Saturday, June 27, 2015

DISIPLIN HIDUP MENDEKATKAN KEPADA KEBAIKAN

 (Disiarkan pada 27. 6. 2015)
Disiplin adalah kepatuhan atau ketaatan kepada peraturan. Dalam alam kehidupan makhluk Allah bertaburan di alam ini, di angkasa, diperut bumi atau di dasar lautan, kesemua nya Allah bekalkan satu disiplin hidup sesuai dengan keadaan makhluk berkenaan.  Disiplin hidup berbeza antara makhluk dengan makhluk yang lain.
Setiap fenomena alam kehidupan Allah SWT bekalkan disiplin kehidupan tertentu sesuai dengan makhluk yang dimaksudkan. Dalam semua makhluk ciptaan Allah SWT, makhluk mausialah yang tertinggi nilai disiplinnya kerana hidupnya amat komplex sekali yang mempunyai dua unsur seperti unsur jasmani dan unsur rohani. Manusia dibekalkan Allah dengan naluri kemahiran berfikir yang dipimpin oleh akal sebagai rasul dalam diri manusia itu.
Manusia dapat menyelaraskan disiplin pembangunan kehidupan yang baik dengan adanya dokumen wahyu yang diturunkan Allah kepada manusia (Muhammad) melalui malaikat Jibril. Dokumen wahyu tersebut lengkap dengan ciri-ciri pembangunan kehidupan samada pembangunan jasmani mahupun pembangunan rohani yang diredhai Allah SWT.
Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 5:3 yang bermaksud: “........Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agama mu, dan telah Ku cukupkan kepada mu nikmat-Ku dan telah Ku redhai Islam itu jadi agama bagi mu.”
Dengan turunnya ayat ini, nyatalah kepada kita bahawa agama Islam telah sempurna, berisikan perkara-perkara yang fardhu dan sunnat. Ada batas-batas hukuman diterangkan perkara-perkara yang halal dan haram, sehingga tidak ada satu hukum yang halal atau haram diturunkan lagi selepas itu.
Syariatnya berkekalan hingga hari kiamat. Dengan sempurnanya Islam, menjadilah ia  suatu nikmat dari Allah. Agama Islam telah diredhai oleh Allah, sehingga siapa yang menghendaki agama lain dari Islam, tidaklah Allah terima agamanya, dan rugilah ia di akhirat.
Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW dipertanggungjawabkan oleh Allah untuk menerima dokumen tersebut dalam perantaraan Malaikat Jibril dikecuali surah Al-Fatihah yang Nabi Muhammad SAW terima langsung dari Allah sendiri tanpa perantaraan Malaikat Jibril semasa  Nabi Muhammad SAW di mikrajkan ke tujuh petala langgit  hingga ke sidrantul muntaha iaitu arash Allah apabila manusia bertemu dengan Allah SWT.
Isi al-Qur’an itu ditarbiahkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada seluruh umatnya di dunia cara hidup yang sempurna tanpa dikecuali. Dokumen wahyu tersebut yang dikenali sebagai Al-Qur’an yang mengandungi firman Allah SWT sebanyak 6,666 ayat sebagai (addin) satu panduan hidup untuk mencapai kesempurnaan hidup di dunia dan di akhirat kelak.
Allah telah berfirman yang bermaksud: “Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan jangan kamu bercerai-berai dan ingatlah akan nikmat Allah (yang diberikan-Nya) kepada mu, ketika kamu telah bermusuh-musuhan, lalu dipersatukan-Nya hatimu, sehingga kamu jadi bersaudara dengan nikmat-Nya dan adalah  kamu di atas pinggir lubang neraka lalu Allah melepaskan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada mu, muda-mudahan kamu menerima petunjuk.” (Surah Ali Imran ayat 3:103.  
Berpeganglah kamu dengan isi kitab Allah dan dengan perjanjian antara kamu dengan Allah kerana setiap manusia dahulunya telah pun menyaksikan adanya Allah dan berjanji untuk bersetia dengan –Nya. Juga dimaksudkan menyeru supaya  kamu bersatu padu di antara satu dengan yang lain dengan penuh kemesraan pada mentaati Allah dan rasul-Nya.
Tali Allah di sini  ialah agama-Nya yang menuju ke jalan yang lurus. Dan dilarang kamu bercerai berai, yakni  jangan berselisih di antara kamu sesama Islam kelak membawa ke jalan yang sebaliknya iaitu jalan yang ditegah oleh Allah.
 Di antara jalan yang perselisihan dan perpecahan ialah menubuhkn perkumpulan-perkumpulan atau parti-parti yang berdasarkan semangat berpuak-puak dan berpihak-pihak dan semangat taassubkan bangsa masing-masing memandang sukunya  atau bangsanya lebih daripada yang lain – dan masing-masing hendak mengalahkan lawannya seperti yang  dibayangkan oleh Tuhan terhadap kalangan Aus dan suku Khazraj mahupun yang banyak kita saksikan berlaku di kalangan kita pada  masa ini.   
Disiplin pembangunan hidup berlandaskan dokumen wahyu tersebut membetulkan persepsi manusia selaras dengan kudrat kemanusiaannya. Sebenarnya tidak ada yang dibanggakan dalam hidup berdisiplin kerana segalanya  adalah pregogatif Allah SWT. untuk mewujudkan sesuatu fenomena yang diinginikan. Manusia hanya bertawakal kepada Allah lewat usahanya dan mengharapkan keredhaan Allah SWT mendapatkan penghasilannya.
Disiplin hidup yang amat diperlukan oleh setiap insan ialah merasa syukur terhadap setiap kejayaan yang diperolehinya. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 4:126 yang bermaksud:
“Kepunyaan Allah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang  di bumi. Dan adalah Allah itu mengetahui segala sesuatu.”
Tiap-tiap sesuatu yang berada di langit dan di bumi adalah menjadi hak dan milik yang dipunyai oleh Allah kerana semuanya itu Dialah yang menjadikannya, dan semuanya itu  adalah makhluk yang tertakluk di bawah kekuasaan-Nya dan akan tunduk kepada-Nya. Dan adalah  Allah itu  mengetahui segala sesuatu. Jadi, tiap-tiap amal yang dikerjakan – terutama amal yang baik – hendaklah dilaksanakan dengan setulus-tulusnya dan seikhlas-ikhlas kerana Allah sedia mengetahuinya.”
Dalam kelangsungan hidup beragama disiplin dalam melaksanakan ibadah ialah budaya intiqamah. Setiap amal ibadah yang dilaksanakan sewajarnyalah berlandaskan disiplin intiqama kerana Allah sukakan hambanya yang sentiasa beramal secara berterusan.
Seorang pelajar rajin membaca al-Qur’an setiap kali selesai solat fardhu dengan menghatamkan dua muka sahaja. Ia melaksanakannya sejak ia menghatamkan al-Qur’an semasa di sekolah rendah dahulu. Ia merasa tidak sah solatnya tanpa menghatamkan dua muka al-Qur’an setipa kali selesai mendirikan solat sama ada secara solat berjemaah atau berseorangan.
Seorang pelajar yang lain pula mengamalkan pembacaan al-Qur’an secara bermusim. Sekali membacanya ia hatam satu juz dan dia rihat beberapa hari. Kemudian minggu berikutnya ia tidak menyambung usahanya sehingga sebulan selepas itu barulah ia membaca al-Quran. Kali ini dia hatam satu juz lagi, kemudian dia rihat tidak membaca al-Qur’an dan begitulah seterusnya.
Pelajar yang membaca al-Qur’an secara istiqamah, guru kelasnya memberi lapuran peningkatan prestasi setiap semester jauh lebih baik berbanding murid-murid yang lain. Manakala pelajar yang membaca al-Qur’an dengan cara bermusim tadi hanya mendapat laporan prestasi setiap semester dengan pencapaian peringkat sederhana sahaja.
Setiap kali kita melaksanakan amal ibadah secara istiqamah, Allah meredhainya dan  dimudahkan urusan hidup. Allah dekat dengan mereka yang sentiasa mengamalkan budaya istiqamah. Hidup ini kepunyaan Allah dan Allah memberikan hidup ini secara istiqamah kepada setiap makhluk manusia maka itu adalah adil di pihak individu berkenaan untuk melaksanakan amal ibadah secara istiqamah.
Di bulan Ramadhan yang berakat dan mulia ini masyarakat mukmin dianjurkan untuk melaksana amal ibadah dengan disiplin yang istiqamah terutama sekali amal ibadah yang menyemerakan  suasana bulan Ramadhan seperti sembahyang sunnat tarawaikh secara berjemaah dimasjid, dari mula ramadhan  hingga akhir  bulan yang penuh berkat ini.
Membaca al-Qur’an dan berzikir merupakan amal-amal ibadah yang boleh dilaksana kan dalam menyambut bulan yang penuh dengan rahmat illahi. Melaksanakan ibadah puasa
yang wajib itu menjadi tulang belakang kepada semua amal-amal ibadah dalam bulan Ramadhan. Melaksanakan ibadah bersedekah amat dituntut dalam bulan puasa ini kerana ia akan membatu masyarakat mukmin yang kurang mampu. Dengan berbuat demikian maka rasa kekitaan serta kasih sayang dalam Islam sentiasa terpelihara yang melambangkan ukhuwah kemanusiaannya.   
               Disiplin hidup yang sentiasa mendekatkan kepada kebaikan ialah sentiasa baik sangka kepada orang lain terutama sekali kepada orang yang memusuhi kita. Perjuangan yang mulia dalam hidup ialah membetulkan salah laku orang lain agar mereka mengenali perkara-perkara yang bersifat baik dengan yang bersifat buruk.
               Rasulullah SAW dalam usaha beliau menterjemahkan Islam kepada kehidupan masyarakat jahiliah sering mendapat cacian dan maki hamun. Tidak cukup dengan itu bahkan beliau mendapat cedera di kepala kerana dibaling batu oleh orang-orang remaja sehingga Syaidina Ali menaikkan kemarahannya dan meminta izin kepada Nabi untuk memusnakan mereka dengan mengangkat bukit uhud dan timpakan kepada mereka supaya mereka mampus semanya!
               Nabi Muhammad SAW dengan berlumuran darah di mukanya berkata kepada Ali supaya bersabar kerana mereka tidak tahu perbuatan mereka itu salah. Kalaulah mereka tahu tentu sekali mereka tidak lakukan. Inilah satu disiplin hidup yang unggul kerana dapat memaafkan mereka yang memusuhinya.
               Dalam diri setiap insan itu mempunyai dua sifat yang bertentangan antara satu sama lain. Satu sifat yang sentiasa merasa buruk sangka kepada orang lain dan yang satu lagi ialah sifat yang sentiasa baik sangka kepada orang lain. Begitu juga halnya dengan hati; jika hati itu baik maka baiklah tindakannya tetapi jika hatinya itu tidak baik maka apa orang lain lakukan sentiasa disanggahnya dan mengatakan itu pekerjaan salah.
               Dorongan dalaman juga yang dikenali sebagai ‘nafsu’ mempunya dua kategori. Nafsu yang kiblatnya kepada kebaikan dikenali sebagai nafsu kemalaikatan; tetapi yang bertenta- ngan dengannya ialah nafsu kehaiwaan atau nafsu kesyaitanan. Allah bekalkan sifat-sifat tersebut kepada diri seseorang kerana Allah hendak menguji makhluknya bagaimana ia menggunakan segala fitrah berkenaan.
               Disiplin dalam hidup manusia dapat dikategorikan kepada empat yang harus setiap individu mematuhinya. Pertama ialah disiplin kepada diri sendiri yang merangkumi faktor-faktor  keagaman. Disiplin diri harus beri keutamaan kepada ibadah jihad untuk menuntut ilmu kerana ilmu itu adalah merupakan zat pembangunan.
Wahyu pertama diterima oleh Nabi Muhammad SAW ialah “Iqra” iaitu “baca.” Membaca merupakan pintu kepada ilmu pengetahuan dalam kelangsungan hidup bertamadun. Apa yang dibaca - Allah telah sediakan dua dokumen untuk manusia mendapat ilmu sebagai pemain dalam pembangunan hidup. Dokumen partama ialah yang terucap oleh Allah, iaitu al-Qur’an dan kedua ialah dokumen yang tercipta oleh Allah iaitu alam ini.
               Kedua ialah disiplin  kepada keluarga yang akan menjadi masyarakat pelapis apabila mereka meningkat dewasa. Anak-anak belajar ilmu akhlak dari kedua orang tuanya. Anak itu mula mengenali penampilan yang unggul daripada disiplin seorang bapa. Anak itu memikirkan bahawa segala disiplin kehidupan yang baik dimiliki oleh  orang tuanya sama ada mengenai pembangunan dunia mahupun pembanguan ukhrowi.
               Apabila anak itu memasuki peringkat persekolahan juga ia melihat mencapai bapanya dan menjadi visinya untuk memperbaiki pencapaiannya lebih tinggi daripada orang tuanya. Maka itu seorang bapa harus menunjukkan satu penampilan yang baik sama ada dari segi akademik mahupun mengenai muamalah kehidupan.
               Kategori disiplin ketiga ialah yang berkaitan dengan masyarakat  setempat. Kesorono- kan hidup dapat dirasai kerana ada orang lain bersama kita. Disiplin diri terhadap masyarakat di mana kita berada harus diberi perhatian kerana kasih sayang yang ada pada diri kita
terhadap orang lain akan terjalin budaya hormat menghormati antara sesama manusia dan kelak akan melahirkan suasana ukhuwah kemanusiaan. Ringankan tangan membantu orang yang memerlukan pertolongan.
Amalan serupa ini akan dimudahkan hidup kita di alam dunia ini. Adalah tidak munasabah sama sekali jika kita mengatakan bahawa kita boleh hidup sendirian tanpa bantuan orang lain. Kita memerlukan kehadiran orang lain untuk memenuhi keperluan hidup kita.
Disiplin keempat ialah mengenai keutuhan tanggungjawab kita sebagai pemain dalam arena pentadbiran kerajaan. Dalam segala hal pembangunan infrastruktur demi memurnikan suasana pembangunan tamadun, semua jentera dalam pentabiran memainkan peranan penting, dan setiap individu wajib mengamalakan disiplin kerja yang sebaik mungkin.
Jika kita ibaratkan badan kerajaan itu sebagai sebuah kereta, semua komponen dalam jentera tersebut adalah penting. Walaupun minyak petrol itu agak lantang sedikit mengatakan bahawa kerana adanya minyak petrol, maka kereta itu dapat bergerak, tidak semestinya benar. Bagaimanakah jika roda kereta itu tersinggung dengan kata-kata minyak pitrol tersebut? Roda itu  akan menjadi kempis. Walaupun ada minyak petrol tetapi kereta itu tidak semestinya bergerak!

Begitu jugalah halnya badan kerajaan itu. Semua kakitangnya termasuklah janitor, memainkan peranan penting dalam urusan disiplin  tanggungjawab masing-masing untuk mewujudkan keutuhan pentadbiran sebuah kerajaan yang cekap, besih, amanah dan bertanggugjawab.

No comments:

Post a Comment