Friday, July 7, 2017

,MANUSIA MEMPUNYAI HATI YANG IKHLAS DAN JUJUR

 (Disiarkan pada 07. 07. 2017)
Amal ibadat kita adalah buah kepada keimanan kepada Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kemanfaatannya, adalah kesempurnaan hidup di sisi Allah S.W.T. di samping keutuhan kekhalifaannya sebagai satu tanggungjawab dan amanat Allah S.W.T. Kewujudan segala makhluk di alam kehidupan adalah atas kekuasaan Allah untuk keman- faatan hidup kita sebagai hamba Allah.
Walaubagaimana pun semua makhluk adalah dalam kekuasaan Allah S.W.T. untuk menyesuaikan keadaan kehadirannya sesucuk dengan kemanfaatan hidup makhluk lainnya. Sebagai contoh, kekuasaan api untuk memakan (membakar) makhluk lainnya dapat diperintah kan Allah agar ia menjadi sejuk untuk keselamatan bagi Nabi Ibrahim apabila raja Namrud mencampakkan Nabi Ibrahim ke dalam ungun api untuk membunuhnya atas kesalahan mero- sakkan sembahan mereka yang direka oleh mereka sendiri.
Keikhlasan dan kejujuran manusia untuk mentarbiahkan umat ke jalan kehidupan yang diredai Allah membuahkan keselamatan bagi Nabi Ibrahim kelak memboktikan kepada makhluk manusia yang menduakan Allah agar balik ke pangkal jalan. Tetapi jika manusia tidak menggunakan hati yang ikhlas dan jujur terhadap kekuasaan Allah maka Allah tidak berkompromi dengan manusia yang jahil tanpa berpandu kepada kekuasaan Illahi.
 Di dalam melakukan kebenaran, lebih-lebih lagi di dalam menyebarkan kebenaran, manusia akan selalu mendapat halangan dan rintangan. Bahkan rintangan dan halangan itu memuncak atau meningkat menjadi tentangan-tentangan atau tindakan-tindakan permusuhan. Tentangan dan permusuhan sering meningkat dan memuncak lagi menjadi  ancaman-ancaman (intimidasi) sehingga menimbulkan perkelahian yang mengakibatkan pembunuhan.
Seorang yang telah mengabdikan dirinya untuk menyebarkan kebenaran di atas permukaan bumi, di tengah-tengah masyarakat manusia yang berbagai corak dan ragamnya itu, harus sabar, tetap hati dan tabah menghadapi segala macam halangan dan rintangan. Sabar menghadapi segala tentangan dan permusuhan, bahkan menghadapi setiap ancaman atau intimidasi dari pihak yang menentang kebenaran itu.
Jadi sabar itu ertinya bukanlah menyerah kalah terhadap musuh kebenaran, tetapi tetap hati dan tabah menghadapi musuh sehingga kita mencapai kemenangan dan musuh-musuh itu dapat dikalahkan sekalah-kalahnya.
Kalau yang membela dan menyebarkan kebenaran itu lemah hati dan semangat, dengan sedikit halangan dan rintangan saja sudah mundur ke belakang dan  berhenti membela dan menyebarkan kebenaran itu, maka akhirnya kebenaran itu akan lenyap dari permukaan bumi ini. Maka kekeliruan dan kebatilan akan bersimaharajelalela di permukaan bumi ini,  sehingga permukaan bumi ini akan menjadi hutan belantara, di mana berkeliaran binatang-binatang lair dan buas.
Firman Allah Surah  Al-Baqarah ayat 2:30 yang bermaksud: (terjemahan)
“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat:Sesungguh Aku hendak menciptakan Khalifah di bumi.”
Yang bermaksud bahawa Allah menciptakan kita manusia di atas permukaan bumi ini menjadi khalifah, menjadi pengatur yang bertanggungjawab, agar di permukaan bumi ini ada kehidupan yang teratur, jangan permukaan bumi ini jangan menjadi hutan belantara saja. Bila kita manusia hidup dipermukaan bumi ini hanya sekadar makan dan minum saja, seperti kehidupan binatang-binatang, maka  kita  sudah menyelewing dari tugas hidup kita sebenar nya.
Dan dengan penyelewengan ini derjat hidup manusia akan jatuh menjadi setaraf dengan derajat kehidupan binatang-bintang. Hidupnya merugi, itu bererti bahawa ia lebih baik tidak hidup sama sekali. Seperti bila seorang dagang merugi, maka dia lebih baik tidak berdagang sama sekali.

               Agar kehidupan kita manusia di permukaan bumi ini jangan sampai merugi, maka seluruh kehidupan kita harus berisi empat perkara yang diterangkan dalam Surah Al-Ashr, iaitu: Iman, melakukan kebajikan, membela dan menyebarkan kebenaran, dan sabar atau tetap hati dan tabah atas kebenaran itu.
               Sebab itu marilah kita perdalamkan erti sabar ini, agar kita dapat memetik buahnya untuk memberi nilai hidup dan kehidupan kita di alam ini.
               Sabda Rasulullah s.a.w, yang bermaksud: (terjemahan)
“Keimanan itu 2 bahagian, satu bahagian terletak dalam kesabaran dan  sebahagian lagi terletak dalam perasaan syukur.”
               Sabar ialah tetap hati dan tabah menghadapi halangan dan rintangan berbagai-bagai atau musibah. Sedang syukur ialah perasaan gembira dan terima kasih terhadap Allah bila menerima nikmat dan pemberian-pemberian-Nya. Jadi bila seorang hanya pandai bersyukur saja ketika menerima nikmat dan rahmat Allah, tetapi bila menghadapi bahaya-bahaya dan kesusahan tidak berhati sabar, maka  orang itu baru memiliki seperdua keimanan. Ertinya belum dia beriman 100%.
               Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 2:45 yang bermaksud: (terjemahan)
               “Minta tolonglah kamu kepada Tuhan dengan sabar dan mengerjakan sembahyang, sesungguhnya sembahyang itu amat berat, kecuali di atas orang-orang yang khusyuk (taat).”
               Allah telah menyuruh hamba-Nya, agar sentiasa memohonkan pertolongan-Nya, dan dengan mengurniakan sifat kesabaran di dalam melaksanakan sebarang kerjanya, dan mengurniakan keteguhan hati di dalam menunaikan ibadat sembahyang, serta menahan diri dari perkara-perkara yang tidak disukai oleh kehendak hati.
               Dengan kesabaran akan tercapai kejayaan. Pekerjaan sembahyang pun hanya dapat disempurnakan dengan banyak menggunakan sifat  kesabaran. Itulah sebabnya di dalam ayat ini didahulukan kalimat sabar dari kalimat asolat kerana pentingnya kedudukan sifat itu, dan amat mustahak dipunyai oleh setiap individu.
Ibadat sembahyang pula, adalah satu-satunya ibadat yang paling utama, kerana ia mengandungi segala jenis ibadat, baik mengenai rohani mahupun mengenai jasmani. Setiap petugasnya mestilah bersiap diri dalam waktu-waktunya. Hendaklah menyucikan dirinya  terlebih dahulu, bersih badan, pakaian dan tempat, tertutup aurat dengan pakaian yang sopan, mengeluarkan wang kerana keperluan yang dihajati dalam menunaikan sembahyang.
Menghadapi kepada yang satu, ke arah yang satu dengan tujuan yang satu. Waktu mengerjakannya benar-benar dilakukan dengan sepenuh tugas, khusyuk dan ikhlas sepenuh hati, semata-mata hanya untuk Allah.  
Berjuang bersungguh-sungguh melawan godaan syaitan yang sentiasa hendak memalingkan hati manusia. Merayu dan munajat kepada Allah memohon yang hak. Memohon dan meminta, bebas berkata-kata dengan tiada payah memakai pengatara. Kalimat suci Al-Quran dibaca, dua kalimah syahadah sebagai penyaksian diucapkan, dan banyak lain-lain lagi.
Sesungguhnya ibadat sembahyang itu amat berat untuk dipikul, berat untuk dijalankan, kerana banyak syarat-syaratnya, banyak rukun-rukunnya dan banyak pula pantang larangnya. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk yakni taat dan takut kepada Allah. Sembahyang itu merupakan ibadat yang ringan dan mudah, apabila telah merasakan kelezatannya akan berasa katigih.
Betapa tidak, kerana dengan sembahyang ia telah berasa dirinya benar-benar di hadapan Allah, terasa aman dan tenteram jiwanya. Meskipun Tuhan itu tiada dapat dilihatnya, tetapi ia percaya Tuhan ada melihatnya. Ia yakin di akhirat kelak dapat berjumpa Allah – sebagaimana yang difirmankan dalam Surah al-Baqarah ayat ke 2:46 yang bermaksud:
“Iaitu orang-orang yang yakin – mengetahui mereka akan berjumpa dengan Tuhan
mereka,dan mereka akan kembali kepada-Nya.”
Ayat ini menunjukkan bahawa di akhirat, manusia akan dapat melihat Tuhannya. Orang-orang yang khusyuk, yakni taat dan takut kepada Allah sembahyang itu merupakan ibadat yang ringan dan mudah terutama sekali apabila telah merasakan kelezatan iman kepada
Allah.
               Untuk menambahkan khusyu’ hendaklah kita ingat, sampai menjadi keyakinan,  bahawasanya kita ini datang ke dunia atas kehendak Tuhan dan akan kembali ke akhirat dan akan bertemu dengan Tuhan. Di hadapan Tuhan akan kita pertanggungjawabkan semua amal dan usaha kita selama di dunia. Maka dari sekarang hendaklah kita latih diri mendekati Tuhan.
               Imam Ghazali mengatakan bahawa jika kamu berdiri sembahyang hendaklah sebelum  kamu takbir kamu ingat seakan-akan itulah sembahyang yang terakhir. Mungkin nanti engkau akan mati, sebab itu engkau khusyu’kan hatimu menghadap Tuhan.
               Inilah beberapa seruan kepada Bani Israil, untuk mengembalikan mereka kepada pangkal agama yang sejati. Sebab itu agama yang mereka peluk selama ini itulah dia inti Islam dan marilah menjadi Islam. Kamulah yang lebih patut mula-mula menyambutnya.
               Kesempurnaan ibadat kita berpangkal kepada keimanan dan kekhusyu’kan kita dalam melaksanakan ibadat sembahyang. Kita mempunyai keyakinan bahawa kita diwujudkan di dunia oleh Allah dan setelah agenda dunia selesai kita akan kembali menemui Allah. Firman Allah dalam Surah Yunus ayat 10: 7-8  yang bermaksud: (terjemahan)
               “Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharap menemui Kami (Allah) dan reda dengan kehidupan dunia dan mereka merasa tenteram dengannya, dan orang-orang yang cuai terhadap keterangan Kami. Mereka itu tempatnya dalam neraka disebabkan oleh apa yang telah mereka usahakan.
               Setelah Allah menyebutkan bukti-bukti tentang adanya Allah yang menciptakan langit, bumi, peredaran malam dan siang, dengan menetapkan pula tentang adanya hari kebangkitan untuk membalas semua amalan manusia, maka  disebutkan-Nya pula keadaan orang-orang yang ingkar dan kufur begitu pula keadaan orang-orang Mukmin dan beramal salih.
               Mula-mula disebutkan di sini orang-orang yang kufur itu dan pembalasan yang akan mereka terima iaitu: “Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharap menemui Kami (Allah), yakni tidak menyangka akan berjumpa Tuhan di akhirat, kerana tidak takut mendusta kan adanya pahala dan dosa. “Dan reda dengan kehidupan dunia,” yakni mereka  lebih suka memilih dunia dengan berusaha mencari kemewahannya daripada memilih akhirat. “Dan mereka  merasa tenteram dengannya,” Yakni hati mereka tenteram, kerana dapat memuaskan kehendak hawa nafsu mereka dalam menikmati kemewahan dunia.
Maka dengan adanya ketenteraman seperti ini – bagi orang-orang kafir – menyebabkan “hilangnya” dari hati mereka “rasa takut kepada Allah dan harapan menemui-Nya”, meski pun mereka  dengan amaran dan ancaman namun tidak juga masuk ke dalam hati mereka.  
“Dan orang-orang yang cuai terhadap keterangan Kami”, yakni begitu pula orang-orang yang tidak mengindahkan tanda-tanda keesaan Allah serta Al-Quran yang diturunkan ke atas Nabi Muhammad (s.a.w.) dan tidak meneladani pengajarannya. Malah, mereka itu tidak mempedulikannya sama sekali. Mereka itu yang telah disebutkan perkertinya tadi.
“Tempatnya di dalam neraka disebabkan oleh apa yang telah mereka usahakan”, yakni balasannya di akhirat ialah akan  tinggal di dalam neraka selama-lamanya. Kerana mereka telah mengotori  diri dengan  perkara pekerti syrik dan  menyelebungi jiwa mereka dengan kegelapan pengaruh hawa nafsu kehaiwanan, sehingga hati mereka tidak dapat lagi disinari oleh cahaya kebenaran dan kebaikan. Maka tidak ada tempat bagi mereka, hanyalah neraka yang penuh seksaan.
Perasaan ikhlas itu puncanya daripada hati yang sihat. Ciri-ciri hati yang sihat ialah Satu:  Apabila hati meninggal dunia ini menuju alam akhirat, sehingga seakan ia termasuk penduduknya. Ia datang ke negeri yang fana’ sebagai orang asing yang singga sebentar sebelum meneruskan perjalanannya menuju alam akhirat. Sebagaimana telah diwasiatkan Nabi s.a.w. kepada Abdullah bin Umar r.a.
                    “Jadikan dirimu di dunia ini seakan-akan kamu orang asing atau orang yang sedang menyebarangi suatu jalan.”  (HR. Bukhari)
                    Semakin teruk penyakit yang ada di dalam hati seseorang akan semakin sibuk mengejar dunia. Dunia ini dijadikan kehidupan yang kekal.
                    Kedua, jika ia tertinggal wiridnya dari Al-Qur’an atau zikrulah, atau suatu periba- datan lainnya, maka ia merasakan sakit yang tiada terperi melebihi sakitnya orang yang tamak dan bakhir saat kehilangan barang barang kesayangannya.
                    Ketiga, ia sentiasa rindu untuk mengabdikan diri di jalan Allah (berkhidmat), seperti rindunya seseorang kepada orang yang amat disayanginya. Yahya bin Mu’az berkata: Barang siapa merasa seronok dan damai bekhidmat kepada Allah, maka segala sesuatupun akan mudah keinginannya berkhidmat kepadanya, dan barangsiapa yang tenteram pandangannya (mata hatinya) kerana Allah, maka tenteram pula yang lainnya ketika melihat orang seperti ini.
                    Kempat, Apabila tujuanya hanya satu, iaitu taat kepada Allah S.W.T.
                    Kelima, bila sedang melakukan solat, maka hilanglah semua kegundahannya pada kenikmatan dia yang semua itu. Di dalam solat ia temukan kenikmatan dan kesejukan jiwa yang suci.
                    Keenam, sangat menghargai waktu dan tidak menyia-nyiakannya melebihi rasa kekuatiran orang bakhil dalam menjagi hartanya.
                    Ketujuh, tidak pernah terputus dan malas (future) untuk mengingat Allah.
                    Kelapan, lebih mengutamakan pada pencapaian kualiti diri suatu amal perbuatan daripada kuantitinya. Ia lebih condong pada
keikhlasan dalam beramal, mengikut petunjuk syariat Rasul SAW (Mutaaa’ah dan ikhlas dalam beribadat), disamping ia selalu merenungkan

segala bentuk kurnia yang diberikan Allah kepadanya, dan selalu muhasabah diri.  

No comments:

Post a Comment