Friday, August 12, 2016

BERMASYARAKAT MEMAKMURKAN KEHIDUPAN

 (Disiarkan pada 12. 08. 2016)
               Hidup bermasyarakat tunggak keperibadian ummah. Hidup itu menyeronokan kerana kehadiran orang lain. Manusia diwujudkan Allah menyantuni perasaan kasih sayang kerana Allah. Perasaan kasih sayang merupakan faktor utama dalam melahirkan keluarga bahagia kelak membentuk masyarakat yang berwawasan.
Dimana sahaja kita hidup memerlukan kehadiran orang lain atau semestinya ada masyrakat. Tanpa kehadiran orang lain yang akan membentuk masyarakat, sukar merasakan kenikmatan hidup ini. Walaupun kita hidup di syurga Allah tanpa teman, kurang menyeronok kan seperti halnya manusia pertama, Nabi Adam a.s..
Dia tidak dapat merasakan kemanisan hidup seorang diri, walaupun hidup di syurga Allah yang semuanya disediakan apa sahaja yang dia ingini. Pada mulanya, kesunyian hidup  Adam, dapat diselesaikan Allah dengan mewujudkan seorang teman yang diciptakan dari bahagian diri Adam sendiri. Allah  wujudkan seorang wanita dari bahagian diri Adam sendiri, iaitu dari tulang rusuknya sebelah kiri.
               Oleh sebab, asal temannya itu dari dirinya sendiri maka bertambahlah perasaan kasih sayang atau cinta antara sesama manusia khususnya lelaki dan wanita dalam membentuk masyarakat bahagia. Adam, oleh Allah diijabkabulkan menjadi sepasang suami isteri dengan Siti Hawa  setelah Adam terlebih dahulu menunaikan emas kahwinnya kepada Siti Hawa.
Oleh sebab Adam tidak ada sesuatu yang boleh dijadikan sebagai mas kahwin maka Allah perintahkan Adam mengucap salawat Nabi - Allahuma salih ala saidina Muhammad wala alihi saidina Muhammad. Orangnya belum wujud lagi tetapi namanya sudah dijadikan mas kahwin kepada perkahwinan manusia pertama.
Dari zuriat nabi Adam maka manusia mula berkembang membentuk masayarakat lewat pernikahan disebabkan naluri cinta yang ada pada setiap manusia sama ada lelaki atau perempuan menjai fitrah. Cinta lelaki pada seorang wanita adalah  fitrah disebabkan si lelaki ingin benar mendapatkan bahagian dirinya yang hilang, kembali semula; manakala cinta wanita kepada lelaki adalah wanita ingin benar kembali semula kepada asalnya. Maka demikianlah asal usul mengapa perasaan cinta itu wujud pada setiap manusia yang menggalakkan manusia untuk mendapatkan pasangan hidupnya.
               Dalam hidup bermasyarakat banyak manfaat yang kita dapat perolehi lewat hubungan ukhuwah kemanusiaan. Manusia banyak keindahan hidup yang merupakan fitrah Allah dapat kita perolehi lewat hubungan kemanusiaannya. Oleh sebab manusia diwujudkan Allah dalam dua unsur, rohani dan jasmani maka manusia mendapat manfaat dari kedua-dua unsur tersebut.
               Dari segi jasmaninya kita dapat merasakankan keenakan dalam pergaulan serta kerjasama dalam semua urusan sama ada dari segi sukan atau muamalah lainnya. Manakala dari segi rohani pula kita dapat menikmati manisnya iman kepada Allah serta kasih sayang antara sesama manusia. Satu buah dalam pergulan yang dapat kita nikmati yang amat tinggi nilainya di sisi Allah ialah merasa cinta kepada amal ibadat kita lewat hubungan dengan Allah, habluminallah dan juga hubungan dengan sesama manusia, hablum minannas.
               Hidup bermasyarakat akan dapat kita membina solidaritas sosial kelak menghidupkan suasana falsafah persaudaraan sejagat. Fenomena falsafah ini wujud sejak bapa manusia  pertama lagi iaitu Nabi Adab a.s. Tidak ada yang dibanggakan dalam hidup ini kerana semua kita adalah dari keturunan yang sama dan mempunyai idologi yang serupa yang telah diwujudkan Allah sejak kewujudan manusia.
Berlakunya perbezaan antara sesama manusia ialah dari roman mukanya. Ada warna kulitnya kekuning-kuningan langsat; manakala lainnya bercahaya putih dan tidak kurang pula yang berwarna hitam legam. Semua jenis warna kulit  manusia itu telah diwujudkan Allah s.w.t. atas dasar Allah ciptakan manusia daripada tanah. Tanah yang mempunyai berbagai warna, seperti putih, hitam, kekuning-kuningan langsat dan sebagainya.Tetapi semua manusia adalah  sama hanya yang membezakan kita ialah ketakwaan kita kepada Allah s.w.t. Allah berfirman dalam Al-Qur’an surah Hujerat ayat 49:13 yang bermaksud:
“....Sesungguhnya orang yang termulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih bertakwa.”
Kewajipan manusia sebagai pemakmur alam kehidupan merupakan satu agenda yang perlu ditangani oleh setiap insan sebagai ahli dalam membina masyarakat. Allah telah mewujudkan manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi. Rancangan Allah tersebut telah disanggah oleh para malikat kerana bagi mereka (malaikat) manusia mempunyai kelemahan dalam melaksanakan amanat Allah s.w.t.
Tetapi kehadrian ilmu pada manusia yang dibekalkan Allah,  yang mana fitrah tersebut tidak diberi kepada para malaikat, tanpak kelemahan pada malaikat. Maka malaikat dan iblis diperitahkan Allah tunduk (tanda hormat) kepada manusia. Malaikat tunduk hormat kepada manusia tetapi makhluk iblis menentang perintah Allah mengakibatkan iblis dicabut segala kenikmatan hidupnya dan dilaknat oleh Allah s.w.t. Iblislah penghuni neraka yang sah.
Mengikut pendapat ahli Sains, manusia adalah makhluk bersosial. Hubungannya dengan orang lain menampilkan identiti kemansiaannya. Manusia memerlukan keberadaan orang lain. Tidak banyak yang manusia boleh laksanakan seorang diri tanpa  bantuan orang lain. Hidup bermasyarakat menggamit kesetiakawanan sosial kelak dapat membina suasana kerjasama yang padu.
Tolong menolong dalam semua agenda kehidupan akan melahirkan suasana kasih
sayang yang menjadi tunjang kesejahteraan bermasyarakat. Sebuah falsafah pembangunan manusia mengatakan “hidup satu haluan dan sehaluan” menjadikan satu perjuangan dalam memurnikan hidup bermasyarakat.
               Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah adalah budaya yang sentiasa mementingkan kebajikan orang lain. Kata-kata prinsip pembagunan kerajaan Malaysia yang diilhamkan oleh Perdana Menteri Malaysia yang ke enam Datuk Seri Najib  bin Tun Razak ialah “Rakyat di dahulukan,  Pencapaian diutamakan.”
               Slogan “Rakyat di dahulukan, Pencapaian Diutamakan” menjadi satu tunjang utama, semangat ini terus kian membara di kalangan rakyat Malaysia. Selain itu, untuk mencapai status negara maju sepertimana yang diilhamkan oleh mantan Perdana Meteri Malaysia yang ke lima Tun Dr. Mahathir Muhammad melalu Wawasan 2020, syarat yang paling utama ialah sebuah negara yang kukuh dan stabil dan ini hanya akan dicapai apabila rakyatnya bersatu padu.
               Nilai kemanusiaan masyarakat yang dianjukan oleh Islam ialah persaudaraan atau ukhuwah. Manusia hidup di
sebuah masyarakat yang sayang menyayangi, mempunyai perhubungan yang erat dan saling bantu membantu. Mereka dihimpunkan oleh perasaan sebagai anak keluarga yang satu yang saling menyayangi antara satu sama lain sehingga setiap orang di dalamnya merasa kekuatan saudaranya adalah kekuatannya; kelemahan saudaranya adalah kelemahannya.
               Naluri kasih sayang yang ada pada setiap manusia sememangnya berpunca daripada kehadiran rohaninya yang dibekalkan oleh Allah s.w.t.. Rasa keinsanan merupakan rasa kemanusiaan yang berunsur rohaniah yang mempunyai ciri-ciri kasih sayang terhadap sesama insan kerana Allah s.w.t.. Sifat kasih sayanglah yang membentuk tamadun kehidupan manusia dan memberi satu kekuatan dalam melahirkan masyarakat yang bersosial.
               Kekhalifaan manusia berdasarkan kehadiran ilmu dan naluri kasih sayang yang membentuk satu ikatan antara manusia sebagai pemakmur alam kehidupan dengan makhluk Allah s.w.t. yang hidup bersamanya di alam buana ini. Perasaan kasih sayang merupakan satu kualiti atau sifat yang mendekatkannya kepada Allah s.w.t. yang mempunyai sifat Pengasih dan Penyayang.
               Kasih sayang dalam membina masyarakat menjadi agenda utama dalam pembangunan ummah. Islam sungguh-sungguh menjadikan kasih sayang satu perwatakan yang maksimum untuk membina masyarakat penyayang. Mengeratkan hubungan antara anggota masyarakat berlandaskan kasih sayang, pertolongan, ikhlas, nasihat, saling berkomunikasi, bersatu padu, saling tolong menolong dan saling menyayangi.
               Cinta antara saudara adalah sifat fitrah dan kecendrungan yang suci pada diri manusia. Islam sentiasa menjaga dan memelihara sifat tersebut, semakin mendarah daging, kebesaran kemampuannya dan menjelas hak-haknya.
               Kasih sayang itu puncanya ialah Allah s.w.t.. Setiap kali kita memula sebarang ibadat kepada Allah kita dituntut untuk mengucapkan “Bimillahirahmanirahim”, yang bermaksud dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sifat Ar-Rahman maksudnya memberi rahmat kepada sesiapa pun sama yang beriman atau tidak beriman kepada Allah. Rahmat yang dimaksudkan ialah rahmat yang kecil selama hidup di dunia sahaja.
               Sifat Ar-Rahim maksudnya memberi rahmatnya hanya kepada tertentu sahaja. Iaitu yang dikasihi dan disayangi oleh Allah s.w.t. sahaja dan rahmat ini adalah rahmat yang besar yang tidak terbatas waktunya selama hidup di dunia. Rahmat-rahmat besar tersebut dapat dirasakan nikmat dan manfaatnya yang berkekalan buat selama-lamanya  iaitu kebahagian di akhirat.
               Masjid harus memakmurkan kehidupan masyarakat. Masjid tidak harus digunakan sebagai tempat ibadah sahaja. Namun, masjid diharapkan menjadi pusat kegiatan yang dapat memakmurkan masyarakat di sekitarnya. Masjid diharapkan menjadi pusat perlaksanaan habluminallah (hubungan dengan Allah) dan habluminannas (hubunan dengan manusia).
               Masjid akan berfungsi dengan baik apabila  boleh memakmurkan masyarakat. Adalah tidak sewajarnya berlaku jika kelihatan di sekitaran masjid yang  megah  dan indah, masih ada warga yang hidupnya susah. Cara memakmurkan masyarakatnya ialah membentuk komuniti, boleh menjadi lembaga pendidikan, lembaga sosial, kesihatan , hingga ekonomi.
               Di samping beribadah, umat Islam dituntut mampu memajukan kehidupan sosial, termasuklah  kondisi perekonomian. Maka kita harus seimbang fungsi masjid itu. Khatib jangan hanya bercakap tentang halal dan haram, neraka dan syurga, tetapi juga bicara bagaimana kita boleh maju, menyuarakan agar  umat Islam boleh menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia  dengan kehidupan akhirat.
               Dalam perspektif orang Islam kasih sayang kepada diri tertumpu kepada perhatian untuk memperolehi ilmu pengetahuan sehinggalah ilmu pengetahuan boleh dianggap sebagai suatu tanggungjawab agama yang suci, yang dikenakan ke atas setiap Islam baik lelaki mahu pun perempuan.
               Ilmu pengetahuan mestilah bersifat benar dan hakikat seperti apa yang dikatakan oleh  Al-Qur’an sebagai haq dan mestilah diperolehi  untuk tujuan kegunaan dalam kehidupan seharian.. Supaya hidup yang dijalani oleh manusia menurut tujuan dan matlamat dijadikan-Nya dan perintah yang diberikan mestilah dipenuhi.
               Tidak dapat dinafikan lagi bahawa ilmu merupakan faktor terpenting dalam menentu kan kebahagian individu dan kejayaan serta kekuatan sesuatu bangsa atau umat. Semua agama dan system sosial manusia menganjurkan ahlinya ke arah ilmu pengetahuan sekurang-kurangnya sebagai satu faktor penerusan agama, kepercayaan atau warisan daripada satu generasi ke generasi yang lain. Tujuannya yang paling utama ialah untuk kepentingan duniawi seperti semua system sosial manusia dan setengahnya seperti Islam dan beberapa agama lain meliputi kebahagian ukhrowi
               Dalam surah Al-Asr ayat ayat 103:1-2 yang bermaksud:
               “Demi masa manusia  sentiasa dalam kerugian.”
Masa begerak tidak menungguh sesiapa pun. Manusia sentiasa tidak  dapat memanfaat kan masa sebaik mungkin, yang bergerak pantas. Ada orang yang beranggapan  bahawa masa itu masih banyak; tetapi tahukan anda setiap saat dalam hidup ini denyutan jantung sentiasa memberi tahu bahawa umur manusia sentiasa berkurangan.
                    Setiap hari perjalanan hidup menjadi pendek menghampiri liang lahad. Bagaimana pula dengan bekalan kita di akhirat nanti? Manusia sentiasa lupa dan tidak memahami mengenai kewujudannya di dunia ini. Kita memakmurkan kehidupan kita dengan menghiasi nya dengan amal ibadat kerana Allah, di samping melaksanakan tugas memakmurkan kehidupan  makhluk lain di alam ini.
                    Hidup manusia dilengkapi oleh Allah dengan berbagai nikmat hidup. Segala nikmat berkenaan membuatkan hidup ini selesa dan menggembirakan. Oleh itu manusia tentu besedia untuk menunaikan janji kepada Allah. Satu nikmat yang paling unggul dan membahagiakan
ialah nikmat hidup. Maka itu kalau kita menerima nikmat hidup kita wajar berjanji kepada Allah untuk melaksanakan tanggungjawab tujuan Allah wujudkan kita.
                    Seia kepada janji merupakan bahagian daripada iman. Menyempurnakan janji ialah  salah satu sendi hidup bersosial. Islam menuntut  sekeras-kerasnya kepada sekalian mukmin supaya sentiasa tetap berperangai dengan menyempurnakan janji. Jika berjanji wajib menepati. Itulah ajaran Islam dan itulah peribadi muslim, sehingga dekenal dilingkungannya, setiap perkataannya merupakan perjanjian yang kuat, tidak dikhawatirkan akan menyalahi dan mengingkarinya.

                    Akhlak yang mulia merupakan buah keimanan dan punca akhlak itu ialah amanah dan menepati janji. Siapa yang telah hilang sifat amanah dan tidak menepati janji, yang demikian itu merupakan suatu tanda  merosotnya iman dan jauh dirinya dari ketakwaan  kepada Allah. Akhlak yang buruk itu betentangan dengan keimanan dan tidak akan dapat bertemu antara keimanan dengan akhlak yang keji (Al-Hadis). 

No comments:

Post a Comment