Sunday, November 27, 2011

PENGARUH KEMODENAN DALAM KEHIDUPAN INSAN MENGIKUT ISLAM

(Disiarkan pada 26. 11. 2011)
Kemodenan pada lazimnya, mengikut sinario ilmu sekular, membawa maksud dunia sains dan teknologi. Dalam sinario ilmu holestik(Islam) tidak ada yang bersifat moden kerana segala ilmu yang ada dalam alam kehidupan adalah ilmu Allah s.w.t.. Islam mengenali kemo- denan itu sebagai hikmah atau ilmu yang Allah berikan kepada seseorang yang dikehendakiNya.
Ilmu adalah kedatangan sesuatu makna maka semakin banyak ilmu kita perolehi semakin luas kefahaman kita tentang cakerwalam alam kehidupan. Fenomena inilah yang Islam menge- nali sebagai kemodenan. Maka itu menjadi kewajipan kepada setiap insan menerokai alam pembangunan agar manusia dapat mendekati Zat yang Maha Pencipta.
Orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Dalam erti kata lain, orang awam tidak sama dengan seorang ulama’. Ilmu pengetahuan adalah suatu perkara yang amat berharga. Tanpa pengetahuan sesuatu perkara yang senang dan simple menjadi susah, begitu juga sebaliknya sesuatu perkara yang susah menjadi senang apabila kita memiliki pengetahuan mengenainya. Jurang perbezaan di antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu amat jauh dan boleh diumpamakan seperti perbezaan siang dan malam.
Allah berfirman yang bermaksud: “Katakanlah (wahai Muhammad) apakah sama kedudukan diantara orang yang berpengetahuan dengan orang yang tidak berpengetahuan.” (Az-Zumar 39: 9.
Melalui ajaran Islam Allah s.w.t.mengarahkan penganuitnya agar berlumba-lumba di dalam menuntut ilmu untuk menambahkan pengetahun kerana tanpa pengetahuan yang jelas manusia tidak akan berjaya dunia dan akhirat. Pengetahuan merupakan jambatan utama untuk mengetahui dan mengenali perkara-perkara baik dan perkara-perkara buruk. Melalui pengeta- huan, kita dapat mengetahui suruhan dan larangan Allah sama ada kita patut mengerjakannya atau meninggalkannya. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka akan dilapangkan dadanya dan dikurniakan kefahaman tentang agama.
Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 269 yang bermaksud (terjemahan): “Allah mengurniakan hikmah (ilmu) kepada sesiapa yang dikehendakiNya dan barang siapa yang dikurniakan hikmah sesungguhnya dia telah dikurniakan kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang menyedari hakikat ini melalinkan mereka yang mempunyai hati(akal).
Rasulullah s.a.w. juga memberi galakan agar menuntut ilmu sebagaimana sabdanya, bermaksud: “Menuntut ilmu merupakan kewajipan ke atas setiap muslim.”
Sabdanya lagi, maksudnya: “Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi baik maka akan dikurniakan kefahaman (ilmu) mengenai agama dan diilhamkan kepadanya kebenaran.”
Melalui pengetahuan, manusia berjaya untuk meletakkan dirinya sebagai seorang yang bertakwa kepada Allah s.w.t. jika ia beramal dengan apa yang diketahuinya. Firman Allah s.w.t. dalam Al-Qur’an surah Fathir ayat 28 yang bermaksud (terjemahan): “Sesungguhnya mereka yang paling takut kepada Allah adalah dari kalangan mereka yang berilmu (ulama).
Dalam suasana pembangunan sekular atau yang biasa difahami oleh masyarakat majmuk sebagai pembangunan sains dan teknologi penganutnya atau pelanggan ilmu tersebut kurang mempunyai kefahaman sebenar tentang sains dan teknologi. Maka itu perkembangannya dalam era masa kini manusia sentiasa mengkufuri kemanfaatannya kepada pembangunan. Maka itu apabila landasan kefahamannya kurang menepati tujuan atau matlamatnya maka ia banyak merosakkan manusia daripada membina masyarakat mukmin yang bertemadun.
Hidup dalam kemodenan bermakna mempunyai ilmu pengetahuan tentang kefahaman mengenai pembangunan dunia dan pembangunan akhirat atau pembangunan jasmani dan pemba- ngunan rohani. Ilmu itu seharusnya ada keseimbangan antara ilmu duniawi dengan ilmu ukhrowi atau ilmu akhirat. Tanpa keseimbangan antara kedua fenomena alam tersebut akan mengakibat kan manusia mengkufuri ilmu pengetahuan terutama sekali ilmu pembangunan rohani.
Akibat ketidakseimbangan antara kedua ilmu berkenaan akan mengelincirkan manusia ke lembah kehinaan terutama sekali dalam penguasaan ilmu akhirat. Maka itu berlakulah kehidupan yang menjadikan Al-Qur’an itu sebagai makmum dan manusia sebagai imam. Pada zaman sains dan teknologi ini secara umum, masyarakat Islam masa kini (kursus para remaja) sering melandaskan pemikiran mereka kepada faktor kemodenan apabila berbicara soal kesucian beragama. Apa yang telah diterangkan oleh al-Qur’an dijadikan sebagai ketinggalan zaman!
Pemahaman manusia dalam era dunia kemodenan, banyak budaya yang mengkufurkan syariat dan akidah Islam yang digaris bawahkan oleh Al-Qur’an. Kiblat pemikiran mereka banyak ditumpuhkan kepada kemanfaatan dunia semata yang mengikuti telunjuk hawa nafsu yang memesungkan manusia dari amalan yang diredhai Allah s.w.t. Setiap individu menjadi proaktif dalam memikirkan keseronokan dunia daripada meningkatkan ibadat-ibadat mereka kepada Allah s.w.t.
Budaya yang sering menjadi pemangkin kepada akhlaq yang bertentangan dengan kemurnian beragama ialah tingkahlaku yang menggamit kesoronokan penonton untuk mencon- tohi seperti pergaulan bebas tanpa sempadan. Budaya serupa ini adalah akibat dari pengaruh media massa seperti televisyen, internet, lakunan-lakunan mengenai alam percintaan.
Perempuan sudah kehilangan rasa malu untuk berpegang-pegangan dengan lelaki yang bukan muhrimnya. Zuhud dalam memakai pakaian tidak lagi dijadikan sebagai ibadat. Menutup aurat sudah dianggap sebagai fesyen dan bukan ibadat kerana Allah. Pemakaian yang mendedahkan aurat menjadi kebanggaan sebilangan besar masyarakat Islam Malaysia. Budaya demikian berlaku kepada masyarakat awam mahupun pemimpin masyarakat dan tidak kurang juga pemimpin politik turut sama menyumbangkan keruntuhan moral manusia.
Para remaja perempuan tidak kira yang bertundung atau tidak, ramai yang terperangkap dengan budaya seks bebas yang mengakibatkan ramai anak luar nikah lahir setiap hari. Menutup aurat adalah sebahagian kecil daripada pembinaan akhlak dan moral manusia tetapi yang amat penting ialah bahan yang membina anak berkenaan semasa pembesarannya dalam rahim ibu. Ini bermaksud kejatuhan moral para remaja, sebahagian besarnya adalah akibat moral yang rendah yang telah dilakukan oleh orang tuanya semasa mengandung. Tidak kira ibu atau bapa kedua-duanya akan membina akhlak anak yang bakal dilahir.
Anak-anak remaja terbentuk sedemikian rupa akhlaknya dan moralnya disebabkan tingkahlaku ayah atau ibu semasa anak dalam kandungan ibu. Menghina akhlak anak remaja orang lain sahaja pun boleh terbentuk akhlak anak dalam kandungan. Janganlah memikirkan mengenai amalan seorang bapa atau seorang ibu yang menyonsangkan kemurnian dan kesucian beragama, mengeluarkan kata-kata untuk menghina orang lain pun sudah Allah kabulkan dalam pembentukan shahsia anak yang ada dalam kandungan.
Sebagai contoh yang paling baik ialah mengambil peristiwa yang berlaku kepada keluaga En. Mohd. Yunus Asahari yang tinggal di kampung Baginda, Keningau lebih kurang dalam tahun 1983. Anaknya bernama Susilawati bte Mohd. Yunus telah dijemput oleh pihak JAHEAINS datang ke Kota Kinabalu untuk membuat persembahan membaca Surah Yassin tanpa menggunakan teks, sempena menyambut perayaan Mauludi Rasul, di hadapan khalayak ramai di Padang Bandaran Kota Kinabalu. Anak perempuan tersebut baru berusia empat tahun, maka itu sebutannya pun belum berapa pantas. Amat sungguh menakjubkan kepada para hadirin yang menyaksikan upacara tersebut.
Kemudian pemberita menemuduga orang tua anak tersebut dan mendapati bahawa ibunya Puan Nasiah Salim, semasa mengandung anak berkenan, sentiasa suka mengaji seolah-olah membaca Al-Qur’an itu bagaikan mengidam kepadanya. Demikianlan peristiwa yang menggambarkan amalan seorang ibu semasa mengandung, akan mendidikan anak dalam kandungannya. Dan adalah tidak mustahil bagi seorang bapa juga jika ia mempunyai amalan yang suci atau tabiat yang tercela, akan membentuk keperibadian anak dalam kandungan isterinya.
Mengambil satu peristiwa lagi, berlaku kepada seorang bapa semasa isterinya sedang hamil empat bulan. Beliau menimbak seekor burung helang dan kemudian memakannya. Setelah anak yang dikandung oleh si isteri itu lahir anak matanya sentiasa bergerak seperti gayanya mata seekor burung helang apabila mencari mangsannya. Maka itu mereka yang baru menaiki takta perkahwinan atau isteri yang masih subur beranak, insaflah terhadap perlakuan yang kita laksanakan kerana setiap amalan yang anda lakukan akan terpancar kepada pembangunan insan dalam kandungan seorang isteri.
Dalam pembangunan manusia, sajian ilmu dan amal adalah amat penting dalam membina insan yang soleh. Amal adalah hasil dari ilmu. Lantaran itu pepatah pernah mengatakan bahawa “Ilmu tanpa amal umpama awan tanpa hujan atau “ilmu tanpa amal umpama pohon tanpa buah.”
Ilmu juga merupakan hasil dari keimanan yang benar kerana tidak dapat digambarkan wujudnya keimanan tanpa amal. Tidak diragukan lagi bahawa keimanan yang benar tidak dapat tidak mestilah membuahkan amalan. Amal yang dituntut ialah mengarahkan keupayaan yang rasional untuk melaksanakan matlamat Syarak terhadap manusia di permukaan bumi.
Dalam era dunia kemodenan ini, ilmu datang mencurah-curah dibawa oleh sains dan teknologi ke seluruh pelusuk dunia sehingga mewujudkan dunia tanpa sempadan. Perhubungan antarabagsa serantau telah dipermudahkan dan dipercepatkan oleh keunggulan teknologi sains hingga seola-ola kita hidup dalam satu perkampungan yang kecil.
Ilmu yang berbentuk sekular memerlukan saringan keagamaan agar penggunanya tidak terpedaya dengan amalan yang menyonsangkan kemurniaan akhlak di pentas dunia. Di situlah penting amal ibadat yang menjadi pemangkin ke arah kemurnian akhlak yang sentiasa memen- tingkan keredhaan Allah s.w.t..
Allah berfirman dalam Al-Qur’an surah Al-Zariyat: 56 yang bermaksud (terjerjemahan): “Dan Aku tidak mencipakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaKu.”
Surah Al-Baqarah: 30 yang bermaksud(terjemahan) “Sesungguhnya Aku mahu menjadi kan seorang khalifah di atas muka bumi.”
Surah Hud:61 yang bermaksud (terjemahan): “Dialah (Allah) yang menciptakan kamu dari tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya.”
Tiga perkara ini saling bekait antara satu sama lain. Memakmurkan bumi adalah sebaha- gian dari ibadat serta melaksanakan tugas sebagai khalifah. Sementara ibadat menurut pengertian nya yang luas adalah meliputi khalifah dan memakmurkan bumi. Tidak dinamakan khalifah tanpa ibadat dan memakmurkan bumi.
Amal yang dikehendaki oleh Islam ialah “amal soleh”. Soleh adalah ungkapan al-Quran yang luas pengertiannya yang merangkumi semua amal yang membawa kebaikan kepada agama dan serta kepada individu dan masyarakat. Ia merangkumi ibadat dan muamalat, atau amal khidupan dan kematian sepertimana yang diungkapkan oleh para ulama Rahimahumula.
Dunia kemodenan wajar ditangani dengan iman dan takwa. Ilmu dan amal soleh menjadi sajian kepada kerukunan hidup bertoleransi yang dimuliakan oleh keunggulan iman yang tunjangi oleh ketakwaan kepada Allah s.w.t.

No comments:

Post a Comment