Friday, November 27, 2015

BUDAYA BERJIRAN NADI KESEJAHTERAAN UMMAH

 (Disiarkan pada 28. 11. 2015)
Masyarakat Islam mempunyai keunikan dari segi adab dan budaya yang tersendiri yang terbentuk mengikut acuannya serta terpancar dari nilai-nilai tersebut iaitu akidah, perkara-perkara yang bersangkutan dengannya dan cabang-cabangnya.
               Individu Islam mempunyai adab serta budayanya sama ada  dalam soal  makan-minum,  perhiasan dan pakaian, tidur dan bangun, perjalanan dan kerehatan, persahabatan dan kasih sayang, hubungan antara lelaki dan wanita, hubungan antara jiran tetangga, hubungan antara yang muda dan tua, hubungan antara orang kaya dan orang miskin dan sebagainya.
               Kebudayaan, kesopanan dan adat-adat ini telah diwujudkan oleh Islam di dalam mayarakat Islam bertujuan untuk menjadikannya berkhidmat kepada akidah, siar, emosi, akhlak dan tatasusila Islam.
               Memelihara hak berjiran adalah tanggungjawab bersama kerana ia adalah sebahagian daripada nadi pembangunan  ummah di mana setiap individu harus berkerjasama. Jiran tetangga  kita  merupakan sebahagian daripada keluarga kita kerana merekalah yang wajib menghulurkan tangan membantu apabila  diperlukan seperti mengawasi keselamatan rumah kita apabila ditinggalkan untuk berziarah ke tempat lain.
               Binatang-binatang kesayangan kita seperti kucing, ayam dan sebagainya boleh dipelihara oleh jiran kita pada masa ketiadaan kita di rumah dalam urusan berziarah kepada sanak saudara yang jauh yang memakan masa sehari dua dalam perjalanan.
               Mementingkan diri dan tidak memberi ruang untuk membudayakan hak-hak berjiran akan melahirkan pergesaran nilai di mana masing-masing menegakkan kebenaran sendiri. Jika suasana seperti ini berlaku maka  budaya bertimbang rasa demi mewujudkan kerukunan hidup berjiran akan menjadi asing akibatnya kedamaian dan perasaan kasih sayang tidak akan timbul; apa yang subur di kalangan masyarakat kejiranan ialah tumbuhnya kepentingan diri yang tidak kesah amalan kita itu ada manfaat kapada mereka atau sebaliknya.             
Mementingkan diri dan tidak menghormati hak berjiran akan membawa suasana ketegangan hidup. Pergaduhan sering berlaku kerana saling mempersalah antara satu sama lain. Kelemahan jiran kita menjadi buah mulut  yang tersebar luar hingga orang yang tidak wajar mengetahui pun menjadi pelanggan cerita kita yang menimbulkan keaiban  mereka.
               Menyembah Allah SWT bererti memusatkan penyembahan kepadanya semata-mata dengan cara menjalani dan mengatur seluruh aspek kehidupan dunia ini secara zahir dan batin adalah sesuai dengan kehendak Illahi, baik secara perseorangan dalam hubungan dengan Allah atau pun sebagai anggota masyarakat, dalam hubungan terhadap sesama manusia.
               Semua kegiatan seseorang hamba Allah, sama ada yang berupa ibadat terhadap Illahi atau pun yang berupa muamalat terhadap sesama manusia, semuanya itu hendaklah dilakukan dalam rangka persembahannya kepada Allah SWT dengan niat hendak mencapai keredhaan Allah semata-mata. Inilah tujuan hakiki dari hidup ini iaitu keredhaan Allah SWT. keredhaan Illahi yang memungkin tercapainya hidup yang sebenar-benarnya.
               Hidup berjiran merupakan ibadah kerana Allah. Mengenali dan mengasihi jiran tetangga kita ditutut oleh Islam kerana merekalah yang hidup hampir dengan kita yang lebih mengetahui permasalahan domestik kita. Baginda Rasul Nabi Muhammad saw sentiasa menggalakkan umatnya untuk memelihara kemurnian hidup berjiran sehingga beliau mencadangkan bahawa: “Apabila kamu masak sayur banyakkan  kuahnya dan bagikan jiranmu.”
               Beliau  sememangnya amat prehatin terhadap pemeliharaan hak-hak berjiran kerana
Merekalah secara zahir merupakan manusia yang paling dekat dengan kita, lebih dekat daripada anak-anak kandung kita sendiri yang bermastautin di merata tempat yang jauh dari perkampungan kita.
               Semasa keadaan hidup yang genting sekalipun di mana kita memerlukan orang lain
membantu kita, ahli jiranlah menjadi orang pertama yang boleh menyelesaikan masalah kita. Walaupun ada masalah yang merunsingkan pemikiran kita pasti jiran tetanggalah yang boleh sekadar memberi pandangan cara bagaimana menyelesaikan masalah berkenaan. Boleh katakan hak berjiran adalah  keutamaan diberi laluan dalam bermasyarakat di mana sahaja kita bermastautin kerana merekalah merupakan sebahagian daripada keluarga kita.
               Sebagai contoh, pernah berlaku dalam sebuah kawasan perumahan. Tuan rumah sebuah keluarga berkhidmat jauh dari rumahnya yang memakan masa sehari suntuk untuk memandu sampai ke tempat kerjanya. Maka terpaksalah  tuan rumah itu tinggal di rumah yang disediakan oleh kerajaan. Ia hanya menziarahi keluarga sekali dalam dua minggu.
               Isterinya tidak dapat bersamanya kerana dia juga berkhidmat dengan kerajaan  yang sukar hendak berpindah ke tempat suaminya. Isteri tinggal bersama anak-anak dan seorang ibu mentua yang sudah lanjut usianya. Pada suatu ketika tiba-tiba ibu mentuanya jatuh sakit secara mengejut dan dalam masa yang singkat beliau balik ke rahmatullah! Isteri serta anak-anak yang masih bersekolah saja berada di rumah. Kemudian si isteri menyampaikan berita keluarga berkenaan kepada jiran tetangganya yang terdekat.
               Jiran tetangga berkenaan tidak membuang masa terus mengurus peralatan permandian mayat. Kemudian berjumpa dengan pengerusi jawatan kuasa perkuburan di kampung lain  meminta izin menggunakan kawasan perkuburan mereka untuk pengkubumian arwah yang baru meninggal. Kampung perumahan di mana beliau bermastautin tidak mengizinkan untuk mengguna kawasan perkuburan yang diuntukkan bagi perkampungan tersebut.
               Tuan rumah (suami) sedang dalam perjalanan pulang; tetapi segala persiapan untuk pengkubumian ibunya sedang berjalan rancak. Setelah sampai beliau amat bersyukur kerana permasalahan yang amat merunsingkan hatinya semasa dalam perjalanan pulang telah selesai. Beliau tahu bahawa pengerusi kampung di mana beliau bermastautin sememangnya berkeras hati tidak membenarkan diguna kawasan perkuburan mereka seperti mana pengalamannya apabila memindahkan kuburan ayahnya dari satu tempat ke tempat berkenaan.
               Dengan pertolongan jiran yang terdekat maka permasalahan yang mungkin akan berlaku antara pengerusi Jawatan  Kemajuan Kampung (JKKK) dengan tuan rumah dapat di atasi. Pengerusi JKKK berkenaan tidak mementingkan hak-hak berjiran sehinggakan tidak membenarkan mengguna kawasan perkuburan kampungnya.
               Manusia diamanahkan Allah menjadi khalifah-Nya di muka bumi ini untuk mentadbir dan mengurus segala makhluk serta permasalahan kehidupan. Tanah ini adalah hak milik mutlak Allah SWT dan manusia diamanahkan untuk mengurus segala kesulitan mengenai penggunaan tanah. Tanggungjawab yang diberi kepada manusia ialah wajar berlaku adil dan saksama dalam semua hal pembangunan kehidupan. Tanah bukanlah hak milik manusia tetapi hanya hak gunapaki semata maka wajarlah bertimbang rasa serta berkerjasama dalam semua hal demi keperluan orang lain.
               Hak berjiran diumpamakan sebagai aur dengan tebing sentiasa tolong menolong antara sesama sendiri yang bersangkutan dengan masalah kebajikan. Apabila kita sakit jiran tetangga lah yang boleh membantu membawa ke hospitan tetapi kalau kemampuan itu tidak ada pada kita harus memberi tahu jiran lain yang berkemampuan untuk menolong.  
               Melaksanakan amanah Allah wajar  ada kerjasama sesama ahli masyarakat yang tinggal sekampung. Kerjasama adalah suatu faktor untuk meningkatkan kehidupan bermasya- rakat ke tingkat yang tinggi atau ke tingkat kemewahan bersama. Tamadun moden mendapati kerjasama ini sangat penting. Oleh demikian diadakan berbagai institusi kerjasama pada setiap bandar. Dan ini jelas menunjukkan betapa penting wujud kerjasama itu untuk kebahagiaan masyarakat.
               Asas kerjasama ini disebutkan dalam al-Qur’an yang bermaksud:
               “Bertolong-tolonglah kamu kepada kebaikan dan takwa dan janganlah kamu ber- tolong-tolong pada perkara dosa dan permusuhan.” Al-Ma’idah ayat 5:2
               Al-Qur’an menyuruh umat Islam supaya berkerjasama dalam membuat  kebaikan dan takwa. Kebaikan atau Al-Birru daripada segi bahasa boleh membawa pengertian: “pemberian, taat, benar dan membuat damai”. Jadi al-Birru merupakan suatu kalimah yang banyak mengandungi sifat-sifat baik. Sedangkan takwa itu pula ialah takutkan Allah dan beramal dengan patuh kepada-Nya.
               Jadi al-Birru  dan at-Takwa ialah kerjasama kepada setiap perkara yang  dapat menghasilkan kebaikan sama ada ianya berkerjasama untuk mendapatkan kebahagian di akhirat atau kerjasama bagi kemajuan umat seperti membina  sekolah, hospital, tempat-tempat perlindungan atau kerja-kerja amal yang  lain.
               Dalam bahagian kedua  dari ayat di atas, ditegah bekerjasama dalam perkara-perkara dosa dan permusuhan ‘Ithmun dari segi bahasa ialah kerja-kerja yang hina. Sedang permusuhan (‘udwan) ialah kezaliman. Termasuk dalam dosa dan permusuhan ialah setiap kerja yang mendatangkan keburukan kepada individu atau masyarakat.
               Jadi kerjasama yang sebenar yang diserukan oleh Islam ialah kerjasama untuk kebaha- gian individu dan masyarakat dan kerjasama yang apabila dilakukan oleh masyarakat akan menimbulkan perdamaian di kalangan mereka.
               Budaya berjiran  wajar mempunyai sifat mulia yang patut ada pada manusia seperti sifat ithar  yang banyak membawa kebaikan kepada manusia. Ianya sentiasa menjadi lambang kepada orang-orang yang berjiwa besar yang berusaha untuk kebajikan umat manusia.
               Ithar mempunyai kesan besar dalam memperkukuhkan kasih sayang di kalangan anggota masyarakat. Menjadikan mereka berperasaan tolong menolong. Inilah kebahagiaan yang dibawa oleh ithar kepada tuannya. Salah satu penemuan yang penting yang ditemui oleh ilmu jiwa moden ialah “Kebahagiaan tidak akan diperolehi tanpa pengorbanan oleh seseorang untuk kebaikan”.
               Al-Qur’an menyeru kepada ithar serta memuji orang-orang yang bersifat demikian. Firman Allah surah Hasyr ayat 59:9 yang bermaksud:
               “Dan mereka mengutamakan (orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang terpelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang beruntung.”
               Semasa Nabi Muhammad  berhijarah ke Medinah orang tempatan atau yang dikenali sebagai Ansor, Allah memuji mereka serta menerangkan kelebihan dan kemuliaan mereka. Mereka itu ialah orang-orang yang  telah sedia mendiami kota Madinah dan menetap di sana serta telah beriman dengan Allah dan rasul-Nya sebelum kedatangan Nabi Muhammad s.a.w. dan kaum Muhajirin ke Medinah. Kaum Ansor mencintai saudara-saudara mereka dari kaum Muhajirin dengan memberi sebahagian hartanya kepada mereka serta mengajak mereka tinggal serumah bersama-sama.
               Sikap mengutamakan orang lain itu bukanlah menunjukkan mereka tidak  berhajat kepada harta tapi sebenarnya mereka adalah juga orang yang berhajat. Hal ini untuk menunjukkan besarnya pengorbanan mereka dengan mendahulukan orang lain daripada kepentingan diri sendiri.
               Dan barang siapa yang dipelihara daripada perasaan lokek dan kikir disebabkan rakus dan tamak yang merupakan suatu naluri dari sifat semulajadi pada diri seseorang – maka siapa yang dipelihara oleh Allah daripada sifat yang tercela itu – Kata Tuhan, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.
               Budaya berjiran melahirkan pergaulan menurut norma-norma kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan hukum syara’, serta memenuhi segala hak yang berhak mendapat kannya masing-masing menurut kadarnya.
               Agama Islam menyeru dan mengajak kaum muslimin melakukan pergaulan di antara kaum musimin, baik bersifat peribadi orang seseorang, mahupun badan dalam bentuk kesatuan. Kerana dengan pergaulan, kita dapat saling berhubungan mengadakan pendekatan satu sama lain, boleh saling tunjang menunjang dan saling isi mengisi dalam keperluan hidup masing-masing.
               Juga dengan pergaulan kita dapat mencapai sesuatu yang berguna untuk kemasala- hatan masyarakat yang adil dan makmur, dalam membina masyarakat yang berakhlaqul karimah. Kemasalahatan masyarakat yang dilandasi dengan akhlaqul karimah tidak  akan terwujud kecuali dengan kemurnian pergaulan antara mereka.
               Kerapkali pergaulan itu membawa suara yang subang di antara mereka, hal ini dapat
terjadi kerana ada orang-orang yang memandang dirinya lebih baik dari orang-orang yang lain. Oleh kerana itu hilanglah daripadanya sifat menghormati orang lain dan hilang pula sifat kemuliaan di antara mereka.
               Islam adalah agama yang dilandasi persatuan dan kasih sayang. Kecendurungan untuk saling mengenal di antara sesama manusia dalam hidup dan kehidupan merupakan ajaran Islam yang sangat ditekan. Islam bukan agama yang didasarkan pada  hubungan liar yang  tidak mengenal batas, tetapi Islam mempunyai garis hidup yang kongkrit dalam batasan-batasan hidup bermasyarakat.

Oleh kerana itu Islam tidak mengajarkan pemeluknya untuk melakukan ibadat di tempat-tempat terpencil sendirian yang khusus dan terasing dari masyarakat, kerana Allah tidak menyediakan derajat-derajat yang tinggi bagi orang-orang yang mengucilkan diri.     

No comments:

Post a Comment