Friday, October 28, 2016

KASIH SAYANG NADI TRANSFORMASI PEMBANGUNAN

 (Disiarkan pada 28. 10. 2016)
               Fitrah adalah sifat semulajadi manusia yang dijadikan oleh Allah dalam diri setiap insan. Salah satu fitrah manusia itu ialah  inginkan hidup berpasang-pasangan. Memang fitrah manusia untuk berkasih sayang antara satu sama lain terutamanya pada ahli keluarga sendiri. Kasih sayang adalah fitrah dari Allah s.w.t. yang mewujudkan manusia. Sifat Allah Maha pengasih dan Maha Penyayang, maka makhluk manusia, ciptaanNya dibekalkan fitrah Kasih sayang. 
               Kasih sayang adalah fitrah dari Allah s.w.t. kepada manusia untuk melahirkan ukhuwah  kemanusiaan sebagai landasan dalam membudayakan  hidup bermasyarakat. Manusia adalah makhluk bersosial. Ia inginkan teman dalam hidup, tanpanya hidup ini kurang menyeronokkan. Perasaan menyeronokkanlah  satu elemen yang membentuk pembangunan manusia atau yang biasa diunggkapkan: Kasih sayang  nadi  transfomasi pembangunan.
               Kita membangun kerana kehadiran orang lain. Jika kita  hidup seorangan di dunia sukar hendak mewujudkan pembangunan maka itu adanya orang lain maka naluri atau fitrah ingin membangun sentiasa ada. Kasih sayang merupakan pemangkin manusia untuk mewujudkan pembangunan, kerana perubahan pada kehidupan itu sebenar adalah pemba- ngunan.
               Untuk melahirkankan kasih sayang kita perlukan sesuatu elemen dalam diri setiap individu sebagai pemangkin untuk mendapatkan sesuatu yang menyerikan atau membahagia kan. Elemen itu dikenali sebagai ilmu pada kehidupan seseorang. Dengan adanya ilmu, pembangunan akan wujud dalam kehidupan bertamadun.
Ilmu adalah kedatangan sesuatu makna mengikut pandangan  Mohammad Naqib Al-Attas. Ilmu berasal dari Allah datangnya makna sesuatu ke dalam jiwa pencari ilmu. Gedung ilmu adalah dalam sistem pendidikan. Sistem Pendidikan Malaysia berasalkan penyataan matlamat dalam Penyata Razak (1956), yang dikembangkan dalam Penyata Rahman Talib (1960), dan diperluaskan dalam Penyata Mahathir (1979). Falsafah tersebut kini diungkapkan seperti berikut;
“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah mengembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan  berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.” (1988)   
Nadi falsafah tersebut berlandaskan kasih sayang setiap insan berdasarkan keper- cayaan kepada Tuhan yang melengkapkan manusia ciri-ciri yang seimbang dan harmonis demi melahirkan rakyat yang berilmu pengetahuan,  berketerampilan dan berakhlak mulia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Ilmu itu adalah datang dari Allah maka kasih sayang kepada Allah menjadi agenda utama dalam hidup setiap insan menuju kecemerlangan pemba- ngunan.
Ilmu  yang diperolehi dari Allah dijadikan agen pembangunan tamadun kehidupan. Manusia yang mengembangkan potensinya secara menyeluruh dan bersepadu dari segi intrelek, rohani, emosi, dan jasmani yang dibalut dengan kasih sayang kepada Allah kelak melahirkan insan yang bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap pembangunan negara.   
Sumber ilmu adalah al-Quran maka itu setiap insan yang telah hafiz al-Quran, kasih sayang Allah sentiasa bertemankan hidup mereka terutama sekali dalam usaha menuntut ilmu pengetahuan. Mereka yang hafiz al-Quran menjadi jaminan untuknya masuk syurga. Seorang jemaah masjid At-Taqwa Keningau Pedalaman atas Sabah, yang berkhidmat sebagai Pegawai Kraf Tangan Sabah di Keningau berkata, bahawa anak-anak pelajar yang menuntut di sekolah pondok  di negeri Kelantan rata-rata semuanya hafiz al-Quran maka  prestasi mereka dalam keputusan Sijil Pelajaran Malaysia semuanya mencapai kecemerlangan dengan mendapat 9A.
Mengikut beliau, apabila ditanya pemimpin sekolah Pondok berkenaan, mengenai pembelajaran mereka khusus dalam menyediakan diri untuk menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), mereka tidaklah begitu gigih belajar tetapi hanya membaca sekali sahaja dengan panduan guru yang mengajar memadailah kerana jiwa mereka jelas dan bersih sentiasa kasihkan Allah. Ilmu Allah dalam al-Quran menyucikan jiwa mereka dan membina mereka sebagai insan yang sentiasa disayangi Allah. Hidup orang yang hafiz  al-Quran sentiasa dimudahkan Allah maka menuntut ilmu menjadi mudah bagi mereka memahaminya.
Menghafal al-Quran adalah satu usaha yang sempurna dan Allah sentiasa kasihkan mukmin berkenaan. Allah membersihkan hatinya dan menerangkan fikirannya, sehingga tidak  ada yang kita takut kecuali Allah dan segala puji itu bagi-Nya semata. Firman Allah dalam surah Al-Bayyinah ayat 98:8 yang bemaksud (terjemahan)
“Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga ‘Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanay. Allah reda terhadap mereka dan mereka pun reda kepada-Nya. Yang demikian itu adalah (balasan) bagi orang yang takut kepada Tuhannya.”
Takut kepada Allah akan melahirkan semangat keberanian kepada manusia iaitu salah satu sifat yang baik yang patut mereka miliki. Seseorang yang takutkan Allah akan menyata kan pendapatnya secara terus terang dan benar, walaupun dimarahi oleh pemerintah. Ia juga enggan mengerjakan sesuatu yang ia berpendapat pekerjaan itu tidak betul walaupun keengganannya itu tidak menyenangkan ramai orang. Al-Quran membimbing orang-orang mukmin supaya bersifat seperti ini. Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 3:175 yang bermaksud: (terjemahan)
“Yang demikian itu hanyalah Syaitan yang mempertakutkan kamu dengan anak-anak buahnya. Oleh sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepada-Ku sekiranya kamu orang-orang yang beriman.”    
Janganlah kamu takut kepada syaitan dan janganlah hiraukan kata-kata mereka, bahkan yang selayaknya kamu takut ialah Allah jua, kerana Allah itu pemimpin kamu. Hanya dengan sebab kamu takutkan Allah – tiada berani menyalahi-Nya – itulah tandanya kamu beriman.
Sesungguhnya takut kepada Allah yang disertakan dengan harapan memberi kesan yang paling kuat ke atas perbuatan manusia. Ia mendidik hati manusia dan menjadikannya individu yang baik dalam masyarakat manusia. Takut kepada Allah akan timbul perasaan kasih sayang kepada Allah kerana kita tahu bahawa dengan Allah bersama kita tidak ada kemoderatan dalam perjalanan hidup di dunia.
Ukhuwah dan kasih sayang melahirkan tamadun. Allah wujudkan manusia di dunia ini untuk beribadat  dan melaksanakan perjuangan hidup kerana Allah. Perjuangan sebenarnya  ialah menuju kepada ke pangkuan Allah s.w.t. iaitu ke mercu perjumpaannya dengan membawa bermaca-macam wadah perjuangan untuk dipersembahkan kepadanya. Firman Allah dalam surah Al-Insyiqaq ayat 84:6 yang bermaksud: (terjemahan)
“Wahai manusia sesungguhnya engkau berkerja keras menuju kepada Tuhanmu, maka pasti engkau akan menemui-Nya.”
Ayat ini menceritakan bahawa manusia di dunia ini baik disedari atau tidak adalah dalam rangka perjalanan menuju kepada Tuhan dan walau bagaimanapun dia pasti akan menemui Tuhannya, untuk menerima pembalasan dari perbuatannya sama ada baik atau sebaliknya.
Allah s.w.t. dengan jelas telah menegaskan kepada manusia bahawa hidup di dunia ini pasti menghadapi berbagai rintangan, cubaan dan dugaan yang hebat sebelum manusia dapat berjumpa dengan-Nya demi menilai perjuangan manusia tersebut. Ini selaras dengan saranan Tuhan yang menjelaskan dunia ini adalah medan perjuangan hidup manusia bagi mencari kurniaan Allah s.w.t. sebelum manusia ditemukan denganTuhannya.
Dalam menempuhi gelombang perjuangan hidup ini manusia menghadapi keadaan iaitu berjaya atau gagal. Kejayaan itu adalah rahmat dari Allah tetapi kegagalan merupakan  usaha syaitan memesongkan usaha manusia. Setiap kejayaan itu pula melahirkan dua fenomena di mana membuatkan dia bersyukur kepada Allah s.w.t. atas limpah kurnianya atau sebaliknya menimbulkan perasaan takbur dan lupa daratan.
Begitu juga dengan kegagalan yang dihadapi oleh manusia akan mencetuskan dua keadaan (sekuansi) pula iaitu sama ada dia putus asa atau frustasi terhadap perjuangannya atau sebaliknya, dia lebih meningkatkan lagi usahanya untuk melancarkan perjuangan baru berdasarkan pengalaman-pengalaman mereka dari perjuangan yang telah lalu.
Masa yang diizinkan kepadanya dipenuhi dengan berbuat bakti kepada Allah s.w.t. dan berjasa kepada masyarakat yang diharapkan ialah untuk cepat-cepat bertemu  dan melaporkan perjuangan itu kepada Tuhan.
Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud: “ Barang siapa yang suka bertemu dengan Tuhan, Tuhan pun suka berjumpa dengannya dan sebaliknya barang siapa yang tidak mahu bertemu dengan Tuhan (benci), Tuhan pun benci untuk bertemu muka denganya.”
Allah s.w.t. berfirman dalam surah Al-Insyiqaq ayat 19 yang bermaksud: (terjemahan)
“ Sesungguhnya kamu melalui tingkat (dalam kehidupan ini.”
Manusia akan menempuhi proses kehidupan ini melalui beberapa peringkat dari, setitis mani hingga dilahirkan kemudian melalui masa kanak-kanak, remaja hingga dewasa dari hidup menjadi mati kemudian dibangkitkan kembali.
Dalam menangani perjuangan hidup pasti kita berhadapan dengan dua keadaan. Setiap manusia dibekalkan Allah dengan iman, semangat (tawakkal) dan hati di mana letaknya perasaan kasih sayang terhadap ibadah yang kita hendak laksanakan. Ibadat  yang sedang kita laksanakan sepatutnya kita mempunyai perasaan untuk berjaya maka itu pemikiran kita wajar ada bersama Allah maka timbullah kepastian bahawa bertawakal kepada Allah sentiasa mendapat keredaan-Nya.
Namun jika kita alpa tidak mengingati Allah dan memfokoskan ibadat itu semata-mata  kerana kesoronakan dunia maka di situlah peranan iblis dan syaitan datang mengganggu usaha kita yang akan menempuhi kegagalan. Iblis dan syaitan telah berjaya mengangkat benderanya mengikhtiarkan kejayaannya memporak porandakan manusia.   
Proses perubahan inilah yang dinamakan oleh Allah s.w.t. sebagai tingkatan atau peringkat hidup. Perubahan ini adalah wajar dan terjadi di mana-mana. Namun tidak ramai orang yang menyedarinya bahkan ada yang seolah-olah bertahan pada satu tingkat perubahan itu terutama bagi mereka yang sedang mengalami dan menghadapi kelemahan atau sudah beransur tua, tubuh badan ataupun pemikiran dan kerohanian serta kemampuan dalam sesuatu bidang.
Allah s.w.t. menggambarkan peringkat atau proses yang mesti ditempuhi atau dilalui oleh setiap seorang manusia seperti firman Allah  dalam surah Al-Mukminun ayat 23:12 – 16 yang bermaksud: (terjemahan)
“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati air mani (yang tersimpan) dalam tempat yang kukuh (rahim) kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang lalu tulang belulang itu Kami bungkuskan dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk lain) maka Maha suci Allah pencipta yang paling baik. Kemudian sesudah  itu sesungguhnya kamu sekalian pasti mati. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan (dari kubur)  di hari kiamat.”  
Mengikut ilmu psikologi peringkat umur yang dilalui oelh manusia bolehlah dibahagikan kepada beberapa peingkat:
(a) Peringkat sebelum dilahirkan. Lama mas peringkat ini ialah kira-kira 9 bulan.
(b) Peringkat umur buaian – masa bayi itu lahir ke dunia – masa menyusu  hingga
      tahun kedua.
(c) Peringkat kanak-kanak – peringkat kesuburan
(d) Peringkat remaja mula dari umur 12 – 8 tahun
(e) Peringkat muda belia dri umu 18 – 24 tahun
(f) Peringkat keibu-bapaan iaitu perinkat bersuami atau beristeri dan beranak pinak.
(g) Peringkat tua biasanya  antara umur 56 – 70 tahun.

Dalam semua peringkat tersebut kasih sayang sentiasa bersama hidup mereka dan fitrah inilah menjadikan manusia membangun dalam kehidupannya. Kasih sayanglah yang menjadikan manusia sentiasa bersatu padu dalam melahirkan pembangunan dalam hidupnya.                                                                                                                                                                                                                                            

No comments:

Post a Comment