Friday, September 7, 2012

JUJUR DAN IKHLAS MEMBINA TAMADUN


(Disiarkan pada 3. 9. 2012)
Jujur adalah lurus hati, tulus, ikhlas dalam semua amal ibadat dan muamalatnya. Hidup sewajarnya diserikan dengan budaya jujur dan ikhlas kerana Allah. Orang yang  jujur akan selalu menerima kebaikan sebahagian balasan daripada Allah s.w.t.  
                Ikhlas merupakan salah satu daripada berbagai amal hati. Ikhlas berada di barisan permulaan dari amal-amal hati. Diterimanya berbagai amal tidak akan menjadi sempurna kecuali dengan keikhlasan
                Maksud ikhlas di sini adalah menghendaki keredhaan Allah s.w.t. dengan sesuatu amal, memberisihkannya dari segala noda individual mahupun  duniawi. Tidak ada maksud yang lain untuk melakukan suatu amal kecuali kerana Allah dan demi hari akhirat. Tidak ada noda yang mencampuri suatu amal, seperti kecendurungan kepada dunia, untuk kepentingan diri sendiri sama secara jelas mahupun tersembunyi, syahwat, kedudukan, harta benda, supaya dihormati atau disanjungi oleh orang ramai, tidak ingin dicela, mengambil kesempatan di hadapan orang-orang tertentu, menyimpan rasa dengki yang tersembunyi, melayani rasa dengki yang tidak kelihatan, kesombongan yang terselubung, atau kerana alasan-alasan lain yang tidak terpuji, yang intinya menghendaki selain Allah dengan suatu amal, siapa pun dari apa pun.
                Landasan amal yang ikhlas adalah memurnikan niat  kerana Allah semata. Maksud niat di sini adalah pendorong kehendak manusia untuk mewujudkan suatu tujuan yang dituntutnya. Orang Mukmin yang lurus adalah jika pendorong agama di dalam hatinya dapat mengalahkan pendorong hawa nafsu. Kepentingan akhirat dapat mengalahkan  kepentingan dunai, mementing kan apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di sisi manusia, menjadikan niat, perkataan dan amalnya bagi Allah, menjadikan solat, ibadah, hidup dan matinya bagi Allah. Rabb Semesta alam. Inilah yang disebut ikhlas.
                Baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w., sejak kecil lagi, budaya jujur dan ikhlas sentiasa bersama baginda. Masyarakat Quraisy menamakan baginda al-Amin, iaitu orang yang boleh dipercayai kerana baginda sentiasa memegang amanah yang dipetanggungjawabkan kepadanya. Saidina Khatijah seorang yang berjaya dalam perniagaannya jatuh cinta kepada baginda kerana kejujuran dan keikhlasannya dalam usaha membantu Khatijah dalam perniagaannya.
                Betapa kita berlaku ikhlas? Kita berlaku ikhlas ialah “Kita melaksanakan sesuatu amal semata-mata kerana Allah yakni semata-mata kerana iman akan-Nya dan semata-mata kerana mengharapkan akan Dia”. Maka ibadat  yang dipandang sah oleh Allah, ialah: Ibadat yang dikerjakan kerana dan untuk Allah sendiri tiada dicemari oleh sesuatu tujuan yang lain.
                Sesungguhnya, ikhlas itulah ruh (jiwa) sesuatu amalan. Maka barangmana amal yang ditunaikan oleh seseorang hamba dengan tak ada ikhlas padanya, hendaklah diyakini, bahawa amalan yang ditunaikan itu, tidak mempunyai ruh. Sabda Nabi saw bermaksud: “Allah tiada menerima amalan melainkan amalan yang ikhlas bagi (untuk)-Nya dan yang dituntut dengannya  keredhaan Allah.” (HR Ibnu Majah).
                Sememangnya dan sesungguhnya ikhlas itu syarat diterima amal. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud (terjemahan): “Dan tiada diperintahkan mereka, melainkan supaya mereka beribadat kepada Allah seraya mengikhlaskan taatnya kepada Allah lagi condong kepada kebenaran”. (Surah al-Bayyinah ayat 98:5)
                Dalam kitab Taurat dan Injil mereka sudah tahu, bahawa mereka tidak  diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah sahaja, dengan mengesakan serta tulus ikhlas beragama untuk-Nya semata-mata. Hendaklah berkeadaan cendrung  kepada agama yang benar iaitu agama Islam. Jujur mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan juga agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, Rasul yang penghabisan. Mereka juga disuruh mengerjakan sembahyang 
dengan cukup sempurna tepat pada waktunya, mengikut segala syarat dan rukunnya serta
dikerjakan dengan khusyuk dan beradab sopan.
                Darjat ikhlas yang paling tinggi di sisi Allah ialah: apabila ia dapat melaksanakan urusan pekerjaan dan kebajikan di hadapan binatang, sama dengan melaksanakan di hadapan manusia. Iaitu sama sekali terlepas dari pengaruh pandangan orang. Dan serendah-rendah ikhlas ialah: melaksanakan amal di belakang manusia jauh sangat berbeza dari melaksanakannya di hadapan manusia.
                Ikhlas adalah buah tauhid yang murni. Ikhlas dengan pengertian seperti ini merupakan salah satu dari buah-buah tauhid yang sempurna kepada Allah, iaitu menunggalkan ibadah dan isti’anah (memohon pertolongan) kepada Allah, seperti yang terungkap di dalam firman Allah dalam surah Al-Fatihah dan Ummul-Qur’an: “Hanya Engkaulah  yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan.” (Al-Fathah: 5).
                Itulah yang diucapkan orang Islam dalam setiap munajat solatnya, yang setiap hari tidak kurang dari tujuh belas kali. Dengan keikhlasan ini orang Mukmin benar-benar menjadi hamba Allah, bukan hamba nafsunya, bukan hamba selain Allah, bukan hamba dunia dan dunia orang selainnya.
                Dengan ikhlas yang murni ini, dia dapat membebaskan diri dari segala bentuk perbudakan, melepaskan diri dari segala penyembahan kepada selain Allah,seperti penyembahan kepada wang, wanita, gelas minuman keras, perhiasan, penampilan, kedudukan, takhta dunia, yang tidak sedikit manusia menjadi tunduk olehnya. Dengan begitu dia menjadi seperti yang diperintahkan Allah kepada Rasul-Nya.        
                Firman Allah yang bermaksud (terjemahan): “Katakanlah, ‘sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb sekalian alam, tiada sekutu bagu-Nya, dan demikianlah yang diperintah kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)” (Al-An’am: 162-163).
                Para Rabbani dari orang-orang yang aktif dalam pendidikan rohani dan yang berjalan kepada Allah telah bersetuju kepentingan ikhlas bagi setiap amal untuk bekalan akhirat dan bagi setiap orang  yang meniti jalan kepada Allah.               
                Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazaly berkata di dalam Mukadimah kitab An-Niyyah Wal-Ikhlas Qash-Shidq, yang memakan seperempat bahagian dari buku al-Ihya’.         
“Dengan hujah iman yang nyata dan cahaya al-Quran, orang-orang yang mempunyai hati mengetahui bahawa kebahagian tidak akan tercapai kecuali dengan ilmu dan ibadah. Semua orang pasti akan binasa kecuali orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu pasti akan binasa kecuali orang yang aktif beramal. Semua orang  yang aktif beramal akan binasa kecuali yang ilkhlas.”   
Sebutan orang-orang yang ikhlas amat rentan. Amal tanpa niat adalah ketololan, niat tanpa ikhlas adalah riyak, yang bererti sama dengan kemunafikan dan tidak berbeza dengan kederhakaan. Ikhlas tanpa kejujuran dan perlaksanaan adalah sia-sia. Allah telah berfirman tentang setiap amal yang dimaksudkan untuk selain Allah, sebagai sesuatu yang tidak ada matlamat. Di dalam al-Quran Allah berfirman yang bermaksud (terjemahan): “Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu (bagikan) debu yang berter- bangan.” (Al-Furqan: 23)
Amal yang tidak diserta ikhlas adalah ibarat gambar yang mati dan raga tanpa jiwa. Allah hanya menginginkan hakikat amal, bukan rupa dan bentuknya. Maka dari itu Dia menolak setiap amal yang pelakunya tertipu dengan amalnya.
Ikhlas diperlukan untuk mengurus kehidupan. Penegasan Islam dalam menuntut ikhlas
dan kemurnian niat kerana Allah serta meluruskan tujuan hanya kepada-Nya, bukan  sekadar
perbualan kosong. Sebab kehidupan itu sendiri tidak akan berjalan sempurna dan lurus tanpa adanya orang-orang yang ikhlas.
                Sesungguhnya Islam tidak reda jika orang Islam hidup dengan dua wajah, wajah Allah dan wajah sekutu-Nya. Islam tidak reda jika hidupnya terbahagi menjadi dua bahagian, satu bahagian bagi Allah dan satu bahagian lagi bagi taghut (syaitan). Islam menolak fahaman  yang berbelah bagi dan dualisme yang dibenci, yang seringkali kita lihat dalam kehidupan orang-orang Islam pada masa sekarang, sehingga  kita melihat seorang yang beragama Islam berada di masjid atau aktif berpuasa pada bulan Ramadah, tetapi kemudian dalam kehidupan itu dalam muamalahnya atau dalam tindak tandukknya dia merupakan individu manusia yang berbeza. Ikhlaslah yang menyatukan kehidupan orang Islam dan menjadikan semua sisinya hanya bagi Allah. Solatnya, ibadahnya, hidupnya dan matinya, semua bagi Allah Rabbul-alamin.                                    
Ikhlas adalah tiang terbesar daripada perbuatan hati. Kepadanya berpuncak seluruh ibadah. Erti ikhlas ialah dengan ketaatan dan amal perbuatan itu, manusia hanya bermaksud mendekatkan diri (bertaqarrub) kepada Allah dan menghendaki kedekatan dan keredhaan-Nya, bukan tujuan –tujuan lain, seperti ingin  terpandang  manusia atau mencari pujian mereka atau tamak terhadap apa yang mereka dimiliki.
                Orang yang cerdas melihat erti ikhlas hanya ini, iaitu segala gerak dan diam, baik dalam keadaan menyendiri mahupun keramaian manusia, hanya untuk Allah  tidak dicampuri apapun, tidak dengan nafsu, keinginan dan dunia.
                Syaikh Muhammad Nawawi mengutip pendapat Al-Ghazali bahawa erti ilkhlas ialah membeningkan amal daripada unsur-unsur berbangga diri (‘ujub) terhadapnya. Sesungguhnya melirik dan memandang amal adalah perbuatan ujub. Ujub termasuk sejumlah  penyakit  hati. Syaikh Muhammad Nawawi mendifinasikan bahawa ikhlas ialah engkau hanya beribadah kepada Allah dan istiqamah padanya.
                Ikhlas itu ada tiga tingkatan. Tingkatan tertinggi, engkau bermaksud dengan ketaatan kepada Allah hanya kerana bertaqarrub kepada-Nya. Tingkatan  kedua, engkau beramal kerana menginginkan pahala dan takut  akan seksa. Tingkatan ketiga, engkau beramal kerana ingin Allah membuat kamu kaya di dunia, seperti kamu membaca surah Waqiah untuk tujuan tersebut. Tingkatan ini masih dalam kategori ikhlas.
                Keharusan ikhlas dalam menjalankan agama banyak ayat dan Hadith Nabi berbicara tentangnya. Antara lain Allah berfirman yang bermaksud (terjemahan): “Dan mereka hanya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah sambil ikhlas menjalankan agama.” (Al-Bayyinah: 5)
Nabi Muhammad bersabda: “Ikhlaslah kamu dalam menjalankan agama. Amal sedikit pun akan mencukupkanmu.”
Nabi s.a.w. pernah ditanya tentang iman. Beliau menjawab, “Iman itu ikhlas kepada Allah.”
“Allah tidak  akan menerima amal kecuali yang dilakukan dengan ikhlas kerana-Nya dan dengannya hanya mecari wajah-Nya.”
“Barang siapa ikhlas kerana Allah selama 40 hari, maka baginya Allah akan memancarkan hikmah daripada dalam hatinya ke atas lidahnya.”
“Barang siapa berpisah dengan dunia dalam keadaan ikhlas kerana Allah hanya satu Allah dan tiada sekutu bagi-Nya, mendirikan solat, dan menunaikan zakat, maka ia berpisah dengan dunia sedang Allah redha kepadanya.”
Dulu Abu Zar r.a. bertanya kepada Rasulullah s.a.w. mengenai erti ikhlas hingga
Rasulullah pun bertanya kepada Jibril. Jibril beretanya kepada mikail. Mikail bertanya kepada kepada Allah Azza wa jalla, lalu Allah berkata: “ikhlas adalah satu rahsia daripada rahsia-Ku yang aku titipkan dalam hati seorang hamba yang Aku kehendaki.”
               
           

No comments:

Post a Comment