Friday, May 21, 2010

MENDIDIK MURID ADALAH AMAL JARIAH (Disiarkan pada 8. 5. 2010)

Mengikut kamus Bahasa Melayu yang ditulis oleh Arbak Othman yang diterbit oleh Fajar Bakti Sdn. Bhd.,perkataan jariah bermakna kebaikan yang dilakukan sepanjang waktu. Dalam Islam amal jariah yang wajar setiap umat lakukan terbahagi kepada tiga kategori. Pertama ialah mempunyai anak yang soleh; kedua ilmu yang diamal; dan ketiga membuat sesuatu untuk kebaikan orang awam.
Apakah manfaat kepada pembangunan rohani yang dapat diperolehi dari amal jarian yang anda perolehi? Pahala yang ada pada setiap Amal Jariah yang anda laksanakan ialah menjamin anda kehidupan bahagia di akhirat kelak. Setelah selesai agenda di dunia maka anda akan beralih ke dunia alam barzakh buat seketika menanti kedatangan hari hancur-hancuran iaitu hari khiamat yang Allah janjikan kepada umat manusia sebelum sampai ke distinasi mutlak manusia sama ada syurga atau neraka jahanam.
Setelah selesai kehidupan dunia setiap yang hidup mesti mengalami mati. Mati adalah perpisahan jasad dan roh. Apabila anda memasuki pintu kematian, segala kemewahan dunia yang anda perolehi semasa hidup akan berpisah dengan anda kecuali tiga perkara. Mempunyai anak yang soleh yang sentiasa mengharumkan nama baik bapanya di dunia walaupun ia sudah berada di alam barzakh. Mereka masih merasakan bahawa keberadaan bapanya di dunia diwakili oleh anak yang soleh. Penampilan seorang anak yang soleh sentiasa menggambarkan penampilan seorang bapa seolah-olah ia masih hidup di dunia.
Anak yang soleh dapat memimpin umat menjauhi segala larangan Allah dan melaksana kan segala perintah-Nya. Disiplin hidup yang tinggi yang dibalut dengan kesucian beragama akan membentuk tamadun kehidupan di bawah naungan persaudaraan sejagat yang dipimpin oleh perasaan kasih sayang dalam membina kekuatan ummah.
Mempunyai anak yang soleh adalah pewaris ibadah yang pernah dilaksanakan oleh seorang ayah untuk menegakkan siar Islam yang memakmurkan alam kehidupan. Anak yang soleh mempunyai bibit-bibit seorang ulama yang sentiasa memelihara penampilannya yang mewarnai scenario pembanguan tamadun.
Amal jariah yang kedua ialah ilmu yang diguna. Keberhasilan ilmu yang dimanfaatkan akan kekal berada di dunia buat selama-lamanya bersama dengan manusia yang masih hidup. Sebagai contoh, seorang penulis yang telah menghasilkan nukilannya akan sentiasa bermanfaat kepada generasi demi generasi manusia yang masih hidup di dunia walaupun penulisnya jasad sudah dikandung tanah.
Nukilan yang amat bermanfaat kepada masyarakat sehingga menjadi rujukan setiap kali mereka berbicara tentang pembangunan jasmani dan rohani dan ada kalahnya menjadi bahan dakwah kepada mereka yang masih cetek ilmu pengetahuannya mengenai pembangunan kehidupan. Jika sebuah buku itu wajar dijadikan sebagai rujukan maka ada orang yang memperbanyaknya dan menjadi asetnya sendiri.
Seorang guru telah menggunakan ilmunya untuk mendidik anak pelajar di sekolah adalah antara amal jariah yang memberi kemanfaatan kepada generasi pelapis. Ilmu yang guru sumbang kan kepada pembangunan minda setiap insan akan membentuk mereka menjadi pemain yang dapat mengolahkan teka-teki kehidupan. Setiap ilmu yang membentuk insan makluk yang bertamadun ganjarannya akan dipusaki oleh seorang guru yang mendidiknya.
Bukan sahaja dalam arena pendidikan seorang guru dapat curahkan ilmunya tetapi juga dalam demensi lain seperti menjadi idola kepada masyarakat umum. Sebagai contoh, Baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w. adalah seorang pemimpin dalam segala bindang. Di medan perang beliau dihadapan menjadi pemimpin berjuang mempertahankan akidah Islam; dalam rumah belau menjadi pemimpin keluarga yang amat sayang kepada anak-anaknya dan isteri; di mesjid beliau menjadi guru menyampaikan risalah tauhid kepada para jemaah dan sebagainya.
Dalam masyarakat penampilan seorang guru sentiasa dihormati dan diisegani. Akhlak dan tingkahlaku yang sentiasa dihiasi dengan perasaan kasih sayang dan kesetiakawanan sosial sentiasa menjadi pujaan setiap insan yang ingin membangun. Dengan perkataan guru itu sendiri pun adalah akronim yang memberi erti sesuatu konotasi “Guna Untuk Rakyat Umum.”
Perkataan guru itu sendiri akan melekat pada diri seseorang pendidik walaupun mereka sudah bersara dari perkhidmatannya. Dalam perasaan umum panggilan guru adalah lebih mulia daripada gelaran-gelaran yang diperolehi dari kerajaan dalam perkhidmatan. Dengan panggilan guru sentiasa mendahului nama orang berkenaan dan kadangkala lebih kerap diucap dalam pertemuan umum daripada namanya sendiri. Namun pada itu hingga setelah orang berkenaan sudah meninggalkan dunia ini pun masih orang menggunakan gelarannya “cek’ gu” sebelum disebut namanya.
Seorang guru yang lengkap dengan ilmu termasuklah ilmu agama dan bertakwa kepada Allah S.W.T. dapat membentuk anak murid patuh kapada disiplin belajar serta nasihat seorang guru yang berlandaskan kepada agama. Ilmu dan amal adalah satu keutamaan dalam pembangunan seorang insan. Hubungan ilmu dan amal ini boleh dikaji menerusi ayat Allah S.W.T. yang bermaksud: “Sesungguhnya yang takut kepada Allah S.W.T. daripada hambah-hambah-Nya adalah ulama.”
Sebagaimana maklum bahawa perkataan ulama adalah bentuk jamak daripada alim yang bermakna “orang yang berilmu.” Dengan demikian berdasarkan ayat Allah tersebut, orang yang berilmu, mestilah dia akan merasa takut kepada Allah S.W.T.. Maksudnya, ia akan sentiasa mengamalkan perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Dengan perkataan lain, walaupun seorang itu pandai dan mengetahui segala sesuatu termasuk ilmu-ilmu agama, namun ia tidak takut kepada Allah S.W.T. maka orang tersebut tidak akan disebut sebagai seorang yang berilmu. Disini letaknya perbezaan yang mendasar tentang konsep ilmu di dalam al-Quran dengan berbagai teori ilmu yang dikemukakan oleh manusia.
Ilmu, amal dan takwa adalah wajar ada pada sorang guru. Ketiga-tiga sifat tersebut menunjukan bahawa manusia sentiasa sedar menggunakan masa kerana Allah. Allah berfirman dalam al-Qur’an surah al-‘Asr dijelaskan setiap manusia sentiasa di dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Ilmu tidak disebutkan di sini. Namun seorang tidak akan dapat memperolehi keimanan yang sebenar tapa ilmu tentang keimanan itu sendiri. Maka itu ilmu dan amal adalah sangat rapat. Hanya dengan ilmu dan amal soleh itulah yang menjadikan manusia terhindar daripada kerugian.
Hubung-kait ilmu dan amal bagaikan roh dan jasad. Ia ibarat bapa dan anak, amalan muncul kerana adanya ilmu dan ilmu tidak muncul kerana adanya amalan. Orang yang beramal tanpa ilmu akan menyesasatkan dan menjauhkan dirinya dari keradhaan Allah S.W.T.
Dalam arena pendidikan faktor masa adalah amat diutamakan kerana segalanya bersandar kan kepada masa dalam perlaksanaan segala ibadah. Membuat kerja rumah juga memerlukan masa jika tidak seorang murid itu akan ketinggalan oleh rakan-rakan dalam kelas. Setiap masa guru mengajar ia menggunakan ilmu yang baru iaitu lanjutan daripada ilmu yang sudah dipelajari.
Guru mengilmukan pelajar adalah satu ibadah kerana Allah S.W.T. yang amat dialu-alukan dalam pembangunan ummah. Pelajar adalah generasi pelapis yang menjadi pemain dalam memurnikan tamadun kehidupan. Maka itu adalah wajar seorang guru dapat membekalkan ilmu sebanyak yang boleh yang akan menjadikan pelajar itu seorang pemain yang berketerampilan
dalam membina pembangunan.
Dengan ilmu seorang ulama atau ilmuan dapat bergerak pantas menangani sebarang musibah yang melanda ummah sebelum ia menjadi penyakit dalam membangunkan bangsa dan
negara kerana mencega adalah lebih baik daripada merawat. Dalam hal ini seorang guru wajar peka melihat masa depan anak pelajar apabila mereka menjadi pemain dalam pembangunan kehidupan.
Dalam sejarah kecemerlangan tamadun Islam, ulama adalah amat dihormati, berwibawa, pakar rujuk dalam pelbagai bidang, penggerak ummah dan sekaligus benting masyarakat. Mereka seharusnya sentiasa bersikap responsif terhadap isu semasa, dinamik dan selalu meng- ambil langkah lebih progresif dalam menangani masalah sosial terutama yang membabitkan keselamatan ummah dan generasi muda tanpa menunggu pehak lain meminta pandangan dan fatwa mereka.
Satu lembaran hitam dalam sejarah pendidikan negara apabila berlakunya kematian tiga pelajar akibat jangkitan HIV. Ia menimbulkan reaksi hangat pelbagai pihak antaranya, ialah munculnya cadangan untuk mengadakan ujian darah dan air kencing bagai calon penuntut yang akan memasuki maktab atau universiti.
Persatuan Kebangsaan Pelajaran Islam Malaysia (PKPIM) pula menyarakan keperluan pendidikan seks sebagai alternatif dan salah satu cara untuk menyekat masalah ini daripada meluas. Cadangan itu memang positif walaupun kajian menyeluruh oleh berbagai pehak dan jabatan perlu diadakan terlebih dulu terutama pandangan dan fatwa ulama. Ini salah satu pendekatan penting bagi mengembalikan imaj ulama yang menurut sesetengah orang semakin dipinggirkan pada era globalisasi dan maklumat ini.
Ulama mesti mampu merangka satu kaedah dan seterusnya bersama-sama pihak lain terutama kerajaan membentuk pelan bertindak bagi menangani masalah sosial dan mencari jalan keluar. Cukuplah menjadi pengajaran bahawa kelesuan ulama dan kejahilan umat adalah penyebab utama kemunduran umat Islam.
Ulama seharusnya cepat berbincang dengan pehak terbabit secara langsung seperti Kementerian Pendidikan bagi menyekat merebaknya bahaya itu. Hasil perbincangan wajar diikuti dengan tindakan yang sewajarnya. Umpamanya ulama berbincang dengan Kementerian Pendidikan dan Pusat Islam agar berganding bahu memperbanyakkan ceramah agama khas yang mendedahkan bahaya dan dosa besar mengenai penyalahgunaan dadah, seks bebas dan perbuatan sumbang lain.
Program amali secara berterusan boleh membina akhlak dan ketakwaan pelajar seperti khemah ibadah hujung minggu, sembahyang berjemah di surau sekolah, qiamullail dan kegiatan kerohanian lain. Aktiviti dan program seumpama itu sangat penting bagi menyedarkan generasi muda daripada melakukan maksiat. Ia juga salah satu cara mengimbangi pengaruh pelbagai hiburan. Aktiviti seperti itu adalah satu tarbiah secara langsung ke atas pelajar ke arah pembentukan insan berakhlak karimah.
Semua amal kebaikan terutama sekali jenis amalan yang berhubung secara langsung dengan Allah S.W.T. adalah cara paling berkesan untuk menyekat dan menghilangkan pelbagai bentuk kejahatan dan kemaksiatan Firman Allah dalam al-Qur’an surah Hud:114 bermaksud: “Dan dirikanlah sembahyang pada waktu dua tepi siang (pagi dan petang) dan sebahagian daripada malam (Maghrib dan Isyak). Sesungguhnya kebaikan itu (boleh) menghapuskan kejahatan, demikianlah (hal ini) sebagai peringatan bagi yang sentiasa mahu ingat.”
Dari kenyataan Allah S.W.T. ini, alangkah rapatnya hubungkait antara menunaikan sembahyang dengan peranan kebaikan sehingga mampu menghapuskan kejahatan dan kemaksiatan. Langkah paling berkesan untuk menyelamatkan generasi muda terutama pelajar daripada bahaya Aids, seks bebas dan perbuatan sumbang lain adalah dengan memperbanyakkan amal ibadah, mendekatkan diri kepada Allah dan yang terpenting menjadikan Islam sebagai gaya dan cara hidup sempurna

No comments:

Post a Comment