Sunday, April 29, 2012

IBADAT TANGGUNGJAWAB SETIAP INSAN

(Disiarkan pada 28. 4. 2012) Ibadat adalah bakti kepada Tuhan seperti sembahyang, berdoa atau bersedekah, berbuat baik sesama manusia dan sebagainya. Pekerjaan menurut perintah Tuhan; menunaikan suruhan agama. Pertanyaan timbul: “Mengapakah kita melaksanakan ibadat kepada Tuhan? Untuk menjawab persoalan tersebut, perlu kita bersandarkan kepada firman Allah s.w.t. dalam al-Qur’an yang bermaksud (terjemahan): “Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya menyembah kepadaku”. (Surah Az-Zaariyat ayat (51)56. Tujuan Allah mewujudkan manusia di dunia ini secara umum adalah dua. Pertama, sebagai hamba Allah dan wajib menyembah dan beribadat serta memuji-Nya. Kedua memelihara hubungan sesama manusia yang diikat dengan perasaan kasih sayang dan seterusnya memelihara hubungan manusia dengan Allah s.w.t.. “Hablumminnas dan hambul minallah”. Untuk melaksanakan ibadat kepada Allah wajar kita mengenali diri sendiri terlebih dahulu. Dari kefahaman serta mengenali diri sendiri akan menjadi inspirasi kepada kita untuk mengenali Tuhan sebagai penciptanya. Berpangkal kepada kejadian Adab a.s. sebagai manusia pertama wujud di alam dunia ini kemudian dilanjutkan kejadian manusia apabila Hawa diwujud kan dari tulang rusuk Adam. Adam dijadikan dari sari pati tanah iaitu jasad manusia dijadikan daripada tanah kemudian Allah hembuskan roh ciptaan-Nya ke dalam jasad maka jadilah manusia yang berperasaan dan berkemahuan. Siti Hawa wujud daripada sebahagian anggota Adam iaitu tulang rusuk Adam, maka lahirlah perasaan kasih sayang antara keduanya, Adam dan Hawa. Perasaan kasih sayang inilah yang menjadi tarikan antara kedua-dua mereka. yang dikenali sebagai fitrah atau cinta. Kehadiran ‘cinta ‘ dalam hati kedua-dua lembaga, lelaki dan perempuan disebabkan telah mengetahui asal kejadian mereka. Perempuan dapat menemui dari mana asalnya dan lelaki juga mengenali bahagiannya yang telah hilang. Selain dari perasaan cinta dan kasih sayang yang dibekalkan kepada manusia oleh Allah s.w.t., ada banyak lagi fitrah lainnya yang hanya Allah sahaja yang berkuasa membekalkan kapada makhluk manusia. Segala nikmat yang ada pada manusia seperti melihat, berfikir, merasa dan menghidu serta segala pergerakan berbagai anggota badan adalah kekuasaan Allah s.w.t. untuk menggerakannya. Pergerakan jantung mengepum darah ke seluruh anggota badan manusia adalah kekuasa- an Allah s.w.t. Nikmatnya mempunyai gigi yang membantu manusia dalam menghacurkan makanan sebelum dimasukkan ke dalam perut untuk dihadam kelak manjadi tenaga untuk membesar dan dapat melaksanakan ibadat. Semua aktiviti pergerakan dalam jasmani manusia adalah berpunca kepada Allah s.w.t.. Mengikut pandangan seorang doktor perubatan di salah satu klenik swasta Keningau, Dr. Alifudin; satu molekul darah hanya mampu menjadi aktif untuk diguna dalam proses kehidupan selama lima belas hari sahaja. Selepas itu darah berkenaan menjadi tidak aktif dan harus diganti yang baru. Menukarganti darah yang baru dalam badan manusia, para doktor tidak mengetahui bagaimana? Tetapi doktor muslim memhaminya adalah Allah yang berkuasa untuk menukar ganti. Setiap ibadat yang kita laksanakan adalah arahan dari anggota otak manusia menyalurkan arahan tersebut kepada anggota berkenaan untuk membuat tindakan. Pergerakan serta aktiviti yang berlaku dalam kelangsungan hidup adalah berpunca kepada kehadiran rohani yang Allah bekalkan kepada manusia. Jasad manusia yang telah ditinggalkan oleh rohani kita tidak dapat berbuat apa-apa. Mata dan otak masih ada tetapi tidak lagi dapat melaksanakan ibadat. Jangankan mata melihat, terbuka sahaja pun tidak. Mulutnya pun masih utuh tetapi tidak dapat lagi berkata-kata dan segala anggota badan masih ada tetapi tidak ada gunanya lagi kerana tidak dapat melaksanakan ibadat demi kelangsungan hidup. Maka itu jika segala perlaksanaan aktiviti kehidupan manusia adalah atas kekuasaan Allah s.w.t., wajarkan manusia melaksanakan seruhan Allah seperti mana dalam firman-Nya dalam surah Az-Zaariyat ayat (51) 56? Hidup dan mati segala makhluk di alam ini adalah kekuasaan Allah s.w.t.. Tujuan manusia dihidupkan di dunia adalah sebagai hamba Allah dan wajib sujud menyembah dan memuji Allah s.w.t.. Kedua, memelihara hubungan manusia dengan Allah. Manusia diberi keistemewaan oleh Allah dengan adanya fakulti akal dan fikiran. Akal merupakan rasul dalam diri manusia yang dapat memimpin ibadatnya yang dilaksanakan dalam hidup. Hidup ini merupakan satu disiplin “give and take” antara makhluk manusia dengan Tuhan. Tuhan memberi kita hidup maka wajib diimbali dengan menyembah dan memuji Tuhan. Dengan pada itu Tuhan tidak jatuh dari taktah keTuhanan jika manusia tidak menyembah dan beribadat kepadanya. Firman Allah s.w.t. ayat 57-58 surah Az-Zaariyat, yang bermaksud (terjemahan): “(Aku) Allah tidak menghendaki sedikitpun rezeki dari mereka dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah itulah pemberi rezeki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat tegap.” Dengan menugaskan mereka menyembah Allah, bukanlah Allah hendak meminta rezeki dan memberi-Nya makan daripada mereka sedikitpun, atau mereka menanggung rezeki dan makan mereka sendiri atau rezeki dan makan pihak yang lain, tidaklah sekali-kali! Sebaliknya Allah itulah sebenarnya, yang mempunyai kuasa memberi rezeki kepada sekalian hamba-Nya dan menjamin adanya rezeki bagi mereka yang menghajatinya. Ayat ini seolah-olah Allah mengatakan: Aku tidak perlukan pertolongan seperti seorang tuan memerlukannya dari hamba-hamba sahayanya. Kerana hamba-hamba sahaya yang dimilikinya itu dipergunakannya untuk menyempurnakan penghidupannya. Oleh sebab itu berkerjalah kamu mengikut tujuan kamu diciptakan iaitu mengabdikan diri kepada–Nya. Kerana di samping Allah pemberi rezeki, Dia tersangat kuat lagi tegap mengatur urusan hamba-hamba-Nya. Segala aktiviti kehidupan sama ada untuk diri sendiri mahupun untuk keluarga, masyarakat, bangsa dan negara secara keseluruhan termasuklah setiap makhluk yang ada di alam kehidupan ini adalah ibadat kerana Allah s.w.t. Kita sebagai pemakmur dan pemudahcara untuk kelangsung hidup makhluk lain yang ada di alam kehidupan. Maka Allah jadikan manusia sebagai khalifah-Nya untuk menanggungjawab ibadat–ibadat tersebut. Manusia hidup di dunia hanya buat seketika sahaja maka hidup akhiratlah yang kekal abadi. Untuk menempuhi hidup bahagia di akhirat kelak buat selama-lamanya kita kena buat ibadat di dunia untuk membolehkan kita mendapat kebahagian hidup yang berkekalan di alam akhirat yang dikenali sebagai syurga. Kebahagian hidup di syurga tidak ada serupanya kebahagian di dunia. Hidup di dunia memerlukan ibadat kita iaitu menggunakan tenaga, pemikiran, akal dan sebagainya untuk mendapatkan segala keperluan hidup yang diingini. Allah itu Maha adil dan Maha bijaksana untuk mengatur hamba-hamba-Nya supaya dapat melaksanakan ibadat yang diredhai-Nya. Manusia dibekalkan segala fitrah atau fakulti dalaman untuk menangani kehidupan seperti otak untuk mengolah ibadat kepada Allah, tenaga untuk memyempurnakan aktiviti kehidupan di samping memelihara ukhuwah kemanusiaan dan juga hubungan makhluk manusia dengan Allah s.w.t. sebagai zat yang Maha berkuasa dan Maha bijaksana terhadap segala sesuatu. Tanggungjawab utama dalam hidup ialah melaksanakan ibadat kepada Allah s.w.t. Ia dipertanggungjawabkan ke atas manusia melakukannya umtuk mendekatkan diri kepada-Nya, mencari keredhaannya serta meraih pahala-pahala yang disediakan-Nya. Ia adalah sebagai gambaran hakikat keimanan manusia dan memberi keyakinan kepada mereka untuk bertemu dengan Allah serta perhitungan-Nya. Syiar yang paling jelas ialah empat (dan dua kalimah syahadah) yang lebih dikenali sebagai rukun Islam serta binaan-binaannya yang paling besar iaitulah yang dikhususkan oleh ahli fiqh dengan istilah “ibadat”. Sebagai menunjukkan ketinggian rukun Islam, terdapat sebuah Hadith Masyhur yang bermaksud: Islam itu terbina di atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan menunaikan haji bagi mereka yang berkemampuan. Selain dari empat kefardhuan tersebut ada lagi dua fardhu asas lain yang ditekan dan dianjurkan oleh Islam serta dimuliakan kedudukannya. Kedua perkara ini wajar dikelaskan sebagai tiang dan siar Islam yang utama. Perkara yang dimaksudkan ialah kefardhuan amar ma’ruf nahi munkar (memerintah ke arah kebaikan dan melarang dari kejahatan) dan kefardhuan berjihad di jalan Allah s.w.t. Lantaran itu fardhu-fardhu dan syiar-syiar amali yang asasi berjumlah enam semuanya, iaitulah: 1. Mendirikan solat, 2. Mengeluarkan zakat, 3. Berpuasa Ramadan, 4. Menunaikan haji, 5. Amar ma’ruf nahi mungkar dan 6. Jihad di jalan Allah. Semua fardhu ini sebagai syiar kerana ia adalah tanda-tanda penampilan, jelas dan membezakan antara kehidupan Muslim dan non-Muslim. Ia juga membezakan antara kehidupan masyarakat Islam dengan masyarakat bukan Islam.(Sumber: Prof. Yusuf Al-Qardhawi: “Ciri-Ciri Unggul Masyarakat Islam yang Kita Idamkan”. Penerbitan Seribu Dinar 2000. h 83) Melaksanakan serta mengagungkan semua syiar ini adalah bukti kekuatan akidah di dalam sanuberi serta kemantapannya di sudut hati. Firman Allah s.w.t. dalam Surah Al-Hajj: 32 yang bermaksud (terjemahan): “Demikianlah (perintah Allah). Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syair Allah, maka sesungguhnya ia timbul dari ketakwaan hati”. Kewajipan dan syiar yang pertama ialah solat. Solat adalah tiang Islam dan kewajipan Islam yang berbentuk harian serta diulang-ulang. Solat adalah perkara pertama bagi orang beriman yang akan dihitung pada Hari Qiamat kelak. Solat adalah garis perbezaan pertama antara Islam dan kufur serta antara orang beriman dan orang yang kafir. Inilah yang ditegaskan oleh Rasulullah s.a.w. di dalam Hadith-hadith Baginda. Antaranya: “Perbezaan antara seseorang dengan kekufuran ialah meninggalkan solat”. “Perjanjian yang membezakan antara kita dan mereka ialah solat. Sesiapa yang meninggalkannya bererti ialah telah kufur.”(Hadith shih) Allah berfirman dalam al-Qur’an surah Mukminun: 1, 2. yang bererti (terjemahan): “sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (iaitu) yang khusyuk di dalam solatnya.” Ini adalah satu bukti tentang kedudukan solat dalam kehidupan individu Muslim dan masyarakat Islam. Zakat merupakan syiar kedua di dalam Islam dan salah satu rukun kewangan masyarakat yang terbesar. Ia adalah umpama saudara kandung kepada solat di dalam al-Qur’an. Ia berbentuk perintah seperti dalam Surah al-Baqarah ayat 43, yang bermaksud (terjmahan) “Dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat”. Amar ma’ruf nahi munkar, merupakan kewajipan atau siar kelima di dalam Islam. Ia ibarat pagar dan pengawal kepada syiar-syair sebelumnya. Al-Qur’an menjadikan amar ma’ruf nahi munkar sebagai keistimewaan utama umat Islam yang menjadikan mereka terunggul di atas permukaan bumi. Firman Alah dalam Surah Ali Imran: 110 yang bermaksud (terjemahan): “Kamu adalah umat yang terbaik yang telah dilahirkan untuk manusia, menyeruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah”.

No comments:

Post a Comment