Tuesday, May 17, 2016

PERTUKARAN WAJAH DIREDAI ALLAH WAJAR DALAM KEHIDUPAN

PERTUKARAN WAJAH DIREDAI ALLAH WAJAR DALAM KEHIDUPAN
(Disirkan pada 14. 5. 2016)
Hidup ini mempunyi berbagai sifat wajah mengikut perkembangan pembangunan manusia di alam kehidupannya. Ada manusia yang hidupnya mengikut wajah yang diyakini nya sendiri yang boleh disahkan oleh fenomena sains dan teknologi seperti masyarakat ateis. Tidak kurang juga masyarakat yang mempunyai wajah hidupnya yang berpegang kepada kepercayaan berbagai jenis tuhan. Masyarakat demikian tidak sedar bahawa mereka menyekutukan Allah s.w.t.. Tidak kurang pula masyarakat yang mempunyai keyakinan kepada makhluk ciptaan Allah seperti haiwan, gunung-gunung, laut dan sebagainya.
Pada dasarnya kehidupan manusia yang direkabentuk wajahnya sendiri, mempunyai naluri bahawa sesuatu yang berkuasa menjaga kebajikan hidupnya mempunyai bentuk yang boleh disahkan kehadirannya dengan menggunakan pancaideranya. Keadaan demikian bersesuaian dengan fakta yang dapat disahkan oleh sains dan teknologi. Ufuk pemikian mereka tidak sampai kepada Zat yang berkuasa yang menciptakan alam-alam berkenaan.
Allah telah turunkan dokumen wahyu-Nya demi membetulkan cara hidup manusia mengikut tamadun yang diredai Allah s.w.t.. Walaubagaimana pun masyarakat yang tidak berpegang kepada panduan tauhid, sukar hendak hidup dengan wajah yang sempurna  mengikut falsafah yang digarisbawahkan oleh Islam sebagai cara hidup. Ilmu tanpa agama Allah s.wt. menjadi buta, meraba-raba  di alam kehidupan di dunia  ini.
Setiap umat manusia perlu yakin bahawa Allah memiliki rasa Kasih Sayang yang paling agung untuk hamba-hamba-Nya yang selalu ingat kepada-Nya. Sabda Rasulullah s.a.w. “Ada seorang yang dicabut Malaikat nyawanya. Lalu diperiksa seluruh badannya, tiada pernah sekalipun  membuat kebajikan. Kemudian dibelah dadanya, tidak mengandungi kebai kan walau  sezarahpun. Akhirnya dingangkan mulutnya, kelihatan di hujung lidahnya melekat pada langit-langit bekas mengucapkan kalimah “La Illaha illallah,” maka ia mendapat keampunan kerana kalimatul Ikhlas.”  
Pintu rahmat Illahi selalu sahaja terbuka bagi sesiapa yang merinduinya. Allah akan menyambut hamba-Nya yang mengetuk pintu taubat dan meninggalkan segala perbuatan  derhaka.
Dalam sebuah hadith qudsi dijelaskan Allah berfirman:
“Barangsiapa berbuat sesuatu kebajikan, Aku balas dengan sepuluh kali ganda, bahkan lehih dari itu. Dan barangsiapa berbuat kezaliman, akan menerima akibatnya yang setimpal atau aku ampuni. Barangsiapa menuju kepada-Ku sejengkal, Aku maju kepadanya sehasta. Baransiapa mendekatkan diri kepada-Ku sehasta, Aku mendekatkannya sedepa. Barangsiapa menemui-Ku dengan berjalan, Aku temui dia dengan berdiri. Dan barangsiapa menghadapi kepada Ku dengan dosa sepenuh lembah-lembah bumi tanpa menyekutukan Aku dengan sesuatu, maka Aku sambut dengan ampunan sebanyak itu juga,” (HR Muslim)
Allah sentiasa menghendaki agar hamba-Nya selalu dekat di sisi-Nya di mana sahaja ia berada. Kedatangan hamba yang penuh dengan rasa mesra dan rindu, juga akan disambut Allah dengan kerinduan dan kemesraan, lebih dari yang dimiliki manusia. Rasulullah s.a.w. berzabda:
“Sesungguhnya Allah sangat gembira menyambut kesedaran hamba terhadap-Nya. Bahkan lebih gembira dari seorang yang ditinggalkan unta tunggangannya berserta makanan dan minumannya. Kerana tidak ada harapan untuknya akan kembali, maka ia berbaring di bawah sebatang pohon. Kemudian tiba-tiba unta berdiri di sampingnya, Segera ia bangun dan memegang kuat-kuat tali unta itu, sambil menyebut dengan penuh gembira: “Ya Tuhan Engkau hambaku dan aku Tuhanmu, tersilap lidahnya ketika menyebut, kerana terlalu gembiranya.”  (HR Nuslim)
Nabi s.a.w. memberikan motivasi dan menjaga hati umatnya daripada ditakut-takuti dengan azab Neraka. Semua yang dilakukan Rasulullah itu, untuk membebaskan jiwa kita dari rasa pesimistik, dan  membebaskan jiwa dari cengkaman kecemasan, Sehingga membuka
peluang kepada jiwa-jiwa yang terlanjur berdosa untuk bertaubat, mengharapkan keampunan dari Allah s.w.t. Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud:
               “Janganlah sampai seseorang itu mati dahulu sebelum ia yakin akan kasih sayang Allah.”
               Sebaliknya dalam berusaha, kita tidak perlu bimbang dengan harapan dan limpahan rahmat Tuhan. Orang yang sentiasa bimbang dan khuatir, tidak sanggup berjuang dan mene gakkan kebenaran dalam kehidupannya, akhirnya menjadi manusia yang tertinggal dalam segala aspek kehidupan.
               Harapan akan rahmat dan ampunan (maghfirah) Allah s.w.t. selalu memberikan kepada kita kekuatan zahir dan batin, sehingga kita dapat mengalahkan segala rintangan yang berbentuk kelemahan-kelemahan di dalam diri kita sendiri. Mental seseorang akan runtuh dan akan menerima kegagalan demi kegagalan akibat daripada menurut hawa nafsu. Kelalaian itu hanya tidak  diubati dengan bertaubat serta hanya berharap hanya kepada Illahi.
               Baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w. sentiasa menunjukkan kepada umatnya jalan mana yang harus ditempuhi. Kemudian menghancurkan setiap dinding yang menjadi penghalang jiwa umat dari mengharapkan rahmat Allah. Sebenarnya dinding-dinding pemisah antara hamba dengan Allah s.w.t. dibuat oleh  manusia itu sendiri, kerana ia lupa akan tujuan nya hadir di dunia ini.
Perbezaan antara wajah orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang mening galkan ajaran agama jelas kelihatan pada cahaya mukanya. Pada orang-orang yang menjalan kan ajaran  Islam dengan sebenarnya nampak pancaran keimanan dari wajahnya. Ia bersikap tenang, tenteram dan tidak menunjukkan kegelisahan dalam dirinya.
Sebaliknya kita akan melihat wajah seseorang yang jarang sujud kepada Allah bercelaru, resah dan selalu menunjukkan sikap tidak puas dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah s.w.t.
Dalam kehidupan ini kita pasti berjumpa dengan dua jenis manusia tersebut. Kemudian kita dapat merasakan betapa manusianya jika ketenangan dan ketenteraman jiwa itu dapat kita miliki sebaliknya betapa gelisahnya jika kegoncangan jiwa itu menempuh kehidupan kita.
Pilihan dari kedua aspek itu tadi tergantung pada diri kita sendiri, oleh sebab itu perlu bertanya dalam diri kita, kemana akan kita bawa jiwa yang merindui kebenaran itu. Tentu kita semua akan berkata, bahawa kedamaian dan ketenangan jiwa lebih bermakna dari segala-galanya. Untuk mencapai ke tingkat kedamaian jiwa itu hanya Islam yang mampun membim bing kita.*
Beberapa peringatan Allah di dalam Firman-Nya tentang ketenangan dan kesihatan jiwa  ini antara lain seperti (1) dalam surah Ar-Ra’ad ayat 13:28 yang bermaksud:
               “Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah! Dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram.”
Orang-orang yang kembali kepada Allah itu, ialah mereka yang beriman sedang hati mereka menjadi tenteram dan cenderung untuk mengingat Allah.
Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah sahajalah hati orang-orang Mukmin menjadi tenteram selama-lamanya, iaitu akan hilang segala syak dan ragu-ragu, hilang rasa bimbang gelisah, disebabkan sinaran iman yang menerangi hati mereka.
Firman Allah (2) dalam surah yang sama ayat 13:29 yang bermaksud:
“Orang-orang yang beriman dan mengerjakan perbuatan yang baik, mereka menda pat untung yang baik dan tempat kembali yang baik.”
Ibnu Abbas mengatakan: Orang yang beriman dan beramal salih itu akan mendapat kesukaan yang menyenangkan pemandangan. Mereka yang beriman dan beramal salih itu mendapat keuntungan yang baik dan akan mendapat tempat kembali yang bagus, ia tentulah syurga. Semua ini merupakan daya penarik dan menjadi galakan kepada  setiap orang supaya
mentaati Allah dan janganlah derhaka dengan berbuat maksiat kepada-Nya. Memanglah seseoang itu apabila telah memasuki syurga dan akan dapat apa sahaja yang disukainya di sana seperti yang diterangkan hadis.
               Di dalam syurga itu banyak perkara yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terlintas di dalam hati manusia.
 Firman Allah(3)  dalam surah Al-A’raf ayat 7:35 yang bermaksud:
“Hai anak-anak Adam! Sekiranya datang kepada kamu utusan Allah daripada golongan kamu yang menceritakan kepada kamu tentang keterangan Aku, maka sesiapa yang memelihara dirinya (dari kejahatan) dan berbuat baik nescaya mereka tiada didatangai rasa takut dan tiada pula berdukacita.” 
Allah menyeru sekalian manusia, terutama penduduk Makkah, iaitu sekiranya kamu didatangi utusan Allah, iaitu Muhammad s.a.w., sedang utusan Allah itu terdiri dari bangsa manusia juga seperti kamu, dan utusan itu adalah menceritakan tentang keterangan Allah, yakni membacakan kitab-Nya yang berisi hukum dan syariat agama untuk panduan kepada sekalian manusia, mereka diperingatkan:
Sesiapa yang  memelihara dirinya dari perkara kejahatan seperti syirik atau menyalahi utusan tersebut, serta orang itu berbuat pula akan perkara yang baik, seperti menjalanlkan kewajipan yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan-Nya, nescaya ia kelak merasakan ketakutan pada masa menhadapi cubaan terutama pada hari kiamat yang menggerunkan. Dan ia tidak pula berdukacita atau merasa sayang atas perkara keduniaan yang terluput olehnya. 
Firman Allah(4) dalam surah Lukman ayat 31:18-19 yang bermaksud:
“Dan janganlah engkau memalingkan mukamu dari pandangan orang, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada setiap orang yang sombong dan membanggakan diri.”
(5)“Sederhanalah dalam masa engkau berjalan, dan lembutkanlah suara engkau. Sesungguhnya seburuk-buruk suara memanglah suara keldai.”
Janganlah engkau memalingkan mukamu dengan cara yang sombong semasa berhada pan dengan orang yang mengajak berkata-kata. Sebaliknya hadapilah dengan muka manis, tanpa memperlihatkan tanda  yang tidak menyenangkan kepadanya.
Dalam hadis ada panduan-panduan yang diberikan bagi menjadi seorang Islam yang baik – sebagaimana yang diriwayatkan dari Anas bin Malik: Bahawasanya Rasulullah s.a.w telah bersabda yang bermaksud:
“Jangan kamu berbenci-bencian dan jangan kamu bermusuh-musuhan, dan jangan kamu berdengki-dengkian, dan jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara, dan tidak halal bagi seorang Muslim tak mahu bertegur kepada saudaranya, lebih dari tiga hari. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh.”
Janganlah engkau berlagak sombong semasa berjalan, umpamanya dengan mengentak-hentak kaki untuk melakukan kemegahan. Gaya berjalan yang seperti itu adalah sikap dari setengah-setengah pembesar yang angkuh, iaitu pembesar-pembesar yang suka menganiaya manusia di muka bumi dan suka berbuat ribut. Sebaliknya, berjalah dengan beradab sopan, menandakan sikap merendah diri yang membawa kepada kebaikan bersama.
Firman Allah (6) surah Hujuraat ayat 49:13 yang bermaksud:
“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling betakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui.”
Seyoga manusia itu bermegah-megah antara satu sama lain, dengan menyombongkan keturunannya, kebangsawanannya atau pangkatnya. Janganlah menghinakan orang, atau mengejek-ejek, mencela, mentertawakan dan sebagainya. Sedangkan mereka semuanya
berasal dari satu keturunan, Ataupun berlain-lainan bangsa,, bahasa, warna kulit dan bentuk roman  mukanya. Apalah yang hendak dimegah-megahkan, walhal semuanya berasal dari air dan tanah.
                    Allah menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, untuk berkenal-kenalan di antara satu sama lain. Dan untuk mendekatkan pegertian, persefahaman dan perbaikan, agar tercipta di dalam dunia ini ketenteraman dan kerukunan.
                    Firman Allah (7) dalam surah Al-Baqarah ayat 2:153 yang bermaksud:
                    “Hai orang-orang yang beriman! Minta tolonglah kamu dengan sabar dan sembah yang. Sesungguhnya Allah berserta yang sabar.”
                    Di dalam ayat ini Allah menyeru orang-orang Islam supaya sabar dan mengerjakan sembahyang, kerana kedua sifat itu adalah merupakan pertolongan penting di dalam melaku kan suatu ibadat atau pengabdian kepada Allah. Erti sabar ialah menahan diri, supaya cekal memikul beban yang tiada digemari, tetap dan kuat menderita kepayahan-kepayahan dalam menjalankan ibadat dan lain kebaktian dengan tiada pula gelisah atau berkeluh-kesah.
                    Sifat sabar ini perlu dipakai umpamanya di dalam menjalankan ibadat puasa, berjihad atau berperang ataupun ketika menghadapi malapetaka. Tentang mengerjakan sembahyang pula, seorang itu dapat dilatih supaya merendah diri kepada Tuhan yang disembah, penuh dengan rasa keikhlasan dan taat setia. Sesungguhnya Allah berserta orang yang sabar, yakni mereka akan mendapat pertolongan dan berakhir dengan kejayaan.    
* Sumber – Muhammad Isa Selamat: PENAWAR JIWA. Psikologi Ketenangan Minda. Diterbit oleh Darul Numan 1994   

No comments:

Post a Comment