Friday, May 21, 2010

GURU BERILMU PEMANGKIN KECEMERLANGAN PELAJAR (Disiarkan pada 01. 05. 2010)

Profesion keguruan membasmi dunia kejahilan kelak membentuk generasi bertamadun. Tidak dapat dinafikan bahawa tanggugjawab seorang guru dalam mengilmukan anak muridnya amat penting dalam kelansungan pembangunan kehidupan. Kehadiran seorang guru dalam men- tamadunkan generasi pelapis bagaikan garam dengan gulai. Tidak boleh dipisahkan jika anda berkehendakan lauk yang menyelirahkan. Membentuk insan yang berilmu dan berketerampilan wajar melalui pendidikan yang dipertanggungjawabkan kepada guru.

Jika falsafah pemikiran seorang ahli ekonomi menyarankan bahawa “There is no end in wants”, lebih kurang maknanya “Tidak ada engganan kepada kemahuan”, seorang pujangga mengatakan juga bahawa tidak ada penyudah dalam menimba ilmu seperti yang disarankan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad s.a.w. “Tuntutilah ilmu mulai dari buaian hinggalah ke liang lahad atau “Education is a long life learning”.

Ahli pujangga pula mengatakan, “Semakin saya tahu semakin saya tidak tahu!” Apalah yang ada dalam setitik air yang membasahi jari jika diculupkan ke dalam laut berbanding dengan banyaknya air laut yang tidak bertepi itu. Konotasi tersebut sebagai tamsil dalam pembangunan kehidupan bahawa ilmunya Allah tidak ada sempadan. Ulama mengatakan jika air laut itu dijadikan tinta atau dawat untuk mencatat ilmunya Allah, sehingga kering lautan pun tidak dapat habis ilmu Allah. Dan jika digandakan banyaknya air laut pun tidak mencukupi mencatatkan semua ilmu Allah.

Guru berilmu pemangkin kecemerlangan pelajar dalam arena pendidikan. Guru adalah perintis jalan menerokai ilmu yang terpendam di alam ini. Ilmu adalah kedatangan sesuatu makna yang dapat diterjemhkan kepada pembangunan kehidupan. Guru mengajar menggunakan kepekaannya memahami alam kehidupan yang wajar diterjemahkan kepada pelajar. Guru mengajar untuk kefahaman pelajar kelak membina semangat juang sebagai pemain dalam kelangsungan hidup.

Seorang guru tidak wajar berfikir pada dirinya tentang ilmu yang dipunyainya dengan berkata “Memadailah apa yang ada pada diri saya.” Wawasanya dalam hidup hanya menanti masa untuk mengisi borang persaraan! Walau bagaimana pun jika dilihat daripada dimensi kemewahan dunia maka tidak ada yang memilih berkecuali dari pemikiran seorang ahli ekonomi.

Dengan ilmu, perlaksanaan agenda pembangunan menjadi mudah. Guru yang berilmu boleh mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Pemangkin utama dalam urusan menimba ilmu ialah minat dan minat akan menimbulkan semangat partisipasi dalam kelas. Penyampain pengajaran guru sentiasa menyeronokkan pelajar jika guru tahu bahan yang di sampaikan. Di situlah memerlukan kepekaan sorang guru mengola pengajarannya yang akan menaikkan minat pelajar mengikuti arus pemikiran guru dengan seronok.

Guru mengajar kepada pelajar wajar dihiasi dengan ilmu yang menyemerakkan minat pelajar kelak menjadi pemurni jiwa mereka dalam memahami mesej yang ingin disampaikan oleh guru. Kefahaman pelajar dalam mengikuti pengajaran guru menjadi pemangkin minat untuk ingin mengetahui lebih luas tentang pelajaran berkenaan kelak akan membentuk wawasan diri berlandaskan falsafah hidup dengan semangat “Saya mesti Berubah”. Penampilan seorang guru dalam bilik darjah menjadi faktor utama dalam mewujudkan kawalan kelas yang akan menggamit motivasi dalaman pelajar untuk menjauhi budaya ponting kelas.

Harus anda faham bahawa seorang guru berhadapan dengan ramai pelajar yang masing-masingnya mempunyai bermacam kerenah. Kedua ialah dalam kelas guru berhadapan dengan pelajar lelaki dan perempuan yang mempunyai bermacam ragam semulajadi. Dalam kelas juga selain dari kelas agama kesemua pelajar mempunyai kepercayaan masing-masing. Hanya satu faktor sahaja yang semua mereka adalah sama iaitu mereka ialah manusia. Maka itu faktor persamaan itulah menjadi isu dalam pendidikan. Agenda perjuangan seorang guru ialah memurnikan manusia supaya menjadi pemain dalam pembangunan kehidupan.

Apabila anda berurusan dengan manusia anda memikirkan mengenai perasaan kasih sayang dan kemahiran berfikir, disamping sifat-sifat kehaiwanannya. Maka itu seorang guru wajar mempunyai pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan kerenah-kerenah pelajar tersebut. Menjadi kewajipan seorang guru untuk mendekatkan diri kepada zat yang Maha Berkuasa kerana segala yang ada pada setiap individu pelajar adalah pemberian dari–Nya. Memohon petunjuk dan hidayah dari Allah S.W.T. bagaimana malaksanakan ibadah anda yang sesempurna yang boleh sewajarnya sentiasa bersama anda.

Tidak boleh dinafikan bahawa ada pelajar yang menjadi kambing hitam dalam kelas. Jika demikianlah keadaannya maka kawalan kelas menjadi keutamaan guru. Satu peristiwa berlaku kepada salah seorang guru dari Malaysia yang bernama Dr. Zainal. Beliau telah diutus oleh Suruanjaya ke Malaysia untuk pergi ke Amerika hendak mengajar satu kelas tingkatan empat yang sukar dikawal.

Pada hari pertama ia masuk kelas dan mula mengajar ia dilepar dengan selepar oleh beberapa orang pelajar. Kelas berkenaan ialah Tingkatan Empat aliran Sains. Pada hari keduanya ia masuk kelas dan mula mengajar muridnya bermain berkejaran di atas meja. Ia cuba mengawal kelas sedaya upaya dengan menggunakan berbagai teknik yang dia tahu tetapi masih tidak dapat mengawalnya.

Pada petang hari kedua guru itu berjalan-jalan bersantai di kawasa berhampiran sekolah itu. Ia dapati kawasan itu ialah kilang perindusterian. Banyak kilang bermacam jenis ada di situ. Ia berfikir bahawa dengan adanya kilang tersebut ada peluang untuk mendapatkan kawalan kelas semasa guru mengajar. Ia memilih kilang membuat kereta lalu guru itu berbincang dengan pengurus besarnya kalau ia boleh menggunakan kilangnya buat beberapa waktu untuk membawa pelajarnya membuat amali. Dengan penuh keikhlasan pengurus besar tersebut memberi peluang kepada guru itu. Kemudian guru itu mengatur persediaan untuk membawa pelajarnya pada keesokan hari.

Apabila guru itu membawa pelajarnya ke kilang tersebut pada hari ketiga guru itu berada di sekolah itu, kelihatan muka pelajar amat gembira dan bertukar penampilan mereka menjadi tenang dan mendengar nasihat dari gurunya. Dalam kelas (kilang) guru memberi tugasan setiap individu. Mereka melaksanakan tugas mereka masing-masing dengan penuh minat. Guru hanya menyelia sahaja kerana semua pelajar tahu apa yang dibuat mereka.

Pelajar Tingkatan Empat berkenaan adalah kumpulan pelajar yang Intelligent Quotient (I.Q)nya sangat tinggi. Ramai guru di Amerika dipanggil mencoba mengajar mereka tetapi gagal hendak mengawal kelas. Maka itu guru dari Malaysia dipanggil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dr. Zainal dari Universiti Sains Malaysia adalah pakar dalam pendidikan murid bermasalah.

Dr. Zainal menyediakan jadul pengajaran dalam dua system. Separuh masa dalam seminggu pelajar berada di kilang kereta berkenaan dan separuh masa seminggu yang lain berada di kelas biasa. Bagitulah keadaan perjalanan kelak yang disediakan oleh Dr. Zainal yang amat menyeronkan pelajar Tingklatan 4 yang pada mulanya amat susah mengawal kelasnya.

Oleh sebab kelas tingkatan berkenaan adalah pelajar-pelajar yang amat deras perubahan prestasinya maka guru yang inovatif amat sesuai dengan kumpulan pelajar tersebut. Dengan adanaya kelas yang memerlukan amali, pelajar-pelajar tidak merasa bosan dengan sistem pengajaran yang berbentuk “Chalk and Talk”.

Dalam melaksanakan kawalan kelas antara dua jenis kumpulan pelajaran iaitu murid yang laju dan cergas dengan kumpulan murid yang rendah I.Q. adalah antara masalah yang memerlukan kepekaan seorang guru untuk mengajar. Maka itu guru berilmu pemangkin kecemerlangan pelajar.

Masalah murid dalam kelas adalah cobaan dalam bidang pendidikan. Jika seorang murid dalam kelas adalah dalam kumpulan yang deras dan cergas atau dalam bahasa pendidikannya ialah kelas “mixed ability”, maka antara murid yang lemah dengan murid yang cergas guru kena buat persediaan berasingan. Jangan memikirkan bahawa seorang guru dalam bilik darjah adalah lebih besar daripada muridnya dan berkuasa mengambil tindakan sesuka hati tehadap masalah yang ditimbulkan oleh pelajar!

Jika pelajar yang cergas memerlukan pelajaran yang mencabar, guru wajar melayaninya. Jangan sekali-kali menggunakan bahasa kesat seperti “anak malaikat!” dan menghukumnya untuk keluar kelas dan memeluk pohon bunga di bawah teriknya mata hari disebabkan murid berkenaan meminta kerja dari gurunya. Kalaulah demikian tindakan guru mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh murid yang cergas, maka adalah amat penting bagi guru berkenaan melihat diri dalam cermin dan menyoal jiwanya: “Adakah saya sesuai sebagai guru?”

Profesion sebagai guru adalah tugas yang amat mulia di sisi Allah S.W.T.. Khidmat seorang guru adalah memanusiakan manusia. Dunia kejahilan wujud kerana tidak ada khidmat seorang guru untuk mengilmukan manusia. Tindakannya berunsurkan kehaiwanan dan jauh mengenali diri sebagai hambah Allah. Allah wujudkan manusia dan Allah juga membekalkan ilmu agar mengenali tindakan yang bertamadun.

Guru wajar berilmu sebab ia mengilmukan manusia maka dengan ilmu yang dia perolehi menjadi kekuatan untuk melaksanakan ibadahnya sebagai guru. Dokumen yang mensahkan pencapaian anda di pengajian tinggi wajar dijadikan sebagai pemangkin anda untuk berubah sebagai pemain yang berketerampilan dan jangan gunakan dokumen itu sebagai hiasan semata dan tidak ada perubahan dalam mengolah pemikiran.

Guru menjadi pakar rujuk kepada muridnya maka itu adalah bersesuian ia melengkapkan diri dengan ilmu dunia dan juga ilmu akhirat. Guru tanpa ilmu ibaran ketam mengajar anaknya berjalan betul. Tidak ada sebab mengapa seorang guru tidak dapat melengkpkan dirinya ilmu asas berbagai pembangunan semasa hidup di dunia.

Negara kita Malaysia sudah berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara-negara lain khusus di rantau Asian. Pegajian tinggi seperti universiti berada di depan rumah anda dan hanya menanti usaha anda datang ke kaunter pendaftaran dan mengisi borang menjadi mahasiswa atau mahasiswi. Ikut jejak langkah orang Mat Salleh, mahasitua pun masih ramai datang mendaftar. Menuntut ilmu adalah mengikut sunnah Rasul yang baginda menyarankan kepada umatnya “Tuntutilah ilmu mulai dari buaian hingga ke liang lahad”. Pemikiran Barat pula mempunyai konotasi serupa yang berbunyi: “Education is a long life learning.”

Segala usaha anda dalam memperbaiki keadaan hidup adalah tawakal kepada Allah. Maka itu pusatkanlah pemikiran anda kepada Zat yang Maha Berkuasa kerana tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dialah yang berkuasa terhadap segala sesuatu. Manusia sebagai hambah-Nya pasti diberi petunjuk dan hidayah untuk menangani masalah dengan syarat anda bertawakal. Isya Allah

No comments:

Post a Comment