Sunday, November 29, 2009

LAKUNAN PEMANGKIN MASYARAKAT ISLAM MEMBELAKANGI AKIDAH (Disiarkan pada 21. 11. 2009)

Lakunan merupakan satu hidangan moral kepada masyarakat umum untuk menggambar kan peristiwa sesuatu disiplin kehidupan yang pada kebiasaannya memfokoskan kepada kewiba- waan individu tertentu menangani tamadun pembangunan. Walau bagaimana pun dunia perfili- man lebih menekankan kepada hidangan-hidangan yang menggambarkan keterikatan kekeluar- gaan yang dimainkan melalui budaya bercinta.
Industri perfiliman kebanyakanya mempunyai sandaran kepada budaya pelakun-pelakun Barat yang kehadiran pelakun wanita mempunyai kepentingan sebagai pemangkin dalam usaha melahirkan perasaan cinta. Apakah yang menjadi katalis atau pemangkin dalam jiwa para pelakun, maka mereka menciburi diri dalam industri perfiliman? Manusia mempunyai naluri, suka dipuji dan disanjung tinggi kepada apa sahaja yang dilakukan. Faktor semulajadi manusia merasa seronok dan bangga menayangkan penampilannya kepada khalayak ramai dan memikir kan ingin menjadi idola kepada para peminatnya!
Jika dilihat dari sudut kemanfaatannya kepada pembangunan diri, adalah sukar nak dikategorokan sebagai cara yang terbaik untuk menampilkan diri sebagai idola. Setiap perlakuan yang mengiklankan kemegahan diri akan mengkufuri nikmat Allah yang dikurniakan kepada hambah-Nya. Apa yang wajar ada dalam pemikiran setiap individu adalah menghiasi diri dengan kesyukuran kerana dikurniakan wajah sedemikian rupa.
Kita berlakun untuk mendidik dan menyedarkan orang ramai cara bagaimana nak menyelesaikan sesuatu teka-teki kehidupan tetapi masalah berkenaan kurang ditekankan kepada pembangunan diri. Kita membimbing orang lain cara bagaimana hidup bermasyarakat tetapi bagaimana keadaan diri sendiri? Adakah agenda tersebut sudah diterjemahkan pada diri anda? Pepatah Melayu mengatakan seperti “ketam mengajar anaknya berjalan betul!”
Lakunan, pemangkin masyarakat Islam membelakangi ibadahnya. Baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w. menyarankan kepada umatnya untuk merebut yang lima sebelum yang lima datang. Visinya dalam pembangunan dunia ialah pergunakan masa dalam hidup sebaik mungkin dan jangan masa menggunakan kita. Masa dan usia, manusia seiring sejalan menuju distinasi mutlak yang ditentukan oleh Allah yang Maha Pencipta.
Hidup di dunia adalah peluang memperbaiki, serta mengumpul dana pahala sebagai bekalan hidup untuk menempuhi perjalanan seterunya menuju akhirat. Buaiyan dunia sudah sememangnya disediakan Allah untuk memberi kesempatan kepada hambah-Nya, memahami tanggungjawabnya sebagai kahlifah, di samping sebagai ujian Allah sejauh mana kefahaman dan kesukarannya menangani segala nikmat Allah berikan kepada hambahnya.
Segala bentuk hiburan, keseronokan, kebahagian dan keselesaan dalam menelusuri kehi- dupan di dunia adalah kekuasaan Allah mewujudkannya untuk menguji manusia tetang kecin- taannya terhadap dunia yang nyata berbanding dengan dunia akhirat yang berbentuk ghaib. Dengan pada itu manusia dibekalkan dengan segala fakulti dalaman pada diri setiap mukmin guna untuk menyedarkan diri tentang amalan-amalan yang berbentuk kufur atau bermanfaat kepada kehidupan manusia.
Faktor-faktor yang sentiasa mengelincirkan manusia dalam segala amalan pembangunan nya ialah kefasikan iblis yang telah berjanji kepada Allah untuk menyesatkan manusia dari keredhaan Allah atas segala amalannya. Dengan pada itu juga Allah bekalkan manusia dengan naluri instink yang berupa perasaan dalaman yang dikenali sebagai hawa nafsu terhadap sesuatu yang menggairahkan. Tetapi dengan pada itu manusia diberi jalan untuk mengelakkan diri dari terjebak dalam amalan yang megkufurkan akidah dengan kembali berpegang teguh kepada tali Allah (al-Qur’an) dan sunnah Rasulullah s.a.w.
Hidup ini diibaratkan sepohon pokok.yang tinggi atau sepohon rumput yang merayap di atas tanah. Pokok yang tinggi menjulang ke langit mempunyai resiko tinggi ditumbang angin kencang
manakalah sepohon rumput pula tidak mempunyai masalah mengenai angin yang bertiup kencang tetapi bersedialah menerima najis yang dibuang oleh haiwan yang lalu lalang serta sentiasa dipijak-pijak oleh haiwan berbagai jenis.
Allah berfiman dalam al-Qur’an yang bermaksud “Baca (Iqra)” yang membawa maksud manusia wajar memahami mesej yang terucap oleh Allah iaitu al-Qur.an dan mesej yang tercipta oleh Allah iaitu alam ini.
Kehadiran segala makluk yang ada dalam alam kehidupan mempunyai tamsil atau ajaran kepada manusia. Sepohon pokok itu memberi kefahaman kepada manusia bahawa jika anda inginkan pencapaian yang tinggi sebagai pemain dalam pembangunan umat, bersedialah mengalami kegagalan. Apa saja yang anda ceburi dalam mengolah kehidupan pasti ada sahaja yang menjadi masalah yang tidak menyenangkan anda.
Faktor-faktor yang membuat anda sentiasa dalam keadaan bermasalah mengolah agenda pembangunan disebabkan disiplin perlaksanaannya tidak dimurnikan dengan keredhaan Allah S.W.T. Allah itu Maha Kuasa dan Dialah bertanggunjawab terhadap segala-galanya dalam aktiviti kehidupan.
Seorang perniaga mendapat pulangan atau keuntungan yang lemayan dari aktiviti perniagaannya. Tetapi jika ibadah sembahyangnya menjadi asing baginya maka kebarakatan kepada hasil pendapatannya tidak menjadi manfaat dalam hidupnya. Walaupun pendapatannya lemayan tetapi penghasilan itu keluar seperti air yang mengalir keluar tidak diketahui ke mana hilangnya. Apa saja yang kita laksanakan, pemikiran anda wajar berkiblat kepada keredhaan Allah S.W.T. maka dengan cara demikian penampilan anda sebagai pemain dalam satu-satu aktiviti kehidupan sentiasa dilindungi Allah.
Aktiviti lakunan sentiasa mengambil sebahagian besar masa anda dalam sehari. Ini bermakna peruntukan masa untuk ibadah kepada yang Maha Pencipta menjadi mangsa dipinggir kan. Jika demikian keadaan hidup itu maka agenda pembangunan rohani terpaksa dikorbankan. Menjadikan pembangunan dunia sebagai keutamaan dalam kehidupan samalah dengan perinsip hidup seekor haiwan yang hidupnya hanya mencari makanan apabila perutnya merasa lapar.
Hidup ini memerlukan keikhlasan dalam perlaksanan pembangunan. Segalanya difikir kan sebagai sesuatu yang amat penting dalam melaksanakan perubahan. Tetapi dalam aktiviti lakunan ia dihidangkan sebagai satu budaya kehidupan yang direka sedemikian rupa seolah-olah ia telah berlaku atau belum berlaku dalam kehidupan sebenar.
Dalam memurnikan kehidupan di alam dunia, manusia diamanahkan sebagai pemain atau pelakun. Menjadi pemain atau pelakun yang terbaik dalam mentamadunkan kehidupan wajar dimurnikan dengan kesucian beragama kerana ia sebagai landasan menujuh redha Allah S.W.T. Apa yang seharusnya menjadi wawasan dalam pembangunan ummah ialah hubungan manusia dengan Allah yang dihiasi dengan hubungan anda dengan sesama insan.
Pelakun di pentas lakunan memerlukan kepekaan sosial sebagai nadi menghidupkan lakunan yang dipersembahkan. Sasaran kita ialah para penonton yang memerlukan suntikan ukhuwah kemanusiaan yang menjadi kekuatan menghidupkan lakunan yang di persembahkan. Di pehak pelakun pula wawasan yang mempengaruhi lakunannya ada empat. Pertama sebagai hiburan; kedua sebagai flatform pendidikan kepada masyarakat umum; ketiga sebagai kepuasan diri yang menimbulkan kegairahan dalam hidupnya; dan keempat ialah mendapat ganjaran berupa wang dari Pengarahnya.
Walau bagaimanapun pelakun atau pemain dalam alam kehidupan memerlukan kekuatan
iman kepada Allah S.W.T. Menjadi pemain yang terbaik dalam melahirkan tamadun kehidupan wajar dengan iman dan ketakwaan kepada yang Maha Pencipta. Sebagai pemain memurnikan alam kehidupan, wawasan yang mempengaruhi manusia untuk menjadi pemain yang baik ada empat:
Pertama memelihara hubungan manusia dengan Allah; kedua memurniakan hubungan anda dengan sesama insan; ketiga ialah mendapat dana pahala sebagai bekalan hidup di alam berikutnya (alam barzakh, dan alam akhirat, setelah selesai agenda di dunia); dan keempat ialah memelihara maruah diri di hadapan Allah S.W.T. yang menjadi pemangkin mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat.
Jika dibandingkan kemanfaatan dalam kedua arena pembangunan, beberapa kesimpulan dapat kita perolehi. Menjadi pelakun di pentas perfiliman, tujuan utama pelakun ialah ganjaran dunia berupa wang dan menjadi idola kepada dunia perfiliman. Maka itu aktivitinya adalah pemangkin kepada membelakangi akidah.
Menjadi pemain atau pelakun dalam pembangunan ummah, kudrat kemanusiaan terpelihara di sisi Allah S.W.T. Kebajikan pembangunan rohani dan jasmani sentiasa mendapat jaminan dan keredhaan Allah S.W.T. Hubungan anda dengan alam akiharat (Allah) sentiasa terpelihara yang akan menjamin kemurnian hubungan anda dengan aktiviti keduniaan. Dengan memperolehi kemanfaatan tersebut manusia akan terdidik membudayakan hidup takwah dan tawadhu di hadapan Allah S.W.T.
Setiap individu mempunyai tanggungjawab dalam memurnikan kehidupannya. Tanggung jawab tersebut ialah mengenai kebajikan dunia dan tanggungjawab terhadap kebajikan akhirat. Kedua-dua alam tersebut kekuasaan mutlak ialah dari Allah S.W.T. Tanggungjawab anda di alam dunia ialah mengagamakan pembangunan atau dalam erti kata melaksanakan segala aktiviti kehidupan dengan kesucian beragama.
Semua aktiviti kehidupan merupakan ibadah kepada Allah maka itu setiap agenda yang kita laksaakan wajar dimurnikan dengan kesucian beragama. Dengan agama hidup menjadi terarah kerana kekuasaan Allah itu adalah menjadi mutlak dalam kehidupan. Kekuasaan kita terhadap diri sendiri sebenar tidak ada tanpa Allah S.W.T. Allah mewujudkan manusia dan Allahlah juga yang berwajar menyempurnakan kehidupan hambah-Nya dengan membekalkan segala fitrah sebagai fasiliti membina tamadun kehidupan.
Dalam diri setiap individu ada tiga fasiliti penting yang Allah telah bekalkan seperti otak untuk mengolah aktiviti kehidupan; hati untuk melihat fenomena alam yang gahib; dan kemahiran berfikir sebagai kekuatan diri mencari jawapan kepada segala permasalahan kehidu- pan. Fasiliti tersebut adalah kekuasaan Allah membekalkan kepada hambah-Nya. Mengapakah manusia mengkufuri ibadahnya apabila berhadapan dengan keseronokan dunia.
Lakunan adalah hiburan di pentas dunia maka itu mereka yang menceburi diri dalam dunia perfiliman sentiasa dihayalkan dengan keseronokan diri dibawa oleh adegan-adegan yang wajar diikuti seperti mana arahan dalam skrip yang telah disediakan. Harus faham bahawa lakunan adalah agenda yang memunikan pembangunan yang mendapat redha dari Allah S.W.T. Jika lakunan dikategorikan sebagai ibadah maka itu mengapakah manusia tergama membela- kangi akidah?
Penampilannya; pakaiannya; dan perwatakannya sebagai pelakun tidak memaparkan satu senario yang menggambarkan keislaman. Sebenarnya dunia perfiliman merupakan satu media yang amat sesuai untuk menyebarkan dakwa Islamiah kerana ia serupa dengan cara mengiklan kan komoditi yang mana penonton terpaksa mendengar dan melihat kesannya. Dekatkan diri mu kepada keredhaan Allah s.w.t. dalam apa sahaja anda laksanakan dan
jangan biarkan kesoronakan itu membawa anda ke lembah kehinaan. Hidup berpada-pada jangan sekali terdedah dengan mengkufuri kesucian beragama. Hidup tanpa kesucian beragama, siapalah kita!

No comments:

Post a Comment