.w.t. Hidup yang  berlandaskan kepada materilistik dan tidak  menumpukan kepada pembangunan rohani sebagai persediaan hidup di akhirat kelak akan mengheretnya ke lembah kehinaan sama ada di dunia dan lebih-lebih lagi kehidupan di akhirat.
               Nadi pembangunan dunia dan akhirat berlandaskan kepada unsur-unsur kasih sayang terhadap Allah, Zat Pencipta kepada umat manusia sebagai hamba Allah  dan kepada segala makhluk yang ada di alam kehidupan. Mendekati Allah, kita perlu terlebih dahulu melafazkan dua kalimah syahadah yang akan membuka pintu kasih sayang yang diredai Allah s.w.t. yang sentiasa membudayakan cara hidup yang bersifat pengasih dan penyayang.
               Allah itu Maha Pengasih kepada segala hambanya tidak kira samada mukmin atau musrikin; tetapi Ia penyayang hanya kepada hambanya yang telah mengucap dua kalimah syahadah dengan hati yang ikhlas sahaja. Dengan terbukanya pintu kasih sayang maka kefahaman diri di sisi Allah menjadi pedoman untuk menangani hidup bermasyarakat.
               Di antara faktor-faktor hidup yang wajar difahami ialah setiap individu yang sayang kan dirinya, keutamaan haruslah  ditumpukan kepada  amalan hidup yang membawa kepada keselamatan dirinya samada di dunia lebih-lebih lagi di akhirat kelak. Mempunyai kasih atau cinta kepada diri sendiri tentu sekali membawa kita melihat dalam dua dimensi kehidupan iaitu jasmani dan juga rohaninya. Seterusnya  kita mengenali kehidupan dunia  dan juga kehidupan akhirat.
               Kasih sayang kepada diri memfokoskan kepada keselamatan hidup samada dari segi jasmani mahupun kerohaniannya. Memelihara kedua-dua alam ini jelas akan mendekatkan kita kepada keEshan Tuhan dan kelak membawa kita mensyukuri segala nikmat hidup yang dihamparkan Allah s.w.t. kepada hambanya samada di alam kehidupan mahupun dalam peribadi setiap mukmin.
Nikmat Allah yang ada di alam kehidupan ini adalah seperti udara seperti gas oksijen yang diperlukan dalam pernafasan serta membawa gas ini ke seluruh anggota badan kita membantu dalam memecakan makanan lewat sistem metabolisamnya. Selain dari itu nikmat Allah yang amat tinggi nilainya dalam kelangsungan hidup ialah naluri kasih sayang terhadap sesama umat kelak melahirkan ukhuwah kemanusiaan, satu faktor yang amat diperlukan dalam melahirkan masyarakat penyayang.
Nikmat merasa sedap yang menjemput selerah untuk makan merupakan satu nikmat yang tidak ada tolak banding dalam kehidupan. Selain itu satu lagi nikmat Allah yang selalu manusia tidak sedar ketinggian nilainya ialah merasa cinta terhadap sesama makhluk khususnya antara lelaki dan wanita . Kelahiran rasa cinta ini dalam kehidupan manusia akan wujud pembiakan manusia lewat sistem pernikahan.
Mengapakah ada rasa cinta antara lelaki dan wanita? Falsafah ini kita kena balik kepada asal usul kejadian manusia. Adam adalah manusia pertama Allah wujudkan di syurga-Nya. Adam kelihatan kesunyian tanpa teman hidup. Maka semasa Adam tertidur, Allah mengambil tulang rusuknya dan dijadikan seorang wanita yang dinamakan Siti Hawa. Maka mulai dar itu Adam tidak lagi kesunyian. Naluri manusia sememangnya suka berteman atau bermasyarakat.
Jika dilihat dari kejadian seorang wanita, ia berasal dari badan Nabi Adam maka itu secara semula jadinya manusia mengasihi dirinya sendiri. Oleh sebab wanita itu asalnya dari sebahagian daripada diri Adam sendiri maka Adam sewajarnya ingin kembalikan kepadanya. Tetapi Allah telah pisahkan dan hanya naluri  yang ada pada Adam ialah ingin atau cinta kepada bahagian badannya yang telah terpisah.
Demikian juga halnya kepada Siti Hawa, wanita yang diwujudkan Allah dari tulang rusuk Adam. Ia ingin betul kembali kepada asalnya. Tetapi Allah telah pisahkan dari asalnya dan hanya dibekalkan perasaan cinta terhadap asal kejadiannya. Maka perasaan ingin betul mengambil balik sebahagian badannya pada Adam dan ingin betul balik kepada asalnya pada Siti Hawa sebenar adalah falsafah wujudnya cinta kasih sayang antara lelaki dan wanita.
               Keselamatan jasmani wajar menumpukan ibadah kepada penjagaan kesihatan khusus nya di bidang kebersihan kerana kebersihan merupakan ciri-ciri penting dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah s.w.t.. Segala makanan yang dimasukkan ke dalam jasmani kita wajar bersifat bersih kerana kebersihan merupakan ibadah kerana Allah. Bersih bersifat halal dalam kontek Islam merupakan zat kepada kedua-dua unsur, jasmani dan rohani.       Kebersihan penting dalam kehidupan kerana ia adalah sebahagian daripada keimanan kepada Allah s.w.t..
               Selain dari makanan yang bersih keselamatan rohani juga berkait rapat dengan akhlak manusia. Hidup bermasyarakat seperti tolong menolong, hormat menghormati sesama insan, memelihara ukhuwah kemanusiaan dan sentiasa menanamkan rasa  syukur terhadap segala nikmat Allah yang kita perolehi menjadi agenda pembangunan rohani.
               Iman dan takwa merupakan dua elemen wajar adalah pada manusia mukmin demi pembangunan rohani. Beriman serta bertakwa kepada Allah serta rasul-Nya merupakan tiang agama. Falsafah di belakangnya ialah melaksanakan amal ibadah yang mengerjakan segala  arahan Allah s.w.t. dan meninggalkan segala yang ditegah-Nya.    
               Mencintai Allah s.w.t. bermakna kita wajib mengerjakan ibadah memuji Allah serta menunaikan semua rukun Islam dan rukun iman. Dengan segala ibadah tersebut yang dilaksanakan membawa rasa kasih sayang kepada diri sendiri.
Manusia sentiasa  dibuai oleh desakan biologi yang memaksanya menuruti haluan dan tingkah laku tertentu bagi memenuhi naluri yang lapar, takut, seks dan lain-lain. Dengan begitu desakan dalam diri manusia untuk mendapatkan kepuasan keinginan naluri, adalah tinggi dan jika dibiarkan tunduk dengan nalurinya, dia akan kalah sehingga menjadi seperti seekor lembu di kedai Cina.
Keakhlakan yang dianggap sesuai dengan permulaan kesedaran manusia itu sendiri., menawarkan suatu perhentian terhadap desakan kehendak biologi yang membabi buta. Ini dengan memberi amaran bahawa  semua kehendak individu yang berlebihan untuk memenuhi kepuasan desakan  ini akan hanya membawa bencana kepada diri dan masyarakat setempat. 
Suasana  hidup yang tinduk kepada kehendak biologi ialah  mengkufurkan nikmat memasuki pintu kasih sayang kepada diri sendiri. Jika merintih, menangis mencuba memena ngi kuasa nafsu dengan sedaya upaya memulihkan keagungan tamadun manusia yang dihidangkan  oleh Allah  untuk santapan masyarakat seutuhnya.
Penerimaan masyarakat berlandaskan akhlak yang memaksa  manusia membentuk dirinya dengan amalan dibalut dengan  kesucian Allah s.w.t.. Jestru itu  ia akan melayaninya dengan menyiram kasih sayang yang membentuk individu balik ke pangkal jalan dalam mengenali diri.
Dari pandangan Islam, kehidupan terbaik adalah bagi mereka yang menumpukan perhatian untuk memperolehi ilmu pengetahuan sehinggalah  ilmu pengetahuan  boleh  diang gap sebagai suatu tanggungjawab agama yang suci, yang dikenakan ke atas setiap orang Islam baik lelaki mahu pun perempuan.
Ilmu pengetahuan mestilah bersifat benar dan hakikat seperti apa yang dikatakan oleh Al-Qur’an sebagai haq dan mestilah diperolehi untuk tujuan kegunaan dalam kehidupan seharian. Supaya hidup yang dijalani oleh manusia menurut tujuan dan matlamat dijadikan-Nya, dan perintah yang diberikan mestilah dipenuhi.
Rasulullah  s.a.w. telah memberi contoh doa yang menyebut: “Oh Tuhan berilah aku penglihatan supaya  dapat aku melihat yang sepatutnya  aku lihat.” Doa ini perlu untuk membezakan hakiki benda daripada rupanya. Secara kebetulan apa yang dilihat oleh  manusia hanyalah sumber illusi. Ini kecuali kepada perkara yang diuji pada landasan pengamatan takulan yang jelas.
Satu ilmu yang dipanggil sebagai kriteria pembukaan rahsia  ilmu pengetahuan yang
diberi pada hari ini di gedung-gedung institusi keilmuan merupakan hasil sumbangan daripada pelbagai pemikir seperti ahli Sains, ahli Falsafah dan Artis. Sumbangan ini untuk memberi kesedaran manusia tentang siapakan dia, apakah pertaliannya dengan sifat, dengan kehidupan nya sendiri dan dengan perhimpunan sejarah manusia.
               Himpunan pemikiran ilmuan untuk mengenali manusia timbul atas dorongan mencin tai diri sebagai hamba Allah yang diutus menjadi khalifah selagi ada hayatny di muka bumi ini.
               Perasaan kasih sayang terhadap alam tumbuh-tumbuhan di mana sahaja manusia bermastautin merupakan tanggungjawab bersama. Allah tidak wujudkan sesuatu itu tanpa kemanfaatan kepada manusia. Pokok-pokok yang bersar dan rendang daunnya terutama sekali yang tumbuh di kawasan yang berhampiran dengan sebatang sungai wajar dipelihara bagikan memelihara anak sendiri.
               Perasaan kasih sayang terhadap anak amatlah penting agar anak itu membesar dengan cukup fitrah kehidupannya. Jasmaninya sihat membesar dan begitu juga rohaninya akan sentiasa mengenali Allah s.w.t. dan menangani hidup ini sebagai ibadah. Kasih sayang terhadap orang tuanya menjadi keutamaan sebelum  menumpukan kasih sayang kepada fenomena alam kehidupan yang lain. Agenda utama dalam menunjukkan kasih sayang terhadap anak ialah supaya anak itu menjadi ahli masyarakat yang berguna serta bermanfaat kepada pembangunan.
               Begitu jugalah halnya kasih sayang terhadap tumbuh-tumbuhan terutama sekali yang menjadi tadaan air di mana sahaja sungai mengalir. Pokok yang tumbuh melangit tingginya sentiasa memberi manfaat kepada kehidupan dengan membekalkan titisan air di perut bumi dan mengalirkannya ke lembah yang rendah. Titisan air dari akar pokok-pokok tersebut akan bertemu dengan titisan air dari ribuan pokok-pokok yang lain. Kalaulah pokok-pokok tersebut tidak ditebang  oleh manusia maka  wujudlah  sebuah sungai untuk pembangunan manusia serta haiwan yang hidup di merata tempat di bumi ini.
               Hujan turun dari langit membasahi bumi memberi kemanfaatan kepada pokok-pokok demi mengekalkan isi padu  air sungai yang mengalir. Selain dari menjadi tadaan air, pokok-pokok juga menseimbangkan ekologi alam dengan membekalkan dengan gas oksijen yang dikelurkannya semasa proses fotosintesis.

               Kasih sayang kepada pokok-pokok dan tumbuh-tumbuhan di alam ini mendidik manusia mencintai alam kelak membawa pemikiran terhadap kecintaan kepada Allah s.w.t. yang bertanggungjawab terhadap kewujudan tumbuh-tumbuhan sebagai makhluk-Nya. Maka lahirlah iman yang memahami  bahawa Allah tidak wujudkan sesuatu tanpa manfaatnya kepada kehidupan.

No comments:

Post a Comment