Thursday, September 29, 2016

PERPADUAN AGENDA KESELAMATAN DUNIA

((Disiarkan pada 30. 9.2016)
Apabila kita memikirkan dunia, kita memahami bahawa ia tempatnya  berbagai makhluk yang diwujudkan oleh Allah (S.W.T.) yang bersifat hidup atau sebaliknya. Makhluk yang hidup terbahagi kepada haiwan berbagai jenis seperti binatang, burung, serangga, ikan, manusia dan sebagainya. Makhluk yang tidak hidup adalah seperti udara, air, logam berbagai jenis, tanah, batu dan lain-lainnya. Manusia merupakan makhluk Allah yang mempunyai ketinggian ilmu sehingga Allah mengamanahkannya sebagai khalifah Allah di muka bumi ini.
Dalam agenda memakmurkan alam kehidupan di dunia, manusia kadangkala meng- kufuri amanah tersebut kerana kegagalan manusia melaksanakan kekhalifahannya, manusia pula menjadi perosak kepada kehidupan bangsanya sendiri. Peranan manusia sebagai bangsa pemakmur bumi telah bertukar kepada bangsa perosak bumi.
Di mana pun sudut dunia ini sudah tidak ada lagi tempat tinggal yang aman dan damai untuk didiami bukan sahaja sistem kehidupan bangsa manusia yang telah dirosakkan oleh manusia itu sendiri, tetapi dengan kedurjanaan dan kerakusan, manusia yang telah rosak ini juga telah merosakkan sistem ekologi kehidupan. Kehidupan yang lain hinggalah kepada ekologi bumi ini, yang merupaka amanah Tuhan ke atas manusia untuk dimakurkan.
Islam teristimewa daripada agama-agama lain. Kesederhanaan dan keadilannya kerana mengambil jalan tengah antara tuntutan rohani dengan kehendak jasad. Ia tidak melarang seseorang menggunakan kebendaan selama diperolehinya kebendaan itu dengan cara-cara yang betul.
Allah telah berfirman dalam Al-Quran yang memberi galakan untuk mendapatkan kedudukan yang baik dalam kedua-dua bidang, rohani dan kebendaan secara bersama. Firman Allah dalam surah Al-Qasos ayat 28:77 yang bermaksud: (Terjemahan)
“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kamu (kebahagian) di akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagian kamu (keni’matan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu”.
Hendaklah engkau tuntuti keselamatan di kampung akhirat dengan kekayaan yang dianugerahkan Allah kepada Engkau. Hendaklah engkau cari pahala yang ada disisi Allah di akhirat dengan membelanjakan harta yang dikurniakan Allah kepada mu pada jalan yang mendatangkan keredaan Allah. Hendaklah engkau rebut kebahagiaan hidup di kampung akhirat itu dengan membelanjakan kemewahan dunia yang sedang engkau nikmati, kerana kebahagian hidup di kampung akhirat itu lebih baik dan lebih kekal dari bersenang-senang dengan kemewahan dan kelezatan dunia.
Caranya adalah banyak, misalnya: Dengan memberi sedekah atau derma kepada fakir miskin, untuk mendirikan masjid, surau, sekolah madrasah, kelas-kelas bimbingan agama, taman didikan kanak-kanak dan perpustakaan. Untuk membangunkan rumah sakit, klinik, rumah-rumah kebajikan, pemulihan akhlak, musafir-khana dan lain-lain.
Maka membelanjakan harta, menggunakan kekayaan yang melimpah-limpah, kenikmatan, kemewahan dan  kemudahan moden yang ada, untuk perkara-perkara yang disebutkan tadi adalah merupakan jalan ke arah mendampingkan diri kepada Allah, dengan mendapat balasan di dunia dan pahala serta kebahagiaan hidup di akhirat.
Jangan engkau meninggalkan penghidupan di dunia yang menjadi bahagian engkau seperti makan, minum, berpakaian, berhibur dan sebagainya  dengan mengutamakan kampung akhirat semata-mata seperti sembahyang, puasa, iktikaf di masjid dan berwirid sepanjang masa. Salah sekali perbuatan setengah  orang yang hanya mengerjakan sembahyang, puasa dan  zikir-zikir di masjid dengan tidak  berusaha dan mencari rezeki. Begitu juga sebaliknya, iaitu orang yang hanya memetingkan penghidupan di dunia dengan melupakan akhirat.
               Hendaklah engkau berbuat baik kepada sesama mahkluk. Suruhan berbuat baik ini
adalah sebagai mengenang dan mengingat serta bersyukur kepada Allah, yang  telah mengurniakan nikmat dan kebaikan kepadamu – tanpa menghampakan balasan daripadanya. Pergauli mereka dengan muka yang manis, tegur sapa yang baik dan pujian di belakangnya jika memang selayaknya dipuji.
               Janganlah engkau teringin hendak melakukan tindakan atau usaha yang akan mendatangkan kesusahan kepada  orang, atau merosakakan penghidupan masayarakat, sehing ga mendatangkan bencana dan huru-hara di muka bumi.
               Dewasa ini, sememangnya ramai manusia yang membuat rekaan-rekaan baru, dengan tujuan hendak merosakkan moral dan akhlak, juga menghilangkan akal dan nyawa manusia, misalnya menerusi fesyen-fesyen pakaian yang tidak  sopan, bacaan dari buku-buku dan majalah serta gambar dan filem-filem luca, pil-pil dan dada dengan penggunaannya yang salah, alat-alat senjata yang mengandungi kimia beracun dan kuman yang membunuh, dan bermacam-macam rekaan lagi serta bermacam-macam gerakan jahat yang  mendatangkan bencana di muka bumi. Semua yang mendatangkan bencana dan kerosakan ini hendaklah dihindarkan.
               Allah tidak  sekali-kali akan memuliakan orang yang berbuat bencana dan kerosakan di muka bumi. Sebaliknya  mereka akan dihinakan-Nya, bahkan mereka akan mendapat seksaan yang pedih, yang setimpal pula dengan kejahatan yang mereka lakukan.
               Manusia diwujudkan Allah sebagai makhluk yang mempunyai ciri-ciri kejadiannya jauh lebih baik dan mulia berbanding makhluk ciptaan Allah yang lain yang menghuni  bumi-Nya ini. Keistemewaan manusia adalah kehadiran roh serta fakulti-fakuliti lain seperti ilmu, akal, kemahiran berfikir yang membolehkan manusia memahami teka-teki  pembangunan kehidupan.
               Dengan akal tersebut Allah sempurnakan dengan perasaan kasih sayang antara sesama yang mengikatkan hubungan yang erat dan mesrah antara sesama yang dikenal dengan ukhuwah kemanusiaan. Ilmu yang membina persaudaraan manusia sejagat diperkukukan Allah dengan menurunkan wahyu-Nya yang mengandungi berbagai ilmu tauhid dan pembangunan yang dibawa oleh Malaikat Jibril untuk dipertanggungjawabkan kepada manusia pilihan Allah iaitu Baginda Rasul Nabi Muhammad s.w.t.
               Walaubagaimana pun ilmu pada masa kini diguna untuk membuat berbagai persenjataan untuk tujuan menghapuskan manusia di muka bumi Allah ini. Kecanggihan sains dan teknologi membina senjata yang serba canggih itu yang tidak kenal saudara! Manusia menganggap senjata itu adalah pemusnah manusia tetapi sebenarnya manusia yang mengendalikan senjata itu untuk ditujukan kepada manusia adalah yang pembunuh dan pemusnah manusia sebenar.
               Perpaduan adalah satu agenda yang melahirkan kasih sayang antara sesama manusia. Antara elemen yang terpenting demi keselamatan dalam kelangsungan hidup ialah mengenali dan memahami antara ‘akidah Islamiah dan ciri-ciri jahiliyah, antara cara hidup Islam dan cara hidup masyarakat jahiliah. Dengan cara itu seseorang itu berupaya untuk mengetahui bagaimana Islam mampu membuat perubahan dalam masyarakat secara global.
               Hidup beragama menunjukkan satu disiplin pembangunan yang sentiasa berlandaskan peraturan hidup serta kesempurnaan bermasyarakat kerana Allah s.w.t.. Hidup yang mempu- nyai disiplin adalah satu keadaan yang sentiasa dikawal oleh peraturan dan undang-undang awam untuk melindungi keselamatan masyarakat dan menegakkan kebenaran. Agama Islam sentiasa menunjukkan jalan yang benar, lurus dan mengesakan keagungan Allah s.w.t..
               Makhluk manusia diciptakan Allah dengan satu tujuan iaitu menjadi khalifah-Nya, dan memakmurkan kehidupan di alam dunia ini demi kesejahteraan hidup sebagai persediaan hidup di akhirat kelak. Allah bekalkan akal dan kemahiran berfikir kepada umat manusia sebagai kekuatan mengolah disiplin kehidupan. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada manusia melengkapkan berbagai  ilmu pengetahuan apabila turunnya
wahyu Illahi yang diterima oleh Rasul Nabi Muhammad s.a.w. kekasih Allah s.w.t. dengan
perantaraan malaikat Jibril.
               Hidup berdisiplin kesejahteraan ummat kerana manusia adalah makhluk bersosial yang memerlurkan kehadiran orang lain dalam kelangsungan hidup bermasyarakat. Disiplin merupakan cara bagaimana menangani hidup bersama orang lain agar kehidupan itu mempunyai peraturan dan peradaban yang memelihara kesejahteraan bermasyarakat.
               Hormat menghormati, tolong menolong, bertolak ansur di mana sahaja ada peluang, serta bertoleransi terhadap masalah antara sesama menjadi budaya hidup masyarakat berdisiplin. Suasana demikian akan menguatkan hubungan kemanusiaan yang akan melahir kan kasih sayang sebagai faktor menghidupkan ukhuwah kerana Allah s.w.t..
               Disiplin yang mustahak sekali untuk mengekalkan hubungan kemanusiaan yang diredhai Allah s.w.t. ialah hormat menghormati yang diikat dengan kasih sayang sesama insan. Kehadiran merekalah hidup ini menyeronokkan.
               Mostesquieu, seorang penulis Francis yang masyhur mengatakan bahawa kemewaan menjadi punca kepada kerosakan republik. Dalam sistem demokrasi, kemewahan mengubah kan manusia dari cintakan tanah air, dan dalam sistem Aristokrat menjadikan tokoh-tokoh pemimpin  mementingkan diri sendiri yang  menyebabkan berlakunya bencana.
               Al-Quran berpendapat bahawa kemewahan adalah menjadi faktor pembinasa umat seluruhnya. Oleh yang demikian perlu diperangi golongan mewah yang rosak sehingga mereka tidak meliwati batas yang dibenarkan. Ini kerana kebinasaan bukan sahaja akan menimpa orang-orang mewah tetapi juga akan menimpa masyarakat seluruhnya.
               Firman Allah dalam surah Al-Isra’ ayat 17:16 yang bermaksud: (terjemahan)
“Dan jika Kami membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kederhaka an dalam negeri itu, maka sudah  berhaklah berlaku terhadapnya ketentuan Kami, kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya”.     
               Di dalam ayat ini dikhaskan kepada orang yang hidupnya mewah, kerana merekalah golongan masyarakat yang selalunya ditiru perbuatannya dan tindak-tanduknya oleh orang awam, dan orang-orang yang hidupnya mewah itu jugalah yang paling cepat terpengaruh oleh anasir-anasir maksiat lalu membuat penderhakaan kepada Allah.
               Apabila Allah hendak membinasakan sesebuah kampung kerana banyak maksiat dan dosa-dosa dilakukan di kampung itu maka Allah tidak  segerakan dengan penyeksaan, malah Allah menyuruh orang-orang yang hidup mewah supaya taat, dan apabila mereka masih ingkar maka mereka sebenarnya patut mendapat seksaan akibat dosa yang mereka lakukan.      
               Kemewahan yang diamalkan oleh segolongan manusia dalam sesuatu bangsa mengakibatkan kemiskinan kepada orang-orang lain dalam bangsa itu. Kekurangan makanan dan barang-barang perlu yang dialami oleh sesuatu bangsa pula akan menjadi sebab timbulnya kebencian, dendam dan hilanglah perasaan kasih sayang dalam diri rakyat terhadap orang yang berada dan mewah. Oleh sebab itulah kita lihat Allah menggambarkan orang-orang yang mewah dengan dua sifat iaitu “zalim dan “melakukan dosa”.  
               Allah bayangkan orang-orang yang mewah seperti dalam surah Hud ayat 11:116 yang bermaksud: (terjemahan)
“Dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan keni’matan mewah yang ada pada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa”. 
               Orang yang aniaya itu telah dikurniakan oleh Allah kemewahan hidup, tetapi kemudian bermegah dan menyombongkan diri dengan menghalang tersiarnya agama Allah. Mereka merupakan juara pembuat dosa yang bermaharajarela kerana jiwa mereka telah terasuh di dalam kemewahan dan  dimajakan oleh nikmat dan kesenangan. Suasana kemewa- han dan kederhakaan inilah yang lebih mereka ikuti dalam kehidupan mereka daripada mengikuti ajaran rasul yang  menyeru mereka ke jalan yang benar.
               Sesungguhnya pengalaman telah mengajar kita tidak berdosa bahawa: kemewahan itulah yang membangkitkan kederhakaan untuk berbuat zalim dan melakukan dosa yang pada mulanya  berkisar dariada kalangan pembesar dan orang terkemuka, kemudian perlahan-lahan menjelar ke seluruh orang awam. Maka inilah yang menyebabkan kebinasaan dan kehancuran sehingga meruntuhkan kemuliaan dan kemerdekaan.
               Kalangan pembesar dan orang-orang terkemuka sepatutnya menjadi pemangkin kepada mayarakat umum supaya hidup merendahkan diri dan jauhi budaya meminggirkan kumpulan tertentu kerana ras diskriminasi akan meruntuhkan persaudaraan sejagat. Sebenarnya  semua kita manusia adalah seketurunan dari manusia pertama nabi Adam dan Siti Hawa. Seruhan kepada manusia agar fahaman persaudaraan sejagat itu terus dijunjung dan dipertahankan;  serta dipelihara seperti memelihara nyawa sendiri. Jika manusia dapat memelihara serta menjaga persaudaraan sejagat itu maka sesungguhnya manusia ini akan menjadi bangsa yang paling mulia dikalangan bangsa-bangsa yang lain dan dapat rahmat dan berkat serta keampunan dari Tuhan.
               Oleh yang demikian hidupkan perpaduan sejagat kerana ia menjadi pemangkin kepada keluruhan perlembagaan hidup di sisi Allah s.w.t.. Hindarkan budaya menyombongkan diri kerana kemewahan itu tidak ada manfaatnya di sisi Allah s.w.t. dan banyakkan kesepakatan dalam segala urusan hidup. Allah akan sentiasa memudahkan hidup orang yang sentiasa memikirkan kebahagian hidup orang lain. Agenda perpaduan jadikan sebagai tulang belakang dalam hidup bermasyarakat kerana rahmatnya akan membawa kita hidup bahagia di akhirat kelak, Insya Allah.      

No comments:

Post a Comment