Sunday, June 7, 2015

PEMBANGUNAN MELAHIRKAN PERUBAHAN TAMADUN

 (Disiarkan pada 6.6. 2015)
Setiap individu wajar memahami konsep pembangunan dalam kehidupan di dunia. Manusia berkembang, beriringan dengan pembangunan minda, spiritual, fisikal, ekonomi dan infrastruktur kehidupan. Segala keperluan hidup berpaksi kepada faktor-faktor tersebut demi membuat perubahan pada kehidupan itu.
               Negara maju rakyatnya menikmati pembangunan dalam segala segi samada dari sudut Ekonomi, Politik, dan Sosial. Walaubagaimana pun tulang belakang yang melahirkan tranfomasi negara ke era negara maju ialah pembangunan Sosial khususnya di bidang akidah. Pembangunan moral dan etika masyarakat, penduduk satu-satu negara menjadi keutamaan  dalam pembangunan tamadun manusia di alam ini.   
               Kekayaan negara seharusnya seirama dengan pembangunan Sosial kerana segala gejala-gejala pembangunan dapat dipimpin dan dikawal dengan rapi, adil dan saksama. Pembangunan dunia tanpa berlandaskan kepada faktor-faktor yang berkiblat kepada keredhaan Allah S.W.T. akan mengheretkan manusia ke lembah kekufuran yang kiblatnya adalah neraka jahanam.
               Negara-negara maju di dunia seperti Amerika Syarikat dan sebahagian negara-negara Europah, telah mencapai kemakmuran negara dari segi ekonomi tetapi pembangunan sosial yang bersandarkan kepada  pembangunan  rohani telah meruntukkan akhlak masyarakatnya. Akibatnya  telah melahrkan masyarakat yang membelakangi fitrah kemanusiaan yang bertama dun khursusnya pembangunan keluarga.
               Di New York, ibu negara Amerika Syrikat sebagai contoh, pembangunan keluarganya kebanyakan tidak melalui pintu pernikahan yang sah. Ramai masyaratnya lahir tanpa bapa yang sah. Akibatnya masalah sosial sukar dibendung kerana generasi pelapisnya hanya mementingkan pembangunan dunia yang menggairahkan naluri individu untuk mementingkan syurga dunia daripada syurga akhirat yang disediakan Allah S.W.T..
Gejala-gejala sosial sentiasa menjadi duri dalam pembangunan negara. Pembunuhan manusia di sana sini sering  berlaku kerana undang-undang kemanusiaan tidak lagi dihormati dan dijadikan sebagai nadi pembangunan akhlak majoriti  masyarakat remaja. Maka itu kerajaan memperuntukan perbelanjaan yang besar untuk membendung jenaya berbagai bentuk yang bermaharajarela di celah-celah pembangunan ekonomi negara.
Dunia memang diwujudkan bukan hanya tempat bersenang-senang, tetapi juga tempat bersusah payah, bermandi peluh, berurai airmata, tempat orang ketawa, tapi juga tempat orang menangis. Yang demikian itu, adalah sunah Allah kata orang.
Orang yang kurang iman atau kepercayaan terhadap Allah, orang yang dalam hidup dan perjuangan hidupnya hanya bersandar kepada benda dan kemewahan, akan mengalami krisisi pemikiran dan kesulitan. Mereka akan kecewa dan mengomel hilir mudek. Akhirnya mereka berputus asa, apatis, lalu memangku kedua tangan dan melipat kedua dua kaki menunggu maut atau mati.
Dunia ini selain penuh dengan rahmat dan nikmat Allah, juga penuh dengan berbagai malapetaka dan kesengsaraan. Dunia ini bukan syurga, di mana hanya terdapat kebahagian, dan bukan pula neraka, di mana hanya terdapat kesengsaraan dan penderitaan melulu.
Dengan akala dan fikiran serta pancaindera yang lima, kita hidup berjuang mencapai kebahagian dan  terjauh sejauh-jauhnya dari berbagai penderitaan dan kesengsaraan itu. Tetapi sudah menjadi kenyataan dalam hidup manusia di permukaan bumi ini, bahawa seorang yang paling pintar sekalipun, seorang yang paling kuas sekalipun, kadang-kadang tdak dapat menghindarkan dirinya dari penderitaan dan kesengsaraan itu. Kesengsaraan dan penderitaan mencerkam orang yang bodoh, lemah dan melarat, tetapi kadang-kadang juga menimpa diri orang yang pintar, kuat dan kaya raya juga.
Sebab itu, kita yakin dan percaya, bahawa keadaan hidup dan kehidupan kita di dunia ini bukan hanya ditentukan oleh manusia, tetapi ada yang menentukannya. Yang lebih pintar,
lebih kuat dan lebih berkuasa dari kita manusia, iaitu Allah swt. Sebab itu kita yakin dan percaya kpada qudrat dan iradat, percaya kepada  qada dan qadar.
Malaysia adalah antara  negara-negara di dunia yang mementingkan pembangun sosial yang berlandaskan akidah Islam dengan tidak mengetepikan pembangunan sosial lain yang di bawah kelolaan agama masing-masing. Kebebasan beragama tetap enshrine dalam perlamba- gaan negara dengan mengutamakan agama Islam sebagai agama negara.
               Kepimpinan negara adalah di atas kerjasama semua kaum dan ethnik yang diwakili oleh pemimpin mereka yang dipilih melalui pilihan raya secara demokrasi untuk menyertai berbagai kementerian dalam urusan pentadbiran negara. Pusat pentadbiran negaranya ialah di Kuala Lumpur di bawah naungan, Duli Yang Maha Mulia Yang di Pertuan  Agung sebagai Payung kesejahteraan rakyat.  
Transformasi negara dilihat  dari segi komitmen pembangunan sosial dengan menghormati kebudayaan rakyat berbagai ethnik seperti perayaan Hari Raya Puasa; Hari Natal (Christmas); Tahun Baru Cina; Hari Depavali; Tadau Kaamatan; Hari Gawai dan sebagainya. Perayaan tersebut kerajaan  memperuntukkan kelepasan Am untuk menghormati upacara yang dilaksanakan oleh ethnik masing-masing.
Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani bedasarkan kepercayaan kepada Tuhan.
Usaha ini  adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejah- teraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.
               Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, beraklak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahtera- an diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.
               Falsafah Pendidikan negara menyatakan wajah manusia yang akan dihasilkan oleh sistem pendidikan negara. Dengan berpandukan kepada penyataan tersebut beberapa ciri penting dapat dirumuskan.
               Pertama – Pendidikan Negara adalah usaha untuk mewujudkan budaya ilmu di mana sekolah merupakan permulaan perjalanan ke arah penerusan pencarian ilmu sehingga ke akhir hayat.
               Kedua – Manusia yang hendak dilahirkan oleh sisiem pendidikan adalah manusia yang bermoral dan bertakwa yang percaya dan patuh kepada Tuhan dan
               Ketiga – Manusia yang akan muncul daripada sisitem pendidikan adalah manusia yang seimbang dan harmonis dari segi emosi, jasmani, rohani dan intelek yang mempunyai keterampilan dan ilmu pengetahuan yang dapat berpijak di atas kaki sendiri untuk berbakti dan berjasa kepada masyarakat dan negara.
               Paksi kepada Falsafah Pendidikan Negara adalah ke-Tuhanan. Penekanan kepada ke-Tuhanan terjelma dalam bentuk yang konkrit di dalam jadual waktu sekolah di mana buat kali pertama dalam sejarah pendidikan negara sembahyang berjemaah dijadikan aktiviti wajib di sekolah. 
Seterusnya peruntukan masa bagi agama ditingkatkan dua kali ganda daripada tiga waktu seminggu kepada enam waktu seminggu. Selaras dengan harsat untuk mengIslamisasi kan pengetahuan buku teks ditulis semula dengan memasukkan aspek-aspek yang selaras dengan nilai-nilai agama dan moral.
Refomasi ini dibuat sebagai persediaan kepada warganegara masa hadapan untuk menghadapi cabaran-cabaran yang akan wujud di hari muka nanti. Kurikulum bersepadu yang digubal bagi menggantikan yang lama diharap dapat meneguhkan keimanana, ketakwaan, dan moral anak-anak generasi pelapis supaya menjadi perisai yang kekal bagi menagkis pengaruh-pengaruh budaya kuning yang sudah tentu akan melanda dengan berleluasa akibat dari globalisasi.
Di samping melengkapkan dan mengukukkan kerohanian, refomasi pendidikan juga memberi tumpuan kepada perkembangan tenaga manusia untuk pembangunan negara dalam bidang teknologi. Untuk maksud ini mata pelajaran kemahiran hidup diperkenalkan. Mata pelajaran ini mendedahkan kepada semua murid, lelaki dan perempuan kepada tiga aspek kemahiran – teknologi, keusahawanan dan hidup berkeluarga.
Elemen baru yang diperkenalkan dalam Refomasi Pendidikan ialah kemahiran berfikir. Befikir adalah satu kemahiran dan bukan kebolehan semula jadi. Kepintaran akal atau intelligence adalah potensi. Seorang yang intelligent tidak bererti ia mempunyai kemahiran berfikir sekiranya ia tidak menguasai kemahiran berfikir itu. Perkara ini boleh difahami dengan sebuah contoh.
Kereta Ferrari adalah kereta potensi tinggi yang mampu memecut lebih daripada 300 kilometer satu jam. Sekiranya  pemandu kereta berpotensi tinggi ini tidak mempunyai kemahiran memandu kereta jenis ini, potensi kereta ini tidak mungkin dibawa untuk mencapai potensi yang maksima. Di atas trak lumba pemandu yang tidak  mahir ini mungkin membawa kereta ini selaju 30 kelometer satu kelajuan yang jauh lebih rendah daripada potensi sebenar kereta ini. Ini disebabkan pemandu ini tiada kemahiran memandu kereta berpontesi tinggi.
Demikianlah dengan berfikir, suatu kemahiran yang perlu dipupuk di kalangan pelajar-pelajar. Kementerian Pendidikan amat menyedari bahawa minda adalah suatu yang berharga kerana pada dari minda yang kreatif dan inovatif akan menghasilkan ciptaan-ciptaan yang akan membawa kepada kemakmuran negara.
Zaman ini adalah zaman industri berasaskan pengetahuan. Memandangkan kepada hakikat ini tumpuan diberi untuk mengubah kurikulum yang akan menumpukan kepada daya fikir dan minda yang yang tinggi di kalangan pelajar-pelajar.
Konsep merapatkan sekolah dengan rumah adalah melalui Persatuan Ibubapa dan Guru. (PIBG). Tujuannya adalah supaya kedua pihak dapat berhubung rapat. Tetapi hasilnya tidak ketara. Di peringkat masyarakat rata-rata jurang kefahaman masih wujud di antara sekolah dengan rumah dan masyarakat. Di peringkat murid masalah pembelajaran, disiplin dan moral masih berterusan.
Pengwujudan PIBG merupakan usaha membina muafakat yang melibatkan seramai pihak yang mungkin. Kanak-kanak kecil yang menguasai kemahiran berbahasa tanpa pergi ke sekolah adalah hasil pemuafakatan. Ibu bapa, jiran tetangga dan semua yang bertembung dengan kanak-kanak kecil itu turut menyertai dalam proses pendidikan kanak-kanak itu.
Dalam masa yang singkat kanak-kanak itu menguasai kemahiran berbahasa. Ini adalah satu hasil yang cemerlang yang membuktikan bahawa persekitaran murid mempunyai imput yang penting tehadap prestasinya. Konsep pemuafakatan ini seharusnya diteruskan supaya faedahnya dapat diperolehi seterusnya.
Peranan pemuafakatan ibubapa dalam pendidikan  setakat ini terhad kepada penyertaan mereka dalam masyurat agung yang berlaku setahun sekali.Ada PIBG yang  melancarkan kerja gotong royong dan kempen mengutib dera. Aktiviti seperti ini pun amat terhad penyertaannya keranapenyertaan ini adalah berasaskan projek. Abapila tamat projek tamatlah penyertaan.
Apa yang dikehendaki ialah penglibatan yang berterusan, bukan dalam projek sahaja tetapi juga di dalam proses pendidikan itu sendiri. Di Amerika Syarikat  satu projek yang dikenali sebagai Accelerated School Projek (Projek Pencepatan Sekolah) telah dilancarkan beberpa tahun kebalakangan ini yang melibatkan ibu bapa secara menyeluruh di dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Projek ini adalah berasaskan kepada prinsip bahawa setiap murid mempunyai  potensi untuk berjaya. Tidak ada murid bodoh atau lembab. Murid menjadi demikian adalah kerana sistem persekolahan disusun begitu kaku dan jumud sehingga memantut dan menumpul motiasi untuk belajar. Akhirnya mereka menjadi lembab, bukan kerana sifat semulajadi tetapi disebabkan oleh sisitem yang menjadikan mereka demikian.

No comments:

Post a Comment