Friday, November 4, 2016

BUDAYA ISTIQAMAH KESEMPURNAAN BERIBADAT

 (Disiarkan pada 4. 11. 2016)
               Manusia hidup dengan segala nikmat dan rahmat Allah s.w.t. bekalkan secara istiqamah. Maka itu adalah wajar ibadat kepada Allah semestinya dalam disiplin yang serupa. Setiap amalan yang kita laksanakan bersendikan budaya istiqamah kerana Allah sukakan hamba-Nya yang menunaikan ibadatnya dengan budaya berterusan. Hidup ini penuh dengan rahmat dan nikmat Allah s.w.t. siang dan malam tanpa henti. Hentinya rahmat Allah menjadi hidup itu tidak bermakna.
               Setiap amalan yang berterusan tanpa henti menggamit kesempurnaan hidup di sisi Allah s.w.t. Membaca al-Quran secara istikamah, walaupun satu atau dua ayat setiap hari, akan mencapai ke peringkat menghatamkannya juga. Orang yang sentiasa hidup dengan ayat-ayat suci Illahi dimudahkan urusannya dalam menangani kehidupan kerana Allah sentiasa melindunginya dari segala kemuskilan dan memasalahatan hidup.
               Melihat kewujudan fenomena alam sebagai contoh, segala makhluk yang tumbuh dan hidup sentiasa memperlihatkan satu fenomen yang ceria dan membahagiakan. Keadaan demikian Allah wujudkan sebagai ikhtibar kepada manusia bahawa alam sahaja dapat memaparkan satu sinario hidup secara istikamah guna untuk manusia mencontohinya. Daun-daun pokok menghijau disinari sang suria yang membantunya dalam proses photosyntesis di mana organik yang dibawa dari perut bumi diproses menjadi makanannya kelak mengeluar kan gas oksijen demi kemanfaatan makhluk lain yang hidup di sekitarannya.
               Rahmat alam seperti udara, air, oksijen, cahaya mata hari adalah semuanya nikmat Allah kepada kehidupan, membantunya meneruskan hidup sebagai makhluk Allah s.w.t. di alam mayah ini. Kewujudan setiap makhluk itu ada kemanfaatannya kepada kehidupan makhluk yang lain secara istiqamah.  
               Kehidupan  yang berterusan atau mempunyai disiplin matarantai dalam membantu kehidupan makhluk lain yang hidup bersama di alam ini sebenarnya merupakan satu fenomena alam Allah wujudkan. Falsafah dalam kehidupan  berkenaan mempunyai kesinam- bungan kepada cara hidup makhluk lainnya.
Sebagai contoh, hidupnya makhluk tumbuhan berbagai jenis seperti rumput di bumi ini adalah kemanfaatan hidup makhluk lain seperti haiwan berbagai jenis seperti kerbau, lembu, kuda, kambing dan sebagainya.  Setelah rumput yang dimakan telah diproses dalam badan haiwan berkenaan maka yang tidak ada manfaatnya lagi seperti najis, dikelurkan. Najis  tersebut menjadi uria atau baja kepada pokok-pokok yang tumbuh tinggi melangit. Pohon yang sudah membesar tinggi ditebang dan dijadikan alat-alat binaan manusia. Kayu-kayang yang telah ditebang menjadi reput dalam tanah dan kembali menjadi organik atau baja. Demikianlah kejadian alam secara istiqamah.
Dalam diri manusia itu sendiri segala sistem kehidupan pada diri  seseorang itu sentiasa mempunyai sistem istiqamah. Jiwa yang tunduk dan mendapat ilham adalah jiwa yang percaya sepenuhnya kepada Allah, tunduk dan menjalankan semua perintah-Nya. Jiwa ini berjuang untuk menumpas hawa nafsu dan kesesatan, namun tidak selamanya terlibat dalam kecamuk perang melawan kerusakan dan kekejaman.
Jiwa ini selalu  mengadakan introspeksi diri, berprinsip kepada kebenaran, istiqamah dan  ikhlas semata-mata mengharapkan redha Allah, tidak pernah mengharapkan apa-apa selain kebenaran, selalu memperlihatkan amalan-amalan saleh, sehingga pada  akhirnya akan memperolehi derajat dan kedudukan yang tinggi.
Satu nikmat dari Allah s.w.t. kita gunakan secara intiqamah dalam kelangsungan hidup ialah kehadiran iman kepada Allah pada diri setiap insan. Iman itu sentiasa bersama dengan kita terus menerus secara istiqamah demi menyelamatkan manusia dapada dicerobohi oleh anasir-anasir luar yang sentiasa memesongkan serta merosakkan ibadat manusia kepada Allah. Allah berfirman dalam surah al-A’raf ayat 7:27 yang bermaksud: (terjemahan)
“Hai Bani Adam (manusia), janganlah kamu sampai dapat diperdayakan oleh Syaitan-Syaitan, sebagaimana telah terjadi atas dua orang ibubapamu (Adam dan Hawa)
sampai keduanya keluar dari syurga, ia bukakan pakaian keduanya sehingga kelihatan kemaluan keduanya. Sesungguhnya (Syaitan) dan golongannya dapat melihat kamu, sedang kamu tidak dapat melihat kepada mereka. Kami (Tuhan) menjadikan Syaitan-Syaitan itu menjadi pemimpin (ikutan) bagi orang-orang yang tidak beriman.”  
               Allah memperingatkan anak cucu Adam, supaya berjaga-jaga jangan dapat dipujuk oleh syaitan dengan bisikan jahatnya dan dengan tipu helahnya untuk menceburkan mereka dalam jurang maksiat dan menderhaki Allah. Kerana Adam dan Hawa telah pun terkeluar dari dalam syurga disebabkan oleh syaitan, sehingga mereka jadi sangsara. Maka kesangsaraan yang seperti itu pasti akan berulang mengenai anak cucunya sekiranya mereka mahu dipujuk oleh syaitan.
               Dengan sebab tipu daya syaitan, Adam dan Hawa terkeluar dari syurga lalu ditanggalkanlah  pakaian syurga dari tubuh keduanya, maka terdedahlah kemaluan keduanya sehingga masing-masing dapat melihatnya – padahal sebelum itu tidak melihatnya
               Allah memperingatkan mereka supaya lebih berjaga-jaga lagi terhadap musuh yang tiada kelihatan dan daripada musuh yang kelihatan.
               Para ulama mengatakan: Syaitan dan kaumnya daripada bangsa jin semuanya dapat melihat manusia kerana manusia itu jisimnya  kasar, sedang manusia pula tidak dapat melihat syaitan dan jin kerana jisim mereka halus dan tidak pula ada warnanya. Mereka diumpamakan seperti angin. Kita mengetahui angin dan dapat menentukannya, tetapi kita tidak dapat melihatnya. Begitulah halnya Syaitan dan Jin itu, manusia tidak dapat melihat bagaimana bentuknya yang asal, tetapi manusia dapat melihat kalau Syaitan itu menjelma berupa manusia, atau haiwan atau pun benda-benda – seperti pernah dilihat orang.
               Para ulama juga mengatakan: Bahawasanya Allah menjadikan suatu jenis pancaindera dalam mata Jin, yang dengannya jin itu dapat melihat manusia, sedang dalam mata manusia pula Allah tidak  menjadikan yang seperti itu, maka tidak dapatlah manusia melihat Jin. Ada pun Jin pula sesama Jin  dapat melihat antara satu sama lain, kerana Allah memperkuatkan sinaran mata masing-masing. Kalaulah misalnya mata manusia itu dilengkapkan dengan tenaga dan kekuatan seperti yang terdapat pada mata Jin nescaya dapatlah manusia melihat Jin, tetapi Allah tidak menjadikan yang demikian.
               Dalam hubungan ini, Ibnu Abbas mengatakan bahawa Nabi s.a.w. telah bersabda:
               “Sesungguhnya Syaitan itu  menyerap ke dalam anak Adam melalui saluran darahnya. Dan dada anak-anak Adam itu menjadi tempat tinggal mereka. Melainkan orang yang dipeliharakan Allah (tidak dapat dimasuki).
               Ini seperti yang difirman oleh Allah: “Yang membisikkan fikiran jahat di dalam dada (hati) manusia. Sesungguhnya Kami (Allah) jadikan Syaitan itu pemimpin bagi mereka yang tidak beriman.”
               Orang yang tidak  beriman amatlah mudah terpengaruh oleh pujukan Syaitan, kerana tidak ada persiapan dirinya untuk menentang dan melawannya. Malahan dijadikannya pemimpin kerana telah dapat menguasainya.
               Sekalipun kita manusia tidak dapat melihat terhadap musuh kita yang bernama Iblis atau Syaitan itu, tetapi kepada kita diberi Tuhan dua kekuatan atau senjata yang amat hebat, sehingga kalau kita benar-benar mempergunakannya maka keadaan akan sebaliknya. Bukan kita yang harus kalah dengan knock out, tetapi Syaitan atau Iblis itu yang akan kalah dengan mudah sekali.
               Kedua kekuatan atau senjata itu ialah AKAL  dan HIDAYAT ALLAH, yang dalam ayat-ayat al-Quran tersebut dinamakan JALAN LURUS, iaitu petunjuk-petunjuk dari Allah yang disampaikan oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, atau lebih tegas lagi ialah AGAMA ISLAM.
               Akal adalah satu senjata atau kekuatan pemberian Allah yang amat berharga yang
dimiliki oleh setiap manusia yang sudah dewasa, asal sahaja dia tidak gila. Dengan dibantu  oleh pancaindera yang lima akal dapat memperbedakan antara hitam dan putih, tinggi dan rendah, buruk dan baik, merugikan atau menguntungkan, yang merusak atau memperbaiki, yang membahagiakan atau yang mencelakakan. Bahkan dengan akal itu manusia sudah berhasil dapat menciptakan alat-alat teknik yang moden dan hebat-hebat.
               Yang sebenarnya dengan semata-mata akal itu saja, manusia seharusnya tidak dapat dikalahkan oleh Syaitan atau Iblis. Sekalipun kita tidak  dapat melihat Syaitan, tetapi dengan akal itu yang sebenarnya kita telah diberi kekuatan untuk  melihat Syaitan atau Iblis itu. Semua perbuatan-perbuatan yang keji dan buruk, yang membawa kerusakan dan permusuhan, membawa kesengsaraan dan kerugian adalah semuanya kerana pengaruh Syaitan atau Iblis itu.
               Tetapi sudah ternyata dengan terang sekali dalam sejarah hidup manusia dari abad ke abad, bahawa dengan semata-mata akal saja, dengan semata-mata ilmu pengetahuan saja, manusia dengan mudah sekali masih dapat dikalahkan oleh Syaitan atau Iblis itu. Bukan saja orang-orang bodoh dan biadab tetapi beberapa banyaknya orang-orang pintar dan beradab sekalipun ternyata masih sering mengerjakan perbuatan-perbuatan yang keji dan buruk, bahkan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang terlalu keji dan buruk, yang sangat merusak kehidupan manusia. Bahkan ternyata, makin tinggi pengetahuan, kejahatan-kejahatan yang dilakukan manusia bukan makin berkurang, tetapi malah makin bertambah dan menghebat.
               Demikianlah kehebatan manusia dengan akalnya, dan begitu pulalah kejahatan manusia dengan akalnya pula. Sebab itulah makanya disamping akal atau, manusia harus diberi kekuatan atau senjata yang lebih ampuh. Senjata yang lebih ampuh itu ialah Hidayat Allah, atau  Jalan Lurus atau agama Allah (Islam).
               Bila seorang manusia dapat menerima Hidayat Allah (petunjuk) itu dengan akalnya, sehingga akalnya tidak berjalan sendirian saja malah selalu didampingi Allah atau Agama  Islam itu, maka inilah manusia yang sempurna, manusia lengkap. Manusia yang demikian itu yang dinamakan sebaik-baik kejadian atau semulia-mulia makhluk (Ahsanu Taqwim), tidak mungkin dia akan jatuh menjadi serendah-rendah makhluk (Asfalas Safilin). Dan manusia  semacam inilah yang disebut orang Beriman dan Salih.
               Di samping akal kepada tiap-tiap manusia yang singga hidup di permukaan bumi ini, telah dikirimi Allah petunjuk-petunjuk yang dinamakan jalan lurus atau agama itu, dengan perantaraan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, dengan Kita-Kitab Suci-Nya. Kitab Suci Zabur yang hilang  diganti Tuhan dengan Taurat, sedang Kitab Taurat yang hilang, sudah diganti Tuhan dengan Injil, sedang Injil yang mengalami nasib yang sama dengan Zabur dan Taurat, sudah diganti Tuhan dengan al-Quran.
               Akal manusia harus didampingi terus secara istiqamah dengan al-Quran ini. Kalau tidak akan sesat dan jahatlah  manusia itu. Iblis dan Syaitan yang menjadi musuh manusia, yang sebenarnya adalah makhluk berakal pula. Sehingga kalau dia dihadapi manusia hanya dengan akal saja, sering manusia kalah, Iblis menang, kerana dia melihat kita dan kita tidak melihatnya. Apa lagi Iblis atau Syaitan di dalam perlawanannya terhadap manusia selalu mempergunakan seluruh kekuatan yang ada padanya, tanpa mengingat moral atau akhlak.
               Kelebihan akal manusia dari akal Iblis atau Syaitan, ialah kerana akal kita manusia dapat menerima petunjuk-petunjuk Allah (Agama), sedang akal Syaitan atau Iblis tidak  dapat menerima petunjuk Allah yang bernama agama itu.
               Tetapi tidak dapat dibantah dan sungguh  menyedikan, tidak semua manusia dapat menerima Hidayat Allah dengan akalnya. Sebagai tersebut di dalam ayat-ayat yang tersebut di atas, kerana pengaruh dan perdayaan dari Iblis  dan Syaitan, kebanyakan manusia berpaling atau tidak menghiraukan akan petunjuk Allah itu. Kerana ajakan perdayaan atau pengaruh Syaitan atau Iblis, ramai manusia tidak  pandai mensyukuri nikmat Allah, mereka menjadi fasiq, membenci kan kebenaran, tidak beriman, tidak  benar jalan fikiran atau  salah pendapat,
bodoh dan sebagainya.
               Firman Allah dalam surah al-A’raf ayat 7:17 yang bermaksdu: (terjemahan)
                    “Aku (Iblis) akan goda mereka (manusia) dari segala jurusan; dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri mereka, sehingga kebanyakan manusia itu tidak pandai bersyukur.”
                    Firman Allah lagi dalam surah al-Maidah ayat 5:62 yang bermaksud: (terjemahan)
                    “Dan engkau lihat  banyak dari mereka bersegera dalam dosa dan aniaya dan  memakan yang haram. Sesungguhnya amatlah  buruknya apa yang mereka kerjakan.”
                    Firman Allah lagi dalam surah az-Zukhruf ayat 43:78 yang bermaksud: (terjemahan)
                    “Sesungguhnya Kami (Allah) sudah  pun  membawakan kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan kamu membenci kebenaran.”
                    Firman Allah lagi dalam surah al-Baqarah ayat 2:99-100 yang bermaksud: (terjemahan)
                    “Dan sesungguhnya Kami telah turunkan kepada kamu beberapa keterangan yang nyata. Dan tidaklah akan  engkar terhadap keterangan itu selain  orang-orang yang fasiq (durhaka). Dan tiap-tiap kali mereka membuat perjanjian, lantas dilimparkan begitu saja, bahkan kebanyakan mereka tidak beriman.”
                    Firman Allah lagi dalam surah al-Ankabut ayat 29:63 yang bermaksud: (terjemahan)

                    “Dan jika engkau bertanya kepada mereka: Siapakah yang menurunkan air dari langit, yang menghidupkan (menyuburkan) bumi sesudah matinya? Nescaya mereka akan menjawab: “Allah”. Sebab itu ucapkanlah “Alhamdulillah”. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti (tidak benar jalan fikirannya).”

No comments:

Post a Comment